Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 5.08. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Vyjadrenie mesta Myjava k plánovanej IBV pri nemocnici

Mesto Myjava začalo s prípravou plánovanej IBV v roku 2017, kedy sa v rámci rokovania s TSK riešili zámeny pozemkov, ktoré boli v záujme mesta Myjava a TSK. Priebežne boli poslanci Mestského zastupiteľstva Myjava, jednotlivé komisie a obyvatelia mesta informovaní o prebiehajúcich zámenách pozemkov a plánoch na realizáciu jednotlivých projektov. Mesto Myjava od začiatku prípravných prác deklarovalo, že predmetné územie bude určené na zastavanie rodinnými domami. V roku 2018 boli zahájené práce na Zmenách a doplnkoch územného plánu 1/2018, kde jednou zo zmien bola zmena funkčného využitia územia z OVn – plochy občianskeho vybavenia na funkčnú plochu využitia územia BR – plochy bývania - bývanie v rodinných domoch. 

 

V čase, kedy pozemok vlastnil TSK, bol určený na zastavanie. V rámci povoľovacieho procesu zmien a doplnkov územného plánu prebehol proces zisťovacieho konania v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer bol v súlade so zákonom zverejnený, pričom verejnosť mala možnosť zniesť námietky a pripomienky. K celému zámeru sa vyjadrili šiesti obyvatelia. V rámci tohto procesu bolo povinné verejné prerokovanie, ktoré bolo dňa 17. 7. 2018. Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zase len tí istí šiesti obyvatelia. Na prerokovaní bol prítomní spracovateľ územného plánu a obstarávateľka ako aj zástupcovia mesta Myjava. Všetkým prítomným boli zodpovedané otázky. Celá tvorba a schvaľovací proces zmien a doplnkov územného plánu 1/2018 trvala dva roky, pričom územný plán je schválený príslušným stavebným úradom a vo februári 2020 bude schvaľovaný na Mestskom zastupiteľstve v Myjave. Počas celého tohto procesu neboli zo strany obyvateľov vznesené námietky a pripomienky k lokalite na ul. Staromyjavskej a k plánovanému zámeru IBV.

Platný územný plán Mesta Myjava má vo funkčných plochách i iné plochy určené na výstavbu rodinných domov, avšak tieto nie sú majetkovo vysporiadané. Jediné územie, ktoré sa pokúšame vysporiadať už niekoľko rokov – lokalita nad Kopánkou - je vysporiadané len na 39 %. V rámci bývania sme v posledných rokoch budovali najmä bytové domy zamerané na sociálne slabšiu skupinu obyvateľstva a denne sa stretávame s požiadavkami zo strany obyvateľov na pozemky pre stavbu rodinných domov, prípadne bytov vyššieho štandardu.
 
Mesto Myjava z vyššie uvedených dôvodov a v súlade s platnou legislatívou začalo pripravovať zámer IBV pri nemocnici na Staromyjavskej ul. vrátane projektovej dokumentácie. Bude vypracovaný i dendrologický prieskum, ktorý zhodnotí druhy drevín, ich zdravotný stav, funkciu a význam pre životné prostredie a návrh primeranej výsadby v súlade s platným zákonom o ochrane prírody a krajiny. Podmienkou v rámci prípravy projektu bolo vytvorenie vsakovacích pásov na každej ulici, ktorý by pozostával z plochy zelene, ktorá by vytvorila zelenú bariéru medzi rodinnými domami, plnila by funkciu zachytávania povrchovej vody v území. V rámci projektu bude ponechaný pozemok s výmerou cca 2000 m2, ktorý je ťažko zastavaný a je vhodný na vytvorenie parkovej zelene s mobiliárom príp. detským ihriska. Mesto Myjava rokuje so Slovenským pozemkovým fondom o pozemku nad plánovanou IBV, na ktorom je možné vytvoriť izolačnú zeleň.
 
Mesto Myjava v rámci tvorby všetkých projektov v meste Myjava rieši aj ekologické vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo, nie je nám ľahostajné ako sa vyvíja naše mesto. Už od roku 2011, kedy sme začali robiť protipovodňové opatrenia na území mesta Myjava v katastri Myjavy a Turej Lúky, sme realizovali viac projektov, v rámci ktorých sa vysadilo viac ako 44 000 ks drevín a krovín. V tomto roku sme realizovali projekt Revitalizácie sídliska vŕšok kde bolo vysadených 700 ks drevín a krovín (z toho 52 ks vzrastlých drevín, 430 ks krovín a 450 ks popínavých rastlín). V roku 2018 boli zrealizované výsadby a Eco učebňa v areáli ZŠ Štúrová, kde projekt bol zameraný na rozšírenie biodiverzity, vysadené boli vzrastlé okrasné dreviny, okrasné kroviny, ale i ovocné kroviny a medonostné rastliny. V roku 2013 bol realizovaný projekt obnovy po povodniach, kde v rámci sídliska Dolná štvrť boli vysadené dreviny i kroviny v počte 260 ks a mnoho iných projektov zameraných a ochranu prírody, zachovanie biodiverzity a zlepšenia kvality bývania.

Vytlačiť | Pridané: 15:03:55 29.11.2019 | Prečítané: 1113x | Autor: Tomáš Marek | Komentárov: 0 | Hodnotenie: 0

Ohodnoťte tento článok (známky ako v škole)
Pre hodnotenie musíte byť prihlásený!

Diskusia k článku

Pre pridávanie príspevkov musíte byť prihlásený!


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
August 2020
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Kultúrne dianie sa po "korone" začína rozbiehať. Ktorá z avizovaných aktivít vás v lete poteší najviac?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online19
Dnes  629
Mesiac  5000
Celkovo1240786

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac