Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.01. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Oznámenie zámeru vyhlásenia chránených stromovOkresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podl'a § 5 ods. 1 zákona t. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 50 ods. 2 zákona i. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej len zákon) na základe návrhu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Záhorie so sídlom ul. Vajanského č. 17, 901 01 Malacky a podl'a predložených projektov ochrany chránených stromov zo dňa 29. 1. 2018 oznamuje zámer vyhlásit':

V súlade s § 50 ods. 4 zákona je obec povinná do 15 dní od doručenia zámeru informovat' o ňom verejnost' vo svojom územnom obvode a umožnit' nahliadnut' doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní a zároveň oznámiť tunajšiemu úradu aj termín zverejnenia oznámenia zámeru a doručí pripomienky zo strany verejnosti, ak boli uplatnené. Vlastník, správca, nájomca, obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo v súlade s § 50 ods. 5 zákona do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru vyhlásiť chránený strom podat' k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody, ktorým je Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2019
PUSŠPSN
 123456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031   
Zoznam podujatí

Anketa
Ktoré podujatia adventného a vianočného obdobia patria medzi vaše obľúbené?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online3
Dnes  261
Mesiac  9777
Celkovo687644

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac