Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.10. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Kontakty

 

Mestský úrad sa dočasne sťahuje. Kde ho nájdete?

S pripravovanou rekonštrukciou budovy Mestského úradu v Myjave, ktorá sa začne teraz v júli 2018, súvisí aj dočasné presťahovanie jednotlivých odborov a oddelení úradu do budovy bývalého strojárskeho učilišťa na Trokanovej ulici č. 42/3. Sťahovanie sa bude realizovať v poslednom júlovom týždni a v dňoch 26. a 27. júla 2018 bude mestský úrad celkom zatvorený. Kancelárie úradu tak od 30. júla 2018 nájdete a samosprávnu agendu vybavíte na prízemí budovy učilišťa v priestoroch, kde sa kedysi vydávali vodičské či občianske preukazy a cestovné pasy. Hneď pri vstupe do budovy bude situovaný dispečing Mestskej polície Myjava. Tu vás v prípade potreby informátorka usmerní, kde ktoré oddelenia nájdete. Tie budú totiž združené v priestoroch, ktoré budú ako kancelárske zamestnanci úradu využívať. Upravené budú aj telefonické kontakty, a to nasledovne:

 • bezplatná linka 159, 0944 200 797 - Mestská polícia Myjava
 • 034/6907 115 - Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, pokladňa, Oddelenie školstva
 • 034/6907 119 - Oddelenie sociálnych služieb
 • 034/6907 202 - Evidencia obyvateľstva, mzdové účtovníctvo, Školský úrad
 • 034/6907 207 - Matričný úrad
 • 034/6907 209 - Oddelenie vnútorných vzťahov (informatik, hovorca...)
 • 034/6907 210 - Sekretariát primátora, zástupca primátora, prednosta, hlavný kontrolór
 • 034/6907 211 - Spoločná obecná úradovňa, Oddelenie majetku a prevádzky úradu
 • 034/6907 219 - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Oddelenie regionálneho rozvoja, Oddelenie daní a poplatkov
 • 0917 921 452 - Ing. Pavol Halabrín, Správa majetku mesta Myjava, evidencia predajcov na Michalský jarmok
 • 034/621 4186 - Pohrebné služby Myjava
 • 0908 869 469 - Správa majetku mesta Myjava, pokladňa a účtovníctvo

Mailové kontakty majú zostať zachované tak, ako v štandardnom režime. Mestský úrad Myjava bude mať nezmenené úradné hodiny, čiže v pondelok až stredu je pracovná doba od 8.00 do 16.00 h vo štvrtok a v piatok od 7.00 do 15.00 h. Do budovy na Trokanovej ulici bude zároveň presťahovaná aj Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. a kancelária Pohrebných služieb Myjava. V takto upravenom režime bude samospráva fungovať pravdepodobne do konca septembra 2018, v prípade nejakých zmien a úprav vás o nich budeme informovať.

 

Telefónne a mailové kontakty zamestnancov Mestského úradu Myjava,
Mestskej knižnice Myjava a Správy majetku mesta Myjava s. r. o.


Adresa:

Úradné hodiny:


Mestský úrad Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
Slovenská republika

IČO: 00309745
DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

 

pondelok - streda 8.00 - 16.00 h
štvrtok - piatok 7.00 - 15.00 h
SOÚ - štvrtok nestránkový deň

 Mestský úrad Myjava
 

Pavel Halabrín,
primátor Myjavy
+421 34 6907 210 (sekretariát)
primator@myjava.sk

Ing. Stanislav Tomič,
zástupca primátora

+421 34 6907 206
stanislav.tomic@myjava.sk

Ing. Jarmila Sluková,
prednostka MsÚ Myjava, verejné obstarávanie

+421 34 6907 222
jarmila.slukova@myjava.sk

Ing. Vladimír Výdurek,
hlavný kontrolór mesta

+421 34 6907 303
vladimir.vydurek@myjava.sk

 

Oddelenie vnútorných vzťahov

Denisa Papuláková,
sekretariát primátora,
podateľna

+421 34 6907 210
primator@myjava.sk
podatelna@myjava.sk

Miroslav Matula,
referent kancelárie primátora

+421 34 6907 209
miroslav.matula@myjava.sk

Mgr. Marek Hrin,
referent, hovorca mesta

+421 34 6907 306
marek.hrin@myjava.sk

Tomáš Marek,
referent

+421 34 6907 306
tomas.marek@myjava.sk

Ing. Peter Kubica,
správca siete a IT

+421 34 6907 310
peter.kubica@myjava.sk

 

Matričný úrad a evidencia obyvateľstva

Viera Svítková,
matrika

+421 34 6907 207
viera.svitkova@myjava.sk

Viera Pániková,
matrika

+421 34 6907 208
viera.panikova@myjava.sk

Emília Valášková,
ohlasovňa pobytu

+421 34 6907 202
emilia.valaskova@myjava.sk

 

Mzdová agenda

Jarmila Miklášová,
mzdové účtovníctvo

+421 34 6907 314
jarmila.miklasova@myjava.sk

Renáta Melegová,
mzdové účtovníctvo

+421 34 6907 314
renata.melegova@myjava.sk

 

Mestská polícia Myjava

Pavel Orság,
náčelník

+421 34 6907 106
nacelnik.msp@myjava.sk

Miroslav Zeman,
zástupca náčelníka

+421 34 6907 105
miroslav.zeman@myjava.sk

Miriam Kraváriková,
dispečing MsP, hlásenia mestského rozhlasu

+421 34 6907 111
miriam.kravarikova@myjava.sk

dispečing MsP Myjava

+421 34 6907 111,
bezplatné tel. číslo 159

 

Odbor ekonomický a majetku mesta

Zdenka Ježíková,
vedúca odboru

+421 34 6907 313
zdenka.jezikova@myjava.sk

 

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Gabriela Škarítková,
účtovníctvo, rozpočty

+421 34 6907 114
gabriela.skaritkova@myjava.sk

Jana Ferancová,
fakturácie, účtovníctvo

+421 34 6907 115
jana.ferancova@myjava.sk

Monika Hradská,
fakturácie, účtovníctvo

+421 34 6907 115
monika.hradska@myjava.sk

Jana Vajsáblová,
pokladňa, evidencia majetku

+421 34 6907 101, 116
jana.vajsablova@myjava.sk

 

Oddelenie daní a poplatkov

Lenka Kulíšková,
vedúca oddelenia, miestne dane a poplatky

+421 34 6907 120
lenka.kuliskova@myjava.sk

Drahomíra Valentová,
poplatky za komunálny odpad

+421 34 6907 113
drahomira.valentova@myjava.sk

Zdenka Hutyrová,
dane z nehnuteľností, daň za psa, evidencia psov

+421 34 6907 120
zdenka.hutyrova@myjava.sk

 

Oddelenie majetku a prevádzky úradu

Ing. Dušan Svítek,
vedúci oddelenia

+421 34 6907 312
dusan.svitek@myjava.sk

Ján Obeda,
nájomné zmluvy

+421 34 6907 312
jan.obeda@myjava.sk

 

Odbor výstavby a regionálneho rozvoja, stavebný úrad

Eva Osuská,
vedúca odboru

+421 34 6907 211
eva.osuska@myjava.sk

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ing. Jana Cablková,
vedúca oddelenia, životné prostredie, výruby,
ochrana vôd a prírody, odpady

+421 34 6907 218
jana.cablkova@myjava.sk

Ing. Nikola Majtánová,
stavebná činnosť, investičné akcie

+421 34 6907 219
nikola.majtanova@myjava.sk

Ing. Ondrej Kubica,
stavebná činnosť, investičné akcie

+421 34 6907 219
ondrej.kubica@myjava.sk

Bc. Ivan Praženka
stavebná činnosť, investičné akcie

+421 34 6907 219
ivan.prazenka@myjava.sk

Darina Bugarovičová,
drobné stavby, súpisné čísla

+421 34 6907 218
darina.bugarovicova@myjava.sk

Ivana Kubíková,
komunikácie, ovzdušie, Štátny fond rozvoja bývania

+421 34 6907 214
ivana.kubikova@myjava.sk

 

Oddelenie regionálneho rozvoja

Ing. Lenka Bunčiaková,
vedúca oddelenia

+421 34 6907 212
lenka.bunciakova@myjava.sk

Mgr. Hana Cigánková,
referent a projektový manažér

+421 34 6907 213
hana.cigankova@myjava.sk

Diana Ištoková,
referent a projektový manažér

+421 34 6907 214
diana.istokova@myjava.sk

 

Spoločná obecná úradovňa – stavebný úrad

Eva Osuská,
vedúca SOÚ

+421 34 6907 211
eva.osuska@myjava.sk

Ing. Anna Pančiaková,
stavebný poriadok, územné rozhodovanie

+421 34 6907 211
anna.panciakova@myjava.sk

Ján Duga,
stavebný poriadok, územné rozhodovanie

+421 34 6907 211
jan.duga@myjava.sk

Ing. Erika Súkupová,
podateľňa SOÚ

+421 34 6907 203
erika.sukupova@myjava.sk

 

Odbor školstva, kultúry a sociálnych služieb

Ing. Ingrid Vaňová,
vedúca odboru

+421 34 6907 319
ingrid.vanova@myjava.sk

 

Oddelenie sociálnych služieb

Mgr. Jana Gáliková,
vedúca oddelenia

+421 34 6907 119
jana.galikova@myjava.sk

Simona Podmajerská,
referent

+421 34 6907 118
simona.podmajerska@myjava.sk

 

Oddelenie školstva a Školský úrad:

 

Jana Potúčková,
účtovníctvo, fakturácie

+421 34 6907 317
jana.potuckova@myjava.sk

Mgr. Alena Kmeťová,
Školský úrad

+421 34 6907 318
alena.kmetova@myjava.sk

 

Oddelenie kultúry a športu - Kultúrny dom Samka Dudíka

Vladimíra Jurenková,
vedúca oddelenia

+421 34 621 2588
vladimira.jurenkova@myjava.sk

Anna Škrámovská,
kultúrny referent, kino

+421 34 621 3389
anna.skramovska@myjava.sk

Tomáš Fidrich,
výtvarník, grafik, fotograf

+421 34 621 3389
tomas.fidrich@myjava.sk

Peter Blaho,
technik

+421 34 621 3389
peter.blaho@myjava.sk

Ján Kolárik,
športový referent, kino

+421 34 6907 318
jan.kolarik@myjava.sk

 

Mestská knižnica Myjava

Jana Blahová,
knihovníčka

+421 34 621 2330
msk.myjava@azet.sk

Ľubica Barteková,
knihovníčka

+421 34 621 2330
msk.myjava@azet.sk

 

Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.

Ing. Emil Hlavatovič,
riaditeľ spoločnosti

+421 34 6907 308
hlavatovic.emil@mail.t-com.sk

Ing. Jaroslav Krč-Šebera,
konateľ spoločnosti

+421 34 6907 307
sebera.jaroslav@mail.t-com.sk

Ing. Pavol Halabrín,
referent

+421 34 6907 307
+421 917 921 452
halabrin.pavol@mail.t-com.sk

Ivana Medveďová,
pokladňa

+421 34 6907 309
medvedova.ivana@mail.t-com.sk

Anna Miháliková,
finančné účtovníctvo

+421 34 6907 309
mihalikova.anna@mail.t-com.sk

Anna Oslejová,
mzdové účtovníctvo

+421 34 6907 309
oslejova.anna@mail.telekom.sk


Pohrebné a cintorínske služby:

 

Kancelária pohrebných služieb,
MsÚ Myjava, I. poschodie

+421 34 6907 204
+421 902 394 393
+421 911 344 234Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
151618192021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa podľa vás mal v budúcnosti konať Sviatok piva Myjava?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  51
Mesiac  12597
Celkovo624154

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac