Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.11. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 43. týždni (23. - 29. 10. 2017)


 

 • Dňa 23. 10. 2017 o 11.20 h oznámila na dispečing Mestskej polície Myjava pani Š., že na Námestí M. R. Štefánika vo vestibule predajne CBA leží na zemi bezdomovec. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o bezdomovca pána B., ktorý sa sťažoval, že sa mu stále točí hlava a preto spadol na zem. Hliadka mu privolala RZP, ktorá si ho prevzala.
   
 • Dňa 23. 10. 2017 o 12.15 h oznámil pán K., že na Ulici 8. apríla parkuje vozidlo pri kontajnerovom státí a blokuje vývoz odpadu. Hliadka lustráciou zistila majiteľa vozidla, ktorý vozidlo preparkoval. Priestupok bol riešený v blokovom konaní.
   
 • Dňa 24. 10. 2017 o 18.35 h oznámil pán J., že na nástupišti SAD robí opitý muž neporiadok, obťažuje ľudí a je agresívny. Hliadka na uvedenom mieste našla pána D., rozhorčeného a kričiaceho na okoloidúcich ľudí. Údajne sa mu stratila jeho priateľka s myjavskými bezdomovcami a jeho to vytáča. Hliadka ho viackrát upozornila, aby prestal a upustil od svojho správania. No pán D. v tom pokračoval. Nakoniec bol hliadkou požiadaný o podanie vysvetlenia na oddelení Mestskej polície Myjava a bol riešený v blokovom konaní.
   
 • Dňa 28. 10. 2017 o 16.40 h oznámila na oddelenie Mestskej polície Myjava pani U., že pred domom na Námestí M. R. Štefánika je muž, ktorý im stále vyzváňa na domový zvonček. Hliadka sa bezodkladne presunula na uvedenú adresu, kde našla na lavičke spať mladého, z pohľadu hliadky opitého, muža. Ten hliadke tvrdil, že chce ísť domov a že je zo Senice. Hliadka tohto pána požiadala, aby s ňou išiel na oddelenie OO PZ, kde bude overená jeho totožnosť. Toto aj akceptoval. Na OO PZ bola vykonaná lustrácia jeho osoby. Keďže sa správal slušne voči hliadke a nebol v pátraní, bol riešený napomenutím a prepustený.

 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 42. týždni (16. - 22. 10. 2017)


 

 • Dňa 15. 10. 2017 o 7.20 h pani K. oznámila, že pred novinovým stánkom spí na lavičke muž. Hliadka zistila, že sa jedná o pána U., bytom Brezová pod Bradlom. Bol pod vplyvom alkoholu. Čakal na sestru, ktorá ho mala odviezť domov. Viditeľné zranenia na mužovi neboli registrované a lekárske ošetrenie nechcel.
   
 • Dňa 19. 10. 2017 o 10.50 h bolo počas hliadkovej činnosti zistené státie vozidla na „zebre“ pred mestským úradom. Hliadka na vozidlo založila blokovacie zariadenie. Majiteľom vozidla bol pán H., ktorý sa hliadke preukázal preukazom ZŤP. Hliadka vodičovi vysvetlila, že vozidlo treba mať viditeľne označené ZŤP, ale ani to ho neoprávňuje parkovať kdekoľvek. Nakoľko bolo viditeľné, že vodič je mobilne postihnutý, bola vec riešená napomenutím.
   
 • Dňa 21. 10. 2017 o 20.53 h podal pán L. oznámenie, že na Dolnej štvrti leží na zemi muž. Jednalo sa o pána T. v silne podnapitom stave. Hliadka ho dopravila do miesta bydliska.
   
 • Dňa 21. 10. 2017 o 22.05 h podal anonym oznam, že u pána B. je hlasno pustená hudba. Hliadka majiteľa vyzvala, aby si hudbu stíšil. Ten sa ospravedlňoval, že už sa to nebude opakovať a hudbu stíšil.

 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 41. týždni (9. - 15. 10. 2017)


 

 • Dňa 10. 10. 2017 o 8.30 h oznámil pán G., že pred jeho garážou na Hurbanovej ulici stojí vozidlo a bráni mu vo vjazde z garáže. Lustráciou bola zistená majiteľka pani T., ktorá bola hliadkou mestskej polície kontaktovaná a riešená v blokovom konaní.
   
 • Dňa 13. 10. 2017 o 18.40 h oznámila na dispečing Mestskej polície Myjava pani Š., že pri Bowlingu je bitka. Už počas telefonátu operátorka monitorovala okolie nástupišta SAD a podniku. Na mieste hliadka nezistila žiadne výrazne agresívne správanie, ale nachádzal sa tam pán S. z Rudníka, ktorý vyzeral byť opitý. Hliadka kontaktovala otca pána S. a ten prisľúbil, že sa po neho zastaví. Hliadka zotrvala na mieste až do príchodu otca, ktorý si ho prebral.
   
 • Dňa 15. 10. 2017 o 18.55 h oznámila pani P., že sa pán M. v ubytovni na Trokanovej ul. vulgárne správa. Po príchode hliadky sa na chodbách slobodárne už nikto nenachádzal. Pán M. mal konflikt s ľuďmi, ktorí postávali na chodbách, kde fajčili a robili krik. Chcel im len dohovoriť a poslať ich von pred slobodáreň. Hliadkou bol poučený, že v prípade takýchto konfliktov má volať hliadku Mestskej polície Myjava.

 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 40. týždni (2. - 8. 10. 2017)


 

 • Dňa 2. 10. 2017 o 13.10 h oznámil pán P., že pri budove Úradu práce, soc. vecí a rodiny je na zemi nejaký opitý muž. Hliadka uvedenú skutočnosť monitorovala cez kamerový systém už pred prijatím oznámenia. Na schodoch sa nachádzali pán D. bytom Myjava a pán S. bytom Rudník. Obaja sedeli na schodoch a rozprávali sa. Pán S. sa javil ako silne opitý, následkom čoho spadol na zem. Pán D. mu však pomohol vstať, oprel ho o zábradlie, následne mu zo zadného vrecka nohavíc vytiahol peňaženku a išiel za Spoločenský dom. Po chvíli sa vrátil a peňaženku mu vložil späť do vrecka. Dotyčný však spadol na zem a ostal ležať. Pán D. mu z tašky vytiahol mobilný telefón a vybral sa smerom na námestie. To už hliadka smerovala na miesto činu a pána D. predviedla na útvar MsP Myjava za účelom podania vysvetlenia pre podozrenie z krádeže mobilného telefónu. Pánovi S. bola privolaná RZP, nakoľko si pri páde udrel hlavu a ostal ležať. Službukonajúca lekárka menovaného vyšetrila, hospitalizácia však nebola nutná. Hliadka kontaktovala otca, ktorý si po syna prišiel a odviezol ho domov. Hliadka mestskej polície následne privolala hliadku OO PZ Myjava, ktorá si po zhliadnutí kamerového záznamu prípad prevzala. Zároveň bol príslušníkom OO PZ vydaný kamerový záznam.
   
 • Dňa 6. 10. 2017 o 11.10 h oznámil na dispečingu Mestskej polície Myjava ženský anonym, že ju v daný deň pred tým, ako nastúpila do autobusu na autobusovom nástupišti na Partizánskej ulici, sledoval nejaký muž. Muža hliadke opísala. Oznamovateľka udalosť, ku ktorej prišlo o asi 10.45 h, oznámila až potom, čo prišla domov. Oznam bol preverený, no na autobusovom nástupišti sa nenachádzal nikto, kto by zodpovedal popisu. Údajne bol pán podobného zovňajšku v podniku Bowling klub, čakal na autobus, ktorým aj odišiel. Podľa personálu ho tu ešte nevideli. Hliadka sa na popísanú osobu zameriava aj v ďalšej hliadkovej činnosti. Zároveň žiada občanov, aby prípadné obťažovanie zo strany neznámych osôb oznámili bez odkladu na linke 159.

 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 39. týždni (25. 9. 2017 - 1. 10. 2017)


 

 • Dňa 27. 9. 2017 o 16.05 h oznámila na dispečingu Mestskej polície Myjava pani T., že za Billou ich obťažuje opitý muž. Hliadka pri preverovaní hlásenia neďaleko ubytovne na Trokanovej ul. spozorovala,  ako sa dve osoby medzi sebou handrkujú. Obaja protagonisti boli od seba odrhnutí. Jeden z účastníkov bol pán Ž., momentálne prechodne bytom Myjava a druhým pán M., bytom Myjava, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Tento mal nad ľavým obočím tržnú ranu a bol odvezený na ošetrenie do NsP Myjava. Bolo mu oznámené, že môže na OO PZ Myjava podať trestné oznámenie za napadnutie.
   
 • Dňa 29. 9. 2017 o 11.25 h oznámila pani S., že pred nakladacou rampou na Nám. M. R. Štefánika je zaparkované vozidlo a dodávateľ nemôže vyložiť tovar. Hliadka oznam preverila. Pred rampou stálo osobné vozidlo. Majiteľka pani H. bola upozornená na zákaz parkovania pred nakladacou rampou a vyzvaná aby vozidlo preparkovala. Mestská polícia Myjava aj touto cestou upozorňuje obyvateľov, aby neparkovali pred nakladacími rampami za obchodmi na námestí Milana Rastislava Štefánika.
   
 • Dňa 29. 9. 2017 hliadka OO PZ Myjava požiadala Mestskú políciu Myjava o spoluprácu pri dopravnej nehode na Dolnej štvrti, kde sa zrazili dve vozidlá. Hliadka na mieste nehody pôsobila až do príchodu OO PZ a ODI.

 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 38. týždni (18. - 24. 9. 2017) • Dňa 19. 9. 2017 o 12.30 h nahlásil anonym na dispečing Mestskej polície Myjava, že do rieky pri bývalom sídle Bytového podniku spadla nejaká osoba. Hliadka oznam okamžite preverila, uvedený muž bol spadnutý v rieke Myjava pred kruhovým objazdom pri Bille. Muž bol odtiahnutý hliadkou na breh, kde sa posadil a hliadka zisťovala jeho komunikačnú schopnosť a zranenia. Na miesto bola privolaná RZP a príslušníci HaZZ Myjava. Títo v spolupráci s mestskou políciou dotyčného vytiahli z koryta rieky, muž bol následne ošetrený a prevezený do NsP Myjava. Hliadka následne vyhľadala a informovala o nehode rodinných príslušníkov dotyčného.
   
 • Dňa 19. 9. 2017 o 15.40 h pani C. informovala hliadku, že pri cintoríne na Turej Lúke vznikla skládka stavebného odpadu. Hliadka sa následne presunula na Turú Lúku a zistila, že odpad patrí pánovi S., ktorý prestavuje byt v bytovke vedľa. Odpad z betónu si berie do svojho dvora ako podsyp, ale nemohol ho odviesť pre nepriazeň počasia. Prisľúbil stavebný odpad na druhý deň odstrániť. Dňa 20. 9. 2017 hliadka prísľub pána S. skontrolovala. Odpad naozaj odvážal.
   
 • Dňa 21. 9. 2017 sa na Mestskú políciu Myjava dostavila pani K. Menovaná sa chcela informovať na možnosti riešenia jej problémov so susedom pánom H., ktorý býva v podnájme v byte pod ňou. Dotyčný vraj máva v nočných hodinách pustený televízor tak, že ju to ruší. Hliadka menovanej oznámila, že treba v čase problému privolať hliadku a tá vec bude riešiť. Hliadka aj tak vykonala návštevu dotyčného a oznámila mu, že boli na neho sťažnosti. Ten sa však bránil tým, že ak je v noci hlučná zábava, tak ide od suseda pána B. a on síce máva pustený televízor aj v noci, ale na normálnu hlasitosť. Obe strany hliadka vyzvala k vzájomnej tolerantnosti.
   
 • Dňa 23. 9. 2017 o 14.35 h pani F. na dispečingu oznámila, že vo výťahu je zaseknutý muž. Nakoľko išlo o nové výťahy, hliadke sa podarilo skontaktovať sa s konateľkou Bytového podniku, ktorý má bytovku v správe. Tá následne kontaktovala servisného technika, ktorý musel prísť zo Senice. Zaseknutému pánovi hliadka uvedené skutočnosti oznámila. Ten hliadku informoval, že sa cíti v poriadku a počká na servisného technika.

 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 37. týždni (11. - 17. 9. 2017)


 

 • Dňa 11. 9. 2017 o 14.15 h oznámila pani K., že vozidlo pri cúvaní poškodilo stĺp verejného osvetlenia v areáli  ZŠ Viestova ul. Vodič vozidla čakal na mieste do príchodu hliadky. Ako uviedol, počas uhýbania sa inému vozidlu narazil do lampy, ktorá následkom nárazu spadla. Hliadka zhotovila fotodokumentáciu a spísala záznam. Prípad bol následne odovzdaný pracovníkovi Oddelenia majetku a prevádzky úradu, ktorý sa s vodičom dohodol na úrade škody spôsobenej na verejnom osvetlení.
   
 • Dňa 12. 9. 2017 o 17.20 h oznámil dispečingu Mestskej polície Myjava pán Š., že ho manželka verbálne napáda. Po príchode hliadky na miesto sa tu nachádzal už len pán Š., ktorý znova oznámil policajtom, že manželka, s ktorou je momentálne v rozvodovom konaní, ho verbálne napádala. Chcel predísť konfliktu, tak volal mestskú políciu. Keď povedal manželke, že privolal hliadku, tá odišla z bytu.
   
 • Dňa 14. 9. 2017 o 20.00 h oznámil pán M., že v nemocnici majú agresívneho pacienta. Na mieste hliadka zistila, že ide o pána S. zo Senice. Hliadka vykonala asistenciu a dotyčný bol po ošetrení prepustený z nemocnice.
   
 • Dňa 15. 9. 2017 o 23.30 h oznámila pani D., že na Bradáčovej ulici sa vo vchode bije pán D. so svojou družkou. Po príchode hliadky Mestskej polície Myjava na miesto príslušníci zistili, že pár už nastúpil do taxíka a odišiel. Hliadka následne skontrolovala územie mesta a okolie zábavných podnikov, či tu nezaregistruje pána D. s družkou pre prípad, že by ich konflikt pokračoval. Títo však neboli nikde nájdení.
   
 • Dňa 15. 9. 2017 sa v nočných hodinách v okolí baru La Vita, kde sa konala diskotéka, vyskytli viaceré vznikajúce potýčky medzi mládežou. Tie boli prítomnosťou hliadky Mestskej polície Myjava eliminované. 

 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 36. týždni. (4. - 10.  9. 2017)


 

 • Dňa 4. 9. 2017 o 18.15 h oznámil ženský anonym, že pri rieke Myjava na Štúrovej ul. je na voľno pustený pes plemena pitbull a ona sa ho bojí. Hliadka uvedené miesto preverila a našla pri rieke stáť pána K. s jeho psom plemena Bullterier bielej farby. Menovaný tvrdil, že má psa uviazaného a že ho nemal pusteného na voľno. Hliadkou bol následne poučený, ako má venčiť psov.
   
 • Dňa 5. 9. 2017 o 19.05 h oznámil pán M., že v rieke Myjava v časti Turá Lúka tečie čierna voda a v koryte rieky sa nachádzajú uhynuté ryby. Hliadka oznam preverila a zistila možného pôvodcu znečistenia toku. Túto skutočnosť hneď oznámila na Oddelenie výstavby a životného prostredia, ktoré si prípad prebralo. Na miesto bola následne privolaná Inšpekcia životného prostredia SR, ktrá začala prrípad vo svojej kompetencii riešiť.
   
 • Dňa 6. 9. 2017 o 11.05 h oznámila pani H., že pri budove gymnázia je nalomená lipa, kde sú sršne a obťažujú ľudí. Hliadka oznámenie preverila a vec postúpila na Oddelenie výstavby a životného prostredia. Privolaný deratizér vykonal postrek v kritickom mieste a odstránil hniezdo aj sršňov.
   
 • Dňa 6. 9. 2017 hliadka Mestskej polície Myjava na chodníku pri supermarkete Billa smerom na Ulicu 1. SNR zaregistrovala neprispôsobivých občanov, ktorí znečisťovali verejné priestranstvo. Príslušníci MsP Myjava ich na správanie upozornili a vrátili ich na miesto, kde si pozbierali neporiadok, ktorý narobili.
   
 • Dňa 6. 9. 2017 o 17.00 h oznámila pani P., že na parkovisku pri evanjelickom kostole je posunutý poklop z kanalizácie. Hliadka miesto zabezpečila a posunula poklop na svoje miesto.

 

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 35. týždni (28. 8. 2017 - 3. 9. 2017)


 

 • Dňa 30. 8. 2017 o 15.15 h oznámil pán K., že pri ubytovni na Trokanovej ulici sa voľne pohybuje veľký pes. Hliadka na mieste zistila, že ide o svetlohnedého labradora. Nakoľko sa pes nedal hliadke odchytiť, bola vyrozumená majiteľka psa, pani P., o tom, že im utiekol pes a bolo jej oznámené miesto jeho pohybu.
   
 • Dňa 31. 8. 2017 o 11.30 h pán K. oznámil, že na Bradáčovej ul. sú na garáži č. 24 vylomené dvere .Garáž je prázdna. Keďže je podozrenie na trestný čin, vec bola oznámená na OO PZ Myjava, ktoré si prípad prevzalo.
   
 • Dňa 2. 9. 2017 o 2.29 h nahlásil anonym na dispečing Mestskej polície Myjava, že na autobusovom nástupišti leží na zemi chlap. Hliadka uvedené miesto preverila a na autobusovej stanci pred predajňou mäsa našla v podnapitom stave muža. Išlo o pána S. z Vrboviec. Menovaný sa po upozornení hliadky prebral a z miesta odišiel preč.
   
 • Dňa 3. 9. 2017 o 12.40 h pani P. Mestskej polícii Myjava nahlásila, že na schodisku uybtovne na Trokanovej ul. sedí pán M. s kamarátmi a vulgárne sa správajú. Hliadka menovaných upozornila, aby sa slušne správali. Počas prítomnosti hliadky opustili slobodárku.

   

mestská npolícia myjava

Činnosť Mestskej polície Myjava v 34. týždni (21. - 27. 8. 2017)


 

 • Dňa 21. 8. 2017 na Mestskú políciu Myjava prišla pani E. Sťažovala sa na pána Š. z Turej Lúky, ktorému uteká pes a bojí sa, aby niekoho nenapadol. Hliadka pána Š. navštívila a dohodla sa s ním, že plot, cez ktorý pes uteká opraví.
   
 • Dňa 21. 8. 2017 o 12.30 h oznámila pani M., že sa v areáli bývalej armatúrky z opustenej budovy pod firmou PSS dymí. Oznam bol hneď preverený a na miesto bol privolaný HaZZ SR Myjava. V budove horel nábytok.
   
 • Dňa 22. 8. 2017 priviedla pani H. na Mestskú políciu Myjava malé trojročné dievčatko, ktoré sa stratilo svojej starej mame pri Jednote na námestí. Po krátkom pátraní bola stará mama bytom z Brezovej pod Bradlom nájdená a vnučku si prevzala do svojej opatery.
   
 • Dňa 26. 8. 2017 o 6.35 h anonym oznámil, že v ubytovni na Trokanovej ulici je bitka. V byte u pána H. došlo k rodinnému konfliktu. Po príchode hliadky sa tu nachádzal len pán H., zvyšok rodiny pred príchodom hliadky vyhodil z bytu. Dotyčný pán bol vulgárny a agresívny i voči hliadke, preto mu bolo rázne dohovorené a vysvetlené, ako sa má správať. Bol požiadaný, aby sa dostavil na oddelenie MsP Myjava k doriešeniu oznámenia, čo aj urobil. Bola tiež privolaná hliadka OO PZ Myjava, aby bola vykonaná dychová skúška na alkohol. Pán H. uznal svoje neprimerané správanie a zaplatil na mieste blokovú pokutu.
   
 • Dňa 27. 8. 2017 o 8.07 h oznámila pani S. z Turej Lúky, že vo dvore majú cudzieho psa - vlčiaka. Hliadka vec preverila. Išlo o pekného mladého psa, vlčiaka hnedej farby. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici a Mestská polícia Myjava ho ponúka na adopciu.
   

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 31. týždni (31. 7. 2017 - 6. 8. 2017)


 

 • Dňa 2. 8. 2017 o 1.10 h oznámil pán F., že na čerpacej stanici OMV je hluk. Hliadka následne zistila, že sa tu nachádza skupina siedmich mladíkov a jedna slečna, ktorí tu popíjali alkohol a rozprávali sa. Po upozornení príslušníkov Mestskej polície Myjava priestory čerpacej stanice opustili.
   
 • Dňa 4. 8. 2017 o 9.20 h oznámil pán J., že pri bývalej predajni potravín na Ul. 1. mája odpadol mladý muž. Hliadka mladého muža našla už prebratého a pri vedomí. Naložila ho do vozidla a odviezla do Nemocnice s poliklinikou Myjava na chirurgické oddelenie, keďže muž bol po úraze a mal pri sebe žiadanku od ošetrujúceho lekára na ďalšie lekárske úkony. Na oddelení nemocnice si muža prevzal službukonajúci lekár.
   
 • Dňa 4. 8. 2017 o 23.00 h hliadka Mestskej polície Myjava počas obchôdzky zaregistrovala medzi supermarketom Billa a Múzeom SNR pána K. pána B., pána K. a s nimi ďalších popíjajúcich. Príslušníci mestskej polície prítomných preverili a následne vyzvali, aby si po sebe upratali a opustili priestor, čo dotyční aj spravili.
   
 • Dňa 4. 8. 2017 o 2.35 h prijal dispečing sťažnosť na diskotéku, ktorá je sprevádzaná svetelnými efektmi. Na schodoch pred barom La Vita zaregistrovala hliadka partiu mládežníkov, kde si pán M. A. z domu priniesol hudobný prehrávač so svetelnou hudbou, ktorou vytváral na okolitých bytovkách svetelné efekty. Partia mladých ľudí bola upozornená na svoje konanie a následne opustila priestor.
   
 • Dňa 6. 8. 2017 o 22.55 h oznámil pán K., že v pivnici ubytovne na Trokanovej ulici niekto prespáva. Hliadka na mieste našla pána R. D. a vykázala ho z priestorov ubytovne.

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 30. týždni (24. 7. 2017 - 30. 7. 2017)


 

 • Dňa 24. 7. 2017 o 7.15 h pani P. oznámila, že na hornom autobusovom nástupišti leží muž. Hliadka po príchode zistila, že na zemi leží pán J. T., ktorý spal na zemi. Išlo o bezdomovca pochádzajúceho z Bratislavy. Hliadka dotyčného zobudila a posadila na lavičku. Po opakovaní oznámenia o 8.45 h hliadka znova preverila situáciu a privolala k bezdomovcovi RZP, ktorá pána J. T. ošetrila a skonštatovala, že nie je potrebný prevoz do nemocnice Po rozhovore s vedúcou Oddelenia sociálnych služieb pani Gálikovou bol menovaný prevezený do celodenného útulku na Trokanovej ulici.
   
 • Dňa 25. 7. 2017 o 15.20 h podala pani K. oznámenie, že zákazník obťažuje predavačky a kupujúcich v predajni Jednota na Novomestskej ulici. Na mieste sa nachádzal pán M. V., ktorému bolo príslušníkmi Mestskej polície Myjava dohovorené a vysvetlené, ako sa má správať a bol nasmerovaný domov.
   
 • Dňa 26. 7. 2017 o 17.35 h požiadal policajt OO PZ hliadku Mestskej polície Myjava o pomoc pri riešení páchateľa krádeže v hypermarkete Tesco. Na mieste hliadka zaistila pána J. D. z Brezovej pod Bradlom, ktorý odcudzil tovar v hodnote 10,- €. Páchateľ bol riešený v blokovom konaní.
   
 • Dňa 27. 7. 2017 o 00.20 h podal ženský anonym oznam že, partia chalanov sa pokúša na sídlisku Dolná štvrť niečo hodiť do rieky pri splave. Hliadka na mieste prichytila pána R. H. z Myjavy. Tomu sa nepodarilo utiecť pre zranenie, ktoré si privodil pravdepodobne pri hádzaní betónovej časti smetnej nádoby do rieky. Dvaja ďalší utiekli z miesta pri príchode hliadky. Mladíkove zranenie bolo natoľko vážne, že ho hliadka odviezla do nemocnice na ošetrenie, ktoré potvrdilo zlomeninu palca na nohe. Následne dňa 28. 7. 2017 vykonali príslušníci Mestskej polície Myjava vyhľadanie a doriešenie páchateľov z nočnej zmeny, ktorí hodili betónovú smetnú nádobu do rieky. Išlo o pána L. V. a pána M. S., obaja sú z Myjavy. Hliadka ich riešila v blokovom konaní.
   
 • Dňa 29. 7. 2017 o 14.45 h podal plavčík z letného kúpaliska oznam, že sa v areáli pobili dve ženy. Hliadka oznam preverila a zistila, že pani A. K. a pani V. P. sa pobili pre dieťa skákajúce do bazéna. Obom aktérkam incidentu bolo odporučené, ak majú zranenie, aby navštívili lekára a so záznamom z ošetrenia sa čo najskôr dostavili na oddelenie Mestskej polície Myjava k spísaniu zápisníc. Vec bola riešená napomenutím.
   

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 29. týždni (17. 7. - 23. 7. 2017)


 

 • Dňa 18. 7. 2017 hliadka Mestskej polície Myjava na Námestí M. R. Štefánika pred obchodnou zónou zaregistrovala znečistenie verejného priestranstva drobnými odpadkami. Šetrením bolo zistené, že pôvodcom neporiadku bol pán J. B. Hliadka menovaného vyhľadala a upozornila ho, aby si neporiadok po sebe odpratal,  čo následne aj urobil.
   
 • Dňa 18. 7. 2017 o 10.30 h anonym oznámil, že pri detskom ihrisku na Námestí M. R. Štefánika sa nevhodne chová neznámy muž. Hliadka prišla na miesto oznámenia, kde našla značne opitého pána J. Ž., ktorý po zaregistrovaní príslušníkov MsP Myjava opustil námestie a dal sa na útek. Hliadka však menovaného dobehla a dôrazne ho upozornila na nevhodnosť jeho správania. Dotyčný sa následne pobral preč z centra mesta.
   
 • Dňa 18. 7. 2017 neznámy vodič osobného motorového vozidla priviezol na svojom vozidle a následne vyhodil dve vrecia komunálneho odpadu do veľkoobjemového kontajnera na cintoríne, ktorý je určený na iný druh odpadu, čím sa dopustil konania v rozpore s platným VZN. Vlastným šetrením Mestská polícia Myjava zistila, že priestupcom bol pán J. K. z Polianky, ktorý bol predvolaný na oddelenie Mestskej polície Myjava, kde bol riešený podľa § 48 VZN o zbere, prepravovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava v blokovom konaní.
   
 • Dňa 19. 7. 2017 o 23.30 h hliadka Mestskej polície Myjava na autobusovom nástupišti zaregistrovala pána M. V., ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a správal sa hlučne, čím rušil nočný pokoj. Hliadka menovaného za priestupok proti verejnému poriadku riešila v blokovom konaní. O 3.55 h dostal dispečing oznámenie z čerpacej stanice OMW, že na prevádzke uvedený pán M. V. opäť narúša verejný poriadok. Hliadka nahlásené skutočnosti preverila a zistila narušenie verejného poriadku, za čo bol dotyčný znova riešený v blokovom konaní v zmysle zákona. Po vyriešení ho hliadka nasmerovala domov a priebežne skontrolovala jeho trasu, aby neprišlo k ďalším priestupkom.
   
 • Dňa 20. 7. 2017 o 22.55 h pán C. dispečingu oznámil, že pri evanjelickom kostole mládež narušuje verejný poriadok. Hliadka v centre mesta pred pobočkou ČSOB našla trojicu mladíkov zjavne pod vplyvom alkoholu. Hliadka ich upozornila na hlučné správanie a následne im odporučila, aby sa hneď pobrali domov. Mladíci túto výzvu uposlúchli.
   
 • Dňa 21. 7. 2017 o 13.50 h oznámila pani A., že syn, ktorý nemá u nej trvalé bydlisko, nechce opustiť jej byt a verbálne ju napáda. Hliadka oznámenie preverila. Na mieste sa nachádzal syn pani A., ktorý bol o svojom prístupe poučený podľa zákona a bolo mu vysvetlené, ako sa má správať. Bol vyzvaný, aby opustil byt, čo za prítomnosti hliadky urobil.
   
 • Dňa 22. 7. 2017 od 18.00 h hliadka Mestskej polície Myjava spolupracovala s HaZZ Myjava, DHZ Brezová pod Bradlom, DHZ Poriadie a Slovenskou správou ciest, pracovisko Myjava pri odstraňovaní spadnutých stromov na viacerých miestach po intenzívnej búrke. 

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v prvej polovici mesiaca júl (1. 7. - 13. 7. 2017)


 

 • Dňa 4. 7. 2017 o 12.15 h oznámil anonym na dispečing Mestskej polície Myjava, že pred hypermarketom TESCO neznámy muž otravuje ľudí a pýta od nich peniaze. Hliadka na mieste našla občana Českej republiky, pána G. R. z Brna. Menovaný bol riešený v blokovom konaní v zmysle zákona.
   
 • Dňa 6. 7. 2017 počas hliadkovania v centre mesta hliadka zaregistrovala vozidlo s podozrivou osádkou. Dvoch výraznejších Rómov a dve mladučké Rómky, ktoré išli do predajne pána Bartoňa. Po ich odchode z predajne hliadka zistila, že sa pokúšali zobrať tovar na úver. Hliadka podozrivé osoby ďalej sledovala, aby zistila, kam budú viesť ich ďalšie kroky. Tie však po zistení, že sa o nich zaujíma polícia, nasadli do vozidla a opustili mesto.
   
 • Dňa 7. 7. 2017 o 23.00 h OO PZ Stará Turá požiadalo o poskytnutie súčinnosti v prípade napadnutia psom na Hurbanovej ulici. Hliadka OO PZ Stará Turá sa spolu s napadnutou pani K. D. nachádzala v NsP Myjava, kde jej bolo poskytnuté ošetrenie. Napadnutá uviedla, že v uvedenom čase kráčala po Hurbanovej ulici pri ZOS Nezábudka, kde na ňu zaútočil čierny pes a začal ju hrýzť do nohy, následne do ľavého predlaktia a ramena. Na pomoc jej pribehol neznámy pán, ktorý kopancami odohnal psa preč. Poškodená ďalej uviedla, že pes nemal žiadny obojok ani známku. Hliadka vykonáva v spolupráci s OO PZ Myjava objasňovanie uvedeného skutku. Majiteľ psa je podozrivý z trestného činu a prípad je v riešení OO PZ Myjava.
   
 • Dňa 7. 7. 2017 o 3.42 h Mestská polícia Myjava zaregistrovala na kamerovom systéme dopravnú nehoda pri Cyklocentre na ulici Pažite. Do stĺpu verejného osvetlenia narazilo osobné motorové vozidlo. Na miesto boli privolané hliadky OO PZ a SDN ODI OR PZ Nové Mesto nad Váhom, ktoré zadokumentovali dopravnú nehodu.
   
 • Dňa 12. 7. 2017 v čase od 6.00 do 11.15 h sa na žiadosť vyšetrovateľa OKP OR PZ Nové Mesto nad Váhom členovia hliadky Mestskej polície Myjava zúčastnili ako nezúčastnené osoby na vykonávaní procesných úkonov, a to domových prehliadkach v bytoch pána T. O. a pána T. T., ktorí boli políciou zadržaný pre dôvodné podozrenie z páchania drogovej trestnej činnosti. Pri domových prehliadkach boli nájdené a zaistené omamné látky, zbrane a finančná hotovosť.
   
 • Dňa 13. 7. 2017 o 18.40 h pri presune hliadok na futbalový štadión zaregistrovala Mestská polícia Myjava na kruhovom objazde pri Bille dopravnú nehodu osobného motorového vozidla a cyklistu. Obe hliadky zabezpečili miesto dopravnej nehody, odklonili dopravu, zranenému cyklistovi poskytli prvú pomoc. Hneď bola privolaná RZP a hliadka OO PZ Myjava. Prípad si prevzala hliadka OO PZ.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 23. týždni (5. 6. 2017 - 11. 6. 2017)


 

 • Dňa 5. 6. 2017 o 10.20 h pani K. oznámila, že do dvora jej vošiel cudzí pes a nechce ísť preč. Hliadka Mestskej polície Myjava na mieste našla psa stredného vzrastu škoricovej farby, pravdepodobne išlo o retrievera, s hnedým koženým obojkom bez známky. Pes bol hliadkou odchytený a umiestnený do karanténnej stanice.
   
 • Dňa 5. 6. 2017 o 16.05 h požiadal operačný dôstojník HAZZ SR hliadku Mestskej polícia Myjava o asistenciu, nakoľko na križovatke ulíc Viestova/Partizánska bolo pri autobazáre pokazené vozidlo s vytekajúcim olejom. Službukonajúca hliadka hasičov a hliadka OO PZ Myjava zasahovali práve v tom čase pri dopravnej nehode v inej časti služobného obvodu. Hliadka  na mieste našla pokazené vozidlo s vodičom pánom J. N. Menovanému v križovatke vytiekol z vozidla VW olej a vozidlo bolo nepojazdné. Hliadka mu pomohla vozidlo odstrániť z križovatky. Privolaní pracovníci Správy ciest miesto asanovali a dopravne vyznačili. Hliadka po celý čas na danom úseku riadila dopravu až do vyznačenia a ukončenia sanácie miesta.
   
 • Dňa 6. 6. 2017 boli pred Centrom B v žltej igelitovej taške nájdené lieky. Hliadka Mestskej polície Myjava cez lekáreň zistila, že lieky si mal vybrať pán O. z Myjavy. Tohto hliadka vyhľadala a lieky mu boli následne odovzdané.
   
 • Dňa 6. 6. 2017 o 9.35 h oznámila pani Z., že pri novinovom stánku smerom na Moravskú ulicu leží pri kríkoch žena. Hliadka oznam preverila a na mieste zistila, že sa tam nachádza pani M. bytom Nové Mesto nad Váhom. Menovaná hliadke oznámila, že ide z Krajného od priateľa, údajne mala namierené do práce, ale ráno požila viac alkoholu a potrebovala sa prespať. Žiadnu pomoc nepožadovala, po čase sa celkom prebrala a odišla domov. Hliadka bola menovanú počas dopoludnia pre istotu ešte skontrolovať.
   
 • Dňa 8. 6. 2017 o 14.00 h požiadal operačný dôstojník KR PZ z Trenčína hliadku Mestskej polície Myjava o asistenciu pri vyťahovaní vozidla po dopravnej nehode na Trnovskej ulici. Hliadka na mieste zabezpečovala riadenie dopravy počas vyťahovania vozidla, ktoré následkom nehody skončilo v rieke.
   
 • Dňa 11. 6. 2017 o 21.07 h požiadala hliadka OO PZ Myjava hliadku Mestskej polície Myjava o spoluprácu pri prevoze RZP agresívneho pacienta, pána P., bytom Brezová pod Bradlom, do NsP Myjava.
   
 • Dňa 10. a 11. 6. 2017 riešila hliadka Mestskej polície Myjava zabudnuté peniaze v bankomatoch Tatra banky a Slovenskej sporiteľne. V oboch prípadoch boli peniaze vrátené majiteľom, ktorí sa preukázali dokladom o ich vyberaní.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 22. týždni (29. 5. - 4. 6. 2017)


 

 • Dňa 29. 5. 2017 priniesla na dispečing Mestskej polície Myjava slečna D. L. peňaženku, ktorú našla pri drogérii Petra. Preskúmaním obsahu peňaženky bola zistená majiteľka a nájdené veci boli následne vrátené majiteľke. Aj touto cestou poctivej nálezkyni ďakujeme!
   
 • Dňa 30. 5. 2017 o 21.50 h oznámil čašník z reštaurácie Fontána, že pán M. V. verbálne napáda zákazníkov reštaurácie. Hliadka po príchode do Spoločenského domu vyhľadala dotyčného a upozornila ho na narušenie verejného poriadku. Po upozornení a poučení tento opustil reštauračné zariadenie.
   
 • Dňa 2. 6. 2017 o 00.55 h oznámil ošetrovateľ Nemocnice s poliklinikou Myjava, že pred budovou nemocnice pri sanitkách majú agresívneho pacienta. Hliadka na mieste našla pána J. S. zo Starej Turej, ktorý sa po ošetrení rozbitej hlavy dožadoval odvozu domov. Bolo mu odporučené, aby si objednal taxík, nakoľko ho nebolo možné dopraviť domov sanitkou. Keďže dotyčný nemal pri sebe peniaze na taxík a tvrdil, že ani doma nemá, bol na vlastnú žiadosť odvezený hliadkou na železničnú stanicu Myjava, kde si chcel počkať na ranný vlak.
   
 • Mestská polícia Myjava upozorňuje chovateľov psov, že v tomto období intenzívne vykonáva kontroly zamerané na plnenie povinností zo strany chovateľov psov, a to najmä prihlásenie psa do evidencie a platbu dane za psa. Ku kontrole zo strany samosprávy dochádza najmä preto, že niektorí chovatelia zo špekulatívnych dôvodov prihlasujú svojich psov do okrajových častí mesta a pritom ich chovajú v meste kvôli nižšiemu poplatku. V prípade zistenia takéhoto konania prijme mestská polícia príslušné opatrenia. Vedenie mesta preto v spolupráci s MsP Myjava pripravuje Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach držania psov, ktorého návrh bude zverejnený na webe mesta k pripomienkovaniu. Návrh bude prvý raz prerokovaný na najbližšom zastupiteľstve vo štvrtok 22. 6. 2017.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 21. týždni (22. - 28. 5. 2017)


 

 • Dňa 22. 5. 2017 o 10.50 h mužský anonym nahlásil, že na chodníku smerom od hypermarektu Tesco na sídlisko Kamenné leží nejaký chlap. Hliadka uvedené miesto preverila a na zatrávnenej časti za chodníkom našla spať pána P. R. v podnapitom stave. Bol hliadkou zobudený a poslaný domov.
   
 • Dňa 22. 5. 2015 o 17.55 h telefonicky oznámil na dispečing MsP pán M. O., že kamarát mu už dva dni nezdvíha telefón. Hliadka sa dostavila na adresu pána P. H., kde bolo cítiť z bytu nepríjemný zápach. Z toho dôvodu bola privolaná hliadka OO PZ Myjava a hasiči. Po násilnom otvorení bytu bol menovaný nájdený v byte bez známok života. Obhliadajúci lekár konštatoval smrť. Vec si prevzalo OO PZ Myjava.
   
 • Dňa 24. 5. 2017 o 10.30 h nahlásil pán M., že za Centrom B v rieke Myjava leží odhodené EČV. Po vytiahnutí značky bola táto odovzdaná na Dopravný inšpektorát v Myjave.
   
 • Dňa 26. 5. 2017 o 09.00 h pán K. telefonicky oznámil, že v drevárni v časti U Belanských má líšku. Líška bola odchytená a vypustená v poľovnom revíre Turá Lúka.
   
 • Dňa 27. 5. 2017 o 16.40 h oznámil pán K., že pri hoteli Štefánik v tráve niekto leží. Hliadka oznam preverila, na mieste zaspal pán J. Z. Po prebudení sa pobral smerom na Turú Lúku.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície v 20. týždni (15. - 21. 5. 2017)


 

 • Dňa 15. 5. 2017 o 16.20 h priniesla na oddelenie Mestskej polície Myjava pani E. P. 20,- €, ktoré našla v bankomate pri Movies bare. Peniaze boli vrátené do VÚB banky a poctivej nálezkyni aj touto cestou ďakujeme!
   
 • Dňa 16. 5. 2017 o 22.50 h podala z interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou Myjava službu konajúca lekárka oznam, že majú na oddelení agresívneho pacienta. Po príchode hliadka v spolupráci so zdravotníckym personálom na oddelení upokojila pána M. M., ktorý bol následne za asistencie polície umiestnený na oddelenie ARO.
   
 • Dňa 18. 5. 2017 hliadka Mestskej polície Myjava zamerala svoju činnosť na kontrolu evidencie psov na území mesta. V tejto činnosti budú hliadky systematicky pokračovať počas celého roka.
   
 • Dňa 19. 5. 2017 o 5.13 h žiadala hliadka OO PZ Myjava o pomoc pri služobnom zákroku na čerpacej stanici OMV, kde skupina asi desiatich zákazníkov narúšala verejný poriadok. Po príchode na miesto hliadka už narušenie verejného poriadku nezaznamenala a skupinka mladíkov odišla.
   
 • Dňa 19. 5. 2017 o 8.15 h oznámila pani M., že po Myjave jazdí na bielej dodávke opitý vodič. Hliadka počas hliadkovania zaznamenala bielu dodávku na Ul. kpt. Miloša Uhra. Vodič M. bol pod vplyvom alkoholu, čo potvrdila i dychová skúška. Vec si prevzala privolaná hliadka OO PZ Myjava k doriešeniu.

 

 

mestská npolícia myjava

činnosti Mestskej polície Myjava v 19. týždni (8. - 14. 5. 2017)


 

 • Dňa 9. 5. 2017 zistila hliadka Mestskej polície Myjava, že na dolnom cintoríne neznámy páchateľ vyhodil vrecia s domovým odpadom do veľkoobjemového kontajnera, ktorý je určený na iný druh odpadu.  Hliadka vlastnou činnosťou páchateľa zistila a bola mu uložená bloková pokuta za porušenie VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava § 22/1b.
   
 • Dňa 10. 5. 2017 o 13.00 h nahlásila občianka mesta Myjavy, že na Pažického ulici sa nachádzajú štyri kopy orezaných konárov. Na mieste bolo zistené, že stromy a kríky orezal bývalý domovník, pán J. D. Zistená skutočnosť bola oznámená príslušnému pracovníkovi Oddelenia výstavby a životného prostredia, ktorý bude vo veci konať.
   
 • Dňa 11. 5. 2017 o 8.30 h oznámila pani K., že medzi predajňou Svaman a predajňou Jednotou parkuje vozidlo tak, že zasahuje do komunikácie. Hliadka Mestskej polície Myjava na mieste zistila, že krížom cez cestu stojí vozidlo Opel Meriva. Lustráciou uvedeného vozidla hliadka zistila a následne kontaktovala majiteľku vozidla. Šetrením bolo zistené, že išlo o technický problém - chybnú elektroniku, pre ktorú majiteľka už mala vozidlo v oprave a ktorá spôsobila uvoľnenie parkovacej brzdy. Majiteľka bola upozornená, aby vozidlo dala do poriadku a to neohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky. Vozidlo si majiteľka preparkovala a zabezpečila proti samovoľnému pohybu.
   
 • Dňa 12. 5. 2017 o 16.25 h pani S. nahlásila, že pri rieke na Partizánskej ul. leží na zemi muž. Hliadka oznam preverila a muža našla. Ten javil známky požitia alkoholu a po vytiahnutí na breh rieky dostal pravdepodobne epileptický záchvat. Hliadka mužovi poskytla prvú pomoc a okamžite privolala RZP, ktorá si muža prevzala. Pán L. P. bol prevezený do nemocnice s poliklinikou Myjava na vyšetrenia.
   
 • Dňa 12. 5. 2017 o 20.35 h službu konajúca lekárka z chirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou Myjava privolala hliadku mestskej polície kvôli agresivite pacienta. Hliadka na mieste zistila, že ide o toho istého pána, ktorý bol vytiahnutý z rieky. Príslušníci polície následne vykonali asistenciu pri agresívnom pacientovi, ktorého sa podarilo upokojiť.
   
 • Dňa 14. 5. 2017 o 21.20 h oznámila pani P., že sa nemôže dovolať svojej príbuznej a má o ňu strach. Hliadka na uvedenej adrese vykonala kontrolu bytu. Zistila, že v byte sa nachádza pani O. P., ktorá spadla a nedokáže sa sama postaviť. Vzhľadom na to, že bolo ohrozené zdravie a život majiteľky bytu, mestská polícia v spolupráci s hasičmi násilím vnikli do bytu a ženu odovzdali privolanej RZP. Hliadka následne o udalosti telefonicky informovala príbuzných.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 18. týždni (1. - 7. 5. 2017)


 

 • Dňa 2. 5. 2017 o 12.25 h anonym oznámil že na autobusovej stanici otravujú neznáme ženy ľudí a nelegálne im predávajú tovar. Hliadka na mieste zaistila päť osôb rómskeho etnika, ktoré vykonávali predaj tovaru spôsobom odporujúcim zákonu. Tieto osoby boli požiadané o podanie vysvetlenia k uvedenej skutočnosti na oddelení Mestskej polície Myjava, boli dôrazne upozornené na porušovanie zákona a následne boli vyriešené v blokovom konaní pokutou, ktorú zaplatili.
   
 • Dňa 3. 5. 2017 o 01.50 h požiadali Mestskú políciu Myjava o spoluprácu príslušníci OO PZ. Občan rumunskej národnosti hodil v bare Las Vegas po pánovi K. pivovú fľašu. Po príchode hliadky bolo zistené, že išlo o verbálny konflikt medzi M. K. z Vrboviec a tromi hosťami z Rumunska, ktorí pracujú na Myjave. Tí sa na mieste už nenachádzali, podľa personálu odišli na ubytovňu. Hliadke sa ich nepodarilo nájsť, v bare ich po mene nik nepoznal. Podľa zamestnanca baru boli všetci pod vplyvom alkoholu. Vec bude prešetrená, v spolupráci so zamestnávateľom budú osoby stotožnené a podľa výsledku Mestská polícia Myjava rozhodne o ďalšom postupe.
   
 • Dňa 4. 5. 2017 o 21.45 h požiadali príslušníci OO PZ hliadku Mestskej polície Myjava o spoluprácu pri zabezpečení dopravnej nehody medzi Turou Lúkou a Malejovom, kde bolo riziko, že vinník nehody je pod vplyvom alkoholu a utečie z miesta nehody. Na mieste nehody našla hliadka už iba poškodenú pani M. M. Tá príslušníkom oznámila, že vinník nehody, ktorý do nej narazil zozadu, keď brzdila kvôli prebehujúcej srnčej zvery, z miesta ušiel smerom na Senicu. Išlo o vozidlo striebornej farby so senickou EČV nezistenej značky. Vec bola oznámená OO PZ na lustráciu, ktorá cez senické oddlenie riešila zadržanie vodiča. Poškodenej vodičke bola hliadkou Mestskej polície Myjava privolaná RZP, nakoľko jej prišlo nevoľno a odpadávala. Po príchode hliadky OO PZ si táto vec prevzala.
   
 • Dňa 5. 5. 2017 o 18.00 hod. operačný dôstojník OR PZ v Novom Meste nad Váhom požiadal o spoluúčasť pri zásahu hasičov, nakoľko hliadka OO PZ Myjava bola v tom čase mimo mesta. Hasiči pomáhali otvoriť motorové vozidlo Volkswagen Beetle, v ktorom bolo uväznené malé dieťa. Rodičom sa zabuchli dvere a chybou centrálneho zamykania došlo k situácií, že rodičia nemali ako otvoriť vozidlo. Hliadka po otvorení vozidla odviezla matku a jej dieťa domov. O situácií bol informovaný aj OR PZ Nové Mesto nad Váhom.
   
 • Dňa 6. 5. 2017 o 23.55 h požiadala hliadka OO PZ o spoluprácu pri preverovaní osôb v Trnovcoch. Išlo o rómskych občanov, ktorí nezaplatili taxikárovi za dopravu. V Trnovcoch bola akcia v odborárskej chate. Počas tohto podujatia si niekto objednal taxík, no po príjazde bol taxikár L. V. fyzicky napadnutý. Po príchode hliadok na miesto bol zabezpečený verejný poriadok, k napádaniu osôb už nedochádzalo. Hliadka OO PZ Myjava zistila totožnosť údajných útočníkov a vykonala s nimi prvotné úkony. Všetci účastníci akcie boli pod vplyvom alkoholu. Vec rieši OO PZ Myjava. 

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 17. týždni (24. - 30. 4. 2017)


 

 • Dňa 26. 4. 2017 o 9.30 h požiadalo Mestskú políciu Myjava o spoluprácu OO PZ Myjava. Zaznamenali oznámenie o parkovaní auta na trávnatej ploche na Námestí M. R. Štefánika pred Movies barom. Hliadka MsP Myjava nasadila blokovacie zariadenie na vozidlo Mercedes červenej farby. Za priestupok podľa § 48 zák. č. 372/1990, VZN 3/2011 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Myjava čl. VI, ods.1, písm.e bola majiteľka I. F. riešená v blokovom konaní.
   
 • Dňa 26. 4. 2017 o 13.25 h pani K. telefonicky oznámila, že na chodníku oproti Základnej škole na Štúrovej ulici za potokom sa obnažuje nejaký chlap. Vzhľadom na to, že oznamovateľka nepodala dostatočný popis neznámeho muža, hliadka mestskej polície vykonala na mieste šetrenie, no žiadny muž sa tu už nenachádzal. Na mieste bolo zistené, že dotyčného exhibicionistu videl aj pán D. V. Ten ho videl ako sa už obliekal a následne sa pobral medzi bytové domy. Muža nespoznal. Jednalo sa údajne o muža mladšieho veku, v rifliach a tmavej až čiernej mikine. Farbu a dĺžku vlasov či iné podrobnosti vedúce k identifikácii osoby si nevšimol. Svedok sľúbil, že ak toho muža uvidí znovu, zavolá na dispečing. Hliadka prezrela aj širšie okolie školy, no podozrivého nenašla. Mestská polícia Myjava aj touto cestou vyzýva občanov, ak majú informácie k uvedenému skutku alebo vedia niečo viac o neznámom mužovi, aby to bezodkladne oznámili na linku 159, respektíve priamo na Mestskej polícii v Myjave, nakoľko sa jedná o závažné konanie v rozpore s Trestným zákonom SR.
   
 • Dňa 28. 4. 2017 o 18.30 h pán M., bytom Myjava, oznámil, že pri pizzerii na Hurbanovej ulici leží na zemi veľmi opitý muž. Pán M. žiadal, aby ho hliadka odviezla domov, lebo RZP odmietla prísť.Hliadka mestskej polície situáciu preverila, na mieste našla opitého pána R. M. V čase príchodu hliadky bol pri vedomí a bez viditeľného zranenia. Hliadke sa podarilo kontaktovať dcéru dotyčného, ale ta nejavila o otca záujem. Následne sa na miesto dostavila RZP a osobu odviezla do NsP Myjava.
   
 • Dňa 29. 4. 2017 o 13.20 h pán K. telefonicky oznámil, že sa k jeho matke do bytu tlačil neznámy muž. Keď na hluk vyšli na chodbu susedia, uvedený muž zmizol. Hliadka okamžite vyrazila na uvedenú adresu pani V. K. Po príchode hliadky V. K. uviedla, že neznámy muž zazvonil a keď otvorila dvere, tak sa tlačil dnu a pýtal sa na pána K., ktorý je už nebohý. Na to ho chytila za bundu a vytlačila pred dvere, kde už stál aj sused, pán F. Neznámy muž prešiel popri ňom a po schodoch odišiel preč. Nikto však nevedel povedať, či po vyjdení z domu odišiel autom, alebo pešo. Hliadka začala následne prehľadávať celé územie mesta na základe poskytnutého popisu. Menovaný muž bol celý v tmavom oblečení, nakrátko ostrihaný a s dvoma bielymi igelitkami. Napriek snahe sa muža nepodarilo spozorovať. Mestská polícia Myjava preto upozorňuje občanov a najmä seniorov, aby do bytov nevpúšťali cudzie osoby (podomových predajcov, osoby ktoré sa vydávajú za pracovníkov elektrárni, plynární...). Často od občanov vyberajú peniaze za nedoplatky, čím sa na nich dopúšťajú podvodu.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 16. týždni (17. - 23. 4. 2017)


 

 • Dňa 18. 4. o 7.30 h pani Z. oznámila Mestskej polícii Myjava, že na križovatke ulíc Jablonská a Partizánska leží na trávniku muž. Hliadka na mieste našla pána M. K., bytom Brezová pod Bradlom, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Od hliadky nepotreboval žiadnu pomoc. Tá ho následne odprevadila pod prístrešok autobusovej zástavky na Jablonskéj ulici, odkiaľ sa presunul na autobusovú stanicu a na autobus smer Brezová pod Bradlom.
   
 • Dňa 19. 4. 2017 sa hliadka Mestskej polície Myjava zamerala na parkovanie na vyhradených parkoviskách. Na parkovacom mieste pred mestským úradom vyhradenom pre telesne postihnutých bolo zistené parkovanie dodávky Mercedes s evidenčným číslom okresu Púchov. Majiteľ vozidla, pán P. F., bol riešený podľa § 22 ods.1, písmeno l Zákona 372/90Zb DZ “E15“ v blokovom konaní.
   
 • Dňa 21. 4. 2017 o 18.50 h obsluha kamerového systému zistila, že pod pódiom na Námestí Milana Rastislava Štefánika leží neznámy muž. Hliadka preverila okolie pódia a zistila, že pod pódiom sa nachádza bezdomovec, pán J. B., ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Keďže nemal žiadne viditeľné zrania a nepožadoval žiadnu pomoc, hliadka ho spod pódia vybrala a usadila na najbližšiu lavičku.
   
 • Dňa 23. 4. 2017 o 17.40 h anonym telefonicky nahlásil, že pri kultúrnom dome majú konflikt dvaja muži. Hliadka podnet preverila a zistila, že konflikt medzi sebou mali pán. M. K. bytom Turá Lúka a pán T. K.,  taktiež bytom Turá Lúka. Obaja účastníci boli riešení napomenutím.

 

 

mestská npolícia myjava

Z činnosti Mestskej polície Myjava v 15. týždni (10. - 16. 4. 2017)


 

 • Dňa 11. 4. 2017 v poobedňajších hodinách pracovníčka dispečingu Mestskej polície Myjava zaregistrovala na kamerovom systéme nezhody medzi vodičom vozidla a pani s dieťaťom na Námestí M. R. Štefánika. Následne privolala hliadku z pochôdzky. Tá na mieste zistila, že pán vozidlom pri cúvaní zranil pani, ktorá utrpela bližšie nešpecikované zranenia a šok. Pani J. bola poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZP .O dieťa sa postarala hliadka MsP Myjava a pracovníci sociálneho oddelenia Okresného úradu v Myjave, ktorí si 4-ročnú V. J. prevzali. Jej matka bola prevezená do nemocnice. O veci boli informovaní príslušníci OO PZ Myjava, ktorý prípad prevzali.
   
 • Dňa 12. 4. 2017 o 20.00 h Mestská polícia Myjava zaregistrovala na kamerovom systéme narušenie verejného poriadku na detskom ihrisku na námestí. Verejný poriadok narušili 12-roční F. G., J. V. a D. M., ktorí rozhadzovali po ihrisku odpadky. Po napomenutí hliadky odpadky po sebe poupratovali. Následne všetkým prítomným mládežníkom hliadka vysvetlila, ako sa správať, aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku.
   
 • Dňa 17. 4. 2017 o 15.47 h podal pán E. D. oznámenie, že v rieke Myjava, v časti Dolná štvrť, pes naháňa kačice. Na mieste hliadka zistila, že pánovi D. Č. ušiel mladý pes – retriever, ktorý absolútne odmietal poslúchať. Po chvíli sa ho s pomocou hliadky Mestskej polície Myjava podarilo odchytiť. Pán D. Č. bol riešený v blokovom konaní podľa § 48 VZN o držaní psov § 6/2, e.
   
 • Dňa 15. 4. 2017 o 21.10 h požiadala hliadka OO PZ Myjava mestskú políciu o spoluprácu pri zákroku pri Bowlingu, kde sa mala udiať bitka. Hliadka na mieste oznámenia spolupracovala na vyriešení konfliktu a prevoze podozrivých bratov M. P., M. P. a L. P. na OO PZ Myjava. Poškodeným mal byť pán M., ktorého odviezla sanitka RZP do nemocnice. Bolo zistené, že spomínaní bratia mali problémy vyvolávať aj v herni nad autobusovou stanicou, kde na nich bola personálom privolaná SBS. Hliadka Mestskej polície Myjava spolupracovala na objasnení prípadu, vykonávala šetrenie aj na OO PZ, kde si po vykonaní prvotných úkonov a ustálení situácie vec prevzala hliadka OO PZ Myjava na

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
November 2017
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Ak by ste mali v nasledujúcom období realizovať investičnú akciu, ktorá by mala u Vás najvyššiu prioritu?

Ak by ste sa mali Vy sami rozhodnúť pre niektorú z nasledujúcich možností získania dodatočných finančných zdrojov, ktorá by to bola?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  640
Mesiac  21779
Celkovo333064

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame