Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.04. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu

Počasie
Mapa mesta
Mapa Myjavy
Fotogaléria
galeria

Medzinárodný folklórny festival

 História Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA


     V päťdesiatych rokoch 20. storočia začal na Slovensku narastať záujem o opätovné oživenie a aktívne pestovanie folklóru. Boli organizované rôzne súťaže, prehliadky a festivaly, pričom tento rozmach všeobecného záujmu o folklór spôsobil výrazný rozvoj folklórneho a folkloristického hnutia na Slovensku. Podiel účasti západného Slovenska na folklórnom dianí bol však v tom čase oproti ostatným regiónom Slovenska podstatne nižší. Krajský dom osvety v Bratislave preto inicioval usporadúvanie programov zostavených výhradne z kolektívov západného Slovenska. Táto iniciatíva našla svoje opodstatnenie a 3. júna 1956 sa v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch uskutočnili Krajské letné slávnosti piesní a tancov. A práve toto podujatie sa po viac ako štyroch desaťročiach začalo považovať za I. ročník Folklórnych slávností. Festival však od svojho začiatku bojoval s diváckym nezáujmom a slabým organizačným zázemím. Nekonal sa každoročne a často sa menilo i miesto jeho konania. Jeho cesta viedla z Piešťan cez Vrbové až do Krakovian.

     Historickým medzníkom pre festival bol rok 1976, kedy sa vtedy už Západoslovenské folklórne slávnosti konali prvýkrát v amfiteátri Trnovce na Myjave. A práve tu festival postupne získaval svoje stabilné miesto, čo sa pozitívne odrazilo i na jeho celkovom charaktere. Začal sa kvalitatívne aj kvantitatívne rozrastať. Nadobudol svoje základné črty, dramaturgiu, mal stanovený hlavný cieľ a ponúkal divákom zaujímavú programovú štruktúru. Z roka na rok pribúdali nielen nové typy programov, ale aj účinkujúce kolektívy.

Amfiteáter Trnovce počas nedeľného galaprogramu. MFF MYJAVA 2013.

Nedeľný galaprogram v amfiteátri Trnovce počas Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2013. Autor: M. Hrin

     Hlavnými usporiadateľmi slávností boli do roku 1992 Západoslovenský krajský výbor, Krajské osvetové stredisko, Národné osvetové stredisko i Okresné osvetové stredisko v Senici. V súčasnosti je hlavným usporiadateľom Mesto Myjava spolu s Centrom tradičnej kultúry v Myjave (bývalé Myjavské osvetové stredisko), organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto Myjava zabezpečuje festival organizačne a Centrum tradičnej kultúry v Myjave má na starosti jeho programovú stránku.

     Význam festivalu za jeho viac ako polstoročné pôsobenie je nielen v rámci západného Slovenska, ale aj v celoslovenských a medzinárodných súvislostiach nezastupiteľný. So súčasným názvom Medzinárodný folklórny festival Myjava sa úspešne zaradil k popredným podujatiam na Slovensku zameraným na prezentovanie ľudovej kultúry. Uznaním vysokej programovej a organizačnej úrovne festivalu bolo jeho prijatie za člena Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F. v roku 1999. Neskôr však Slovensko z C.I.O.F.F.-u vypadlo a preto ani myjavský festival nemôže používať toto označenie.

 

Historické medzníky festivalu:

Piešťany 1956 Krajské letné slávnosti piesní a tancov
Vrbové        1958 Krajské slávnosti piesní a tancov
Krakovany 1967  Krajské slávnosti piesní a tancov
  1973 Západoslovenské folklórne slávnosti
Myjava 1976 Západoslovenské folklórne slávnosti a Mierové slávnosti
  1991 Západoslovenské folklórne slávnosti
  1992 Folklórne slávnosti
  1997 Folklórne slávnosti Myjava 1997
  1999   Prijatie festivalu za člena Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F.
  2003  Myjava 2003 – Medzinárodný folklórny festival
  2005 Myjava 2005 – Festival európskej tradičnej kultúry
  2006 Myjava 2006 – Medzinárodný folklórny festival a Festival európskej  tradičnej kultúry
  2014 Medzinárodný folklórny festival MYJAVA - 55. ročník

Tanečníci FS Kopaničiar z Myjavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2017


     Zatiaľ posledný 57. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2016 sa uskutočnil v dňoch 17. až 19. júna 2016 v amfiteátri Trnovce. Organizovalo ho mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, SNM - Múzeom SNR v Myjave  a s podporou Fondu na podporu umenia. Program nasledujúceho 58. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2017, ktorý sa uskutoční v termíne 16. - 18. 6. 2017 bude zverejnený neskôr.

Organizátori festivalu

Mesto Myjava Slovenské národné múzeum mff myjava 2017
Centrum tradičnej kultúry v Myjave Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

otáznik

Ako a kde sa možno prihlásiť na Medzinárodný folklórny festival MYJAVA?


 

Účinkujúci

     Ak by ste mali záujem o prezentáciu svojho folklórneho súboru či ľudovej hudby v programe myjavského folklórneho festivalu, môžete túto možnosť prebrať so zástupcami programovej rady festivalu a obrátiť sa na Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Konkrétne na Mgr. Vieru Feriancovú, tel.: +421 34 621 32 52, e-mail: viera.feriancova@ctk.tsk.sk.

Predajca tovaru na Jarmeku pot mijafskú vežu či vo festivalovom areáli

     Ak sa zaoberáte tradičnými remeslami, viete ponúknuť originálne a pútavé ľudovo-umelecké výrobky či iný zaujímavý tovar, ktorý svojou podstatou zapadá do charakteru významného a medzinárodného folklórneho festivalu, ktorým ten myjavský je, obráťte sa, prosím, na Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Informácie vám poskytnú napríklad:

Predajca občerstvenia na Jarmeku pot mijafskú vežu či vo festivalovom areáli

     Ak ponúkate chutné či nejakým spôsobom tradičné a originálne občerstvenie a ste presvedčení, že dokážete pokryť záujem veľkého počtu návštevníkov myjavského festivalu, môžete sa obrátiť na Správu majetku mesta Myjava, s. r. o. Konkrétne na Ing. Pavla Halabrína, tel.: +421 34 6907 307, e-mail: halabrin.pavol@mail.t-com.sk.


 

Sviatok folklóru v Myjave sa blíži

     V piatok 16. júna 2017 sa v amfiteátri Trnovce oficiálne začne 58. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2017. Príprava tohto sviatku folklóru je v plnom prúde a konečná úprava festivalového programu sa blíži do finále. Na čo sa teda v rámci jedného z troch najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku môžeme tešiť? No v prvom rade na skvelú atmosféru a poriadnu dávku tradičnej ľudovej kultúry, hudby, tanca, spevu, ale i zábavy, hier a dobrého jedla. To všetko totiž k myjavskému festivalu neodškriepiteľne patrí. Organizátori podujatia - mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry Myjava - očakávajú v júni na kopaniciach účasť viac ako 1500 účinkujúcich z celého sveta.

     Bude pripravených viac ako 40 scénických a nescénických programov pre všetky vekové kategórie, v ktorých sa predstavia tie najlepšie folklórne súbory, skupiny či sólisti zo Slovenska a zahraničia. Hlavným dejiskom festivalu bude - ako inak - amfiteáter v areáli Trnovce, v ktorom zaznie známa zvučka oznamujúca oficiálny začiatok Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2017 v piatok 16. 7. 2017 o 20.00 h. Otvorenie bude, ako zvyčajne, spojené s odovzdávaním Ceny festivalu a sprevádzať ho bude téma zaradenia paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v tomto roku. Po ňom bude nasledovať obľúbený program domácich kolektívov nazvaný Malá kopa píta vác, ktorý sa ponesie v duchu 45. výročia Detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy. O 22.00 h sa zasa začne na veľkom javisku vystúpenie hostí zo zahraničia, ktorí rovnako ako v predošlých ročníkoch, držia organizátorov v šachu takmer do poslednej chvíle a všetci s napätím očakávajú, či ich príchod na kopanice dopadne tak, ako sa čakalo. Ale môžeme prezradiť, že v hre sú účinkujúci z Českej republiky, Fínska, Poľska, Rumunska a exotických krajín Togo a Ghana. Veríme, že sa všetko podarí dotiahnuť do úspešného konca a zahraničné programy budú divákov baviť minimálne tak, ako v minulom roku tie v podaní Egypťanov, Peruáncov, Namíbijčanov a ďalších.

fs kopaničiar z myjavy

Folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy na MFF MYJAVA. autor: M. Hrin

     Dopoludnie v sobotu 17. júna 2017 bude patriť tradičnému Jarmeku pot mijafskú vežu, počas ktorého sa centrum mesta zaplní stovkami stánkov ponúkajúcimi a prezentujúcimi predovšetkým ľudovoumeleckú výrobu a remeslá našich predkov. Od 10.30 h bude mestom prechádzať sprievod účinkujúcich na tohoročnom festivale, ktorí na pódiu na námestí predvedú návštevníkom kúsok svojho umenia a zároveň tak všetkých pozvú na popoludňajšie programy do areálu Trnovce. Za zmienku istotne stojí hudobno-spevácky program s názvom Pieseň v duši - duša v piesni venovaný osobnosti Karola Plicku. Ten sa začne o 11.00 h v evanjelickom chráme Božom v Myjave. Úplnou novinkou bude v sobotu dopoludnia kasting súťaže Miss folklór, ktorý sa bude konať v budove VIP - PRESS v Trnovcoch. Amfiteáter otvorí svoje brány pre divákov v prvý víkendový deň o 15.30 h a úvodným veľkým programom v ňom bude Súťaž o Cenu Samka Dudíka. Tej sa tento rok zúčastnia dospelé ľudové hudby. Napríklad z Bratislavy, Piešťan, Piechova, Zlatých Moraviec, Dubnice a ďalších obcí. Muzikantov potom nahradia kolektívy z Trnavskej oblasti, ktoré vystúpia v rámci tematického pásma Dole, dole mój víneček zelení. Večer bude v amfiteátri patriť hosťom zo zahraničia v rámci programu Dedičstvo národov a o 20.45 h sa môžu milovníci folklóru tešiť na prezentáciu tradičnej kultúry Slovenska prostredníctvom tanečníkov - sólistov a víťazov celoštátnych súťaží na pozadí historického verbovania. Tento program dostal názov Pred muziku verbunk chasa stojí. No a sobotný večer bude na hlavnej scéne zakončený pásmom ZauMYJAVOSTI venovaným 170. výročiu narodenia huncútskeho garbiara Martina Lacka z Brezovej pod Bradlom, ktorý bol skutočným predobrazom sváka Ragana. Ten bude v réžii súborov z Trenčianskeho kraja - z Brezovej pod Bradlom, Trenčína, Dubnice nad Váhom...

     Nedeľa je v rámci myjavského festivalu zvyčajne taká rodinnejšia a zameraná najmä na deti. Preto aj trnovský amfiteáter bude 18. júna 2017 patriť najskôr detským folklórnym súborom. Tie na Myjavu pricestujú napríklad z Nitry, Jelenca či Veľkého Zálužia a svoje umenie predstavia divákom o 14.15 h v programe Šarády. Galaprogram 58. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2017 sa začne o 15.45 h a vystúpi v ňom pestrá paleta spevákov, tanečníkov či hudobníkov - sólistov i skupín z celého festivalu.

mestečko my-a.vy

Mestečko MY-A-VY na lúke za amfiteátrom. autor: M. Hrin

     Myjavský júnový sviatok folklóru je podujatím ceneným odbornou i laickou verejnosťou aj kvôli zaujímavej ponuke nescénických programov na iných festivalových scénach, ktoré si za roky svojej existencie získali veľkú obľubu. Mnoho z nich sa odohráva v mestečku MY-A-VY na lúke za amfiteátrom, ktoré svojou atmosférou a štylizovanými kopaničiarskymi domčekami láka do svojich "uličiek" počas troch dní tisíce ľudí. Ani tento rok to nebude inak. Opäť bude pripravená Kuchyňa starých materí - ochutnávka regionálnych špecialít z rôznych kútov Slovenska i od zahraničných Slovákov. Na rozdiel od predošlého roka, tento raz nebude absentovať ani myjavské Divadlo Korbáč, ktoré v piatok podvečer a v nedeľu popoludní zvestuje návštevníkom festivalu veľkú novinu. A to takú, že "Ščefán vljezel do chomúta" a v mestečku sa rozozvučali Svadebné zvony. Z ďalšej ponuky treba určite spomenúť Koštovku páleného, tanečné školy, ktoré budú tento raz zamerané na tance z myjavského regiónu, z Priepasného a tiež z Horných Orešian, súťaže, ľudové rozprávania i nočné tanečné zábavy.

     Pre najmenších návštevníkov budú pripravené rozprávkové predstavenia, tvorivé dielne na dvore skutočnej perníkovej chalúpky, školičky spevu a tanca a tento rok aj novinka - rozšírený zábavný areál v priestore pred reštauráciou Trnovce nazvaný Hriščo s dobovými hrami, jarmočnými atrakciami a marionetovým divadlom. Atmosféru festivalu bude vhodne dotvárať Gazdovský dvor so živými zvieratami. Ten nájdeme podobne ako v predošlých rokoch pri kruhovej budove medzi amfiteátrom a mestečkom MY-A-VY. Tento raz však bude zvierat o niečo viac, pretože k nám v nedeľu zavíta aj farma z Moravy s minizvieratkami, ktoré budú robiť radosť našim najmenším.

jarmek pot mijafskú vežu

Tradičný jarmek pot mijafskú vežu ako súčasť MFF MYJAVA. autor: M. Hrin

     Budeme radi, ak si cestu na Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2017 pripravovaný s podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja v termíne od 16. do 18. júna 2017 nájdete. Vstupné sa na túto významnú akciu nezmenilo a vstupenky budú pre návštevníkov k dispozícii v týchto hodnotách:

  • piatok 16. 6. 2017 – 8,- €/základná, 3,- €/zľavnená
  • sobota 17. 6. 2017 – 10,- €/základná, 5,- €/zľavnená
  • nedeľa 18. 6. 2017 – 7,- €/základná, 3,- €/zľavnená

     Nárok na zľavnené vstupné majú deti a mládež do 15 rokov, študenti po predložení dokladu o štúdiu, držitelia preukazov ZŤP, dôchodcovia od 60 rokov, členovia Folklórnej únie a členských folklórnych organizácii. Návštevníci do 6 a nad 70 rokov majú vstup voľný. Opäť pripravujeme predpredaj lístkov cez vstupenkové portály a k dispozícii budú pre obyvateľov myjavského regiónu aj permanentky. Podrobnejšie informácie o nich vám prinesieme neskôr. Novinky o festivale a organizačné pokyny budeme postupne zverejňovať na našom webe v sekciách http://myjava.sk/obcan/kultura-a-folklor/medzinarodny-folklorny-festival a http://myjava.sk/navstevnik/medzinarodny-folklorny-festival. Ak ste na facebooku, tu nájdete informácie na stránke https://www.facebook.com/mffmyjava/ alebo v evente https://www.facebook.com/events/1716588448652668/?fref=ts. Tešíme sa na vás, priatelia!Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2017
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526282930
Zoznam podujatí

Anketa
Čo považujete momentálne za najdôležitejšie pre spokojný občiansky život v Myjave?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online17
Dnes  563
Mesiac  25098
Celkovo120646

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame