Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.05. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu

Počasie
Mapa mesta
Mapa Myjavy
Fotogaléria
galeria

Medzinárodný folklórny festival

 História Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA


     V päťdesiatych rokoch 20. storočia začal na Slovensku narastať záujem o opätovné oživenie a aktívne pestovanie folklóru. Boli organizované rôzne súťaže, prehliadky a festivaly, pričom tento rozmach všeobecného záujmu o folklór spôsobil výrazný rozvoj folklórneho a folkloristického hnutia na Slovensku. Podiel účasti západného Slovenska na folklórnom dianí bol však v tom čase oproti ostatným regiónom Slovenska podstatne nižší. Krajský dom osvety v Bratislave preto inicioval usporadúvanie programov zostavených výhradne z kolektívov západného Slovenska. Táto iniciatíva našla svoje opodstatnenie a 3. júna 1956 sa v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch uskutočnili Krajské letné slávnosti piesní a tancov. A práve toto podujatie sa po viac ako štyroch desaťročiach začalo považovať za I. ročník Folklórnych slávností. Festival však od svojho začiatku bojoval s diváckym nezáujmom a slabým organizačným zázemím. Nekonal sa každoročne a často sa menilo i miesto jeho konania. Jeho cesta viedla z Piešťan cez Vrbové až do Krakovian.

     Historickým medzníkom pre festival bol rok 1976, kedy sa vtedy už Západoslovenské folklórne slávnosti konali prvýkrát v amfiteátri Trnovce na Myjave. A práve tu festival postupne získaval svoje stabilné miesto, čo sa pozitívne odrazilo i na jeho celkovom charaktere. Začal sa kvalitatívne aj kvantitatívne rozrastať. Nadobudol svoje základné črty, dramaturgiu, mal stanovený hlavný cieľ a ponúkal divákom zaujímavú programovú štruktúru. Z roka na rok pribúdali nielen nové typy programov, ale aj účinkujúce kolektívy.

Amfiteáter Trnovce počas nedeľného galaprogramu. MFF MYJAVA 2013.

Nedeľný galaprogram v amfiteátri Trnovce počas Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2013. Autor: M. Hrin

     Hlavnými usporiadateľmi slávností boli do roku 1992 Západoslovenský krajský výbor, Krajské osvetové stredisko, Národné osvetové stredisko i Okresné osvetové stredisko v Senici. V súčasnosti je hlavným usporiadateľom Mesto Myjava spolu s Centrom tradičnej kultúry v Myjave (bývalé Myjavské osvetové stredisko), organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto Myjava zabezpečuje festival organizačne a Centrum tradičnej kultúry v Myjave má na starosti jeho programovú stránku.

     Význam festivalu za jeho viac ako polstoročné pôsobenie je nielen v rámci západného Slovenska, ale aj v celoslovenských a medzinárodných súvislostiach nezastupiteľný. So súčasným názvom Medzinárodný folklórny festival Myjava sa úspešne zaradil k popredným podujatiam na Slovensku zameraným na prezentovanie ľudovej kultúry. Uznaním vysokej programovej a organizačnej úrovne festivalu bolo jeho prijatie za člena Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F. v roku 1999. Neskôr však Slovensko z C.I.O.F.F.-u vypadlo a preto ani myjavský festival nemôže používať toto označenie.

 

Historické medzníky festivalu:

Piešťany 1956 Krajské letné slávnosti piesní a tancov
Vrbové        1958 Krajské slávnosti piesní a tancov
Krakovany 1967  Krajské slávnosti piesní a tancov
  1973 Západoslovenské folklórne slávnosti
Myjava 1976 Západoslovenské folklórne slávnosti a Mierové slávnosti
  1991 Západoslovenské folklórne slávnosti
  1992 Folklórne slávnosti
  1997 Folklórne slávnosti Myjava 1997
  1999   Prijatie festivalu za člena Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F.
  2003  Myjava 2003 – Medzinárodný folklórny festival
  2005 Myjava 2005 – Festival európskej tradičnej kultúry
  2006 Myjava 2006 – Medzinárodný folklórny festival a Festival európskej  tradičnej kultúry
  2014 Medzinárodný folklórny festival MYJAVA - 55. ročník

Tanečníci FS Kopaničiar z Myjavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2018


 

     V poradí 59. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018 sa uskutoční v termíne 15. - 17. 6. 2018. Pripravuje ho pre vás mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, SNM - Múzeom SNR v Myjave, s podporou Fondu na podporu umenia a sponzorov.

Organizátori festivalu

Mesto Myjava Slovenské národné múzeum
Centrum tradičnej kultúry v Myjave Trenčiansky samosprávny krajFestival podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.

 

www.facebook.com/mffmyjava

 

Hľadáme javiskových technikov i sprievodcov


 

Blíži sa 59. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018, ktorý sa bude konať v dňoch 15. až 17. júna 2018 a s tým opäť súvisí aj personálne zabezpečenie technickej obsluhy areálu, príprava a údržba hlavnej festivalovej scény v amfiteátri Trnovce. Záujemcovia, ktorí by chceli pred festivalom, počas neho a bezprostredne po ňom brigádovať ako javiskoví technici, sa môžu hlásiť čím skôr u Ing. Vaňovej z Odboru školstva, kultúry a soc. služieb na tel. čísle 034/6907 319 alebo mailom na adrese ingrid.vanova@myjava.sk. Okrem javiskových technikov sa na uvedených kontaktných údajoch môžu hlásiť aj tí, ktorí by mali záujem zapojiť sa do festivalu ako sprievodcovia v cestnom turistickom vláčiku, ktorý bude zabezpečovať kyvadlovú dopravu pre návštevníkov festivalu.

 

Vstupné na festival


 

 

Vstupné na MFF MYJAVA 2018

piatok 15. 6. 2018 sobota 16. 6. 2018 nedeľa 17. 6. 2018
8,- €/celý lístok 10,- €/celý lístok 7,- €/celý lístok
3,- €/zľavnený lístok 5,- €/zľavnený lístok 3,- €/zľavnený lístok

 

permanentka na celý festival

16,- €/celá

8,- €/zľavnená

Permanentky sa predávajú od 21. 5. 2018 výhradne v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.

 

predpredaj vstupeniek

www.ticketportal.sk

 

Ako sa k nám dostanete?

 

predaj permanentiek


mapka trnovce 2018

 

Program Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018 - 59. ročníkAmfiteáter Trnovce

Piatok 15. 6. 2018

 • Slávnostné otvorenie MFF spojené s odovzdávaním Ceny festivalu
  20.00 - 20.40 h
  Autorky: V. Feriancová, E. Čmelová
  Účinkujú hudby Velička z Velkej nad Veličkou a Kopaničiar z Myjavy.
   
 • Vitajte, priatelia, na Myjave*
  20.55 - 21.55 h
  Uvítací program zahraničných folklórnych súborov.
  Autori: Ľ. Voľanská, S. Marišler
  Účinkujú folklórne súbory z Číny, Peru, Srbska, Maďarska a Českej republiky.
   
 • Aj takí sme boli
  22.10 - 23.40 h
  Program domácich folklórnych kolektívov.
  Autori: P. Mezei, J. Viselka
  Účinkujú DFS Kopaničiarik, FS Kopaničiar, FS Kopa z Myjavy, FSk Kýčer z Turej Lúky a Brezová z Brezovej pod Bradlom.

Sobota 16. 6. 2018

 • Sobotné otvorenie amfiteátra
  15.30 - 15.40 h
  Hrá ĽH Poľana z Brna.
   
 • Verbunk
  15.40 - 17.10 h
  Vojenské a regrútske tradície v ľudovej hudbe.
  Autor: S. Smetana
  Účinkujú hudby Martina Janšta z Košarísk, Petra Mičku z Horňácka, Kýčer z Turej Lúky, Poľana z Brna, FSk Hájiček z Chrenovca-Brusna a skupina Banda.
   
 • Trenčanskú dolinú
  17.25 - 18.40 h
  Regionálny program kolektívov Trenčianskej oblasti.
  Autori: A. Meszárošová, V. Mišík
  Účinkujú folklórne skupiny Kubra z Trenčína-Kubrej, Selčan zo Selca, Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec, Trúfalci z Mníchovej Lehoty, DH Opatovanka z Opatovej, DFS Kornička a MSSk Škrupinka z Trenčína.
   
 • Tancuje celá Myjava
  19.10 - 19.20 h
  Tanečná škola pre celý areál.
  Vedie: A. Lincke
  Hrá ĽH Muzička z Bratislavy.
   
 • Dedičstvo národov*
  19.20 - 20.40 h
  Program zahraničných folklórnych súborov.
  Autori: K. Babčáková, L. Šútorová-Konečná
  Účinkujú folklórne súbory z Číny, Peru, Srbska, Maďarska a Českej republiky.
   
 • Tancujú, hrajú a (do)spievajú.
  20.55 - 22.10 h
  Program bratislavských folklórnych súborov.
  Autor: A. Lincke
  Účinkujú folklórne súbory Kumšt, Živel, Partia, Všetečníci, ŽSSk Ženy z Muzičky, ĽH Muzička, DH Opatovanka a skupina Banda.
   
 • Bratia - Bratři
  22.25 - 23.45 h
  Multimediálny program venovaný 100. výročiu vzniku I. ČSR.
  Autorky: A. Lukáčová a M. Múčková
  Účinkujú folkórne súbory Skaličan zo Skalice, Danaj zo Strážnice, Nadšenci z Trenčína, taneční sólisti z Myjavskej oblasti, hudby Petra Mičku z Horňácka, Martina Janšta z Košarísk, Petra Obucha z Piešťan, Krepina zo Strážnice, DH Čierne supy z Trenčína, spevácke skupiny Babinec z Kozojídek, Čečera zo Starého Hrozenkova, Veronika Malatincová, Ivan Urbánek, Alžbeta Lukáčová z Banskej Bystrice a Magdaléna Múčková z Hroznovej Lhoty.

Nedeľa 17. 6. 2018

 • Tak sa u nás tancuje/Így járják
  14.15 - 15.35 h
  Program detských folklórnych súborov.
  Autori: A. Krausová, S. Ondejka
  Účinkujú detské folklórne súbory Csali zo Šamorína, Gerulata z Rusoviec, Čuňovský kŕdeľ z Čuňova a Kis Megyer és Csilizke z Veľkého Medera.
   
 • Tancuje celá Myjava
  15.45 - 15.55 h
  Tanečná škola pre celý areál.
  Vedie: A. Lincke
  Hrá ĽH Muzička z Bratislavy.
   
 • Cirkus Myjava
  15.55 - 17.25 h
  Záverečný galaprogram a slávnostné ukončenie festivalu.
  Autori: M. Hrabovská a P. Hrabovský
  Účinkujú zahraničné súbory, detské folklórne súbory, folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby a sólisti z jednotlivých programov festivalu.

Mestečko MY-A-VY

Piatok 15. 6. 2018

 • Kuchyňa starých materí
  18.30 h
  Ochutnávka tradičných jedál.
  Autorka: V. Feriancová
   
 • Mestečko MY-A-VY
  18.45 h
  Autorky: V. Feriancová, E. Čmelová
  Účinkujú obyvatelia Mestečka.
   
 • Krščini alebo nevimreme po meči
  19.00 h
  Zabáva vás divadlo korbáč z Myjavy.
  Autori: R. Verner a J. Madluška
   
 • Tanečná škola - tance z Myjavskej oblasti
  19.45 h
  Vyučujú: L. Konečná a L. Konečník
  Hrá ĽH Petra Obucha z Piešťan.
   
 • Koštovka páleného
  21.00 h
  Súťaž v degustácii domáceho páleného.
  Realizácia: Združenie priateľov a občanov Matejovca
  Hrá Krajnanská muzika z Krajného.
   
 • Ľudová zábava
  23.00 - 03.00 h
  Pripravil: P. Obuch
  Hrá ĽH Metošé z Lopeníka.

Sobota 16. 6. 2018

 • Kuchyňa starých materí
  13.00 h
  Ochutnávka tradičných jedál.
  Autorka: V. Feriancová
   
 • Mestečko MY-A-VY
  13.15 h
  Autorky: V. Feriancová, E. Čmelová
  Účinkujú obyvatelia Mestečka.
   
 • Divadielko MY-A-VY - Remeslo má zlaté dno!
  13.30 h
  Nescénický dramaticko-tvorivý program pre deti s bohatou fantáziou.
  Autorka: A. Dršková
   
 • Detské MY-A-VY
  15.00 h
  Tvorivé dielne pre deti pri perníkovej chalúpke.
  Autorka: J. Jelínková.
  Realizácia: D. Zemanová, Ľ. Boorová
   
 • Kde bolo, tam bolo... - kapsy
  15.00 h
  Stretnutie s ľudovou rozprávkou na dvore perníkovej chalúpky.
  Autorka: J. Jelínková
  Účinkuje: A. Hradská
   
 • Folklórna škola mravov stodola - hudobná výchova
  15.15 h
  Ľudové hudobné tradície z oboch strán Bielych Karpát.
  Autor: P. Obuch
  Účinkujú hudby Petra Obucha z Piešťan, Metošé z Lopeníka a Lukáš Lacko z Bratislavy - Devínskej Novej Vsi.
   
 • Koštovka páleného
  15.30 h
  Súťaž v degustácii domáceho páleného.
  Realizácia: Združenie priateľov a občanov Matejovca
  Hrá Krajnanská muzika z Krajného.
   
 • Školička tanca pre deti
  15.45 h
  Výučba ľudového tanca pre deti pri perníkovej chalúpke.
  Autorka: A. Hradská
  Účinkujú Kostolánček z Kostolného a M. Černek.
   
 • Copi a copki
  16.45h
  Česanie tradičných dievčenských účesov pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: M. Čeligová
   
 • Tanečná škola z oboch strán hraníc - tance z Velkej nad Veličkou a Vrboviec
  17.30 h
  Tance z Horňácka a Myjavskej oblasti vyučujú B. a F. Morongovci, L. Šútorová-Konečná a L. Konečník.
  Hrá ĽH Martina Janšta z Košarísk.
   
 • Školička spevu pre deti
  17.45 h
  Výučba ľudovej piesne pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: A. Hradská
   
 • Poďte, deti, medzi nás!
  18.15 h
  Riekanky, hádanky a detské hry pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: A. Hradská
   
 • Tancuje celá Myjava
  19.10 - 19.20 h
  Tanečná škola pre celý areál.
  Vedie: A. Lincke
  Hrá ĽH Muzička z Bratislavy.
   
 • O mijafskí kosjérek alebo koštofka tanečných schopností
  19.20 h
  Porovnávanie tanečných schopností zúčastnených tanečníkov.
  Hrá ĽH Martina Janšta z Košarísk.
  Autori: B. Morongová a F. Morong
   
 • Predveď sa!
  20.30 h
  Keď vydupané kolo patrí všetkým, ktorí vedia...
  Autorky: L. Macková, J. Zelenayová
   
 • Ľudová zábava
  23.00 - 03.00 h
  Pripravil: P. Obuch
  Hrá ĽH Muzička z Bratislavy.

Nedeľa 17. 6. 2018

 • Misijné bohoslužby
  10.00 h
  Služby Božie vedie Evanjelický cirkevný zbor a. v. Častkov, kazateľom slova Božieho je Pavol Štefek.
  Účinkuje štvorhlasný spevokol cirkevného zboru ECAV Častkov.
   
 • Kuchyňa starých materí
  10.00 h
  Ochutnávka tradičných jedál, špecialít myjavských mäsiarov (od 14.30 h) a ťahanie štrúdieľ (od 16.00 h).
  Autori: V. Feriancová, M. Majtán, M. Očenáš
   
 • Mestečko MY-A-VY
  10.00 h
  Autorky: V. Feriancová, E. Čmelová
  Účinkujú obyvatelia Mestečka.
   
 • Krščini alebo nevimreme po meči
  11.30 h
  Zabáva vás divadlo korbáč z Myjavy.
  Autori: R. Verner a J. Madluška
   
 • Folklórna škola mravov stodola - hudobná výchova
  12.00 h
  Ľudové hudobné tradície z oboch strán Bielych Karpát.
  Autor: P. Obuch
  Účinkujú hudby Petra Obucha z Piešťan, Metošé z Lopeníka a Lukáš Lacko z Bratislavy - Devínskej Novej Vsi.
   
 • Detské MY-A-VY
  12.30 h
  Tvorivé dielne pre deti pri perníkovej chalúpke.
  Autorka: J. Jelínková
  Realizácia: D. Zemanová, Ľ. Boorová
   
 • Kde bolo, tam bolo... - Tri kapsy
  12.30 h
  Stretnutie s ľudovou rozprávkou na dvore perníkovej chalúpky.
  Autorka: J. Jelínková
  Účinkuje: A. Hradská
   
 • Slamienkar
  13.15 h
  Spomienkové rozprávanie - veselé aj smutné rozprávanie zo života.
  Realizácia: V. Feriancová. L. Grznárová
  Účinkujú A. Cáfalová z Myjavy, J. Patinka z Vrboviec-Štefanovej a pracovníci CTK v Myjave.
   
 • Poďte, deti, medzi nás!
  13.15 h
  Riekanky, hádanky a detské hry pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: A. Hradská
   
 • Copi a copki
  14.15 h
  Česanie tradičných dievčenských účesov pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: M. Čeligová
   
 • Školička spevu pre deti
  15.15 h
  Výučba ľudovej piesne pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: A. Hradská
   
 • Tancuje celá Myjava
  15.45 - 15.55 h
  Tanečná škola pre celý areál.
  Vedie: A. Lincke
  Hrá ĽH Muzička z Bratislavy.
   
 • Školička tanca pre deti
  16.00 h
  Výučba ľudového tanca pre deti pri perníkovej chalúpke.
  Autorka: A. Hradská
  Účinkujú Kostolánček z Kostolného a M. Černek.
   
 • De je pjesen, tam je radost
  17.00 h
  Vyspevovanie v šenku na vydupanom kole.
  Realizácia: L. Grznárová, J. Peričková
  Účinkujú Sboreček žen a HCM Jožky Staši z Lipova a FSk Lanšper zo Závodu.

Areál pred reštauráciou

Piatok 15. 6. 2018

 • Večerné vyhrávanie
  18.30 - 20.30 h
  23.00 - 01.00 h
  Pripravil: P. Obuch
  Hrajú Kožkári z Brezovej pod Bradlom.

Sobota 16. 6. 2018

 • Hriščo
  14.00 h - 20.00 h
  Dobové hry a jarmočné atrakcie pre všetkých.
  Autorka: E. Čmelová
  Hosť: Divadlo z domčeka s rozprávkami a veselými príhodami v Divadelnom rebriniaku (14.30, 15.00, 17.30 a 19.30 h).
   
 • Tancuje celá Myjava
  19.10 - 19.20 h
  Tanečná škola pre celý areál.
  Vedie: A. Lincke
  Hrá ĽH Muzička z Bratislavy.
   
 • Večerné vyhrávanie
  21.30 - 01.30 h
  Pripravil: P. Obuch
  Hrá DH Verešvaranka z Červeníka.

Nedeľa 17. 6. 2018

 • Hriščo
  10.00 h - 12.30 h
  Dobové hry, jarmočné atrakcie a zvieracia mini farma.
  Autorka: E. Čmelová
  Hosť: Divadlo z domčeka, s rozprávkami a veselým zvolávaním na chodúľoch (10.00, 10.30, 12,00 h).
   
 • Tance s priateľmi*
  13.30 h
  Tanečná škola pre začiatočníkov i pokročilých.
  Autor: S. Marišler
  Účinkujú folklórne súbory z Číny, Peru, Srbska, Maďarska a Českej republiky.
   
 • Tancuje celá Myjava
  15.45 - 15.55 h
  Tanečná škola pre celý areál.
  Vedie: A. Lincke
  Hrá ĽH Muzička z Bratislavy.

Ostatné programy, sprievodné podujatia a výstavy

Piatok 15. 6. 2018

 • V znamení česko-slovenského priateľstva
  predný areál
  Výstava venovaná 100. výročiu I. ČSR.
  Autorky: L. Grznárová, L. Mlčúchová
  Výstava je prístupná počas celého festivalu.
   
 • Veľký svet malým ľuďom*
  KD Samka Dudíka
  10.00 h
  Program zahraničných folklórnych súborov pre ZŠ a SŠ.
  Autori: Ľ. Voľanská, S. Marišler

Sobota 16. 6. 2018

 • Jarmek pot mijafskú vežu
  Námestie M. R. Štefánika v Myjave
  9.00 h
  Program spojený s predajom a predvádzaním ľudovoumeleckých výrobkov.
  Autorky: V. Feriancová, J. Jelínková
  Účinkujú DH Myjavci z Myjavy, heligonkári z Myjavy a Prietrže.
   
 • Prehliadka krojov
  Námestie M. R. Štefánika v Myjave
  10.30 h
  Pozývací sprievod mestom, program účinkujúcich na javisku na rínku (9.00 - 10.30 h).
  Autorka: E. Čmelová
  Účinkujú folklórne súbory a skupiny festivalu.
   
 • Zuzanka
  ECAV chrám Boží v Myjave
  11.00 h
  O živote nebohej Zuzany Kapráľovej.
  Autori: D. Štecová a Š. Štec
  Účinkujú spevácke skupiny Poľana z Jarabiny a Stoličnoho Džyvky.
   
 • Remeslo má zlaté dno a Škola tylovej paličkovanej čipky myjavskej pahorkatiny
  predný areál
  14.00 h
  Remeselné dielne a škola pre malých i veľkých.
  Autorka: L. Šútorová-Konečná
   
 • Spieva celá Myjava
  malá scéna
  14.30 h
  Festivalové spievanie všetkých spevu chtivých.
  Autorka: L. Macková a J. Zelenayová
   
 • Predveď sa!
  malá scéna
  15.45 h
  Voľné vystúpenia festivalových hudieb, spevákov, speváckych skupín a ľudových rozprávačov.
  Pripravil: P. Obuch, L. Macková, J. Zelenayová
  Zachraňuje Krajnanská muzika.

Nedeľa 17. 6. 2018

 • Remeslo má zlaté dno a Škola tylovej paličkovanej čipky myjavskej pahorkatiny
  predný areál
  10.00 h
  Remeselné dielne a škola pre malých i veľkých.
  Autorka: L. Šútorová-Konečná
   
 • Muzikantské pódium
  malá scéna
  14.00 h
  Pripravil: P. Obuch
  Účinkujú Myjavské heligónky.
   
 • Spieva celá Myjava
  malá scéna
  15.30 h
  Festivalové spievanie všetkých spevu chtivých.
  Autorka: L. Macková a J. Zelenayová

Zmena programu vyhradená!

V prípade nepriaznivého počasia sa scénické programy festivalu uskutočnia v mestskej športovej hale a v Kultúrnom dome Samka Dudíka.

* Zastúpenie krajín na festivale sa môže vplyvom geopolitickej situácie a z iných organizačných dôvodov meniť.

 

Lacné ubytovanie pre turistov počas festivalu


 

     Keďže nedisponujeme vhodným priestorom na stanové mestečko, môžu návštevníci myjavského folklórneho festivalu v prípade záujmu využiť možnosť nenáročného ubytovania v mestskej športovej hale (WC, sprcha) na Marečkovej ulici, ktoré bude k dispozícií od piatka 15. 6. 2018 do nedele 17. 6. 2018. Cena za noc je 3,50 €/osoba. Treba mať so sebou spací vak a karimatku. Bližšie informácie o ubytovaní získate pred festivalom na tel. číslach 0911 355 990.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2018
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
212223242526
28293031   
Zoznam podujatí

Anketa
Čo vás v programe Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA najviac zaujíma?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  416
Mesiac  22437
Celkovo493488

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame