Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 15.04. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Dôležité informácie o koronavíruse (COVID-19)

 

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Na tomto mieste nájdete prehľad informácií týkajúcich sa Myjavy v súvislosti so šírením sa koronavírusu.

 

Informovanie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(pdf) Informovanie dotknutej osoby.pdf

 

Dôležité kontaktné údaje


leták pre občanov


Dôležité kontakty pre občanov:

1. Mesto Myjava – zabezpečenie nevyhnutnej pomoci

 • Oddelenie sociálnych služieb

  - tel.: 034 6907 119
  - e-mail.: jana.galikova@myjava.skbarbora.buckova@myjava.sk

  Volajte v nevyhnutných prípadoch, kedy neviete ako postupovať pri zabezpečovaní pomoci osamelým, zraniteľným občanom, najmä osamelým seniorom. Kontakty sú dostupné v pracovných dňoch (pondelok, utorok, streda od 8.00 hod. do 16.00 hod. a štvrtok, piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod.)
   
 • Dispečing Mestskej polície

  - tel.: 034 6907 111

  Na dispečing Mestskej polície volajte len v nevyhnutných prípadoch, kedy neviete ako postupovať pri zabezpečovaní pomoci osamelým, zraniteľným občanom, najmä osamelým seniorom a len v čase mimo prevádzkových hodín Oddelenia sociálnych služieb Mesta Myjava (viď. vyššie).

2. Obvodní lekári

 • a. Pre dospelých

  - MUDr. Dubinská Alexandra: 034 6285 274, 0917 219 770
  - MUDr. Potúčková Dáša: 034 6979 379
  - MUDr. Habardová Jana: 034 6281 878
  - MUDr. Pražienková Vlasta: 034 6979 121
  - MUDr. Zelenayová Danica: 034 621 28 28
   
 • b. Pre deti a dorast

  - MUDr. Kováčová Oľga: 0907 390 077
  - MUDr. Košíková Jana: 034 3810 016
  - MUDr. Glasová Tatiana: 034 6979 242

  Vášmu lekárovi volajte v prípade prejavujúcich sa príznakov ochorenia, ako napríklad zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť a pod., a v prípade návratu zo zahraničia.
 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
 
tel.: 0911 763 203
e-mail:  tn.covid19@uvzsr.sk
 
Volajte v prípade návratu zo zahraničia, ak sa u vás prejavili niektoré z príznakov ochorenia COVID-19.
 
 
4. Donáška obedov
 • Jedálnička: 034 6212 358
 • Gastrocentrum Stará Myjava: 0907 079 223
 • JKLT-Slovakia, s.r.o.: 0907 753 499
 • Gastro služby Turá Lúka: 0907 602 547
 • Gastro PK (B-centum): 0911 190 643
 
5. Zabezpečenie nákupu potravín a liekov prostredníctvom donáškovej služby spol. TAXI - MYJAVA
 
tel.: 0907 277 588

Využívajte v nevyhnutných prípadoch, kedy si nemôžete zabezpečiť nákup sami, ani vaši blízki. Cena za zabezpečenie jedného nákupu je 6,- €, preto si vopred premyslite, čo nevyhnutne potrebujete na nasledujúce dni a na linku telefonujte už s premysleným a spísaným nákupným zoznamom.
 
 

 

Graf testovania na COVID-19 v meste Myjava antigénovými testami od 14. 12. 2020

 

 

graf vývoja pozitivity k 10 aprílu 2021

Graf vývoja pozitivity na základe testovania v meste Myjava k 10. 4. 2021

 


 

Od 19. apríla sa do škôl vrátia ôsmaci a deviataci

Podľa aktuálnych a dnes medializovaných informácií z Ministerstva školstva SR sa do školských lavíc od pondelka 19. apríla 2021 vrátia aj žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl. Výnimku budú tvoriť len tzv. čierne okresy, medzi ktoré Myjava - konečne - nepatrí. Účasť ôsmakov a deviatakov na prezenčnej forme vyučovania bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testovať sa bude tiež žiak na druhom stupni základnej školy. Na čo treba tento týždeň pamätať, aby žiaci mali v pondelok k dispozícií potvrdenia s negatívnym výsledkom testu nie starším, ako sedem dní. Informáciu o testovaní v Myjave v 15. kalendárnom týždni nájdete napríklad TU. Následne, od pondelka 26. apríla 2021, začne fungovať tzv. školský COVID automat, ktorý umožní otváranie ďalších ročníkov v závislosti od aktuálneho vývoja pandemickej situácie v konkrétnom okrese. Situáciu budeme naďalej sledovať a o aktuálnom vývoji vás informovať.

 


 

Ministerstvo školstva oznámilo ďalšie otváranie škôl

rozhodnutia ministra školstva SR vydaného vo štvrtok 8. apríla 2021 vyplýva, že od pondelka 12. apríla 2021 budú materské školy a prvý stupeň základných škôl otvorené pre deti a žiakov všetkých rodičov. Teda nielen pre tých, ktorí nemôžu pracovať z domu, alebo ktorých deti nemajú možnosť sa vzdelávať dištančne. Takisto sa majú otvárať špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch a podobne.

V súvislosti s touto skutočnosťou si vás dovoľujeme upozorniť na využitie testovania v meste Myjava v piatok 9. v sobotu 10. apríla 2021, keďže bude potrebné aj naďalej dodržiavať prísne epidemiologické opatrenia a pri nástupe do škôl odovzdať čestné prehlásenia o bezinfekčnosti či sa preukázať platným certifikátom s negatívnym výsledkom testu zákonného zástupcu dieťaťa. Tak, ako v predchádzajúcich týždňoch, aj teraz budú na všetkých odberových miestach v Myjave pripravené zoznamy žiakov myjavských škôl. Rodič, respektíve zákonný zástupca, ktorý sa príde dať otestovať na myjavský štadión, do Kultúrneho domu Samka Dudíka, na Strednú priemyselnú školu, do Centra voľného času Myjava alebo do nemocnice, môže pri registrácii požiadať o vyznačenie svojho dieťaťa v zozname a nebude musieť v pondelok 12. apríla posielať do školy či materskej školy kópiu potvrdenia s negatívnym výsledkom testu. Testovanie v Myjave je realizované spôsobom známym z predošlých týždňov, a to nasledovne:

 • štadión Spartaka Myjava - piatok 9. 4. 2021 od 10.00 do 20.00 h, sobota 10. 4. 2021 od 8.00 do 13.00 h (prestávka v piatok od 12.00 do 13.00 h a od 18.00 do 18.30 h)
 • Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava - piatok 9. 4. 2021 od 15.00 do 20.00 h, sobota 10. 4. 2021 - od 8.00 do 13.00 h (prestávka v piatok od 18.00 do 18.30 h)
 • Stredná priemyselná škola Myjava - piatok 9. 4. 2021 od 15.00 do 20.00 h, sobota 10. 4. 2021 od 8.00 do 13.00 h (prestávka v piatok od 18.00 do 18.30 h)
 • Centrum voľného času Myjava - piatok 9. 4. 2021 od 15.00 do 20.00 h, sobota 10. 4. 2021 od 8.00 do 13.00 h (prestávka v piatok od 18.00 do 18.30 h)
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava - len na základe objednania sa cez stránku https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

V prípade, že sa objavia nové či doplňujúce informácie, tak vám ich hneď sprostredkujeme cez naše komunikačné kanály.

(pdf) Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole/žiaka základnej školy - 12. apríl 2021.pdf

 


 

Pozitivita po ďalšom týždni testovania na úrovni pol percenta

V 14. kalendárnom týždni, teda od 5. do 11. apríla 2021, sa prišlo dať otestovať na mestom zriadených odberových miestach 4691 ľudí. Čo je podobné množstvo, ako v predošlých siedmich dňoch. Antigénové testy v tomto období zachytili na Myjave 24 pozitívnych prípadov a pozitivita tak dosiahla hodnotu 0,51%. Ide teda o mierny nárast oproti predošlým 0,46%. A testovanie vzhľadom na potrebu preukazovať sa v okrese Myjava potvrdením s negatívnym výsledkom pokračuje ďalej.

Od pondelka 12. apríla je znova v štandardnej prevádzke MOM na myjavskom štadióne, ktoré funguje do štvrtka denne v čase od 10.00 do 16.00 h. V piatok bude záujemcom k dispozícii do 20.00 h a pribudnú k nemu aj odberové miesta v Kultúrnom dome Samka Dudíka, na Strednej priemyselnej škole v Myjave a v Centre voľného času Myjava. Tie budú fungovať od 15.00 do 20.00 h. V sobotu 17. apríla budú všetky štyri odberové miesta otvorené od 8.00 do 13.00 h. Na testovanie na odberových miestach spravovaných mestom sa netreba vopred objednávať, no treba počítať s tým, že v pondelok až štvrtok je testovanie na štadióne pre občanov s trvalým pobytom mimo mesto Myjava spoplatnené sumou 5,- €. Pri plánovaní otestovania sa treba pamätať aj na prestávky pre personál, ktoré sú štandardne v časoch od 12.30 do 13.00 h a od 18.00 do 18.30 h (na štadióne v piatok od 12.00 do 13.00 h). Posledný odber je kvôli odčítaniu výsledkov možné realizovať 15 minút pred zatvorením odberových miest. Okrem toho je k dispozícii aj testovanie v Nemocnici s poliklinikou Myjava, kam sa treba vopred objednať na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

Potrebu testovania pripomíname aj v súvislosti s aktuálnymi informáciami z Ministerstva školstva SR, podľa ktorých sa od pondelka 19. apríla 2021 do školských lavíc vrátia aj žiaci 8. a 9. ročníkov. Výnimku tvoria len tzv. čierne okresy, medzi ktoré Myjava - konečne - nepatrí. Účasť ôsmakov a deviatakov na prezenčnej forme vyučovania je totiž podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na druhom stupni základnej školy, na čo treba v tomto prípade pamätať.

 


 

Na očkovanie sa môžu prihlasovať občania od 45 rokov

Ministerstvo zdravotníctva SR počas druhého aprílového víkendu informovalo, že prihlasovanie sa na očkovanie proti koronavírusu v tzv. Čakárni je možné už pre ľudí od 45 rokov. Tí sa môžu hlásiť od soboty 10. apríla 2021 na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/ a pre ich vekovú skupinu je určená vakcína od spoločnosti AstraZeneca.
 
 

 
Prihlasovanie sa náhradníkov na očkovanie
 
AKTUALIZOVANÉ - Nemocnica s poliklinikou Myjava informuje občanov, že náhradníci na očkovanie proti koronavírusu sa môžu registrovať telefonicky na tel. čísle 0908 651 808. A to v pondelok 12. apríla 2021 v čase od 17.00 do 18.00 h a vo štvrtok 15. apríla 2021 rovnako od 17.00 do 18.00 h. Náhradníci by mali byť vo veku od 60 rokov, prihliadať sa bude aj na zdravotnú dispozíciu (diabetes, onkologické ochorenia a podobne). Viac sa dozviete na uvedenom tel. čísle pri registrácii.

 Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online8
Dnes  1303
Mesiac  22257
Celkovo1648568

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac