Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.03. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na zasadnutie Komisie školstva a mládežeTajomníčka Komisie školstva a mládeže, Jana Potúčková, pozýva všetkých členov na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční v stredu 14. 2. 2018 o 14.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, číslo dverí 305, II. poschodie. Program rokovania bude nasledovný:

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018
  2. Uznesenia – predseda komisie
  3. Rôzne

Právna poradňa vo februári 2018Opäť by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 14. februára 2018 vo malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 217, I. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Oznámenie zámeru vyhlásenia chránených stromovOkresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podl'a § 5 ods. 1 zákona t. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 50 ods. 2 zákona i. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej len zákon) na základe návrhu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Záhorie so sídlom ul. Vajanského č. 17, 901 01 Malacky a podl'a predložených projektov ochrany chránených stromov zo dňa 29. 1. 2018 oznamuje zámer vyhlásit':

V súlade s § 50 ods. 4 zákona je obec povinná do 15 dní od doručenia zámeru informovat' o ňom verejnost' vo svojom územnom obvode a umožnit' nahliadnut' doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní a zároveň oznámiť tunajšiemu úradu aj termín zverejnenia oznámenia zámeru a doručí pripomienky zo strany verejnosti, ak boli uplatnené. Vlastník, správca, nájomca, obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo v súlade s § 50 ods. 5 zákona do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru vyhlásiť chránený strom podat' k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody, ktorým je Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny.


Záznam prvého februárového rokovania Mestského zastupiteľstva v MyjaveVo štvrtok 8. februára 2018 sa o 17.00 h uskutočnilo vo veľkej zasadacej miestnosti č. 305 mestského úradu riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. Neskrátený záznam tohto rokovania odvysiela Televízia Myjava v piatok 9. februára 2018 o 20.00 h, v sobotu 10. februára 2018 takisto o 20.00 h a v nedeľu 11. februára 2018 o 13.00 h. Záznam bude takisto publikovaný aj na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní


Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mestaPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč - Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 12. februára 2018 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

  1. Úvod
  2. Otázky a pripomienky občanov
  3. Majetkové prevody
  4. Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 4 za rok 2017 
  5. Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 za rok 2018
  6. Rôzne
  7. Záver
Ing. Jaroslav Krč - Šebera
predseda komisie

3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2018
PUSŠPSN
   1234
567891011
121314151618
19202122232425
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa mal podľa vás v tomto roku uskutočniť program pri príležitosti júnového Dňa detí?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  107
Mesiac  11870
Celkovo437529

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame