Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.08. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyKolaudačné konanie a nariadenie ústneho pojednávaniaOkresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na vodnú stavbu „Myjava rozšírenie kanalizácie 1. Etapa“.

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - "Myjava rozšírenie kanalizácie 1. Etapa".pdf


Oznámenie verejnosti o zámere - Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce VrbovceNavrhovateľ Obec Vrbovce, Vrbovce 42, 906 06, doručil Okresnému úradu Myjava podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Vrbovce“ ( ďalej len „strategický dokument“), ktorý nám bol podľa § 6 ods. 5 zákona  ako dotknutej obci doručený  dňa 31. 7. 2018.

- Oznámenie verejnosti o zámere - „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Vrbovce“.pdf


Informácia pre predajcov na Michalskom jarmokuSpráva majetku mesta Myjava, s. r. o. informuje záujemcov o predaj na tradičnom jesennom Michalskom jarmoku, že toto podujatie sa uskutoční v sobotu 29. septembra 2018. Pre predajcov spotrebného tovaru je čas predaja stanovený od 8.00 do 18.00 h, pre predajcov občerstvenia do 22.00 h. Prezentácia predajcov sa bude konať na prízemí budovy Mestského úradu Myjava na Námestí M. R. Štefánika v deň jarmoku od 5.00 do 8.00 h. Tých, ktorí si plánujú účasť na Michalskom jarmoku vybaviť osobne, Správa majetku mesta Myjava upozorňuje, že od 1. augusta 2018 je budova mestského úradu v rekonštrukcii a Správa majetku mesta Myjava je dočasne presťahovaná v budove bývalého strojárskeho učilišťa na Trokanovej ulici č. 42/3. Nájdete ju na prízemí, chodba vľavo. Potrebné informácie získate na tel. čísle 0917 921 452.


Dôležitý oznam pre obyvateľov Hurbanovej uliceMesto Myjava oznamuje obyvateľom bytového domu na Hurbanovej ulici č. 684/1 a 684/2, že kontajnery na komunálny odpad a triedený zber budú dočasne presunuté zo súčasného kontajnerového stojiska oproti na parkovisko vedľa existujúceho kontajnerového stojiska pre bytový dom na Ul. 1. mája 555. Dôvodom tohto presunu je realizácia stavby Rekonštrukcia plynovodov ul. Staromyjavská – Hurbanova UO00761, Myjava. Vývoz kontajnerov bude realizovaný podľa platného zvozového kalendára. Predpokladaný termín ukončenia stavby a teda aj presunu kontajnerov je 14. 11. 2018. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie a ďakujeme za pochopenie!


Mestský úrad dočasne na novom miesteAko bolo avizované, od pondelka 30. júla 2018 už Mestský úrad Myjava kvôli rekonštrukcii budovy na Námestí M. R. Štefánika funguje v dočasných priestoroch. Nájdete ho na prízemí bývalého strojárskeho učilišťa na Trokanovej ulici č. 42/3. Jednotlivé oddelenia sú umiestnené po vstupe do budovy v chodbe vpravo, vľavo zasa sídlia Správa majetku mesta Myjava a Pohrebné služby. Vzhľadom na tieto skutočnosti vám pre istotu ešte raz pripomíname upravené telefónne kontakty na jednotlivé oddelenia:

 • 034/6907 111, 0944 200 797 - Mestská polícia Myjava
 • 034/6907 115 - Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, pokladňa, Oddelenie školstva a Školský úrad
 • 034/6907 119 - Oddelenie sociálnych služieb
 • 034/6907 202 - Evidencia obyvateľstva, mzdové účtovníctvo
 • 034/6907 207 - Matričný úrad
 • 034/6907 209 - Oddelenie vnútorných vzťahov (informatik, hovorca...)
 • 034/6907 210 - Sekretariát primátora, zástupca primátora, prednosta, hlavný kontrolór
 • 034/6907 211 - Spoločná obecná úradovňa, Oddelenie majetku a prevádzky úradu
 • 034/6907 219 - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Oddelenie regionálneho rozvoja, Oddelenie daní a poplatkov

Mailové adresy fungujú štandardne tak, ako ich poznáte a nájdete ich zverejnené v sekcii Mesto - Mestský úrad Myjava - Kontakty. Kancelárie sú v budove rozdelené nasledovne:

 • vestibul budovy - Mestská polícia Myjava, dispečing
 • dvere č. 2 - Matričný úrad
 • dvere č. 3 - Školský úrad, Mzdové oddelenie, Evidencia obyvateľstva
 • dvere č. 4 - Spoločná obecná úradovňa - Stavebný úrad, Oddelenie majetku a prevádzky úradu
 • dvere č. 5b - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Oddelenie regionálneho rozvoja, Oddelenie daní a poplatkov
 • dvere č. 7 - primátor, zástupca primátora
 • dvere č. 8 - sekretariát primátora - podateľňa, prednostka MsÚ Myjava, hlavný kontrolór
 • dvere č. 10 - Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Oddelenie školstva
 • dvere č. 11 - Oddelenie sociálnych služieb

Smútočné oznamy na novom miesteSpráva majetku mesta Myjava, s. r. o. oznamuje občanom, že tabuľa so smútočnými oznámeniami bude od dnešného dňa, to jest od 24. 7. 2018, dočasne inštalovaná v centre mesta. A to na Námestí M. R. Štefánika pri turistickom rozchodníku. Nájdete ju v ploche verejnej zelene vedľa chodníka hneď pri priechode pre chodcov oproti predajni PD Poriadie.


Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivityVzhľadom na skutočnosť, že pominuli dôvody, pre ktoré bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity v zmysle § 26,  ods. 3, písm. b), bod 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, odvoláva primátor Myjavy Pavel Halabrín II. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Myjava a na vodnom toku rieka Myjava a jej prítokoch dňom 17. 7. 2018 o 10.00 h.

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity - 17. 7. 2018.pdf


Právna poradňa v auguste a septembri nebude!Mesto Myjava upozorňuje občanov, že z dôvodu rekonštrukcie budovy mestského úradu a neprístupnosti jeho priestorov sa právna poradňa vedená advokátom Mgr. Ľubomírm Karikom v mesiacoch august a september 2018 neuskutoční. Po ukončení stavebných prác a začatí fungovania úradu v už opravenej budove bude táto bezplatná služba občanom opäť poskytovaná. Čiže najbližší možný termín právnej poradne bude v stredu 10. októbra 2018. Ďakujeme za pochopenie!


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
August 2018
PUSŠPSN
  12345
6789101112
131415161819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
Odkiaľ ste sa dozvedeli o Medzinárodnom folklórnom festivale MYJAVA 2018?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online11
Dnes  426
Mesiac  12410
Celkovo570407

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac