Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 9.03. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Vyberte si Gymnázium Myjava!

Zamýšľate sa nad tým, ktorú strednú školu si vybrať pre svoje budúce štúdium? Zvažujete, aký typ štúdia je pre váš najvhodnejší? Láka vás bilingválne gymnázium? Ak áno, tak nasledujúce informácie sú určené práve vám, ktorí ste už rozhodnutí a chcete sa v školskom roku 2021/22 stať gymnazistami, ale i vám, ktorí ešte stále váhate.
     
     

Naše myjavské gymnázium je škola s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa snaží dávať svojim študentom prostredníctvom svojich pedagógov to najcennejšie, čo im nikto nemôže vziať – kvalitné vzdelanie. Žije intenzívnym plnením svojho poslania. Prispôsobuje sa novým, neustále sa meniacim požiadavkám doby a rastúceho záujmu uchádzačov. Mladým ľuďom ponúka dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Hlavným cieľom našej školy je pripraviť svojich študentov počas stredoškolského štúdia tak, aby úspešne zvládli nielen maturitnú skúšku, ale i prijímacie skúšky na vysoké školy.

Veľkou výhodou štúdia na našej škole je tzv. rámcový učebný plán, ktorý vytvára dostatočný priestor na možnosť výberu predmetov v maturitnom ročníku. Povinné predmety v končiacich ročníkoch sú len slovenský jazyk, cudzí jazyk a telesná výchova. Študenti si ďalších 18 hodín vyberú podľa svojho záujmu. Ide najmä o predmety maturitnej skúšky resp. prijímacej skúšky na vysoké školy. Vytvoria si tak vlastný študijný program a môžu sa lepšie a efektívnejšie pripraviť na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium.


Našim študentom zabezpečujeme vyučovanie nielen v kmeňových triedach, ale aj v odborných učebniach, pričom každá trieda i učebňa je vybavená modernou audiovizuálnou technikou.
Aktuálne vám naša škola ponúka štúdium v nasledujúcich odboroch: 4-ročné, 8-ročné a 5-ročné bilingválne gymnázium s druhým vyučovacím jazykom anglickým.
4-ročné štúdium je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 9. ročník ZŠ. Od 1. ročníka sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky. Žiaci si vyberajú z ponuky anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka.
8-ročné štúdium je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 5. ročník ZŠ. Aké sú výhody tohto typu štúdia? Dáva možnosť včas podchytiť talentovaných žiakov so záujmom o štúdium. Žiaci môžu napredovať rýchlejším tempom a majú výrazne posilnenú jazykovú prípravu. Od prímy sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky.
5-ročné štúdium je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 8. alebo 9. ročník ZŠ.

Cieľom bilingválneho vzdelávania je pripraviť absolventov tak, aby ústne i písomne komunikovali v slovenskom, anglickom a ďalšom cudzom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi. Nadobudnuté vedomostí môžu následne uplatniť vo všetkých študijných programoch pri ďalšom štúdiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. V tomto štúdiu je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk, ako ďalší cudzí jazyk ponúkame nemecký, francúzsky a ruský jazyk.

Prvý ročník tohto štúdia je zameraný na intenzívnu prípravu v anglickom jazyku v rozsahu 18 hodín týždenne. Predmet anglický jazyk (12h) zahŕňa prácu s anglickou učebnicou, anglickú gramatiku, konverzácie v rámci tematických okruhov a konverzáciu s americkým lektorom, nasleduje kreatívne písanie v anglickom jazyku (2h), britská a americká literatúra (2h) a reálie anglicky hovoriacich krajín (2h). V druhom ročníku sa redukuje počet hodín anglického jazyka na 4, pričom dve z nich sú vyučované americkým lektorom. Ďalej pribúdajú predmety vyučované v anglickom jazyku - matematika, biológia, umenie a kultúra, občianska náuka a dejepis. V treťom ročníku okrem uvedených predmetov pribúda opäť predmet britská a americká literatúra a reálie anglicky hovoriacich krajín. Vo štvrtom ročníku sa štruktúra predmetov nemení, študenti maturujú zo slovenského jazyka. V piatom ročníku pribúdajú ešte ďalšie dve hodiny anglického jazyka a voliteľný 4-hodinový seminár, čo zabezpečuje dostatočnú prípravu žiakov na zvládnutie náročnej maturity z anglického jazyka na úrovni C1. Študenti v piatom ročníku maturujú povinne okrem anglického jazyka už len z dvoch voliteľných predmetov.
V spolupráci so štátnou jazykovou školou v Trenčíne môžu študenti absolvovať Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka ( úroveň C1). Rovnako po dohode s Britským konzulátom môžu študenti priamo na našej škole robiť CAE alebo IELTS, ak ich bude dostatočný počet.
Popri náročnom štúdiu zoznamujeme našich bilingválnych študentov so sviatkami a tradíciami anglicky hovoriacich krajín, organizujeme napr. Halloween alebo Deň vďakyvzdania. Pravidelne navštevujeme divadelné predstavenia v anglickom jazyku, ktoré sú realizované Londýnskym divadelným súborom alebo martinským anglickým divadlom. Organizujeme aj poznávacie zájazdy do anglicky hovoriacich krajín – Anglicka, Škótska, Írska.

Úroveň školy spoluvytvárajú učitelia i študenti. Učitelia preferujú demokratický prístup k študentom, snažia sa vytvárať priateľskú atmosféru, organizujú odborné exkurzie, návštevy divadelných predstavení, rôzne športové i kultúrne podujatia, vedú záujmové krúžky a pripravujú študentov na súťaže. O výbornej práci našich učiteľov svedčí aj úspešnosť prijatia absolventov na vysoké školy, ktorá sa stabilne pohybuje v rozmedzí 95 – 100%, či veľké úspechy dosiahnuté vo vedomostných či športových súťažiach.
Počas školského roka sa študenti rozhodne nenudia a aktívne sa zapájajú do diania na našej škole. Z iniciatívy Žiackej školskej rady je pre nich pripravený bohatý kultúrny i športový program. Žiacka školská rada organizuje každý školský rok celoročnú súťaž Trieda roka, ktorá je ukončená vyhodnotením troch najlepších tried a tie získajú z rozpočtu Rady rodičov zaujímavý finančný príspevok na školský výlet. Každoročne sa na našej škole koná tzv. týždeň netradičného obliekania, imatrikulačný večierok, počas ktorého starší študenti prijmú medzi seba tých mladších, karneval, týždeň netradičného vzdelávania, kedy využívame na hodinách aj iné formy získavania vedomostí ako tie tradičné. Veľkej obľube sa teší charitatívna akcia, ktorá sa koná pred Vianocami. Študenti si pripravia množstvo chutných jedál a lákavých nápojov, množstvo rôznych vianočných výrobkov a celý výťažok je určený na dobrú vec. Zároveň sa tak stávajú svedkami toho, že ak človek pomôže čo i len maličkým skutkom, no týchto skutkov sa spojí viac, výsledkom môže by naozaj krásna akcia a súčasne aj pomoc tým, ktorí to potrebujú. Veľmi obľúbenou športovou akciou je vianočný florbalový turnaj, v ktorom si jednotlivé triedy zmerajú sily za búrlivej diváckej atmosféry. Študenti môžu svoj športový talent ukázať aj počas volejbalového alebo streetbalového turnaja.

Počas štúdia sa žiaci môžu zapojiť aj do projektu Erasmus +. Vybraní žiaci majú možnosť na týždeň vycestovať do zahraničia, sú ubytovaní v hostiteľských rodinách, vďaka čomu si môžu zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku a získajú skúsenosti s tímovou prácou. Veľkému záujmu sa na našej škole teší aj program DofE – prestížna Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Študenti prijmú výzvy v troch oblastiach, stanovia si vlastné ciele a podstúpia so svojimi spolužiakmi dobrodružnú expedíciu. Nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj.

Toto všetko a ešte aj viac vám ponúka naše myjavské gymnázium. Budeme sa tešiť, ak si vyberiete práve našu školu a stanete sa súčasťou našej malej – veľkej „GYMY rodiny“ , ktorej prioritou je poskytovanie kvalitného stredoškolského vzdelávania a príprava študentov na ich ďalší život. Preto aj náš školský vzdelávací program dostal názov „Gymnázium Myjava – škola pre život“.
Tešíme sa na našich nových študentov. Veríme, že sa v škole čoskoro zídeme a budeme môcť štandardným spôsobom napĺňať svoj program.

Všetky potrebné informácie o škole nájdete na www.gymy.sk.
 


Vytlačiť | Pridané: 19:57:37 21.01.2021 | Prečítané: 321x | Autor: Martin Kovanič | Komentárov: 0 | Hodnotenie: 0

Ohodnoťte tento článok (známky ako v škole)
Pre hodnotenie musíte byť prihlásený!

Diskusia k článku

Pre pridávanie príspevkov musíte byť prihlásený!


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  268
Mesiac  13960
Celkovo1587036

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac