Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.01. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Odkaz pre starostu

Počasie
Sociálne služby
Sociálne služby
Podporený projekt
Fond na podporu športu
Fotogaléria
galeria

COVID-19 a Myjava

 

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Na tomto mieste nájdete prehľad informácií týkajúcich sa Myjavy v súvislosti so šírením sa koronavírusu.

 

Informovanie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(pdf) Informovanie dotknutej osoby.pdf

 

 

Graf testovania na COVID-19 v meste Myjava antigénovými testami od 14. 12. 2020

 

graf vývoja pozitivity k 19. júnu

Graf vývoja pozitivity na základe testovania v meste Myjava k 19. 6. 2021

 


 

Možnosti očkovania v ďalšej ambulancii na Myjave

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Tatiany Glasovej v Myjave informuje verejnosť o možnosti očkovania záujemcov vakcínou Pfizer/BioNTech v jej priestoroch na Partizánskej ulici 291/17a (budova na autobusovej stanici v Myjave, nad očnou optikou). V ambulancii očkujú všetky vekové kategórie záujemcov, pričom je možné si dohodnúť presný termín vakcinácie. A to buď telefonicky a cez SMS na čísle 0908 029 740 alebo mailom na adrese tatiana.glasova@gmail.com. V mesiaci január 2022 sú termíny stanovené nasledovne:

 • streda 19. 1. 2022
 • štvrtok 20. 1. 2022
 • piatok 21. 1. 2022
 • utorok 25. 1. 2022
 • streda 26. 1. 2022
 • štvrtok 27. 1. 2022
 • piatok 28. 1. 2022
 • pondelok 31. 1. 2022

V prípade väčšieho záujmu je možné pridať aj ďalšie termíny.


 

Od stredy 19. januára 2022 sa opäť menia protipandemické opatrenia

V pondelok 17. januára 2022 v podvečerných hodinách bola zverejnená vyhláška č. 6/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Medzi najvýznamnejšie zmeny, s ktorými sa budeme v praxi od stredy 19. januára 2022 stretávať, patrí napríklad zavedenie nového režimu OP+. Ide o najprísnejší režim, aký doteraz vláda vytvorila. Ten sa bude týkať najrizikovejších podujatí, na ktorých by mohlo hroziť takzvané super šírenie vírusu. Pôjde o oslavy, posedenia, svadby, kary, diskotéky a v tomto režime majú fungovať aj ubytovacie zariadenia, wellness či fitness centrá, aquaparky a kúpele.

Za osobu v režime OP+ sa na účely uvedenej vyhlášky považuje:

 • osoba kompletne očkovaná, korá má zároveň posilňovaciu (booster) dávku,
 • osoba kompletne očkovaná, ktorá je zároveň schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • osoba kompletne očkovaná, ktorá zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať príslušným certifikátom,
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je zároveň schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba do 6 rokov veku.

Definícia kompletne očkovanej osoby na účely tejto vyhlášky je nasledovná:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Ako vidno v definíciách, lehota po prekonaní ochorenia sa napokon nezmenila a zostala stále 180 dní. V pôvodnom návrhu bola lehota skrátená na 90 dní. Zostáva zachovaná aj povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri a po novom ho bude treba nosiť aj v exteriéri na hromadných podujatiach v prípade, že je vzdialenosť medzi osobami nežijúcimi v jednej domácnosti menšia ako 2 metre. Rúška, šatky alebo šály nie su povolené. Respirátory nemusia nosiť napríklad deti do šesť rokov, ľudia so závažnými poruchami autistického spektra, ľudia so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, zamestnanci, ktorí sa nachádzajú na vnútornom pracovisku sami, športovci pri výkone športu...

Pozrime sa teraz na možnosti fungovania prevádzok a inštitúcií, ktoré máme aj na Myjave a zmeny platné od 19. januára 2022 sa ich týkajú.

Múzeá a galérie - SNM - Múzeum SNR, príležitostné výstavy v KD Samka Dudíka, Gazdovský dvor...

 • Fungovanie v režime OP,
 • možnosť už aj skupinových prehliadok,
 • kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových.

Knižnice - Mestská knižnica Myjava

 • Fungovanie v režime základ pre všetkých čitateľov,
 • kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových.

Premietania v Kine Primáš v KD Samka Dudíka

 • Fungovanie v režime OP,
 • stredne rizikové hromadné podujatia s kapacitou 25%, teda 107 osôb,
 • premietania filmov sú obnovené od piatka 21. 1. 2022, program kina je zverejnený na stránke www.kino.myjava.sk.

Vnútorné bazény - Krytá plaváreň Myjava

 • Fungovanie v režime OP,
 • pripravuje sa na otvorenie pre verejnosť od 21. 1. 2022. Informácie upresníme.

Vonkajšie športoviská - tréningy v športovom areáli

 • Fungovanie v režime OTP,
 • bez kapacitných obmedzení,
 • u detí do 18 rokov a dvoch mesiacov veku sa za antigénový test považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, teda v škole.

Reštaurácie

 • Fungovanie v režime OP,
 • bez kapacitných obmedzení,
 • maximálne 4 osoby alebo členovia jednej domácnosti pri jednom stole,
 • stoly vzdialené aspoň 2 metre od seba.

Hotely a ubytovne

 • Fungovanie v režime OP+ pre všetkých,
 • Fungovanie v režime OTP v súvislosti s výkonom práce, s cieľom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • bez kapacitných obmedzení.

Fitness centrá

 • Fungovanie v režime OP+,
 • kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových alebo maximálne 50 ľudí,
 • povinnosť viesť menný zoznam návštevníkov.

Wellness

 • Fungovanie v režime OP+,
 • kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových alebo maximálne 50 ľudí.

Pohrebné služby

 • Základné povinnosti - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy...

Mestská tržnica

 • Základné povinnosti - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy...

Všeobecne vo všetkých prevádzkach a na všetkých hromadných podujatiach platia známe povinnosti: vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami, aplikácia dezinfekcie na ruky alebo poskytnutie jednorazových rukavíc, zachovávanie odstupov osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov), dodržiavanie kapacitných obmedzení jedna osoba na 15 metrov štvorcových, pričom táto povinnosť neplatí napríklad pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, vstupy do prevádzky viditeľne označené oznamom o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky, vykonávanie častého vetranie priestorov, pravidelné vykonávanie dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, zvolenie režimu a viditeľné vyznačenie, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky iba osobám v príslušnom režime, vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožnený len zákazníkom v príslušnom režime.

Nová vyhláška takisto rozširuje zoznam prevádzok fungujúcich v režime základ a otvoriť sa už môžu všetky doteraz zatvorené prevádzky, no tie len v režime OP. Prevádzky môžu byť zvyčajne otvorené od 5.00 do 22.00 h.

Čo sa týka testovania zamestnancov, ktorí nie sú očkovaní a ani neprekonali ochorenie COVID-19, to bude zatiaľ do konca januára realizované raz za týždeň, nie dvakrát, ako bolo medializované. Testovať sa už nemusia tí zamestnanci, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov a majú na to príslušný certifikát.

V prípade záujmu si vyhlášku účinnú od 19. januára 2022 môžete podrobne naštudovať tu:

(pdf) Vyhláška č. 6/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.pdf


 

Možnosti vakcinácie v myjavskej nemocnici počas januára 2022

Nemocnica s poliklinikou Myjava oznamuje verejnosti, že očkovanie bude vo vakcinačnom stredisku do konca januára 2022 pokračovať v nasledovných termínoch:

Utorok 11. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.30 hod.
Streda 12. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.00 hod.

Štvrtok 13. 1. 2022 - vakcína Janssen

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 13.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 13.00 - 15.30 hod.

Piatok 14. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrované deti od 5 do 11 rokov - 10.00 - 12.00 hod.
 • registrované deti od 12 do 17 rokov - 12.00 - 12.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov - 12.30 - 13.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 13.00 - 17.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 13.00 - 17.30 hod.

Utorok 18. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.30 hod.

Streda 19. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.00 hod.

Štvrtok 20. 1. 2022 - vakcína Janssen

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 12.00 - 14.00 hod.

Piatok 21. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrované deti od 5 do 11 rokov - 10.00 - 12.00 hod.
 • registrované deti od 12 do 17 rokov - 12.00 - 12.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov - 12.30 - 13.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 13.00 - 17.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 13.00 - 17.30 hod.

Utorok 25. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.30 hod.

Streda 26. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.00 hod.

Piatok 28. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrované deti od 5 do 11 rokov - 10.00 - 12.00 hod.
 • registrované deti od 12 do 17 rokov - 12.00 - 12.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov - 12.30 - 13.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 13.00 - 17.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 13.00 - 17.30 hod.

zdroj: vakcinačné stredisko NsP Myjava
ilustračný obrázok: pexels.com


 

V myjavskej nemocnici začnú vakcinovať detskými dávkami

Vakcinačné stredisko Nemocnice s poliklinikou Myjava oznamuje verejnosti, že od piatka 7. januára 2022 bude v čase od 10.30 do 11.00 hod. vakcinovať registrované deti očkovacou látkou Comirnaty 10 mikrogramov od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Táto vakcína je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 pre deti vo veku 5 až 11 rokov. Je to originálne balenie určené pre deti a teda dávky nie sú riedené z dávky vakcíny určenej dospelým.


 

Januárové termíny očkovania v ambulancii MUDr. Kováčovej

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Oľgy Kováčovej oznamuje občanom, že očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech bude realizovať aj v mesiaci január 2022. Toto očkovanie je určené všetkým záujemcom, deťom od 5 rokov i dospelým, a je vykonávané v ambulancii na Staromyjavskej ulici 690/2A v Myjave (zelená budova vedľa parkoviska pod nemocnicou, 1. poschodie). Záujemcovia o očkovanie sa môžu hlásiť na tel. čísle 0907 390 077 alebo e-mailom na adrese ockovanie@zoznam.sk. Termíny sú stanovené nasledovne:

 • streda 12. 1. 2022 od 11:00 do 15:30 hod.
 • štvrtok 13. 1. 2022 od 10:00 do 13:00 hod.
 • piatok 14. 1. 2022 od 10:00 do 15:00 hod.
 • sobota 15. 1. 2022 od 8:00 do 12:00 hod.
 • utorok 18. 1. 2022 od 10:00 do 14:00 hod.
 • streda 19. 1. 2022 od 11:00 do 15:30 hod.
 • štvrtok 20. 1. 2022 od 10:00 do 13:00 hod.
 • piatok 21. 1. 2022 od 10:00 do 14:00 hod.
 • sobota 22. 1. 2022 od 08:00 do 12:00 hod.
 • utorok 25. 1. 2022 od 10:00 do 14:00 hod.
 • streda 26. 1. 2022 od 11:00 do 15:30 hod.
 • štvrtok 27. 1. 2022 od 10:00 do 13:00 hod.
 • sobota 29. 1. 2022 od 08:00 do 12:00 hod.

 

Vakcinácia vo vianočnom období pokračuje, Myjavčania budú mať mimoriadny termín

Nemocnica s poliklinkou v Myjave oznamuje verejnosti, že očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech bude vo vakcinačnom stredisku pokračovať aj v období medzi vianočnými a novoročnými sviatkami. A to v nasledovných termínoch:

Utorok 28. 12. 2021

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - od 10.00 do 14.00 hod.
Streda 29. 12. 2021
 • registrované deti od 12 do 17 rokov - od 10.00 do 10.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov - od 10.30 do 11.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - od 11.00 do 15.00 hod.

Na štvrtok 30. 12. 2021 pripravilo mesto Myjava v spolupráci s vakcinačným strediskom Nemocnice s poliklinikou Myjava mimoriadny termín vakcinácie určený len neregistrovaným záujemcom s trvalým pobytom v Myjave. Na ten sa môžu záujemcovia hlásiť prostredníctvom Oddelenia sociálnych služieb v pracovnej dobe na tel. číslach:

 • 034/6907 118,
 • 034/6907 119,
 • 034/6907 327.

Podľa počtu prihlásených bude pripravený harmonogram očkovania tak, aby sme eliminovali dobu čakania na vakcináciu i zhromažďovanie ľudí v priestoroch strediska. Na mimoriadny termín vakcinácie bude vyhradený čas od 8.00 do 13.00 h, ktorý môže byť podľa počtu prihlásených záujemcov upravený. Ešte raz upozorňujeme, aby sa na tento termín na uvedených telefónnych kontaktoch prihlasovali výlučne neregistrovaní záujemcovia s trvalým pobytom v Myjave, nie v iných obciach. Ďakujeme za pochopenie!


 

Príkazný list primátora číslo 18

Príkazný list primátora Myjavy, Pavla Halabrína, vydaný na základe vyhlásenia núdzového stavu Uznesením č. 695 z 24. novembra 2021 a celoštátneho lockdownu platného od 25. 11. 2021.

(pdf) Príkazný list primátora číslo 18 z 25. 11. 2021.pdf


 

Možnosť zapožičania oxymetrov a vydávanie výživových doplnkov

Sociálne služby Myjava, n. o. informujú verejnosť, že občania s trvalým pobytom v meste Myjava v prípade, že sú pozitívne testovaní na prítomnosť koronavírusu, môžu požiadať o zapožičanie pulzného oxymetra na meranie saturácie kyslíka v krvi. Ten treba najneskôr po 14 dňoch vrátiť na dispečing - miesto prvého kontaktu na prízemí mestského úradu. Ďalej môžu občania s trvalým pobytom v meste Myjava vo veku nad 65 rokov, ktorí sú pozitívne testovaní na prítomnosť koronavírusu, požiadať o vydanie výživového doplnku Artevir D3 s účinnou látkou artemisinín poskytovaného bezplatne mestom Myjava. Vyzdvihnutie oxymetra či výživového doplnku môže na Oddelení sociálnych služieb na prízemí mestského úradu zabezpečiť buď príbuzný pozitívne testovaného, ktorý je zdravotne v poriadku alebo pokiaľ dotyčný nemá takúto možnosť a je sám, môže využiť krízovú linku mesta Myjava 0907 242 449 a produkty mu doručíme.


 

Vláda opäť vyhlásila núdzový stav, začal sa lockdown, Myjava prijíma opatrenia

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 začal s účinnosťou od štvrtka 25. novembra 2021 na Slovensku platiť núdzový stav. Z neho vychádza aj dočasné obmedzenie pohybu osôb v čase od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa platné v tejto chvíli do 9. decembra 2021. Výnimku tvoria napríklad cesty do a zo zamestnania, školy, na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti, ktorú nie je možné vykonávať z domu, na zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb, do zdravotníckeho zariadenia. Tiež cesty na účel starostlivosti o blízku osobu, starostlivosť o zvieratá, pobyt v prírode či individuálny šport v rámci okresu a podobne. Celkovo je v nariadení definovaných 31 takýchto výnimiek.

Z nariadenia vychádzajú aj vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 261 až 264, ktoré spresňujú podmienky usporadúvania hromadných podujatí, obmedzenia prevádzok, povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, či dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko. Tie si môžete v prípade záujmu podrobne naštudovať pod týmto článkom. Podľa týchto vyhlášok myjavská samospráva prijala niekoľko konkrétnych opatrení, o ktorých vás chceme informovať. Ide o tieto zmeny:

 • Kultúrny dom Samka Dudíka je od štvrtka 25. 11. 2021 zatvorený. Nebudú sa v ňom počas trvania sprísnených opatrení konať žiadne podujatia. Ruší sa program Kina Primáš a bohužiaľ, nebude sa môcť uskutočniť ani plánovaný festival Vianoce v divadle. Vrátenie peňazí za zakúpené vstupenky bude organizátor riešiť od stredy 1. 12. 2021. V princípe by to malo byť tak, že kto si zakúpil lístok online, tomu bude platba automaticky refundovaná na účet. Kto si vstupenky prišiel kúpiť fyzicky do kancelárie kultúrneho domu, bude si musieť prísť peniaze vyzdvihnúť osobne. To isté sa týka aj lístkov do kina, ktoré sú v do dnešného dňa predané. Podrobnosti o termínoch, kedy bude možné si prísť peniaze do kultúrneho domu vyzdvihnúť, zverejníme na budúci týždeň. Od štvrtka 25. 11. 2021 je takisto až do odvolania zatvorená mestská knižnica.
 • Nebude sa môcť uskutočniť ani návšteva Mikuláša, ktorý tak len symbolicky pozdraví deti počas svojej jazdy mestom v pondelok 6. 12. 2021 a zažne vianočnú výzdobu na námestí.
 • Otázka usporiadania Vianočného jarmoku je ešte otvorená. To, či sa jarmok takisto neuskutoční, alebo ho predsa bude možné v nejakej verzií zrealizovať, závisí od trvania lockdownu a aktuálnych nariadení.
 • Od štvrtka 25. 11. 2021 je až do odvolania zatvorený športový areál v Myjave vrátane krytej plavárne. Nebudú sa tu konať žiadne podujatia, ani tréningy. Výnimkou je len volejbalová extraliga, ktorá ako vrcholová športová súťaž na Slovensku môže pokračovať. Ale bez diváckej kulisy. Plánovaný zápas s tímom VKP Bratislava sa tak v sobotu 27. 11. 2021 síce uskutoční, ale pozrieť si ho môžeme len cez online prenos.
 • Od pondelka 29. 11. 2021 bude do odvolania zatvorené Centrum voľného času v Myjave. Základná umelecká škola v Myjave by mala pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese len v individuálnej forme.
 • Mestský úrad Myjava zostáva fungovať v súčasnom režime. Teda vstup do budovy nie je obmedzený, no zamestnanci úradu sú rozdelení do dvoch pracovných skupín, ktoré sa na pracovisku striedajú tak, aby bol zabezpečený chod úradu.
 • Od štvrtka 25. 11. 2021 nebudú mesto Myjava a Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. účtovať nájom prevádzkam v objektoch vo vlastníctve mesta, ktoré sú dotknuté aktuálnymi nariadeniami a týkajú sa ich obmedzenia vyplývajúce z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Pohrebné obrady sú spolu so sobášmi, či krstom definované ako výnimky zo zákazu pohybu osôb, no účasť na obrade je umožnená len blízkym osobám.

Situáciu naďalej monitorujeme a v prípade prijímania ďalších opatrení alebo zmien v tých súčasných vás o nich budeme informovať.

(pdf) Vyhláška číslo 261/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.pdf

(pdf) Vyhláška číslo 262/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.pdf

(pdf) Vyhláška číslo 263/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.pdf

(pdf) Vyhláška číslo 264/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.pdf


 

Vstup na mestský úrad v režime OTP neplatí

"Odvolávam, co jsem odvolal a slibuji, co jsme slíbil..." Táto známa replika Stanislava Neumanna z rozprávky Pyšná princezná sa celkom hodí na viaceré situácie, ktoré aktuálne v spoločnosti zažívame. Jednou z nich je aj nastavenie pravidiel v súlade s vyhláškami č. 258 a 259 Úradu verejného zdravotníctva SR z 18. novembra 2021, na základe ktorých myjavská samospráva prijala viacero opatrení. Jedným z nich bolo aj nastavenie režimu OTP (očkovaní - testovaní - prekonaní) pri vstupe do budovy mestského úradu nielen v záujme dodržania samotných nariadení, ale aj ochrany zdravia tak návštevníkov úradu, ako aj zamestnancov, aby bola zabezpečená v čo najväčšej možnej miere funkčnosť jednotlivých oddelení. Zverejnili sme ho v piatok 19. 11. 2021, potom prišiel víkend a toto opatrenie platilo jeden deň. V pondelok 22. 11. 2021. Od utorka už neplatí. Dostali sme totiž usmernenie z dielne Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) podľa ktorého, citujeme: "...sa režim, ktorý nariaďuje zákaz, resp. obmedzenie vstupu do priestorov prevádzok, nevzťahuje na mestské a obecné úrady, čo znamená, že vo vzťahu k občanom neplatia v zmysle vyhlášky žiadne obmedzenia okrem dodržiavania protipandemických opatrení: rúška, respirátory, dezinfekcia, odstupy..." Tak aby ste o tom vedeli a nezháňali napríklad testy, ak čosi potrebujete na úrade vybaviť. Ostatné zmeny týkajúce sa delenia zamestnancov na dve skupiny, hromadných podujatí, kultúry, športu, krízovej linky, tie zostávajú v platnosti. Zatiaľ...


 

Žolík by mohol Myjave pomôcť vyhnúť sa najhoršiemu, chýba už len 10 ľudí

Zhruba pred mesiacom, konkrétne 26. októbra 2021, sme vám priniesli informáciu o tom, že okresu Myjava chýba už len 166 ľudí nad 50 rokov na to, aby dosiahol hranicu zaočkovanosti tejto skupiny obyvateľov aspoň 65% a získal takzvaného žolíka. Ten má zabrániť tomu, aby sa okres v COVID automate dostal do 3. stupňa ohrozenia, teda do čiernej farby. Tento stupeň totiž obsahuje sprísnené opatrenia, ktoré sú po aktuálnej dočasnej úprave automatu schválenej Vládou SR ešte tvrdšie.

Aktuálna situácia je k 19. novembru 2021 taká, že myjavský okres má v súčasnosti mieru zaočkovanosti občanov nad 50 rokov na úrovni 64,9%. Čiže chýba už len 10 ľudí na to, aby Myjava reálne žolíka získala. Správnosť týchto údajov nám dnes potvrdil aj Komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR. Sme na tom percentuálne rovnako, ako napríklad Nitra, ktorej chýba 35 ľudí, či Banská Bystrica, ktorá potrebuje ešte 41 zaočkovaných občanov nad 50 rokov.

Preto si do tretice dovoľujeme vyzvať všetkých vás, ktorí nad očkovaním uvažujete a ešte ste ho z rôznych dôvodov nestihli absolvovať, aby ste vakcinačné miesta navštívili čím skôr. Vaše rozhodnutie chrániť seba i svoje okolie pred fatálnymi prejavmi ochorenia COVID-19 tak môže byť prospešné v prvom rade pre vás, ale tiež pre pre celý náš okres, pre zdravotníkov, pre poskytovateľov služieb, pre prevádzky, pre usporadúvanie podujatí... Ďakujeme, ak sa tak v týchto dňoch, v ktorých stále viac počúvame o zhoršovaní situácie s ochorením COVID-19, rozhodnete! A pripomíname, že vakcinačné centrum funguje aj v Nemocnici s poliklinikou Myjava a o termínoch vakcinácie tak pre registrovaných, ako i neregistrovaných záujemcov pravidelne informuje aj prostredníctvom mestskej webovej stránky.


 

Opäť začne fungovať krízová linka

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s ochorením COVID-19 a prijímanie nových, prísnejších opatrení na spomalenie nárastu ochorenia, začne od pondelka 22. novembra 2021 opäť fungovať krízová linka mesta Myjava. Tá je určená na pomoc občanom s pozitívnym výsledkom na COVID-19, ktorí musia zostať v karanténe a nemajú možnosť zabezpečiť si napríklad nákup potravín, hygienických potrieb alebo liekov sami a zároveň nemajú nikoho vo svojom okolí, kto by im pomohol. Krízová linka bude od uvedeného dátumu až do odvolania záujemcom k dispozícii denne, a to od 7.00 do 20.00 hodiny na telefónnom čísle 0907 242 449.


 

Na Myjave začnú očkovať vakcínou Janssen od 26. novembra, pribúdajú aj tretie dávky

Vakcinačné centrum Nemocnice s poliklinikou Myjava oznamuje záujemcom o vakcináciu jednodávkovou vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson, že vakcinácia sa uskutoční predbežne v termíne 26. a 27. novembra 2021. Záujemcov o jednodávkovú vakcínu, ktorí sa na základe nedávnej výzvy telefonicky prihlásili na telefónnom čísle 0908 651 808, budú zamestnanci vakcinačného strediska NsP Myjava vopred informovať o presnom dátume a čase vakcinácie.

Nemocnica zároveň informuje verejnosť, že na základe pokynov Ministerstva zdravotníctva SR začalo NCZI posielať notifikačné SMS s PIN kódom a informáciou o nároku na registráciu na tretiu dávku. Tá sa týka všetkých obyvateľov vo veku od 18 rokov, ktorí boli očkovaní vakcínami Comirnaty od Pfizer/BioNTech, Vaccine Moderna, Vaccine AstraZeneca a Sputnik V a uplynulo im už šesť mesiacov od podania druhej dávky. Vakcinačné stredisko NsP Myjava podáva tretiu dávku všetkým záujemcom spĺňajúcim uvedené požiadavky. V prvej polovici mesiaca november 2021 tak vakcinačné centrum myjavskej nemocnice podalo tretiu dávku vakcíny Pfizer/BioNTech viac ako 1000 obyvateľom Myjavy a okolia a aktuálne sa zvýšil aj záujem verejnosti aj o prvú dávku vakcíny Comirnaty od Pfizer/BioNTech, ktorú tu používajú.

zdroj: NsP Myjava


 

Na Myjave pribudlo ďalšie vakcinačné miesto

Do výzvy Ministerstva zdravotníctva SR na zvýšenie dostupnosti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 sa zapojila aj ambulancia MUDr. Oľgy Kováčovej - všeobecného lekára pre deti a dorast so sídlom na Staromyjavskej ulici 690/A v Myjave. K vakcinačnému stredisku myjavskej nemocnice tak pribudlo ďalšie miesto, kde sa môžu dať v prípade záujmu zaočkovať dospelí aj deti od 12 rokov. Okrem toho ambulancia vykonáva aj očkovanie treťou dávkou pre vybrané skupiny obyvateľstva. Vakcinácia je realizovaná v priestoroch ambulancie v popoludňajších hodinách. Na očkovanie sa možno prihlásiť telefonicky alebo cez SMS správu na čísle 0907 390 077 a tiež na e-mailovej adrese ockovanie@zoznam.sk. Treba si so sebou priniesť kartičku poistenca. Ambulancia používa na očkovanie vakcínu Pfizer/BioNTech.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2022
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online17
Dnes  239
Mesiac  29047
Celkovo2062963

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac