Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.10. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyJesenný zber orezu drevínMesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou Správa majetku mesta Myjava s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov i zber odpadu z orezu drevín. Ten bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby i v centrálnej časti Turej Lúky v mesiaci október tohto roka, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesta. Termín pre všetky oblasti je od 16. 10. do 20. 10. 2017. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú stanovené nasledovne:

Pre oblasť Hoštáky

 • asfaltové ihrisko pod MK
 • pred rodinným domom č. 43 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.

 • na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
 • na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.

 • oproti výjazdu od OŠM – mimo štátnej komunikácie

Pre oblasť Jánošíkova ul.

 • v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia

 • Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.

 • nad Gymnáziom v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka

 • Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
 • v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
 • Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
 • Moravská ul. - asfaltové ihrisko pod garážami
 • Ul. prof. Varsika - pri kontajnerovom státí na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova ul.

 • v mieste kontajnerového státia na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku

 • Buchlovská – pri lesíku (kontajnerové státie na separ.zber)
 • Bodnárova – v križovaní s ul. Pri lesíku (chodník vedľa kontajnerového státia) 

Pre oblasť ulíc Staromyjavská a Trnovská

 • parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
 • parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
 • v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ul.

Pre oblasť Šimonovičova ul.

 • koniec Šimonovičovej ul. pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.

 • v zelenom páse v križovaní Tehelnej a Brezovskej ulice

Pre oblasť Turá Lúka

 • MV SERVIS – pri autobusovej zastávke pri rieke
 • parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
 • zelený pás pred vjazdom na Záhrady
 • Diely pred rodinným domom č. 286
 • Hoštáky pred rodinným domom č. 367
 • za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
 • parkovisko pri cintoríne 

Pre oblasť ul. Z. Zgurišky

 • zelený pás v križovatke s ulicou Pirte
 • v zelenom páse na spojnici ulice Hoštáky a Z. Zgurišky 

Pre oblasť Závršky

 • ZMENA - Hlinícka ulica - na konci ulice, na ľavej strane pri kontajnerovom státí pre triedený zber. Orez treba ukladať ku komunikácii do zeleného pásu tak, aby bol umožnený prejazd motorovými vozidlami
 • Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
 • Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky

 • priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s § 3 ods. 5 písm. a) VZN č. 1/2016 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zároveň sa zakazuje ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.


Právna poradňa v októbri 2017Opäť by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Rovnako tomu bude aj v októbri 2017. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 11. októbra 2017 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Pozvánka na októbrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra 2017 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania je nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Majetkové prevody
 6. Organizačný poriadok MsP - schválenie
 7. 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017
 8. Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2018
 9. Návrh VZN mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
 11. Návrh VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
 12. Rôzne
 13. Záver
    
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Kedy začnú fungovať škôlky v štandardnom režime?V pondelok 25. septembra 2017 sa uskutočnil ďalší kontrolný deň a porada týkajúca sa projektu rekonštrukcie materských škôl v Myjave, ktoré kvôli stavebným prácam od začiatku školského roka 2017/2018 fungujú v obmedzenom režime. Vzhľadom na aktuálny stav rekonštruovaných objektov sa štandardná prevádzka škôlky na Bradáčovej ulici a v elokovanom pracovisku na Ul. Hoštáky má začať podľa nasledujúceho harmonogramu:

 • Od pondelka 2. októbra 2017 bude sprevádzkovaný pavilón B elokovaného pracoviska na Ul. Hoštáky.
 • Domov sociálnych služieb Úsvit v pavilóne C na Ul. Hoštáky bude takisto v plnej prevádzke od pondelka 2. októbra 2017.
 • Do piatka 6. októbra 2017 budú deti z MŠ Bradáčova ul. využívať priestory elokovaného pracoviska na Ul. SNP tak, ako je to aj v súčasnosti.

Výchovno-vzdelávací proces sa v Materskej škole na Bradáčovej ulici začne nasledovne:

 • Od pondelka 9. októbra do piatka 13. októbra 2017 bude otvorený 1. pavilón (od vstupu do škôlky z Hodžovej ulice, od štadióna) pre 2 - 3 a 4 ročné deti na prízemí a 4 - 6 ročné deti na poschodí.
 • Od pondelka 9. októbra do piatka 13. októbra 2017 budú 5 - 6 ročné deti (predškoláci) dočasne presťahovaní v priestoroch elokovaného pracoviska na Ul. Hoštáky.
 • Od pondelka 16. októbra 2017 budú všetky zariadenia, to jest Materská škola Bradáčova ul., elokované pracovisko Hoštáky i elokované pracovisko na Ul. SNP fungovať štandardne a bez obmedzení.

Ďalšie informácie týkajúce sa napríklad rozdelenia detí v týždni od 9. do 13. októbra budú rodičom detí sprostredkované priamo cez zamestnancov materskej školy, respektíve cez SMS správy. V prípade potreby nájdete kontaktné údaje na webovej stránke škôlky www.msbradacova.eu.


Voľné miesta v Základnej škole na Štúrovej ul. v MyjaveZákladná škola na Štúrovej ul. 18 v Myjave prijme na plný úväzok od 1. októbra 2017 špeciálneho pedagóga, psychológa a asistentov učiteľov na dobu určitú. Kvalifikačné predpoklady uchádzačov vyplývajú z vyhlášky Ministerstva školstva SR číslo 437/2009. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície získajú potrebné informácie na týchto kontaktoch:

Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy
tel.: 0905 619 866
e-mail: riaditel@zsmyjava.org


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2017
PUSŠPSN
      1
2345678
9101112131415
161718192022
23242526272829
3031     
Zoznam podujatí

Anketa
Zaujímate sa, o čom rokuje a rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Myjave?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  683
Mesiac  20405
Celkovo299540

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame