Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 23.11. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyOdstávka elektrickej energie v decembriZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú vo štvrtok 14. 12. 2017 v čase od 07.45 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • BRADÁČOVA č. 27, 29

Prevádzka krytej plavárne počas sviatkovSpoločnosť Samšport, ako správca mestských športových zariadení, informuje verejnosť o otváracích hodinách krytej plavárne v Myjave počas vianočných a novoročných sviatkov. Do 23. decembra 2017 (vrátane) bude plaváreň fungovať v štandardnej prevádzke. V nedeľu 24. decembra, teda na Štedrý deň a v pondelok 25. decembra na Prvý sviatok vianočný bude bazén zatvorený. Následne od 26. do 30. decembra bude krytá plaváreň opäť fungovať a zatvorí sa na Silvestra 31. decembra a na Nový rok 1. januára 2018. Potom bude znova bazén do sviatku Troch kráľov v sobotu 6. januára 2018 otvorený v klasickom režime.


Pozor na nedoplatky!Oddelenie daní a poplatkov mesta Myjava upozorňuje aj touto cestou občanov, že v pripravovanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018, ktoré sa bude schvaľovať na zasadnutí mestských poslancov v stredu 6. decembra 2017, sa v ustanovení § 5 ods. 4 písm. a) stanovuje podmienka na zníženie alebo odpustenie poplatku. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad budú mať len tí poplatníci, ktorí nemajú k 31. 12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia žiadne nedoplatky na poplatku. V prípade, že poplatník bude mať k 31.12. zdaňovacieho obdobia nedoplatky, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku tomuto poplatníkovi a ostatným členom žijúcim v spoločnej domácnosti, za ktorých prebral povinnosti poplatníka v nasledujúcom zdaňovacom období, zaniká. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa týka najmä občanov, ktorí študujú, pracujú mimo mesta Myjava alebo v zahraničí, pracujúcich v zahraničí v turnusovom režime, občanov s prechodným pobytom v inej obci a občanov starších ako 62 rokov.


Pozvánka na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v stredu 6. decembra 2017 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania je nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018
 6. VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenie
 7. VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností - schválenie
 8. VZN Mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia - schválenie
 9. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2018 -2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 10. Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2017
 11. Návrh dodatku č.7 VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
 12. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2018
 13. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018
 14. Rôzne
 15. Záver
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Údržba internetovej sieteSpoločnosť RadioLAN informuje občanov Myjavy, že v utorok 21. 11. 2017 bude v čase od 8.30 h do 10.30 h vykonávaná údržba technológie v myjavskej mestskej časti Turá Lúka. V uvedenom čase môže dôjsť k niekoľkým krátkym obmedzeniam dostupnosti služieb internetu.


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
November 2017
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
202122242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Ak by ste mali v nasledujúcom období realizovať investičnú akciu, ktorá by mala u Vás najvyššiu prioritu?

Ak by ste sa mali Vy sami rozhodnúť pre niektorú z nasledujúcich možností získania dodatočných finančných zdrojov, ktorá by to bola?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  734
Mesiac  23925
Celkovo335210

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame