Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 19.10. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Prijímacie skúšky do ZUŠ MyjavaRiaditeľka Základnej umeleckej školy v Myjave so sídlom na Partizánskej ulici č. 290/17 v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019 do hudobného, literárno-dramatického, tanečného a výtvarného odboru. Prijímacie skúšky sa budú konať 14. mája 2018 v čase od 13.30 do 17.00 h v priestoroch školy.

Tanečný odbor - oddelenie ľudového tanca (DFS Kopaničiarik) bude mať skúšky na prízemí, ostatné odbory v triedach na 2. poschodí. Prihlášku si môžete vyplniť, odoslať a vytlačiť z webovej stránky školy www.zusmyjava.sk alebo môžete požiadať o vyplnenie priamo v škole pred prijímacími skúškami. V oboch prípadoch je potrebné prihlášku okrem odoslania aj vytlačiť a podpísanú odovzdať prijímacej komisii. Podmienky prijatia do ZUŠ Myjava sú nasledovné:

Hudobný odbor

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy) s prípravou do týchto zameraní:
   
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • spev, hlasová výchova
 • hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh, trombón, pozauna, tuba
 • hra na gitare
 • hra na akordeóne (harmonika)

V elektronickej prihláške ako študijné zameranie zaškrtnite možnosť prípravná hudobná výchova a do poznámok upresnite hudobný nástroj, ktorý bude chcieť dieťa navštevovať.

 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež) do nasledovných študijných zameraní:
   
 • hra na husliach
 • spev
 • hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh, trombón, pozauna, tuba
 • hra na bicích nástrojoch (8 rokov a viac)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme tieto schopnosti:

 1. hudobný sluch
 2. rytmické cítenie
 3. pohotovosť
 4. hudobná pamäť
 5. fyzické predpoklady pre spev a hru na zvolenom hudobnom nástroji

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • Zaspieva pieseň podľa vlastného výberu (napr. detskú, ľudovú, umelú, ...),
 • zopakuje po skúšajúcom krátky melodický útvar podľa ukážky,
 • sluchovo rozozná nižšie a vyššie tóny,
 • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar vyťukávaním alebo tlieskaním.

Literárno-dramatický odbor

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme:

 1. čistotu reči
 2. hlasové dispozície
 3. fantáziu v pohybe a reči

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • sa veku primerane predstaví (porozpráva o sebe),
 • predvedie spamäti riekanku, báseň alebo iný text či zaspieva pieseň,
 • predvedie etudu bez slov – pohybom napodobní obľúbené zvieratko (napr. koňa, psa, mačku atď.), rozprávkovú postavičku a pod.
   
 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme:

 1. čistotu reči
 2. hlasové dispozície
 3. fantáziu v pohybe a reči

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • sa primerane veku predstaví (porozpráva o sebe),
 • predvedie spamäti riekanku, báseň alebo iný text či zaspieva pieseň,
 • predvedie etudu bez slov – neverbálne ukáže pohyb, napr. príchod do triedy, domov, pohyb koňa, psa, mačky a pod.

Tanečný odbor - v rámci neho iba do DFS Kopaničiarik

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy)
 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme: rytmické, hudobné a pohybové schopnosti a telesnú spôsobilosť. Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • predvedie na danú hudbu krátku improvizáciu s tanečným prejavom a zopakuje jednoduché tanečné kroky podľa príkladu skúšajúceho,
 • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar vyťukávaním alebo tlieskaním,
 • skúšajúci pomocou rôznych cvikov zistí ohybnosť uchádzača a rozsah jeho pohybových schopností.

Výtvarný odbor

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • základného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy)
 • základného štúdia (vekovo starše, ako šesťročné deti a mládež)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme:

 1. schopnosti priestorového, tvarového a farebného vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a predstavy

Uchádzač o štúdium do deväť rokov pred komisiou:

 • vekuprimerane nakreslí na papier formátu A4 klasickú rozprávkovú postavu,
 • dotvorí škvrnu kresbou grafitovou ceruzkou,
 • dokáže všeobecne určovať farby.

Materiál:

 • grafitová ceruza
 • voskový pastel
 • farebné pastelky

Uchádzač o štúdium starší ako 9 rokov pred komisiou:

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme:

 1. schopnosti priestorového, tvarového a farebného vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a predstavy

Uchádzač o štúdium do deväť rokov pred komisiou:

 • nakreslí na papier formátu A3 podľa skutočnosti zátišie z guľatých, hranatých a valcovitých predmetov
 • vytvorí farebnú kompozíciu z rôznych tvarov kombinovanou technikou

Materiál:

 • grafitová ceruza
 • voskový pastel
 • farebné pastelky
 • tuš
 • farebné papiere
 • nožnice
 • lepidlo

Uchádzač o štúdium starší ako pätnásť rokov pred komisiou:

 • nakreslí na papier formátu A3 podľa skutočnosti zátišie z guľatých, hranatých a valcovitých predmetov a drapérie
 • vytvorí farebnú kompozíciu z rôznych tvarov kombinovanou technikou

Materiál:

 • grafitová ceruza
 • voskový pastel
 • farebné pastelky
 • tuš
 • farebné papiere
 • nožnice
 • lepidlo

Do prípravného a základného štúdia vo všetkých odboroch prijíma uchádzačov riaditeľka školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore a na základe výsledkov talentovej skúšky. Na posúdenie študijných predpokladov pre každý umelecký odbor sa zriaďuje minimálne trojčlenná prijímacia komisia. Uchádzači o štúdium na prijímacích skúškach budú hodnotení štvorstupňovým známkovaním:

 1. výborný
 2. chválitebný
 3. uspokojivý
 4. neuspokojivý.

Podrobnejšie informácie o umeleckých odboroch môžete získať na webovej stránke školy www.zusmyjava.sk, prípadne v riaditeľni školy a na tel. číslach 0911 892 223, 0911 588 115.

Mgr. Erika Matulová
riaditeľka školy

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
151617182021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa podľa vás mal v budúcnosti konať Sviatok piva Myjava?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  537
Mesiac  15103
Celkovo626660

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac