Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.10. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyJesenný zber veľkoobjemového odpadu bude v dvoch termínoch!Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. bude realizovať v sobotu 6. októbra 2018 zber veľkoobjemového odpadu, takzvanú zberovú sobotu na území mesta Myjava. V mestskej časti Turá Lúka a na kopaniciach bude tento zber spravený až v sobotu 13. októbra 2018. V uvedených termínoch tak bude zbieraný starý nábytok (sedačky, kreslá, skrine, postele, stoly, stoličky, kuchynské linky...), podlahové krytiny (koberce, linoleá, plávajúce podlahy..), sanitárna technika (umývadlá, vane, toalety...), ostatné objemné odpady (staré lyže, bicykle, kočíky, veľké zrkadlá, matrace...)

 Do tohto odpadu nepatria a nebudú odvážané:

 • nebezpečný odpad (žiarivky, použitý toner, oleje, nádoby od pesticídov, autobatérie, monočlánky, nádoby znečistené od farieb, lepidiel a ropných látok...)
 • pneumatiky
 • elektroodpad (vyradené televízory, rádia, počítače, vysávače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky...)
 • stavebný odpad (zmes betónov, tehiel, obkladačiek...)
 • uhynuté zvieratá
 • bežný zmesový komunálny odpad
 • triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky)

V deň zberu môžu občania do 8.00 h vyložiť do priestoru kontajnerového stojiska pri bytových domoch a pred svoj rodinný dom výlučne uvádzaný veľkoobjemový odpad, ktorý bude v ten istý deň zvážaný pracovníkmi spoločnosti BRANTNER Slovakia, s. r. o. Ešte raz upozorňujeme na dva termíny zberu podľa lokalít a prosíme všetkých občanov, vykladajte len v deň zberu výhradne veľkoobjemový odpad. Iný druh odpadu odvážaný nebude. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie!


Bude sa vykonávať jesenná deratizáciaJednou z jesenných aktivít v rámci starostlivosti o životné prostredie a ochranu zdravia v meste Myjava je zabránenie rozširovaniu hlodavcov. Je známe, že včasnými a dobre vykonanými opatreniami, ako sú napríklad stavebné opravy budov, jarné upratovanie, zabránenie tvorbe živelných skládok, dôsledné dodržiavanie separovaného zberu sa zníži výskyt hlodavcov takmer o polovicu. Napriek tomu je potrebné včas zamedziť premnoženiu hlodavcov aj represívnymi zásahmi. Z toho dôvodu sa bude opäť realizovať celomestská deratizácia, pričom mesto Myjava v rámci zosúladenia výkonu deratizácie na území mesta stanovilo jej termín od 1. do 5. 10. 2018Mesto každoročne zabezpečuje výkon deratizácie na verejných priestranstvách – pozdĺž rieky Myjava, krytého profilu potoku Cengelka, v centre mesta a vo vlastných objektoch. Obrátilo sa s písomnou výzvou o výkon deratizácie aj na majiteľov a správcov budov s dôrazom na kanalizačné prípojky. Na záver by sme chceli aj touto cestou upozorniť verejnosť, že účinnosť deratizácie sa zvýši čo najširším zapojením sa subjektov do jej procesu. V prípade zapojenia sa do deratizácie sa zároveň vyhnete riziku výskytu hlodavcov vo vašich priestoroch. O realizácií deratizácie prosíme podať písomnú informáciu, resp. protokol o výkone deratizácie na Oddelenie výstavby a životného prostredia - Ing. Jana Cablková. Ďakujeme!


Opäť dočasná zmena v odovzdávaní drobného stavebného odpaduMesto Myjava oznamuje občanom, že z technických príčin (pokazená váha) bude zmenený systém odovzdávania drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu. A to s platnosťou od utorka 25. septembra 2018 až do odvolania. Vzhľadom na túto skutočnosť prišlo k dohode medzi samosprávou, spoločnosťou Brantner a Zbernými surovinami, ktorých areál sa nachádza pod zberným dvorom na Brezovskej ulici. Od uvedeného termínu tak bude potrebné vážiť stavebný odpad a drobný stavebný odpad práve v Zberných surovinách a následne ho aj s vážnym lístkom odovzdať štandardne v zbernom dvore spoločnosti Brantner. Drobný stavebný odpad a stavebný odpad bude možné až do odvolania odovzdávať v týchto termínoch:

 • Utorok: 8.00 – 14.00 h
 • Štvrtok: 8.00 – 14.00 h
 • Sobota: 8.00 – 11.30 h

Po odstránení poruchy na váhe v zbernom dvore bude stavebný odpad preberaný opäť podľa pôvodného harmonogramu. Ostatné odpady je možné na Brezovskej ulici odovzdávať bez zmeny. Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme za pochopenie!


Krytá plaváreň opäť v prevádzkeSpoločnosť Samšport, s. r. o. ako správca mestských športových zariadení oznamuje verejnosti, že od piatka 28. septembra 2018 bude po pravidelnej odstávke opäť otvorená krytá plaváreň v Myjave vrátane detského výukového bazéna. Prevádzka sa začne už raným plávaním o 6.00 h. Inak bude plaváreň návštevníkom prístupná v štandardných otváracích hodinách. To jest v utorok až sobotu od 15.00 do 20.00 h a v nedeľu od 10.00 do 20.00 h. Od začiatku októbra navyše začínajú na plavárni školské plavecké kurzy a od 2. októbra aj kurzy pre rodičov s deťmi či pre dospelých.


Dopravné obmedzenia kvôli Michalskému jarmokuMestská polícia Myjava upozorňuje vodičov a majiteľov motorových vozidiel, že z dôvodu konania XIV. Michalského jarmoku v Myjave bude pre dopravu uzatvorené Námestie M. R. Štefánika, a to od piatka 28. septembra 2018 od 24.00 h do soboty 29. septembra 2018 do 20.00 h. Ďalej bude platiť zákaz parkovania na Námestí M. R. Štefánika a v zónach pri evanjelickom kostole, pri trhovisku a pozdĺž rieky Myjava nasledovne:

 • pri evanjelickom kostole od stredy 26. septembra 2018 od 14.00 h do nedele 30. septembra 2018 do 1.00 h
 • pri trhovisku a rieke od štvrtka 27. septembra 2018 od 24.00 h do nedele 30. septembra 2018 do 1.00 h

Všetkých vodičov aj touto cestou prosíme o porozumenie a rešpektovanie obmedzení súvisiacich s Michalským jarmokom a Oblastnou kopaničiarskou výstavou zvierat. Ďakujeme!


Zmena miesta zasadania Mestského zastupiteľstva v MyjaveUpozorňujeme občanov Myjavy, že septembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave sa nebude konať vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, ale v spoločenskej (výstavnej) sále Kultúrneho domu Samka Dudíka. Termín zostáva nezmenený, mestskí poslanci sa zídu na zasadnutí vo štvrtok 27. septembra 2018 o 15.00 h. Materiály na rokovanie si môžete naštudovať v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie.


Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mestaPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč - Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 25. septembra 2018 o 15.00 h v budove dočasne presťahovaného Mestského úradu Myjava na Trokanovej ul. 3, I. poschodie - zasadacia miestnosť. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Majetkové prevody
 4. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2018
 6. 4. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 30. 9. 2018 RO č. 4/2018
 7. Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2019
 8. Návrh investičných akcii mesta v roku 2019
 9. VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 10. Rôzne
 11. Záver


Ing. Jaroslav Krč-Šebera
predseda komisie


Výberové konanie na pracovníka komunitného centraPoskytovateľ Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční v stredu 17. 10. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch Komunitného centra Khamoro na Trokanovej ulici v Myjave. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12. 10. 2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Miestom výkonu práce je Komunitné centrum Khamoro, Trokanova ul., 907 01 Myjava. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 11. 2018. Suma základnej zložky mzdy/platu (na účely Prílohy č. 4b Príručky sa tým rozumie základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov – pozn.) v zmysle § 41 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov pre pozíciu pracovníka je 561,- € (slovom: päťstošesťdesiat jeden eur).7
 
 (pdf) Výberové konanie na pracovné miesto pracovníka komunitného centra - podmienky.pdf

2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa podľa vás mal v budúcnosti konať Sviatok piva Myjava?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  925
Mesiac  12484
Celkovo624041

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac