Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.01. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 17. decembra 2018 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Predstavenie členov komisie
 3. Otázky a pripomienky občanov
 4. Oboznámenie sa s náplňou činnosti komisie
 5. Informácia o náplni práce oddelenia sociálnych služieb
 6. Návrh plánu zasadnutí sociálnej a zdravotnej komisie v roku 2019
 7. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 8. Prerokovanie nájomných zmlúv a zmlúv o ubytovaní na ul. Trokanovej
 9. Aktualizácia zoznamu žiadateľov o nájomné byty – Kamenné
 10. Rôzne
 11. Záver
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Právna poradňa je späťPo rekonštrukcii budovy mestského úradu a presťahovaní kancelárii jednotlivých odborov a oddelení do pôvodných priestorov sa opäť začne realizovať aj právna poradňa pre občanov Myjavy. Tak, ako sme boli zvyknutí, bude sa konať vždy v druhú stredu v mesiaci a pôjde o bezplatné právne poradenstvo vedené advokátom Mgr. Ľubomírom Karikom. Najbližšie tak môžete tieto služby využiť v stredu 12. decembra 2018 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Pozvánka na rokovanie Komisie kultúry a športuPredsedníčka Komisie kultúry a športu pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Viera Feriancová, pozýva členov na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční v pondelok 10. decembra 2018 o 16.00 h v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Program zasadnutia bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Dotačný systém pre oblasť kultúry a športu - aktualizácia smernice, vyhlásenie dotačného systému pre rok 2019
 3. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019 - pracovná verzia
 4. Rozpočet pre oblasť kultúry a športu na rok 2019 - oboznámenie
 5. Harmonogram práce KK - doplnenie o harmonogram pre oblasť športu
 6. Rôzne

Mgr. Viera Feriancová
predsedníčka Komisie kultúry a športu


Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mestaPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč-Šebera pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 10. decembra 2018 o 16.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Majetkové prevody
 4. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 5. Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019
 6. Úprava prílohy č. 1 vo VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava a návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami
 7. Rôzne
 8. Záver


Ing. Jaroslav Krč - Šebera
predseda komisie


Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 6. decembra 2018 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami
 2. Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019
 3. Projekt "Ochrana a zlepšení biodiverzity fauny a flóry v přihraničním území Chřibú a Bílých Karpat"
 4. Projekt "Údržba bytov sociálneho bývania na ulici Trokanova II"
 5. Rôzne

Ing. Jana Cablková
zapisovateľka komisie


Pozvánka na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v utorok 11. decembra 2018 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program posledného rokovania v tomto kalendárnom roku bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019
 6. Majetkové prevody
 7. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 8. Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019
 9. Úprava prílohy č.1 vo VZN - prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava a návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami
 10. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2019
 11. Kronika mesta za rok 2017 na schválenie
 12. Rôzne
 13. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Záznam ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v MyjaveVo utorok 27. novembra 2018 sa o 15.00 h uskutočnilo v sobášnej miestnosti Mestského úradu Myjava ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. Neskrátený záznam tohto úvodného rokovania odvysiela Televízia Myjava v piatok 30. novembra 2018 o 20.00 h, v sobotu 1. decembra 2018 takisto o 20.00 h a v nedeľu 2. decembra 2018 o 13.00 h. Záznam bude takisto publikovaný aj na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Mestský úrad Myjava už funguje v štandardnom režimeOd utorka 27. novembra 2018 už fungujú oddelenia a odbory Mestského úradu Myjava v štandardnom režime v budove na Námestí M. R. Štefánika 560/4. Po rekonštrukcii budovy úradu, ktorej cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti budovy s dosiahnutím globálneho ukazovateľa energetickej triedy A1, sa tak zamestnanci samosprávy presťahovali z dočasných priestorov na Trokanovej ulici späť do svojich kancelárii.

Rekonštrukcia zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu a jej celkovú energetickú úsporu bola realizovaná formou zateplenia obvodového plášťa, stropu pivničných priestorov, zateplenia podlahy podkrovia, kompletnej výmeny okien a dverí v obvodových konštrukciách, kompletnou výmenou elektroinštalácie a zdrojov osvetlenia, rekonštrukciou vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody, rekonštrukciou vzduchotechniky. Bezbariérovosť objektu je zabezpečená novým výťahom, do ktorého sa vstupuje z priechodu medzi budovami mestského a okresného úradu. Užívateľský komfort tak občanov, ako aj samotných zamestnancov zvyšujú zrekonštruované toalety. Na prízemí úradu bude k dispozícii WC pre imobilných návštevníkov a pribudnúť má i prebaľovací pult pre mamičky s malými deťmi.

K zásadným presunom kancelárii jednotlivých oddelení neprišlo. Väčšina z nich zostala zachovaná tak, ako sme boli zvyknutí aj pred rekonštrukciou úradu. Ale pár zmien predsa nastalo. Napríklad pokladňa sa presunula k vchodu do úradu, oddelenie sociálnych služieb po novom sídli v chodbe oproti vstupu do budovy a priestory si vymenili Spoločná obecná úradovňa - Stavebný úrad a Oddelenie výstavby a životného prostredia. Všetky zmeny sú už zohľadnené na nových orientačných tabuliach inštalovaných na všetkých poschodiach Mestského úradu Myjava. Ďalšia orientácia pribudne i v exteriéri pri spomínanom novom výťahu. Momentálne technici pracujú na zapojení všetkých informačných systémov. Po dokončení týchto prác budú z nich vyplývajúce zmeny telefónnych kontaktov zohľadnené aj v sekcii Mesto - Mestský úrad Myjava - Kontakty. Prosíme vás preto ešte o trpezlivosť, kým sa doladia všetky zostávajúce detaily.

Projekt rekonštrukcie úradu s oficiálnym názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave bol podporený z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli hodnotu 748 564,72 €, z toho poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku bola schválená vo výške 711 136,48 €.


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2019
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Zoznam podujatí

Anketa
Ktoré podujatia adventného a vianočného obdobia patria medzi vaše obľúbené?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online4
Dnes  646
Mesiac  12340
Celkovo690207

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac