Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 14.12. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 6. decembra 2018 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami
 2. Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019
 3. Projekt "Ochrana a zlepšení biodiverzity fauny a flóry v přihraničním území Chřibú a Bílých Karpat"
 4. Projekt "Údržba bytov sociálneho bývania na ulici Trokanova II"
 5. Rôzne

Ing. Jana Cablková
zapisovateľka komisie


Pozvánka na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v utorok 11. decembra 2018 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program posledného rokovania v tomto kalendárnom roku bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019
 6. Majetkové prevody
 7. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 8. Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019
 9. Úprava prílohy č.1 vo VZN - prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava a návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami
 10. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2019
 11. Kronika mesta za rok 2017 na schválenie
 12. Rôzne
 13. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Záznam ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v MyjaveVo utorok 27. novembra 2018 sa o 15.00 h uskutočnilo v sobášnej miestnosti Mestského úradu Myjava ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. Neskrátený záznam tohto úvodného rokovania odvysiela Televízia Myjava v piatok 30. novembra 2018 o 20.00 h, v sobotu 1. decembra 2018 takisto o 20.00 h a v nedeľu 2. decembra 2018 o 13.00 h. Záznam bude takisto publikovaný aj na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Mestský úrad Myjava už funguje v štandardnom režimeOd utorka 27. novembra 2018 už fungujú oddelenia a odbory Mestského úradu Myjava v štandardnom režime v budove na Námestí M. R. Štefánika 560/4. Po rekonštrukcii budovy úradu, ktorej cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti budovy s dosiahnutím globálneho ukazovateľa energetickej triedy A1, sa tak zamestnanci samosprávy presťahovali z dočasných priestorov na Trokanovej ulici späť do svojich kancelárii.

Rekonštrukcia zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu a jej celkovú energetickú úsporu bola realizovaná formou zateplenia obvodového plášťa, stropu pivničných priestorov, zateplenia podlahy podkrovia, kompletnej výmeny okien a dverí v obvodových konštrukciách, kompletnou výmenou elektroinštalácie a zdrojov osvetlenia, rekonštrukciou vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody, rekonštrukciou vzduchotechniky. Bezbariérovosť objektu je zabezpečená novým výťahom, do ktorého sa vstupuje z priechodu medzi budovami mestského a okresného úradu. Užívateľský komfort tak občanov, ako aj samotných zamestnancov zvyšujú zrekonštruované toalety. Na prízemí úradu bude k dispozícii WC pre imobilných návštevníkov a pribudnúť má i prebaľovací pult pre mamičky s malými deťmi.

K zásadným presunom kancelárii jednotlivých oddelení neprišlo. Väčšina z nich zostala zachovaná tak, ako sme boli zvyknutí aj pred rekonštrukciou úradu. Ale pár zmien predsa nastalo. Napríklad pokladňa sa presunula k vchodu do úradu, oddelenie sociálnych služieb po novom sídli v chodbe oproti vstupu do budovy a priestory si vymenili Spoločná obecná úradovňa - Stavebný úrad a Oddelenie výstavby a životného prostredia. Všetky zmeny sú už zohľadnené na nových orientačných tabuliach inštalovaných na všetkých poschodiach Mestského úradu Myjava. Ďalšia orientácia pribudne i v exteriéri pri spomínanom novom výťahu. Momentálne technici pracujú na zapojení všetkých informačných systémov. Po dokončení týchto prác budú z nich vyplývajúce zmeny telefónnych kontaktov zohľadnené aj v sekcii Mesto - Mestský úrad Myjava - Kontakty. Prosíme vás preto ešte o trpezlivosť, kým sa doladia všetky zostávajúce detaily.

Projekt rekonštrukcie úradu s oficiálnym názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave bol podporený z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli hodnotu 748 564,72 €, z toho poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku bola schválená vo výške 711 136,48 €.


Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v utorok 27. novembra 2018 o 15.00 h v sobášnej sieni Mestského úradu v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa Mestskej volebnej komisie v Myjave o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta
 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
 5. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
 6. Vystúpenie primátora
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Voľba mandátovej komisie a komisie na podávanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátora Myjavy a poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave
 9. Voľba zástupcu primátora Myjavy
 10. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií
 11. Voľba sobášiacich
 12. Určenie platu primátora
 13. Záver 

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Mestský úrad bude zatvorenýMesto Myjava oznamuje občanom a návštevníkom Myjavy, že z dôvodu sťahovania sa do pôvodných priestorov zrekonštruovanej budovy na Námestí M. R. Štefánika 560/4 bude mestský úrad v piatok 23. a v pondelok 26. novembra 2018 zatvorený. Pokiaľ plánujete vybavovať niečo zo samosprávnej agendy práve v týchto termínoch, prosíme vás, aby ste tak urobili v iný deň. Od utorka 27. novembra 2018 by už mali jednotlivé oddelenia a odbory začať fungovať štandardne v kanceláriách na námestí. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie! V prípade potreby budeme informáciu aktualizovať.


Záujemcovia o prácu v komisiách majú čas ešte do piatkaV utorok 13. novembra 2018 bola aj na mestskej webovej stránke zverejnená výzva pre aktívnych občanov, ktorí by mali záujem sa v práve začínajúcom funkčnom období 2018 - 2022 vedenia mesta a nového zloženia Mestského zastupiteľstva stať členmi komisii. Tieto komisie sú iniciatívnymi, poradnými i kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva. Prerokovávajú a pripomienkujú všetky materiály pred zasadnutím zastupiteľstva, vytvárajú či spracovávajú koncepcie, zámery, pravidlá pre tie oblasti nášho života, ktoré majú vo svojej pracovnej náplni. Stretávajú sa podľa potreby, zvyčajne päť, šesťkrát do roka. Ak ešte uvažujete nad tým, či sa aktívne do diania v samospráve zapojíte, rozhodnite sa, prosíme, do piatka 23. novembra 2018 a dajte o sebe vedieť napríklad mailom na adresách primator@myjava.sk alebo marek.hrin@myjava.sk. Ďakujeme!


Výukový bazén bude zatvorenýSpoločnosť Samšport ako správca mestských športových zariadení informuje verejnosť, že vzhľadom na ukončenie plaveckých výcvikov bude detský výukový bazén v prevádzke už len do nedele 18. novembra 2018 (vrátane). Po tomto termíne bude už bude zatvorený. Inak krytá plaváreň v Myjave zostáva v prevádzke v štandardných otváracích hodinách.


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
December 2018
PUSŠPSN
     12
3456789
101112131516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Ktoré podujatia adventného a vianočného obdobia patria medzi vaše obľúbené?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online2
Dnes  7
Mesiac  8962
Celkovo668709

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac