Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 9.08. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Dôležité informácie o koronavíruse (COVID-19)

 

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Na tomto mieste nájdete prehľad informácií týkajúcich sa Myjavy v súvislosti so šírením sa koronavírusu.

 

Dôležité kontaktné údaje


Samospráva pripravila informačný leták s dôležitými informáciami o prevencii pred COVID-19 a aktuálnymi kontaktnými údajmi, ktorý bude v náklade 5000 ks od dnes, t. j. od utorka 17. 3. 2020,  distribuovaný do myjavských domácností.

Dôležité kontakty pre občanov:

1. Mesto Myjava – zabezpečenie nevyhnutnej pomoci

 • Oddelenie sociálnych služieb

  - tel.: 034 6907 119
  - e-mail.: jana.galikova@myjava.skbarbora.buckova@myjava.sk

  Volajte v nevyhnutných prípadoch, kedy neviete ako postupovať pri zabezpečovaní pomoci osamelým, zraniteľným občanom, najmä osamelým seniorom. Kontakty sú dostupné v pracovných dňoch (pondelok, utorok, streda od 8.00 hod. do 16.00 hod. a štvrtok, piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod.)
   
 • Dispečing Mestskej polície

  - tel.: 034 6907 111

  Na dispečing Mestskej polície volajte len v nevyhnutných prípadoch, kedy neviete ako postupovať pri zabezpečovaní pomoci osamelým, zraniteľným občanom, najmä osamelým seniorom a len v čase mimo prevádzkových hodín Oddelenia sociálnych služieb Mesta Myjava (viď. vyššie).

2. Obvodní lekári

 • a. Pre dospelých

  - MUDr. Dubinská Alexandra: 034 6285 274, 0917 219 770
  - MUDr. Potúčková Dáša: 034 6979 379
  - MUDr. Kohoutová Jarmila: 034 6979 130
  - MUDr. Habardová Jana: 034 6281 878
  - MUDr. Pražienková Vlasta: 034 6979 121
  - MUDr. Zelenayová Danica: 034 621 28 28
   
 • b. Pre deti a dorast

  - MUDr. Kováčová Oľga: 0907 390 077
  - MUDr. Košíková Jana: 034 3810 016
  - MUDr. Glasová Tatiana: 034 6979 242

  Vášmu lekárovi volajte v prípade prejavujúcich sa príznakov ochorenia, ako napríklad zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť a pod., a v prípade návratu zo zahraničia.
 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
 
tel.: 0911 763 203
e-mail:  tn.covid19@uvzsr.sk
 
Volajte v prípade návratu zo zahraničia, ak sa u vás prejavili niektoré z príznakov ochorenia COVID-19.
 
 
4. Donáška obedov
 • Jedálnička: 034 6212 358
 • Gastrocentrum Stará Myjava: 0907 079 223
 • JKLT-Slovakia, s.r.o.: 0907 753 499
 • Gastro služby Turá Lúka: 0907 602 547
 • Gastro PK (B-centum): 0911 190 643
 
5. Zabezpečenie nákupu potravín a liekov prostredníctvom donáškovej služby spol. TAXI - MYJAVA
 
tel.: 0907 277 588

Využívajte v nevyhnutných prípadoch, kedy si nemôžete zabezpečiť nákup sami, ani vaši blízki. Cena za zabezpečenie jedného nákupu je 6,- €, preto si vopred premyslite, čo nevyhnutne potrebujete na nasledujúce dni a na linku telefonujte už s premysleným a spísaným nákupným zoznamom.
 
 
Veľké testovanie v Myjave, výsledky sú negatívne

V utorok 5. mája 2020 sa v Myjave uskutočnilo plošné testovanie klientov a zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka na Hurbanovej ulici a Útulku a Nocľahárne na Trokanovej ulici na ochorenie COVID-19. Celkovo bolo otestovaných 206 ľudí. V prípade Nezábudky vykazovali hraničnú hodnotu štyri testy. Išlo o troch klientov a jedného zamestnanca. V zariadeniach na Trokanovej ulici sa z tohto dôvodu muselo podrobiť druhému testovaniu 16 ľudí, medzi nimi jeden zamestnanec. Druhé kolo testovania dopadlo dobre a podľa aktuálnych informácii z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne boli všetky opakované testy negatívne. Myjava tak eviduje stále len jeden prípad COVID-19 z konca marca tohto roka. Pacientka mala ľahký priebeh ochorenia a úspešne sa vyliečila
 
 
Nové opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR

Od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. bola spustená 1. fáza otvárania prevádzok. Zároveň platí zmena otváracích hodín pre seniorov nad 65 rokov. Po novom môžu nakupovať od pondelka do piatka od 9:00 do 11:00 hod. Celé znenie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete v prílohe.

(pdf) Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia HH.pdf
 
 
 
Bezplatné nákupy potravín a liekov pre občanov

 

Myjavská samospráva bude od pondelka 20. apríla 2020 bezplatne zabezpečovať nákupy potravín a liekov pre tých občanov, ktorí si z objektívnych príčin nevedia alebo nemôžu zabezpečiť nákup svojpomocne, ani im nemá kto s touto službou pomôcť. Rovnaká služba je zabezpečovaná mestom už počas tohto týždňa pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka a je pre nich naozaj prínosom. Ak bude chcieť obyvateľ Myjavy využiť možnosť donášky nákupu potravín či liekov domov, musí spĺňať jednu z nasledovných podmienok:

 • majú vek nad 65 rokov
 • sú osamelí
 • majú problémy s mobilitou
 • trpia vážnymi zdravotnými problémami
 • sú psychiatrickí pacienti a majú úzkosť či strach vychádzať z domu
 • bola u nich zabezpečovaná opatrovateľská služba, ktorá z dôvodu pandémie COVID-19 bola dočasne prerušená


Nákupy sa budú klientom distribuovať dvakrát týždenne, a to vždy v utorok a v piatok do 15.00 h. Záujemcovia môžu o zabezpečenie nákupu potravín a liekov požiadať v pondelok a vo štvrtok do 12.00 h na tel. čísle 0907 242 449 prípadne prostredníctvom e-mailu na adrese jana.galikova@myjava.sk. V nasledujúci deň po dohode o zabezpečení nákupu bude tovar klientovi doručený. Spôsob i podmienky odovzdania a zaplatenia nákupu budú dohodnuté telefonicky s každým žiadateľom individuálne. Aby sme zabránili prípadnému zneužitiu bezplatnej donášky potravín a liekov, budú jednotliví žiadatelia posúdení Oddelením sociálnych služieb, pričom sa bude prihliadať najmä na rodinné zázemie, zdravotné a sociálne pomery žiadateľov.

 
 
Pozitívny nález COVID-19 sa týka mesta Myjava

 
Na základe informácii z Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených v sobotu 28. 3. 2020 samospráva potvrdzuje, že pozitívny nález ochorenia COVID-19 sa týka mesta Myjava. Nešlo o cestovateľskú anamnézu a dotyčná osoba i rodinní príslušníci, s ktorými prišla do kontaktu, dodržujú všetky karanténne opatrenia a podrobujú sa testovaniu. Žiadne ďalšie údaje na základe GDPR nebudeme uvádzať. Mesto Myjava je s rodinou v kontakte a ako bolo avizované, je pripravené jej pomôcť, ak bude treba. Zároveň všetkým občanom pripomíname nutnosť dodržiavať preventívne a ochranné opatrenia. Sme povinní nosiť na verejnosti ochranné rúško, dbať na zvýšenú hygienu a dezinfekciu prostredia, vyhýbať sa väčšiemu počtu ľudí, nenavštevovať sa a podobne. Epidemiologickú situáciu v našom meste naďalej sledujeme a v prípade akýchkoľvek dôležitých informácii vás o nej budeme informovať.
 
 
Prvý prípad COVID-19 v okrese Myjava

 
Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v sobotu 28. 3. 2020 informáciu, že v okrese Myjava bol zaregistrovaný prvý pozitívny prípad koronavírusu. Má ísť o ženu vo veku 35 rokov. Zatiaľ nedisponujeme konkrétnejšími správami či sa to týka priamo nášho mesta alebo nie. V každom prípade nie je dôvod na paniku. Treba naďalej rešpektovať a dodržiavať všetky preventívne opatrenia, o ktorých sme vás informovali a stále informujeme, dbať na zvýšené nároky na hygienu, nosiť rúška, vyhýbať sa väčšiemu počtu ľudí a podobne. V prípade zistenia dôležitých informácii vám ich samozrejme sprostredkujeme.
 
 
Mesto Myjava zriadilo krízovú telefonickú linku

 
Mesto Myjava oznamuje, že zriadilo krízovú telefonickú linku pre poskytovanie poradenstva dištančnou formou, dostupnú denne (pondelok - nedeľa) od 8:00 hod. do 20:00 hod. V prípade, že neviete kam sa obrátiť, koho kontaktovať alebo ako riešiť svoj problém súvisiaci s vírusovým ochorením COVID-19, zavolajte nám a spolu nájdeme riešenie.
 

Linka slúži na poskytnutie opory volajúcemu, k eliminácii pocitov strachu, neistoty, obáv a na poskytnutie základného poradenstva osobám, ktoré sú osamelé, zdravotne postihnuté alebo inak znevýhodnené a nevedia svoj problém sami identifikovať. V prípade potreby riešenia nepriaznivej situácie v súvislosti so šírením nákazy vírusovým ochorením COVID-19, neváhajte kontaktovať členov krízového intervenčného tímu na telefónnom čísle: 0907 242 449.

 

Dezinfekcia úradu a verejných priestorov v budovách vo vlastníctve mesta

 

Jedným z prijatých opatrení zasadnutia krízového štábu mesta Myjava bolo preverenie cenových ponúk na dezinfekciu úradu a iných verejných priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, v ktorých je najväčší pohyb osôb, od externých firiem s odbornou spôsobilosťou. Týka sa objektov na Trokanovej ulici (Trokanova 236, Trokanova 234, Trokanova ubytovňa – všade spoločné priestory), Dom smútku v Myjave, Dom smútku v Turej Lúke, verejné WC, Mestský úrad Myjava – spoločné priestory. Mesto Myjava informuje, že dezinfekcia spomenutých budov sa bude realizovať v piatok 27. marca 2020.

 
Vláda SR prijala nové opatrenia v rámci ochrany pred nákazou COVID-19

 
Vláda SR na svojom rokovaní v pondelok 23. 3. 2020 prijala súbor 40-tich nových opaterní v súvislosti s prevenciou a ochranou pred nákazou COVID-19. Premiér Igor Matovič zatiaľ vo svojich výstupoch médiám odprezentoval 32 z nich. Tu vám ponúkame ich prehľad tak, ako ich pred chvíľou zverejnil portál sme.sk:
 1. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) vydá opatrenie, ktorým nariadi sociálnym zariadeniam, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia.
   
 2. Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci.
   
 3. Všetky ministerstvá v priebehu jedného až dvoch dní prehodnotia všetky lehoty, ktoré sa dajú posunúť na neskôr.
   
 4. V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť, bude vyhlásený núdzový stav.
   
 5. Hygienici vydajú nariadenie, podľa ktorého sa uzavrie činnosť denných stacionárov.
   
 6. Ešte v utorok sa predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori.
   
 7. Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných nemocniciach budú na tento účel vyšpecifikované celé pavilóny.
   
 8. Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj počas zníženého počtu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne dostávajú.
   
 9. Hygienici vydajú opatrenie, podľa ktorého sa v nedeľu zatvoria všetky, potraviny či drogérie. Dôvodom je oddych personálu a sanitárny deň.
   
 10. Otváracie hodiny pre dôchodcov 65 a viacročných budú každý deň okrem nedele od 9:00 - 12:00 h.
   
 11. Ministerstvo dopravy zruší bezplatnú dopravu pre študentov.
   
 12. Vláda vyzýva dôchodcov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.
   
 13. Dôchodcovia majú chodiť von len v nevyhnutných prípadoch. Ak to nebudú rešpektovať, vláda im vychádzanie môže aj zakázať.
   
 14. Obce a mestá majú zriadiť telefónne linky na donášku napríklad jedál a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
   
 15. Ministerstvo zahraničných vecí má pripraviť zoznam všetkých opatrení, ktoré urobili v 20 vybraných krajinách na potlačenie koronavírusu.
   
 16. Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.
   
 17. V skrátenom legislatívnom konaní bude prerokovaný návrh zákona, aby mohli pracovať notári a advokáti. Napríklad na prípravu závete alebo obhajoby.
   
 18. Do 30. apríla nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba.
   
 19. Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam neprispôsobivými ľuďmi, budú hliadkovať vojaci a policajti.
   
 20. Možno už v utorok vláda kúpi 200-tisíc presných PCR testov na koronavírus.
   
 21. Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery sa zriadia drive–thru. Ide o testovacie body na koronavírus z áut. Jedno takéto miesto za deň urobí 70 odberov vzoriek.
   
 22. Ministerstvo zdravotníctva identifikuje lieky a ochranné prostriedky, ktoré potrebujeme na zabezpečenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zakáže sa ich vývoz do zahraničia.
   
 23. Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné.
   
 24. Hygienici nariadia povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
   
 25. Vydá sa odporúčanie, aby ľudia stáli v rade v dvojmetrových rozostupoch.
   
 26. Pri vstupe do nemocníc či fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.
   
 27. Vláda požiada riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, aby každý deň bola na RTVS svätá omša o 18:00. Takisto sa zavedie vysielanie školských spotov a online škola na RTVS.
   
 28. Ministerstvo dopravy vyrokuje s mobilnými operatérmi posielanie SMS ľuďom nad 65 rokov, ktorým vláda potrebuje komunikovať dôležité správy.
   
 29. Do hmotných rezerv sa zabezpečia dezinfekčné prostriedky.
   
 30. Dovážaný tovar pre epidémie bude oslobodený od DPH a ciel.
   
 31. Od Českej republiky sa pokúsime zohnať dva lieky na boj proti Covidu - 19.
   
 32. Od utorka sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania.
   

zdroj: www.sme.sk

 

Ako bude fungovať pošta v Myjave?

 
S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska. Počas pracovných dní mať budú pobočky Slovenskej pošty individuálne stanovené otváracie hodiny aj s ohľadom na momentálny stav zamestnancov ovplyvnený všeobecnou situáciou tak, aby bolo koncentráciou obyvateľov v čo najväčšej miere zabránené šíreniu COVID-19. V mestách nad 10 000 obyvateľov budú pošty otvorené do 16:00 hod, minimálne jedna pošta bude otvorená jeden deň v týždni do 17:00 hod. V sobotu a v nedeľu budú všetky pošty zatvorené. Konkrétne v Myjave to bude teda takto:
 
Myjava 1 - Námestie M. R. Štefánika
 
pondelok - 8:00 - 16:00
utorok - 8:00 - 16:00
streda - 8:00 - 17:00
štvrtok - 8:00 - 16:00
piatok - 8:00 - 16:00
 
Myjava 3 - Turá Lúka
 
pondelok - 8:00 - 12:00
utorok - 8:00 - 12:00
streda - 12:00 - 17:00
štvrtok - 8:00 - 12:00
piatok - 8:00 - 12:00
 
 
Otváracie hodiny obchodných reťazcov pre seniorov

 
Viaceré obchodné reťazce etablované na Slovensku stanovili v rámci svojich prevádzkových hodín čas určený výhradne pre nakupovanie seniorov. V prípade Myjavy ide o tieto obchody a časy:
 
 • BILLA od 8.00 do 9.00 h
 • TESCO od 9.00 do 10.00 h
 • LIDL od 13.00 do 14.30 h
   
 
Aktuálny súhrn informácii k mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19

 
MYJAVA, 24. 3. 20209 - Aj v úvode 13. kalendárneho týždňa zasadal v Myjave krízový štáb, aby zhodnotil plnenie úloh, dodržiavanie preventívnych opatrení a navrhol prípadné ďalšie formy pomoci občanom mesta. Zo zápisu rokovania štábu vyplýva, že všetky doteraz prijaté obmedzenia, o ktorých bola verejnosť informovaná, zostávajú v platnosti. Úradné hodiny Mestského úradu Myjava budú aj naďalej od 8.00 do 11.00 h, pričom sa budú riešiť iba neodkladné záležitosti. V uvedenom čase sa z matričných záležitosti vybavujú len vydanie prvopisu rodného listu a úmrtného listu. Doklady ani podpisy sa neosvedčujú.
 
 • Do piatka 20. marca 2020 bolo zo strany samosprávy rozdaných takmer 1000 svojpomocne ušitých ochranných rúšok. Z toho 515 rúšok bolo určených osobám nad 80 rokov (vrátane). V pondelok 23. 3. 2020 malo mesto ráno k dispozícii ďalších 755 rúšok a tie začali zamestnanci MsÚ Myjava spolu s informačnými letákmi roznášať do schránok občanom vo vekovom rozpätí od 70 do 79 rokov (vrátane). Výroba rúšok ďalej pokračuje, samospráva v tejto chvíli disponuje dostatočným množstvom látky, gumičiek, šnúrok či vreciek na ich zabalenie.
 • Samospráva má zistiť a preveriť cenové ponuky na dezinfekciu úradu a iných verejných priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, v ktorých je najväčší pohyb osôb, od externých firiem s odbornou spôsobilosťou. Cenová ponuka sa má týkať objektov na Trokanovej ulici - Útulok, Nocľaháreň, komunitné centrum, ubytovňa, Dom smútku, verejné WC.
 • Podľa aktualizovaných informácii z NsP Myjava nebol k 23. 3. 2020 na Myjave potvrdený ani jeden prípad infekcie koronavírusom. Situácia v nemocnici je naďalej pokojná. Od 18. 3. 2020 od 12.00 h prešla v súvislosti s nariadeniami v SR na núdzový stav, vytvorili sa zdravotnícke tímy, rehabilitačné oddelenie bolo dočasne zrušené a pretransformované na oddelenie pre infekčných pacientov.
 
 
Druhý príkazný list primátora

 
Vážení občania, vzhľadom na vývoj situácie s epidémiou koronavírusu COVID-19 zverejňujeme druhý príkazný list primátora Myjavy Pavla Halabrína. V súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR sa predlžujú pôvodne prijaté opatrenia, prichádza k spresneniu opatrení, ktoré sa už niekoľko dní vykonávajú a zavádza sa tiež niekoľko nových.
Príkaz č. 2 primátora Mesta Myjava
Na základe rokovania krízového štábu v záujme preventívnej ochrany obyvateľstva predlžujem platnosť všetkých opatrení prijatých 10. marca 2020 do nedele 29. marca 2020 a žiadam všetkých o ich dôsledné rešpektovanie. Zároveň prikazujem s okamžitou platnosťou:
 
 1. Konateľom Správy majetku mesta zabezpečiť:
  - organizovanie pohrebných obradov bez využívanie miestnosti na kondolovanie
  - vyvesenie smútočného parte až v deň pohrebu
  - vytvorenie dvoch pracovných skupín na zabezpečenie pohrebných obradov so samostatným sociálnym zázemím a ich organizáciu tak, aby neprichádzalo medzi nimi ku kontaktom
  - zamedzeniu prístupu obyvateľov na pohrebný obrad bez použitia ochranného rúška
  - obmedziť vykonávanie iných činností v meste okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany, hygieny a dezinfekcie, stretávanie zamestnancov
 2. Prednostke mestského úradu v spolupráci s Mestskou políciou a Správou majetku mesta nariaďujem:
  - monitorovať potrebu vývozu komunálneho a separovaného odpadu a v prípade potreby alebo opodstatnených požiadaviek obyvateľov zabezpečiť mimoriadny vývoz odpadu
  - zabezpečiť prevádzku Zberného dvora, minimálne dvakrát v týždni v dĺžke 3 hodiny na umožnenie vývozu odpadu pre obyvateľov mesta
  - zabezpečiť prostredníctvom mestského rozhlasu dvakrát denne vyhlasovanie prijatých opatrení a odporúčaní pre obyvateľov mesta
  - obmedziť prevádzku oddelení Mestského úradu a mestských organizácií na zabezpečenie nevyhnutných úloh na pracoviskách a činnosti, ktoré je možné zabezpečovať aj elektronicky vykonávať z domu.
 3. Vedúcej oddelenia sociálnych služieb:
  - zabezpečiť v odôvodnených prípadoch donášku potravín, stravy, liekov a hygienických potrieb pre osamelých či na pomoc odkázaných seniorov
  - koordinovať zabezpečenie rozvozu potravín, stravy, hygienických potrieb a liekov v spolupráci s dodávateľmi stravy, taxislužbami a určenými zamestnancami mesta a mestských organizácií
  - informovať seniorov a iných osamelých občanov o rizikách nákazy, nutnosti preventívnych opatrení a možnostiach ochrany
  - zabezpečiť distribúciu ochranných rúšok pre seniorov v meste Myjava tak, že od 19. marca 2020 sa začnú distribuovať pre obyvateľov nad 80 rokov veku
  - vytvoriť podporný tím odborných pracovníkov na komunikáciu, poradenstvo a pomoc seniorom a odkázaným ľuďom, zverejniť kontakty, spôsob komunikácie a možnosti pomoci
 4. Riaditeľom základných škôl odporúčam:
  - hľadať a zavádzať alternatívne možnosti vzdelávania, zadávania úloh a projektov pre žiakov svojich škôl prostredníctvom internetu, sociálnych sietí resp. využívaním mestskej televízie
 5. Pracovníkom mestského úradu a mestských organizácií prikazujem:
  - používať ochranné rúška pri všetkých osobných stretnutiach a pri pobyte v priestoroch, kde sa zdržiava verejnosť.
 6. Riaditeľke ZOS Nezábudka:
  - zabezpečiť nákup potravín pre klientov dvakrát týždenne na základe ich požiadaviek
  - odporúčať všetkým klientom odoberanie celodennej stravy z dôvodu mimoriadnej situácie
  - dať na vedomie rodinným príslušníkom klientov možnosť im zabezpečiť a doniesť potraviny – k vrátnici
  - zabezpečiť klientom podporné prostriedky na zvýšenie imunity.
 7. Bytový podnik Myjava – konateľka:
  - zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu priestorov a predmetov v bytových domoch na Kamennom 105,106,107
  - doporučujem zvýšenú dezinfekciu aj vo všetkých bytových domoch v Myjave
Upozorňujem všetkých obyvateľov na opatrenia prijaté v Nemocnici Myjava a nutnosť používania ochranných rúšok alebo inej vhodnej ochrany pri nevyhnutnej návšteve nemocnice

Vážení obyvatelia,

doteraz prijaté opatrenia sa ukázali ako opodstatnené a správne. Ďakujem Vám za ich rešpektovanie a žiadam Vás aj naďalej o zodpovednosť a dôslednosť pri ich uplatňovaní v praxi. Vážim si všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú zvládnuť túto situáciu, pomáhajú susedom, známym, šijú ochranné rúška a upozorňujú nás na to, čo treba riešiť. Zároveň Vás prosím o všímavosť, toleranciu a vzájomnú pomoc v situácií, ktorú teraz všetci prežívame. Nakoľko sme sa nikto nikdy s takouto situáciou nestretli, prosím Vás o maximálnu zodpovednosť.

V Myjave dňa 19. marca 2020

Pavel Halabrín
primátor mesta 
 
 
Obmedzenia na Mestskom úrade Myjava

Mesto Myjava oznamuje občanom a návštevníkom Myjavy, že stránkové hodiny pre verejnosť Mestského radu v Myjave budú od pondelka 23. marca 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie naďalej obmedzené ako doteraz, teda od 8.00 do 11.00 hod. V stanovenom čase sa budú vybavovať iba matričné záležitosti – vybavenie prvopisu rodného listu a úmrtného listu. Doklady ani podpisy sa osvedčovať nebudú. Ďakujeme za pochopenie!
 
 
 
Nové infografiky pre COVID-19 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dáva do pozornosti nové infografiky pre COVID-19, ktoré vás nasmerujú ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19.pdf
Pomoc sebe a druhým.pdf
Čo robiť, ak ste chorý.pdf
(pdf) Odporúčania, keď ste doma.pdf

 
Oznam pre stavebníkov

Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave, ktorá vykonáva odbornú činnosť všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie pre mesto Myjava, obce Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Chvojnica, Vrbovce, Polianka, Jablonka, Priepasné, Hrašné, Kostolné, Podkylava a Rudník týmto oznamuje, že z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR:
 • nebude zvolávať konania,
 • konania, ktoré sú zvolané, sa budú rušiť (budeme písomne, e-mailami, prípadne telefonicky oznamovať účastníkom konania a dotknutým orgánom ich zrušenie).
 • Mestský úrad Myjava, ktorý je súčasne sídlom Spoločnej obecnej úradovne - stránky budú vybavovať počas troch hodín od 8.00 hod. do 11.00 hod.) iba na zvonček, súrne prípady.
 • na oddelení Spoločnej obecnej úradovne bude každý deň jeden pracovník, ktorý bude so stavebníkmi komunikovať telefonicky a e-mailami.
V prípade ďalších opatrení vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie!
 
 
 
Ochranné rúška pre najstarších občanov

Ako už bolo deklarované v našich výstupoch, mesto Myjava sa snaží reagovať na situáciu s nedostatkom rúšok na tvár na trhu. Vďaka ochote a spolupráci s niektorými myjavskými krajčírkami mohlo byť doteraz rozdaných 270 ks ochranných látkových rúšok. Tie boli distribuované zamestnancom samosprávy, ktorí prichádzajú do kontaktu s občanmi. Rovnako aj všetkým klientom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb s pobytovou formou, ktoré zriadilo mesto Myjava a ktoré zostali v tomto období otvorené.

 

Ide teda o ZOS Nezábudka, Útulok a Nocľaháreň. Mesto Myjava sa neustále stretáva s požiadavkami na dodanie rúšok pre obyvateľov. Niektoré už boli distribuované seniorom, ktorých malo Oddelenie sociálnych služieb nahlásených s tým, že potrebujú istú formu pomoci. Od štvrtka 19. 3. 2020 budú rúška bezplatne distribuované občanom Myjavy nad 80 rokov. Ich dodávku budú zabezpečovať pracovníci MsÚ Myjava. Rúška budú vložené do schránok, aby sa predišlo osobnému kontaktu. Zároveň budú pracovníci zisťovať u občanov, či nepotrebujú nejakú formu pomoci, ako napríklad donášku liekov či potravín. Následne budú kontaktovaní pracovníčkami Oddelenia sociálnych služieb.

 

NsP Myjava prechádza do krízového režimu


Nemocnica s poliklinikou Myjava informuje verejnosť, že vzhľadom na udalosti v nemocnici v Bojniciach bude fungovať v obmedzenom režime. To znamená, že vstup do polikliniky bude uzavretý. Vstup bude možný iba cez recepciu NsP Myjava a iba individuálne. Zdravotníci budú pred vstupom pacientom merať teplotu a bez rúška na tvári sa do budovy nikto nedostane. NsP Myjava žiada o pochopenie a trpezlivosť v tejto mimoriadnej situácií.

 

Pomoc osamelým a seniorom


Ak poznáte vo svojom okolí osamelých občanov - seniorov, ktorým by sa v tomto čase prevencie a ochrany pred nákazou zišla pomoc alebo aj kontrola, či je všetko v poriadku, dajte, prosíme, o nich vedieť Oddeleniu sociálnych vecí mesta Myjava. A to na tel. čísle 034/6907 119 alebo e-mailom na adrese jana.galikova@myjava.sk. Mimo pracovnej doby môžete využiť dispečing Mestskej polície Myjava 034/6907 111. Pracovníci u nahlásených občanov vykonajú kontrolu, zabezpečia im napríklad ochranné rúško, potrebné informácie o prevencii a budú s nimi riešiť v prípade potreby aj donášku liekov či potravín.

 

Štát zriadil novú webovú stránku ku koronavírusu


Vážení občania a návštevníci myjavskej stránky! Dávame vám do pozornosti novú webovú stránku, ktorú kvôli pandémii koronavírusu COVID-19 zriadil štát. Nájdete na nej všetky dôležité a potrebné aktuálne informácie, ktoré sa vás v súvislosti s nákazou, jej šírením, prevenciou a ochranou pred ňou môžu týkať. Dajte, prosíme, o nej vedieť aj svojím blízkym, priateľom, kolegom... Ďakujeme! Stránku nájdete na tejto adrese: https://korona.gov.sk/.

 

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., platí od 16. marca 2020 od 6.00 h.


Od 16. marca 2020 budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá. Všetky doterajšie rozhodnutia naďalej zostávajú v platnosti. Zatvorené zostávajú hraničné priechody a letiská. Obmedzujú sa otváracie hodiny nákupnych centier, zatvorené zostanú bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. V opačnom prípade mu hrozí pokuta vo výške 1659 eur. Od 16. marca budú zatvorené školy aj predškolské zariadenia.

 

Súhrn informácii a odporúčaní k mimoriadnej situácii


Mesto Myjava prijalo preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19. Ide o tieto opatrenia:

 • Uzavreli sme všetky kultúrne, športové a voľnočasové zariadenia a zrušili sme všetky kultúrne, športové a iné hromadné podujatia.
 • Dňom 11. 3. 2020 sa zatvorila športová hala, plaváreň, futbalový areál, mestské športoviská, detské ihriská, Kultúrny dom Samka Dudíka, mestská knižnica, Gazdovský dvor, Centrum voľného času, kino Primáš, mestské trhovisko...
 • Počas uzávery sa vykonávajú dezinfekčné a hygienické opatrenia. Priestory budú uzavreté pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia, súťaže, tréningy a nácviky.
 • Zatvorili sme Domov sociálnych služieb Úsvit (DSS), všetky školské a predškolské zariadenia v pôsobnosti mesta Myjava, a to dňom 12. 3. 2020. To znamená, že DSS, materské školy, základné školy, Základná umelecká škola a Centrum voľného času prerušili svoju činnosť od uvedeného dátumu. Tieto budovy budú pre verejnosť uzavreté!
 • Zakázané sú výlety, súťaže, exkurzie, lyžiarske a plavecké výcviky.
 • Zakázané sú schôdze, zasadnutia, porady, oslavy a stretnutia, kde sa dá predpokladať výskyt viacerých osôb na jednom mieste.
 • Zakázané sú cirkevné obrady.
 • Pri potrebe získania informácií, vybavenia si úradných záležitostí alebo ak sa chcete poradiť, minimalizujte, prosím, návštevy úradov a ak sa dá, riešte tieto veci telefonicky alebo e-mailom.
 • Mestský úrad Myjava bude od pondelka 16. 3. 2020 až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. To znamená, že úradné hodiny pre verejnosť budú od 08.00 do 11.00 hod., v inom čase budú riešené iba naozaj  neodkladné záležitosti.

Všetky tieto opatrenia boli prijaté preto, aby sa obmedzil vzájomný kontakt medzi obyvateľmi a znížilo sa čo najviac riziko prenosu nákazy. 

Vážení občania, aj touto cestou vás žiadame a vyzývame:
 • Minimalizujte návštevy lekára, recepty riešte telefonicky, v prípade pocitu z ohrozenia či potreby lekárskej pomoci, riaďte sa pokynmi usmernení NsP Myjava.
 • Nenavštevujte reštaurácie, bary, obchodné centrá.
 • Pravidelne čistite a dezinfikujte spoločné priestory.
 • Zdržte sa cestovania a návštev, zdravo sa stravujte, často vetrajte.
 • Ak ste sa vrátili zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu!
 • Nerozširujte neoverené informácie a klamlivé informácie! Môžete nimi vážne uškodiť sebe aj iným.
 • Oznam všetkých opatrení nájdete zverejnený na webovej stránke mesta www.myjava.skv informačných tabuliach ako aj na stránke úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk
 • Ak máte pochybnosti, overujte si všetky informácie na Mestskom úrade v Myjave na zverejnených číslach a mimo pracovného času na dispečingu Mestskej polície Myjava.
 Ďakujeme Vám za pochopenie, rešpektovanie obmedzení a spoluprácu!
 

Obmedzenia na Mestskom úrade Myjava


Mesto Myjava oznamuje občanom a návštevníkom Myjavy, že stránkové hodiny pre verejnosť Mestského radu v Myjave a Správy majetku mesta Myjava budú z dôvodu mimoriadnej situácie až do odvolania od pondelka 16. marca 2020 iba v čase od 8.00 do 11.00 hod. V ostatnom čase je možná komunikácia telefonicky alebo emailom. Ďakujeme  za pochopenie!

 

Nosiť rúško nie je hanba!


Napriek všetkým preventívnym opatreniam, nariadeniam krízového štábu a medializovaným odporúčaniam sa aj ľudia na Myjave často stretávajú s nepochopením, ba až výsmechom, ak na verejnosti použijú rúško na tvár. Takéto správanie je však voči tým, ktorí chcú byť k sebe


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
August 2020
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Kultúrne dianie sa po "korone" začína rozbiehať. Ktorá z avizovaných aktivít vás v lete poteší najviac?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  292
Mesiac  8816
Celkovo1244602

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac