Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 24.07. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


 

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície v 22. týždni (29. 5. - 4. 6. 2017)


 

 • Dňa 29. 5. 2017 priniesla na dispečing Mestskej polície Myjava slečna D. L. peňaženku, ktorú našla pri drogérii Petra. Preskúmaním obsahu peňaženky bola zistená majiteľka a nájdené veci boli následne vrátené majiteľke. Aj touto cestou poctivej nálezkyni ďakujeme!
   
 • Dňa 30. 5. 2017 o 21.50 h oznámil čašník z reštaurácie Fontána, že pán M. V. verbálne napáda zákazníkov reštaurácie. Hliadka po príchode do Spoločenského domu vyhľadala dotyčného a upozornila ho na narušenie verejného poriadku. Po upozornení a poučení tento opustil reštauračné zariadenie.
   
 • Dňa 2. 6. 2017 o 00.55 h oznámil ošetrovateľ Nemocnice s poliklinikou Myjava, že pred budovou nemocnice pri sanitkách majú agresívneho pacienta. Hliadka na mieste našla pána J. S. zo Starej Turej, ktorý sa po ošetrení rozbitej hlavy dožadoval odvozu domov. Bolo mu odporučené, aby si objednal taxík, nakoľko ho nebolo možné dopraviť domov sanitkou. Keďže dotyčný nemal pri sebe peniaze na taxík a tvrdil, že ani doma nemá, bol na vlastnú žiadosť odvezený hliadkou na železničnú stanicu Myjava, kde si chcel počkať na ranný vlak.
   
 • Mestská polícia Myjava upozorňuje chovateľov psov, že v tomto období intenzívne vykonáva kontroly zamerané na plnenie povinností zo strany chovateľov psov, a to najmä prihlásenie psa do evidencie a platbu dane za psa. Ku kontrole zo strany samosprávy dochádza najmä preto, že niektorí chovatelia zo špekulatívnych dôvodov prihlasujú svojich psov do okrajových častí mesta a pritom ich chovajú v meste kvôli nižšiemu poplatku. V prípade zistenia takéhoto konania prijme mestská polícia príslušné opatrenia. Vedenie mesta preto v spolupráci s MsP Myjava pripravuje Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach držania psov, ktorého návrh bude zverejnený na webe mesta k pripomienkovaniu. Návrh bude prvý raz prerokovaný na najbližšom zastupiteľstve vo štvrtok 22. 6. 2017.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 21. týždni (22. - 28. 5. 2017)


 

 • Dňa 22. 5. 2017 o 10.50 h mužský anonym nahlásil, že na chodníku smerom od hypermarektu Tesco na sídlisko Kamenné leží nejaký chlap. Hliadka uvedené miesto preverila a na zatrávnenej časti za chodníkom našla spať pána P. R. v podnapitom stave. Bol hliadkou zobudený a poslaný domov.
   
 • Dňa 22. 5. 2015 o 17.55 h telefonicky oznámil na dispečing MsP pán M. O., že kamarát mu už dva dni nezdvíha telefón. Hliadka sa dostavila na adresu pána P. H., kde bolo cítiť z bytu nepríjemný zápach. Z toho dôvodu bola privolaná hliadka OO PZ Myjava a hasiči. Po násilnom otvorení bytu bol menovaný nájdený v byte bez známok života. Obhliadajúci lekár konštatoval smrť. Vec si prevzalo OO PZ Myjava.
   
 • Dňa 24. 5. 2017 o 10.30 h nahlásil pán M., že za Centrom B v rieke Myjava leží odhodené EČV. Po vytiahnutí značky bola táto odovzdaná na Dopravný inšpektorát v Myjave.
   
 • Dňa 26. 5. 2017 o 09.00 h pán K. telefonicky oznámil, že v drevárni v časti U Belanských má líšku. Líška bola odchytená a vypustená v poľovnom revíre Turá Lúka.
   
 • Dňa 27. 5. 2017 o 16.40 h oznámil pán K., že pri hoteli Štefánik v tráve niekto leží. Hliadka oznam preverila, na mieste zaspal pán J. Z. Po prebudení sa pobral smerom na Turú Lúku.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície v 20. týždni (15. - 21. 5. 2017)


 

 • Dňa 15. 5. 2017 o 16.20 h priniesla na oddelenie Mestskej polície Myjava pani E. P. 20,- €, ktoré našla v bankomate pri Movies bare. Peniaze boli vrátené do VÚB banky a poctivej nálezkyni aj touto cestou ďakujeme!
   
 • Dňa 16. 5. 2017 o 22.50 h podala z interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou Myjava službu konajúca lekárka oznam, že majú na oddelení agresívneho pacienta. Po príchode hliadka v spolupráci so zdravotníckym personálom na oddelení upokojila pána M. M., ktorý bol následne za asistencie polície umiestnený na oddelenie ARO.
   
 • Dňa 18. 5. 2017 hliadka Mestskej polície Myjava zamerala svoju činnosť na kontrolu evidencie psov na území mesta. V tejto činnosti budú hliadky systematicky pokračovať počas celého roka.
   
 • Dňa 19. 5. 2017 o 5.13 h žiadala hliadka OO PZ Myjava o pomoc pri služobnom zákroku na čerpacej stanici OMV, kde skupina asi desiatich zákazníkov narúšala verejný poriadok. Po príchode na miesto hliadka už narušenie verejného poriadku nezaznamenala a skupinka mladíkov odišla.
   
 • Dňa 19. 5. 2017 o 8.15 h oznámila pani M., že po Myjave jazdí na bielej dodávke opitý vodič. Hliadka počas hliadkovania zaznamenala bielu dodávku na Ul. kpt. Miloša Uhra. Vodič M. bol pod vplyvom alkoholu, čo potvrdila i dychová skúška. Vec si prevzala privolaná hliadka OO PZ Myjava k doriešeniu.

 

 

mestská npolícia myjava

činnosti Mestskej polície Myjava v 19. týždni (8. - 14. 5. 2017)


 

 • Dňa 9. 5. 2017 zistila hliadka Mestskej polície Myjava, že na dolnom cintoríne neznámy páchateľ vyhodil vrecia s domovým odpadom do veľkoobjemového kontajnera, ktorý je určený na iný druh odpadu.  Hliadka vlastnou činnosťou páchateľa zistila a bola mu uložená bloková pokuta za porušenie VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava § 22/1b.
   
 • Dňa 10. 5. 2017 o 13.00 h nahlásila občianka mesta Myjavy, že na Pažického ulici sa nachádzajú štyri kopy orezaných konárov. Na mieste bolo zistené, že stromy a kríky orezal bývalý domovník, pán J. D. Zistená skutočnosť bola oznámená príslušnému pracovníkovi Oddelenia výstavby a životného prostredia, ktorý bude vo veci konať.
   
 • Dňa 11. 5. 2017 o 8.30 h oznámila pani K., že medzi predajňou Svaman a predajňou Jednotou parkuje vozidlo tak, že zasahuje do komunikácie. Hliadka Mestskej polície Myjava na mieste zistila, že krížom cez cestu stojí vozidlo Opel Meriva. Lustráciou uvedeného vozidla hliadka zistila a následne kontaktovala majiteľku vozidla. Šetrením bolo zistené, že išlo o technický problém - chybnú elektroniku, pre ktorú majiteľka už mala vozidlo v oprave a ktorá spôsobila uvoľnenie parkovacej brzdy. Majiteľka bola upozornená, aby vozidlo dala do poriadku a to neohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky. Vozidlo si majiteľka preparkovala a zabezpečila proti samovoľnému pohybu.
   
 • Dňa 12. 5. 2017 o 16.25 h pani S. nahlásila, že pri rieke na Partizánskej ul. leží na zemi muž. Hliadka oznam preverila a muža našla. Ten javil známky požitia alkoholu a po vytiahnutí na breh rieky dostal pravdepodobne epileptický záchvat. Hliadka mužovi poskytla prvú pomoc a okamžite privolala RZP, ktorá si muža prevzala. Pán L. P. bol prevezený do nemocnice s poliklinikou Myjava na vyšetrenia.
   
 • Dňa 12. 5. 2017 o 20.35 h službu konajúca lekárka z chirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou Myjava privolala hliadku mestskej polície kvôli agresivite pacienta. Hliadka na mieste zistila, že ide o toho istého pána, ktorý bol vytiahnutý z rieky. Príslušníci polície následne vykonali asistenciu pri agresívnom pacientovi, ktorého sa podarilo upokojiť.
   
 • Dňa 14. 5. 2017 o 21.20 h oznámila pani P., že sa nemôže dovolať svojej príbuznej a má o ňu strach. Hliadka na uvedenej adrese vykonala kontrolu bytu. Zistila, že v byte sa nachádza pani O. P., ktorá spadla a nedokáže sa sama postaviť. Vzhľadom na to, že bolo ohrozené zdravie a život majiteľky bytu, mestská polícia v spolupráci s hasičmi násilím vnikli do bytu a ženu odovzdali privolanej RZP. Hliadka následne o udalosti telefonicky informovala príbuzných.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 18. týždni (1. - 7. 5. 2017)


 

 • Dňa 2. 5. 2017 o 12.25 h anonym oznámil že na autobusovej stanici otravujú neznáme ženy ľudí a nelegálne im predávajú tovar. Hliadka na mieste zaistila päť osôb rómskeho etnika, ktoré vykonávali predaj tovaru spôsobom odporujúcim zákonu. Tieto osoby boli požiadané o podanie vysvetlenia k uvedenej skutočnosti na oddelení Mestskej polície Myjava, boli dôrazne upozornené na porušovanie zákona a následne boli vyriešené v blokovom konaní pokutou, ktorú zaplatili.
   
 • Dňa 3. 5. 2017 o 01.50 h požiadali Mestskú políciu Myjava o spoluprácu príslušníci OO PZ. Občan rumunskej národnosti hodil v bare Las Vegas po pánovi K. pivovú fľašu. Po príchode hliadky bolo zistené, že išlo o verbálny konflikt medzi M. K. z Vrboviec a tromi hosťami z Rumunska, ktorí pracujú na Myjave. Tí sa na mieste už nenachádzali, podľa personálu odišli na ubytovňu. Hliadke sa ich nepodarilo nájsť, v bare ich po mene nik nepoznal. Podľa zamestnanca baru boli všetci pod vplyvom alkoholu. Vec bude prešetrená, v spolupráci so zamestnávateľom budú osoby stotožnené a podľa výsledku Mestská polícia Myjava rozhodne o ďalšom postupe.
   
 • Dňa 4. 5. 2017 o 21.45 h požiadali príslušníci OO PZ hliadku Mestskej polície Myjava o spoluprácu pri zabezpečení dopravnej nehody medzi Turou Lúkou a Malejovom, kde bolo riziko, že vinník nehody je pod vplyvom alkoholu a utečie z miesta nehody. Na mieste nehody našla hliadka už iba poškodenú pani M. M. Tá príslušníkom oznámila, že vinník nehody, ktorý do nej narazil zozadu, keď brzdila kvôli prebehujúcej srnčej zvery, z miesta ušiel smerom na Senicu. Išlo o vozidlo striebornej farby so senickou EČV nezistenej značky. Vec bola oznámená OO PZ na lustráciu, ktorá cez senické oddlenie riešila zadržanie vodiča. Poškodenej vodičke bola hliadkou Mestskej polície Myjava privolaná RZP, nakoľko jej prišlo nevoľno a odpadávala. Po príchode hliadky OO PZ si táto vec prevzala.
   
 • Dňa 5. 5. 2017 o 18.00 hod. operačný dôstojník OR PZ v Novom Meste nad Váhom požiadal o spoluúčasť pri zásahu hasičov, nakoľko hliadka OO PZ Myjava bola v tom čase mimo mesta. Hasiči pomáhali otvoriť motorové vozidlo Volkswagen Beetle, v ktorom bolo uväznené malé dieťa. Rodičom sa zabuchli dvere a chybou centrálneho zamykania došlo k situácií, že rodičia nemali ako otvoriť vozidlo. Hliadka po otvorení vozidla odviezla matku a jej dieťa domov. O situácií bol informovaný aj OR PZ Nové Mesto nad Váhom.
   
 • Dňa 6. 5. 2017 o 23.55 h požiadala hliadka OO PZ o spoluprácu pri preverovaní osôb v Trnovcoch. Išlo o rómskych občanov, ktorí nezaplatili taxikárovi za dopravu. V Trnovcoch bola akcia v odborárskej chate. Počas tohto podujatia si niekto objednal taxík, no po príjazde bol taxikár L. V. fyzicky napadnutý. Po príchode hliadok na miesto bol zabezpečený verejný poriadok, k napádaniu osôb už nedochádzalo. Hliadka OO PZ Myjava zistila totožnosť údajných útočníkov a vykonala s nimi prvotné úkony. Všetci účastníci akcie boli pod vplyvom alkoholu. Vec rieši OO PZ Myjava. 

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 17. týždni (24. - 30. 4. 2017)


 

 • Dňa 26. 4. 2017 o 9.30 h požiadalo Mestskú políciu Myjava o spoluprácu OO PZ Myjava. Zaznamenali oznámenie o parkovaní auta na trávnatej ploche na Námestí M. R. Štefánika pred Movies barom. Hliadka MsP Myjava nasadila blokovacie zariadenie na vozidlo Mercedes červenej farby. Za priestupok podľa § 48 zák. č. 372/1990, VZN 3/2011 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Myjava čl. VI, ods.1, písm.e bola majiteľka I. F. riešená v blokovom konaní.
   
 • Dňa 26. 4. 2017 o 13.25 h pani K. telefonicky oznámila, že na chodníku oproti Základnej škole na Štúrovej ulici za potokom sa obnažuje nejaký chlap. Vzhľadom na to, že oznamovateľka nepodala dostatočný popis neznámeho muža, hliadka mestskej polície vykonala na mieste šetrenie, no žiadny muž sa tu už nenachádzal. Na mieste bolo zistené, že dotyčného exhibicionistu videl aj pán D. V. Ten ho videl ako sa už obliekal a následne sa pobral medzi bytové domy. Muža nespoznal. Jednalo sa údajne o muža mladšieho veku, v rifliach a tmavej až čiernej mikine. Farbu a dĺžku vlasov či iné podrobnosti vedúce k identifikácii osoby si nevšimol. Svedok sľúbil, že ak toho muža uvidí znovu, zavolá na dispečing. Hliadka prezrela aj širšie okolie školy, no podozrivého nenašla. Mestská polícia Myjava aj touto cestou vyzýva občanov, ak majú informácie k uvedenému skutku alebo vedia niečo viac o neznámom mužovi, aby to bezodkladne oznámili na linku 159, respektíve priamo na Mestskej polícii v Myjave, nakoľko sa jedná o závažné konanie v rozpore s Trestným zákonom SR.
   
 • Dňa 28. 4. 2017 o 18.30 h pán M., bytom Myjava, oznámil, že pri pizzerii na Hurbanovej ulici leží na zemi veľmi opitý muž. Pán M. žiadal, aby ho hliadka odviezla domov, lebo RZP odmietla prísť.Hliadka mestskej polície situáciu preverila, na mieste našla opitého pána R. M. V čase príchodu hliadky bol pri vedomí a bez viditeľného zranenia. Hliadke sa podarilo kontaktovať dcéru dotyčného, ale ta nejavila o otca záujem. Následne sa na miesto dostavila RZP a osobu odviezla do NsP Myjava.
   
 • Dňa 29. 4. 2017 o 13.20 h pán K. telefonicky oznámil, že sa k jeho matke do bytu tlačil neznámy muž. Keď na hluk vyšli na chodbu susedia, uvedený muž zmizol. Hliadka okamžite vyrazila na uvedenú adresu pani V. K. Po príchode hliadky V. K. uviedla, že neznámy muž zazvonil a keď otvorila dvere, tak sa tlačil dnu a pýtal sa na pána K., ktorý je už nebohý. Na to ho chytila za bundu a vytlačila pred dvere, kde už stál aj sused, pán F. Neznámy muž prešiel popri ňom a po schodoch odišiel preč. Nikto však nevedel povedať, či po vyjdení z domu odišiel autom, alebo pešo. Hliadka začala následne prehľadávať celé územie mesta na základe poskytnutého popisu. Menovaný muž bol celý v tmavom oblečení, nakrátko ostrihaný a s dvoma bielymi igelitkami. Napriek snahe sa muža nepodarilo spozorovať. Mestská polícia Myjava preto upozorňuje občanov a najmä seniorov, aby do bytov nevpúšťali cudzie osoby (podomových predajcov, osoby ktoré sa vydávajú za pracovníkov elektrárni, plynární...). Často od občanov vyberajú peniaze za nedoplatky, čím sa na nich dopúšťajú podvodu.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 16. týždni (17. - 23. 4. 2017)


 

 • Dňa 18. 4. o 7.30 h pani Z. oznámila Mestskej polícii Myjava, že na križovatke ulíc Jablonská a Partizánska leží na trávniku muž. Hliadka na mieste našla pána M. K., bytom Brezová pod Bradlom, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Od hliadky nepotreboval žiadnu pomoc. Tá ho následne odprevadila pod prístrešok autobusovej zástavky na Jablonskéj ulici, odkiaľ sa presunul na autobusovú stanicu a na autobus smer Brezová pod Bradlom.
   
 • Dňa 19. 4. 2017 sa hliadka Mestskej polície Myjava zamerala na parkovanie na vyhradených parkoviskách. Na parkovacom mieste pred mestským úradom vyhradenom pre telesne postihnutých bolo zistené parkovanie dodávky Mercedes s evidenčným číslom okresu Púchov. Majiteľ vozidla, pán P. F., bol riešený podľa § 22 ods.1, písmeno l Zákona 372/90Zb DZ “E15“ v blokovom konaní.
   
 • Dňa 21. 4. 2017 o 18.50 h obsluha kamerového systému zistila, že pod pódiom na Námestí Milana Rastislava Štefánika leží neznámy muž. Hliadka preverila okolie pódia a zistila, že pod pódiom sa nachádza bezdomovec, pán J. B., ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Keďže nemal žiadne viditeľné zrania a nepožadoval žiadnu pomoc, hliadka ho spod pódia vybrala a usadila na najbližšiu lavičku.
   
 • Dňa 23. 4. 2017 o 17.40 h anonym telefonicky nahlásil, že pri kultúrnom dome majú konflikt dvaja muži. Hliadka podnet preverila a zistila, že konflikt medzi sebou mali pán. M. K. bytom Turá Lúka a pán T. K.,  taktiež bytom Turá Lúka. Obaja účastníci boli riešení napomenutím.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 15. týždni (10. - 16. 4. 2017)


 

 • Dňa 11. 4. 2017 v poobedňajších hodinách pracovníčka dispečingu Mestskej polície Myjava zaregistrovala na kamerovom systéme nezhody medzi vodičom vozidla a pani s dieťaťom na Námestí M. R. Štefánika. Následne privolala hliadku z pochôdzky. Tá na mieste zistila, že pán vozidlom pri cúvaní zranil pani, ktorá utrpela bližšie nešpecikované zranenia a šok. Pani J. bola poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZP .O dieťa sa postarala hliadka MsP Myjava a pracovníci sociálneho oddelenia Okresného úradu v Myjave, ktorí si 4-ročnú V. J. prevzali. Jej matka bola prevezená do nemocnice. O veci boli informovaní príslušníci OO PZ Myjava, ktorý prípad prevzali.
   
 • Dňa 12. 4. 2017 o 20.00 h Mestská polícia Myjava zaregistrovala na kamerovom systéme narušenie verejného poriadku na detskom ihrisku na námestí. Verejný poriadok narušili 12-roční F. G., J. V. a D. M., ktorí rozhadzovali po ihrisku odpadky. Po napomenutí hliadky odpadky po sebe poupratovali. Následne všetkým prítomným mládežníkom hliadka vysvetlila, ako sa správať, aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku.
   
 • Dňa 17. 4. 2017 o 15.47 h podal pán E. D. oznámenie, že v rieke Myjava, v časti Dolná štvrť, pes naháňa kačice. Na mieste hliadka zistila, že pánovi D. Č. ušiel mladý pes – retriever, ktorý absolútne odmietal poslúchať. Po chvíli sa ho s pomocou hliadky Mestskej polície Myjava podarilo odchytiť. Pán D. Č. bol riešený v blokovom konaní podľa § 48 VZN o držaní psov § 6/2, e.
   
 • Dňa 15. 4. 2017 o 21.10 h požiadala hliadka OO PZ Myjava mestskú políciu o spoluprácu pri zákroku pri Bowlingu, kde sa mala udiať bitka. Hliadka na mieste oznámenia spolupracovala na vyriešení konfliktu a prevoze podozrivých bratov M. P., M. P. a L. P. na OO PZ Myjava. Poškodeným mal byť pán M., ktorého odviezla sanitka RZP do nemocnice. Bolo zistené, že spomínaní bratia mali problémy vyvolávať aj v herni nad autobusovou stanicou, kde na nich bola personálom privolaná SBS. Hliadka Mestskej polície Myjava spolupracovala na objasnení prípadu, vykonávala šetrenie aj na OO PZ, kde si po vykonaní prvotných úkonov a ustálení situácie vec prevzala hliadka OO PZ Myjava na ďalšie riešenie. 

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 14. týždni (3. - 9. 4. 2017)


 

 • Dňa 4. 4. 2017 o 23.30 h počas hliadkovania hliadka zaregistrovala pred Centrom B a skontrolovala pána P. K., obyvateľa Centra sociálnych služieb Jesienka, ktorý sedel na lavičke. Menovaný hliadke oznámil, že je v poriadku a že si ešte chvíľu posedí a pôjde domov. Na druhý deň, teda 5. 4. 2017 o 13.55 h OO PZ Myjava požiadala o spoluprácu pri hľadaní nezvestného pána P. K., ktorý sa nevrátil do zariadenia Jesienka. Menovaný bol nájdený v meste, odmietol akúkoľvek pomoc a táto informácia bola odovzdaná riaditeľke CSS Jesienka.
   
 • Dňa 4. 4. 2017 o 12.25 h podal pán. D. oznámenie, že pri Športhoteli vysýpajú odpad z vozíka. Hliadka na mieste zistila, že tu vysýpa stavebný odpad /betón a tehly/ pán. Š. K., bytom Stará Myjava. Po preskúmaní oznámenia hliadkou MsP bolo zistené, že pozemok, na ktorom je skládka stavebného odpadu,  je na pozemku mesta. Na základe zisteného bola vyhotovená fotodokumentácia a spísaná správa, ktorá bola odoslaná na Oddelenie výstavby a životného prostredia Ing. Cablkovej na riešenie.
   
 • Dňa 7. 4. 2017 bola o 10.34 h kamerovým systémom zistená dopravná nehoda na Námestí M. R. Štefánika. Do parkujúceho vozidla Hyundai I30 nacúvalo vozidlo Opel Astra a z miesta nehody ušlo. Následne boli o udalosti informovaní príslušníci OO PZ Myjava a na identifikáciu páchateľa im bol poskytnutý záznam z kamerového systému mesta. Páchateľ sa na miesto priestupku následne dostavil.
   
 • Dňa 9. 4. 2017 o 8.40 h podal pán Č. Mestskej polícii Myjava oznámenie, že pod ich oknom pri činžiaku leží chlap. Hliadka sa presunula na uvedené miesto, kde našla muža v podnapitom stave. Po preukázaní totožnosti bolo zistené, že sa jedná o pána T. V., bytom Myjava. Po napomenutí hliadkou odišiel domov.
   
 • V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov, preto Mestská polícia Myjava upozorňuje občanov:
 1. Nevypaľujte suché trávnaté porasty!
 2. Nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
 3. Nefajčite v lese!
 4. Na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská!
 5. Pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 13. týždni (27. 3. - 2. 4. 2017)


 

 • Dňa 28. 3. 2017 prijal dispečing Mestskej polície Myjava oznámenie od obyvateľky Bradáčovej ulice, že už dva dni nevidela susedu, pani D.S. Hliadka sa pokúšala búchaním na dvere a zvonením skontaktovať s majiteľkou, no neúspešne. Na miesto bol privolaný HaZZ Myjava, ktorý začal situáciu preverovať. Cez okno nebolo vidieť žiaden pohyb. Po skontaktovaní sa s rodinným príslušníkom sa dvere nedali otvoriť, pretože zvnútra bytu bol kľúč. HaZZ a MsP Myjava museli byt násilne otvoriť. Majiteľka bytu bola pravdepodobne v bezvedomí a ležala na chodbe bytu. Tú si následne prevzala RZP Myjava.
   
 • Dňa 29. 3. 2017 nahlásila na Mestskú políciu Myjava pani M.V. krádež kabelky, dokladov a väčšieho množstva peňazí v priestoroch NsP Myjava. Hliadka MsP následne menovanú previezla na oddelenie OO PZ kde jej bol vydaný náhradný doklad totožnosti. Týmto zároveň mestská polícia upozorňuje návštevníkov myjavskej nemocnice, aby si na osobné veci dávali väčší pozor, nakoľko sa v nej opäť rozšírili krádeže osobných vecí.
   
 • Dňa 31. 3. 2017 pani B., pracovníčka ČS OMV, oznámila, že v bare na čerpacej stanici OMV sa nachádza pán J. CH., ktorý si chcel vypiť kávu. Personál ho upozornil, že bar už majú zatvorený, čo pán J.CH. nerešpektoval a naďalej sa zdržiaval v priestoroch baru. Hliadka pána J.CH. vyzvala na opustenie ČS. Ten poslúchol, zaplatil za kávu a odišiel.
   
 • Dňa 31. 3. 2017 pán T. oznámil, že na námestí vedľa ihriska stojí podnapitý muž a v ruke drží mobil. Že má obavu, aby mu ho niekto neukradol. Hliadka po príchode na miesto zistila, že muž už leží na zemi. Prebrala ho, postavila a preverila, či nepotrebuje lekárske ošetrenie. To dotyčný odmietol. Po dlhšom rozhovore s príslušníkmi MsP Myjava sa pobral domov.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 12. týždni (20. - 26. 3. 2017)


 

 • Dňa 20. 3. 2017 podal zdravotný personál z Detského oddelenia NsP Myjava oznámenie, že im z oddelenia ušiel 6-ročný chlapec. Hliadka preverila oznámenie. Skontrolovala Štúrovu ulicu, Bradáčovu ulicu, okolie areálu futbalového štadióna i bydlisko maloletého. Hliadka zaregistrovala chlapca aj s otcom za supermarketom BILLA. Následne boli obaja odvezení na Detské oddelenie NsP Myjava.
   
 • Dňa 20. 3. 2017 o 10.00 h pán B. M. bytom Myjava oznámil Mestskej polícii Myjava, že v bankomate Slovenskej sporiteľne zostalo 350,- €. Hliadka hotovosť prevzala a odovzdala ju v banke Slovenská sporiteľňa.
   
 • Dňa 20. 3. 2017 sa o 11.30 h stala dopravná nehoda na kruhovom objazde pred Mestským úradom Myjava. Dopravná nehoda bola riešená ako škodová udalosť a hliadka mestskej polície tu vykonala asistenciu.
   
 • Dňa 21. 3. 2017 o 7.45 h riešila Mestská polícia Myjava oznámenie zamestnanca SBS zo supermarketu BILLA, ktorý zadržal osobu K. A. (občana Litvy) pri krádeži 2 kusov čokolád. Mestská polícia páchateľa prevzala a uložila mu sankciu za priestupok podľa § 50/1 zák. SNR č. 372/90 Z. z.
   
 • Hliadka mestskej polície zamerala v tomto týždni svoju činnosť aj na kontrolu dodržiavania dopravného značenia v meste Myjava. Riešila priestupky, najmä porušovanie zákazu vjazdu, zákazu státia, parkovania vo verejnej zeleni a parkovania na vyhradených parkoviskách ZŤP. Zaevidovala 10 takýchto priestupkov. Mestská polícia Myjava aj touto cestou žiada občanov, aby rešpektovali dopravné značenia a neparkovali vo verejnej zeleni.
   
 • Mestská polícia Myjava počas týždňa odchytila dvoch psov na území mesta a umiestnila ich do karanténnej stanice. Obaja psíci boli odovzdaný majiteľom. Mestská polícia upozorňuje aj touto cestou chovateľov psov na dodržiavanie zákona a príslušného VZN.

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2017
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Odkiaľ ste sa dozvedeli o Medzinárodnom folklórnom festivale MYJAVA 2017?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  109
Mesiac  19683
Celkovo214250

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame