Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 18.03. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyVýukový bazén bude v prevádzkeSpoločnosť Samšport ako správca mestských športových zariadení oznamuje verejnosti, že od soboty 24. marca 2018 bude v prevádzke detský výukový bazén v priestoroch myjavskej krytej plavárne. Otvorený bude v štandardných otváracích hodinách, čiže v utorok až sobotu od 15.00 do 20.00 h a v nedeľu od 10.00 do 20.00 h.


Verejná zbierka na Tatru 2630V Myjave nedávno vzniklo nové občianske združenie s názvom Myjavská hasičská história, ktoré založili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Myjava. Práve pod hlavičkou tohto združenia sa od 1. apríla 2018 začne realizovať verejná zbierka na komplexnú opravu historickej Tatry 2630 z roku 1934, ktorá je historickým unikátom. V súčasnosti sa na Slovensku nachádzajú len dve takéto vozidlá. Jedno je v Kysuckom Novom Meste a druhé práve na Myjave. Cieľom združenia a pripravenej zberky je, laicky povedané, dostať Tatru na veteránske značky a uviesť ju do pojazdného stavu. Odhadovaný náklad na opravu vozidla sa pohybuje vo výške 20 000,- €. Ak teda patríte medzi fanúšikov histórie či hasičstva a chceli by ste tento dobrý úmysel podporiť, môžete si naštudovať komplexné informácie o združení, zbierke i samotnom vozidle v sekcii nášho webu Mesto - Dobrovoľné hasičské zbory - Verejná zbierka na TATRU 2630. Zároveň vás členovia občianskeho združenia aj touto cestou srdečne pozývajú do svojich radov. Ak vás táto ponuka osloví, môžete sa ozvať členom výboru združenia na mailovej adrese hasici1881@gmail.com alebo na tel. čísle 0919 355 877.


Výzva na ochranu lesov pred požiarmiV súlade s § 21 písm. a) a j) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom (ďalej OR HaZZ NMNV) v súvislosti s realizáciou úloh pri ochrane lesov pred požiarmi zasiela usmernenie a súčasne žiada o pomoc pri plnení opatrení na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

Upozornenie na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie.pdf


Pozvánka na aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. apríla 2018 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania je nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Majetkové prevody
 6. 2. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018
 7. Dodatok č.1 k VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava, príloha č. 1 – úprava cenníka
 8. VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
 9. Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2017
 10. Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2017
 11. Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2017
 12. Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2017
 13. Spolupráca s obcami pri zabezpečovaní služieb obyvateľov v zariadeniach mesta a rekonštrukcia Domu smútku
 14. Informácia o príprave 59. Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018
 15. Rôzne
 16. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Verejná vyhláška - Oznámenie o vstupe na pozemokSPP - distribúcia, a. s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11 ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete plynu informuje prostredníctvom verejnej vyhlášky obvateľov Myjavy a mestskej časti Turá Lúka, že v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučej siete za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia. Vstup na pozemky bude uskutočňovať v katastrálnom území Myjava, časť Turá Lúka, cesta II/581, od čísla domu 792 po číslo domu 581 a Hoštáky, od čísla domu 386 po číslo domu 392 od 12. 3 do 29. 10 2018. V katastrálnom území Myjava - Hurbanova ulica, Nám. M. R. Štefánika, Ulica Prvej SNR, Staromyjabská ulica, Buchlovská ulica, Bdnárova ulica, Trnovská ulica, Pirte, Štúrova ulica, Pri lesíku a Ulica 1. mája bude vstup na pozemky uskutočňovať od 12. 3 do 30. 11. 2018. Celé znenie verejnej vyhlášky je nasledovné:

SPP - distribúcia, Oznámenie o vstupe na pozemok - verejná vyhláška.pdf


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2018
PUSŠPSN
   1234
567891011
121314151617
19202122232425
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa mal podľa vás v tomto roku uskutočniť program pri príležitosti júnového Dňa detí?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online3
Dnes  374
Mesiac  12736
Celkovo438395

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame