Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 19.10. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Plán rokovaní

 

 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2018


 

február 2018

štvrtok 15. 2. 2018

 1. Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018
 2. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava
 3. Informácia o pripravovaných investičných akciách mesta na rok 2018
 4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2017
 5. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017
 6. Správa o činnosti komisií Mestského zastupiteľstva v Myjave za rok 2017

apríl 2018

štvrtok 5. 4. 2018

 1. Záverečný účet mesta Myjava za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
 2. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017
 3. Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2017
 4. Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2017
 5. Informácia o príprave 58. Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018

jún 2018

štvrtok 28. 6. 2018

 1. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. za rok 2017
 2. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2017
 3. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby NEZÁBUDKA za rok 2017
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2017

september 2018

štvrtok 6. 9. 2018

 1. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2017
 2. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2017
 3. Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených mestom Myjava za rok 2017
 4. Informácia o verejnom obstarávaní za prvý polrok 2017

november 2018

štvrtok 8. 11. 2018

 1. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021 - návrh
 2. Návrh VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností - návrh
 3. Návrh VZN Mesta Myjava o miestnych daniach a poplatkoch - návrh
 4. Informácia o pripravovaných investičných akciách mesta na rok 2019

štvrtok 29. 11. 2018 - ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

 1. Správa Mestskej volebnej komisie v Myjave o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta
 2. Zloženie sľubu primátora a poslancov
 3. Voľba mandátovej komisie a komisie na podávanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátora Myjavy a poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave
 4. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií
 5. Voľba sobášiacich

december 2018

štvrtok 13. 12. 2018

 1. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021 - schvaľovanie
 2. Návrh VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností - schvaľovanie
 3. Návrh VZN Mesta Myjava o miestnych daniach a poplatkoch - schvaľovanie
 4. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
 5. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019

 

Poznámka: Plán zasadnutí je len informatívny. Termíny rokovaní sa môžu meniť, o čom bude verejnosť informovaná prostredníctvom pravidelne zverejňovaných pozvánok. Rokovacie body zverejnené v tomto pláne budú počas roka dopĺňané o nové podľa aktuálnej potreby samosprávy.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
151617182021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa podľa vás mal v budúcnosti konať Sviatok piva Myjava?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online3
Dnes  74
Mesiac  14640
Celkovo626197

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac