Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 13.12. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na verejné prerokovanie - polder na toku SmíchovMesto Myjava ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom - Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vás pozýva na verejné prerokovanie zámeru Polder na toku Smíchov, ktoré sa uskutoční v stredu 16. januára 2019 o 16.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, 2. poschodie, číslo dverí 305.


Verejná vyhláška - realizácia optických sietí PoliankaNárodná agentúra pre sieťové a elektronické služby podala dňa 27. 9. 2015 žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom Realizácia optických sietí MY-1 Myjava, Polianka. Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov túto žiadosť prerokovalo a predlžuje platnosť územného rozhodnutia vydaného 2. 11. 2015 o tri roky od nadobudnutia tohto rozhodnutia.

Verejná vyhláška - predĺženie platnosti územného rozhodnutia na stavbu Realizácia optických sietí MY-1 Myjava, Polianka.pdf


Mestský úrad bude zatvorenýSamospráva oznamuje občanom a návštevníkom Myjavy, že Mestský úrad v Myjave bude z dôvodu čerpania dovolenky v pondelok 31. decembra 2018 zatvorený. Prosíme vás preto, aby ste v prípade, ak plánujete vybavovať niečo zo samosprávnej agendy, počítali s týmto obmedzením. Ďakujeme za pochopenie!


Zisťovanie Štatistického úradu SRŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2019. Účelom štatistického zisťovanie je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 190 obcí, medzi nimi aj mesto Myjava. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností. Z tohto dôvodu informujeme občanov Myjavy, že v období od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019 navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitým poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci zisťovania zo strany občanov poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. V prípade potreby získate ďalšie informácie na stránke úradu www.statistics.sk alebo telefonicky na číslach 032/7460 292 a 0905 929 706 - Ing. Zuzana Kolárovcová.


Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 17. decembra 2018 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Predstavenie členov komisie
 3. Otázky a pripomienky občanov
 4. Oboznámenie sa s náplňou činnosti komisie
 5. Informácia o náplni práce oddelenia sociálnych služieb
 6. Návrh plánu zasadnutí sociálnej a zdravotnej komisie v roku 2019
 7. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 8. Prerokovanie nájomných zmlúv a zmlúv o ubytovaní na ul. Trokanovej
 9. Aktualizácia zoznamu žiadateľov o nájomné byty – Kamenné
 10. Rôzne
 11. Záver
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Právna poradňa je späťPo rekonštrukcii budovy mestského úradu a presťahovaní kancelárii jednotlivých odborov a oddelení do pôvodných priestorov sa opäť začne realizovať aj právna poradňa pre občanov Myjavy. Tak, ako sme boli zvyknutí, bude sa konať vždy v druhú stredu v mesiaci a pôjde o bezplatné právne poradenstvo vedené advokátom Mgr. Ľubomírom Karikom. Najbližšie tak môžete tieto služby využiť v stredu 12. decembra 2018 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Pozvánka na rokovanie Komisie kultúry a športuPredsedníčka Komisie kultúry a športu pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Viera Feriancová, pozýva členov na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční v pondelok 10. decembra 2018 o 16.00 h v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Program zasadnutia bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Dotačný systém pre oblasť kultúry a športu - aktualizácia smernice, vyhlásenie dotačného systému pre rok 2019
 3. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019 - pracovná verzia
 4. Rozpočet pre oblasť kultúry a športu na rok 2019 - oboznámenie
 5. Harmonogram práce KK - doplnenie o harmonogram pre oblasť športu
 6. Rôzne

Mgr. Viera Feriancová
predsedníčka Komisie kultúry a športu


Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mestaPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč-Šebera pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 10. decembra 2018 o 16.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Majetkové prevody
 4. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 5. Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019
 6. Úprava prílohy č. 1 vo VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava a návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami
 7. Rôzne
 8. Záver


Ing. Jaroslav Krč - Šebera
predseda komisie


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
December 2018
PUSŠPSN
     12
3456789
101112141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Ktoré podujatia adventného a vianočného obdobia patria medzi vaše obľúbené?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  203
Mesiac  8551
Celkovo668298

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac