Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.01. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Odkaz pre starostu


 

 Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci máj 2020 


 

 • Dňa 2. 5. 2020 hliadka preverila oznam, ktorý sa týkal podozrivých osôb na schodisku bytovky. Na mieste určenia sa nachádzali osoby, ktoré si „čerstvo„ prenajali byt v bytovom dome. Boli síce pod vplyvom alkoholu, no neporušovali zákon.
 • Dňa 4. 5. 2020 hliadka o 22.45 hodine na základe upozornenia vyviedla z predajne OMV dvoch pripitých, otravných mužov. Jeden z nich bol zvlášť otravný. 

 

 • V ten istý deň o 23.30  hod. hliadka preverila oznam, že v jednom byte je hluk a neporiadok. Po príchode hliadky na miesto sa nik v byte nenachádzal – byt sa dal preveriť aj zo spoločných priestorov bytovky, keďže byt nedisponuje vchodovými dverami.
 • Dňa 5. 5. 2020 sa občianka telefonicky sťažovala na dvoch mladíkov, pofajčujúcich a popíjajúcich vo vchode bytovky. Hliadka mládencov po tom, čo si po sebe upratali, odprevadila z činžiaku von.
 • Tá istá hliadka o 22.50 hod. preverila oznam týkajúci sa rušenia nočného pokoja – z dvoch bytov súčastne. Na mieste bolo zistené, že jedna zo slečien danej spoločnosti oslavuje narodeniny a oslavuje v oboch bytoch – u spoločných kamarátov. Užívatelia bytov boli riešení v zmysle zákona.
 • Dňa 7. 5. 2020 na MsP priviedla pani malého 7-ročného chlapca, ktorý sa stratil starej mame. Hliadke sa podarilo kontaktovať rodinu chlapca. Po chvíli si ho na našom oddelení prevzala jeho stará mama, ktorej sa stratil po tom, ako ho na námestí zaujala hračka.
 • Dňa 8. 5. 2020 bol oznámený na dispečing kadáver srnky. O veci bola informovaná zodpovedná osoba z radov príslušného poľovného združenia.
 • Dňa 8. 5. 2020 o 23.00 hod. preverila hliadka oznam o rušení nočného pokoja v činžiaku na Kamennom. Zistené bolo, že dcéra majiteľky zaspala pri hlasnejšie pustenom rádiu. 
 • Dňa 9. 5. 2020 bol preverený oznam z Trokanovej 236. Jeden z „útulkárov“ rozbil úmyselne sklenenú výplň na dverách. Po dohode prisľúbil sklo dať zaskliť. Samozrejme bol riešený v zmysle zákona.
 • Dňa 11. 5. 2020 si na oddelení MsP prevzal hliadkou nájdené vtáčatá sovy pracovník Ochrany voľne žijúcich zvierat.
   
 • Dňa 11. 5. 2020 hliadka zaregistrovala pod hniezdom na židovskom cintoríne vypadnuté mláďatá. Podarilo sa ich umiestniť nazad do hniezda.
   
 • V ten deň tiež hliadka riešila majiteľa čínskej predajne za pravidelne spustený alarm. Majiteľ dal vec do poriadku.
 • Tiež v ten istý deň hliadka „odinštalovala“ rúšku, ktorú pravdepodobne nejaký recesista nasadil na bustu M.R.Štefánika.
 • Dňa 14. 5. 2020 hliadka riešila nepovolené práce na cintoríne. Priestupkyňa bola riešená v zmysle VZN.
 • Tá istá hliadka o 21.35  hod. vyviedla jedného z myjavských občanov bez domova z chodby činžiaku, kde si plánoval na noc ustlať. 
 • Dňa 15. 5. 2020 hliadka riešila dvoch občanov bez domova, ktorí sa usídlili na poschodí pošty. Keďže svojim neurvalým správaním vzbudzovali verejné pohoršenie, boli z budovy vykázaní.
 • Dňa 15. 5. 2020 presne o polnoci bola hliadka privolaná do bytovky na Kamennom – dôvodom mala byť neznáma polonahá žena. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o tunajšiu obyvateľku, ktorá prehrala vďaka alkoholu boj s gravitáciou. Pani hliadka pomohla dostať sa do bytu.
 • Tí istí páni si v poobedných hodinách ustlali na schodoch predajní nad Svitkom. Postup hliadky bol identický ako v predchádzajúcom prípade.
 • Dňa 16. 5. 2020 o 01.00 hod. hliadka preverila oznam o rušení nočného kľudu v bytovke na Marečkovej ulici. Po dohovore hliadkou činnosť dotyčná činnosť ukončila.
   
 • Dňa 18. 5. 2020 sa na oddelenie MsP prišiel (napriek tomu, že mu to neukladá žiaden zákonný predpis) nahlásiť občan. Nahlásil, že prišiel z lekárskeho pozorovania v Pezinku – z ústavu pre duševne chorých.
   
 • Dňa 19. 5. 2020 hliadka o 21.40 hod. preverila oznam o „krádeži“ nákupných vozíkov pri Bille. Na mieste bolo zistené, že ku krádeži nedošlo, len partia mladíkov si chcela natočiť s nimi vtipné video.
 • Dňa 19. 5. 2020 hliadka riešila susedský spor u Belánskych. Obom zúčastneným stranám bol dohovorené, keďže spor nemá ani jedného z účastníkov v práve.
 • Dňa 20. 5. 2020 bol preverený oznam o rušení nočného pokoja a nerešpektovanie upozornenia vrátničky na Trokanovej 236. Narušiteľ bol riešený v zmysle zákona.
 • V ten istý deň o 02.30 hod. sa riešilo rušenia nočného pokoja v byte v bytovke na Uhrovej ulici. Sľub správania sa slušne dlho nevydržal.
 • Dňa 21. 5. 2020 riešenie „spevokolu známych firiem". Partia po prebdenej a „prechľastanej“ noci našla o 6.00 hod. ešte zvyšky síl a „zablékala si" na ulici 8.apríla. Keďže občania priľahlých bytoviek nezdieľali ich „umelecký zámer“, bol spevokol rozpustený.
 • Dňa 21. 5. 2020 M.V. opätovne „vo forme“ a opätovne sťažnosť na jeho správania – tento raz z OMV. Po upozornení hliadkou bol z priestorov čerpacej stanice vykázaný.
 • Dňa 22. 5. 2020 hliadka riešila občanov bez domova hľadajúcich si rôzne miesta v meste na prespávanie. Jedným z týchto miest je i terasa Bowlingu. Kde nielen prespávali, ale aj tam vykonávali svoje telesné potreby. Hlavný aktér bol vyhľadaný. Prisľúbil po sebe a kamarátoch upratať.
 • Dňa 23. 5. 2020 hliadka od 21.20 do 22.30 hod. riešila „neuveriteľný a nekonečný príbeh„ na Turej Lúke a to v tom najväčšom lejaku. Oslavná rodinná spoločnosť žiadala po príchode hliadku MsP o odvoz jedného z členov rodiny domov. Dôvod - údajne sa po väčšom užití alkoholických nápojov stal otravným. Keď bolo vysvetlené, že MsP nie je taxík, privolali nie taxislužbu, ale hliadku PZ. Tá im vysvetlila to isté. Po tom, keď zúčastneným premokla aj posledná nitka oblečenia, rodina privolala „vydedencovi“ taxík ... Dovtedy sme pôsobili ako nárazníková zóna medzi pohádanými.
 • Dňa 25. 5. 2020 boli z detského ihriska na námestí vykázaní dvaja občania bez domova.
 • V ten istý deň o 18.30 hod. hliadka regulovala na Turej Lúke dopravu do príchodu hasičov. Cez cestu bol spadnutý strom.
 • Dňa 27. 7. 2020 hliadka v centre mesta zaregistrovala odpadnutú ženu. Hladka žene poskytla prvú pomoc a čakala pri nej do príchodu RZP.
 • Dňa 28. 5. 2020 hliadka preverila oznam občana z Hurbanovej ulice. Sťažoval sa na susedku v činžiaku. Údajne v noci niečo vyrába v byte na nejakých strojoch a ráno to vozí do bývalej Armatúrky.  Podozrenie staršieho pána sa nepotvrdilo .
V mesiaci máj sa činnosť hliadok okrem iného zamerala i na kontrolu opatrení vlády a hlavného hygienika .

 

 Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci apríl 2020 


 

 

 • Dňa 1. 4. 2020 hliadka MsP riešila na základe oznámenia otravného – opitého návštevníka OMV. Občan bol vyprevadený z priestoru benzínovej stanice a riešený v zmysle zákona.
 • Dňa 2. 4. 2020 hliadka pri rutinnej hliadkovej činnosti zaregistrovala neprístojné správanie skupinky opitých mladíkov. Boli riešení v zmysle zákona.
 • Dňa 2. 4. 2020 hliadka vo večerných hodinách na žiadosť operačného dôstojníka z OOPZ preverila oznam o hromadnej bite na ulici SNP. Na mieste zaregistrovala dvojicu – mladíka a jeho priateľku – opitých, ktorí mali medzi sebou konflikt a pohádali sa. Po príchode hliadky OOPZ táto vec prebrala k riešeniu.
 • Dňa 3. 4. 2020 hliadka reagovala na oznam z predajne Tesco, kde mali otravných a opitých zákazníkov. Hliadkou MsP boli vykázaní z predajne.
 • Dňa 7. 4. 2020 bolo vykonané vo večerných hodinách preverenie oznamu o susedovi, ktorý zvoní na zvončeky. Páchateľ bol vypátraný a vyriešený.
 • Dňa 7. 4. 2020 o 3.30 hod. riešenie oznamu na suseda, ktorý ruší nočný kľud. Riešený bol hliadkou MsP v zmysle zákona.
 • Dňa 8. 4. 2020 si pri katolíckom kostole po prehýrenej noci ustlal „starý známy „ M.V. Po prebudení hliadkou MsP bol nasmerovaný domov.
 • Dňa 8. 4. 2020 v predobednom čase hliadka preverila oznam o partii mladíkov robiacich si žúrku v parku pri Kolónii. Keďže mladíci nedodržiavali uznesenie vlády, bola akcia rozpustená (bez nároku na vrátenie vstupného...)
 • Dňa 8. 4. 2020 vo večerných hodinách hliadka reagovala na oznámenie o zákazníkovi bez rúška v predajni Tesco. Po príchode bol pán lokalizovaný a riešený.
 • Dňa 9. 4. 2020 hliadka v doobedných hodinách riešila mladíka prespávajúceho vo vozidle pri ubytovni na Trokanovej ulici. Mladík bol aj s vozidlom poslaný k preparkovaniu.
 • Dňa 9. 4. 2020 hliadka zaregistrovala skupinu alkoholom potuženej partie, ktorú už počas zmeny upozorňovala. Boli upozornení na slušné správanie sa. Neskôr z bývalých štátnych majetkov preverila hliadka oznam o vzbudzovaní verejného pohoršenia. Po príchode bolo zistené, že sa jednalo o tú istú partiu. Všetci aktéri boli riešení v zmysle zákona.
 • Dňa 9. 4. 2020 hliadka riešila už na základe novelizácie zákona občana za nenosenie rúšky. Na základe Zákona 355/2007 mu bola opakovane udelená bloková pokuta.
 • Dňa 10. 4. 2020 hliadka na základe oznamu preverila situáciu na Trokanovej 236. Dvaja nájomníci riešili osobný problém bitkou – obaja alkoholom potužení boli riešení v zmysle zákona.
 • Dňa 12. 4. 2002 bol preverený oznam o zranenom mužovi na ulici 8.apríla. Podĺa zistenia tento v značne podnapitom stave spadol zo schodov a poranil si hlavu. Mužovi bola hliadkou poskytnutá 1.pomoc a privolaná lekárska pomoc. Po jej príchode hliadka bola nápomocná pri jeho nakladaní do sanitky.
 • Dňa 13. 4. 2020 - preverenie zadymovania na Kolónii. Pôvodca zadymovania bol vyhľadaný a upozornený.
 • Dňa 13. 4. 2020 hliadka počas rutinnej kontroly mesta zaregistrovala na Dolnej štvrti na lavičke jedného z občanov bez domova. Menovanému praskol bércový vred a silne krvácal. Keďže sa jednalo o veľmi akútny stav, bola mu okamžite poskytnutá 1.pomoc a bezodkladne bol prevezený do nemocnice. Hliadka do nemocnice dorazila v hodine dvanástej, keďže z dôvodu veľkej straty krvi už muž upadal do bezvedomia. Rýchly zákrok hliadky mu zachránil život.
 • Dňa 17. 4. 2020 hliadka MsP reagovala na oznam, že v čase vyhradenom pre nákupy staršími občanmi vošiel, napriek upozorneniu, do predajne arogantný mladý muž. Po príchode hliadky bol z predajne vykázaný a riešený v blokovom konaní.
 • Dňa 19. 4. 2020 bol zo spoločných priestorov Trokanovej 234 po zobudení vykázaný opitý mladík.
 • Dňa 21. 4. 2020 privolala na vlastného syna hliadku pani, ktorá už nezvládala jeho alkoholické excesy. Mladík bol z priestorov jej bytu vykázaný, keďže v ňom nemá trvalé bydlisko.
 • Dňa 24. 4. 2020 hliadka preverila oznam, že v húštine pod železničnou trasou popíjajú bezdomovci alkoholické nápoje. Na mieste boli zaregistrované dve „známe firmy“, ktoré boli z miesta vykázané.
 • Dňa 27. 4. 2020 boli riešené nezhody medzi občanmi . Jednalo sa spor bývalej svokry s bývalým zaťom a jeho družkou.
 • Dňa 28. 4. 2020 hliadka preverila oznam o vozidle plnom podozrivých osôb. Na mieste zistila, že vo vozidle bola štvorica mladých ľudí. Majiteľ vozidla vo vozidle evidentne prespával. Boli z miesta vykázaní a hliadka PZ bola na vodiča upozornená.
V mesiaci apríl sa hliadky MSP okrem bežných rutinných úloh zameriavali tiež kontrolu opatrení vlády a hlavného hygienika v súvislosti s korona pandémiou. Mestská polícia pristupovala k riešeniu porušenia ustanovenia § 56/1,f zákona 355/2007 skôr výchovne a občanov hlavne upozorňovala na dodržiavanie nariadení. No 14 občanov za nerešpektovanie nariadení bolo riešených sankciou v zmysle príslušného zákona. Od 3. 4. sme zaregistrovali 36 prípadov sťažností, riešení, zistení na občana, ktorý opätovne nezvládol alkohol.

 

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci marec 2020 


 

 • Dňa 1.3. 2020 hliadka zaregistrovala v nočných pri rutinnej kontrole objektov za obchodným centrom na Viestovej ulici na bývalej pretekárskej dráhe postavu muža. Jednalo sa o pána, ktorý si tadiaľto skracoval cestu na bývalé štátne majetky. No v blatovej ceste ho zastihla alkoholická neuropatia (stav, kedy prestávajú pacienta poslúchať končatiny). Údajne tu stál niekoľko hodín. Vyčerpaného hliadka zaviezla do miesta bydliska a dokonca mu rozkúrila v peci. Keďže ani toho nebol schopný.
 • Dňa 3. 3. 2020 bolo na dispečing mestskej polície oznámené, že na okresnom úrade sa na WC uzamkol pán a odmieta odísť. Na mieste hliadky zistila, že sa jedná o jedného z občanov bez domova. Na výzvu otvoril a priestor opustil.
 • Dňa 4. 3. 2020 hliadka preverila oznam o uhynutej srnke v intraviláne mesta. Vec bola oznámená hospodárovi príslušného poľovného združenia, ktorý zabezpečil odstránenie kadávera.
 • Dňa 9. 3. 2020 hliadka preverila oznam o uhynutej srnke v intraviláne mesta  Vec bola oznámená hospodárovi príslušného poľovného združenia, ktorý zabezpečil odstránenie kadávera.
 • Dňa 12. 3. 2020 bol preverený oznam zo železnice. Na mieste bolo zistené, že v priestoroch nástupišťa si dvaja občania vybavovali „účty“. Obaja boli vyzvaní opustiť priestor a následne boli riešení v zmysle zákona.
 • V ten istý deň hliadka riešila občana, ktorý odmietal dodržiavať pokyny vrátnika na Trokanovej 236. Samozrejme, že pánovi bolo dohovorené.
 • Dňa 16. 3. 2020 bola hliadkou zaregistrovaná závada – na ulici 8. apríla je nebezpečne poškodená lampa pouličného osvetlenia. Vec oznámená príslušnému odboru.
 • Dňa 17. 3. 2020 hliadka preverila oznam o rušení nočného kľudu. Na mieste zistila, že mladík – syn majiteľky bytu - mal v čase jej neprítomnosti strážiť byt. No ten si stráženie vyložil po svojom a v byte usporiadal žúrku. Akcia bola hliadkou ukončená a mladík vyriešený.
 • Dňa 20. 3. 2020 hliadka preverila rušenie nočného kľudu. Jednalo sa o pána oslavujúceho narodeniny bez štipky empatie. Na takéto správanie zákon pamätá aj formou sankcie, ktorej sa oslávenec nevyhol.
 • Dňa 24. 3. 2020 hliadka preverila oznam o ležiacom mužovi pri „slobodárke“. Po príchode hliadka zistila, že sa jedná o čerstvo 14-ročného mládenca. Mladíkovi bola poskytnutá 1. pomoc vo forme stabilizovanej polohy a vyčistenie ústneho otvoru od zvratkov. Zároveň privolaná zdravotná pomoc, keďže bolo podozrenie na otravu alkoholom. O veci informovaná matka, ale aj sociálne oddelenie.
 • Dňa 27. 3. 2020 hliadka riešila vodiča, ktorému po uzamknutí bez zjavnej príčiny odišlo vozidlo – našťastie sa zastavilo na prvej prekážke – schodoch. K škode na verejnom majetku nedošlo. Vozidlo obišlo s minimálnou škodou.
 • Dňa 31. 3. 2020 hliadka MsP Myjava upozorňovala pri „slobodárni“ partiu 6 mladíkov na nutnosť nosiť rúško. Až na jedného mladíka to všetci pochopili. Ten odmietol preukázať totožnosť a pri úprku pred hliadkou do priľahlého bytu stihol utrúsiť poznámku „idem si na vás zobrať ten najväčší nôž„. No odvahu opustiť priestor bezpečného domova nenašiel.
V priebehu mesiaca marec hliadky riešili množstvo iných, rutinných úloh. Odchytili 2 psov a vrátili majiteľom, preverovali 10 poplachov z centrálneho pultu poplachov objektov. Ďalej hliadky kontrolovali dodržiavanie opatrení v súvislosti s pandémiou coronavírusu.

 

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci február 2020 


 

 • Dňa 1. 2. 2020 hliadka na základe oznamu riešila a vyriešila dvoch nevhodne sa správajúcich občanov v predajni Tesco. Išlo o známe „firmy“, ktoré sa s pevnou pravidelnosťou nevedia zmestiť „do kože“ práve vtedy, keď sa vďaka sociálnym dávkam dostanú k peniazom.
 • V ten istý deň hliadka v nočných hodinách riešila partiu, ktorá sa na Trokanovej ulici v jednej z mestských bytoviek správala neprístojne. Samozrejme, po vyriešení boli zo spoločných priestorov budovy vykázaní.
 • Dňa 2. 2. 2020 hliadka MsP pri svojej činnosti zistila poruchu na vodnej kanalizácii. Vec bola oznámená technikom z BVS, ktorí dali vec do poriadku.
 • Dňa 4. 2. 2020 hliadka MsP preverila oznam z ubytovne na Trokanovej ulici (bývalý internát). Podľa uvedenia, nájomníci jednej z buniek sa odmietajú vysťahovať. Správca budovy sa do bunky nemôže dostať, asi je zamknuté a kľúč je zvnútra. Po príchode na miesto sme zistili, že stačilo viac zatlačiť na kľučku a dvere – dnu už nebol nik. Tí, čo sa mali, sa aj vysťahovali.
 • V tento istý deň bol preverený oznam, že v podjazde smerom na Kolóniu je z konštrukcie mosta odtrhnutý kábel a nebezpečne visí nad vozovkou. Hliadka po príchode dočasne kábel zabezpečila a regulovala dopravu do príchodu pracovníkov firmy Brantner, ktorí zabezpečili opravu.
 • Ďalej v tento deň hliadka riešila a zabezpečovala likvidáciu dvoch spadnutých stromov zavadzajúcich na miestnych komunikáciách (na ulici Sládkovičovej a na Dolnej štvrti).
 • Dňa 5. 2. 2020 bola hliadka nápomocná pri tragickej nehode, ktorá sa udiala pod nemocnicou.
 • Dňa 5. 2. 2020 bol preverený oznam o zrazenom psíkovi na Hurbanovej ulici. Hliadka psíka previezla do karanténnej stanice, privolaný zverolekár určil utratenie ťažko zraneného psíka a zároveň zabezpečil vyšetrenie kadávera psa na prítomnosť besnoty, keďže psík pokúsal mladíka, ktorý sa ho pokúšal vziať po nehode na ruky. Mladíka pokúsal na ucho. Preto aj touto cestou upozorňujeme občanov, aby zbytočne nechytali voľne pohybujúce zvieratá.
 • V tento deň hliadka riešila bitku v útulku. Všetci aktéri boli riešení v zmysle zákona. Samozrejme, bitke bolo zabránené.
 • Dňa 5. 2. 2020 hliadka v nočných hodinách na Javorinskej ulici zaregistrovala vytekať po ceste vodu – oznámené BVS.
 • Dňa 6. 2. 2020 hliadka na základe oznamu preverila dve ženy, ktoré chodia po činžiakoch a údajne sú z energetickej spoločnosti. Obe boli zo spoločnosti pre predaj elektrickej energie a mali aj služobné preukazy. Ale v podstate správny postup ostražitého občana, keďže sa vyskytli aj prípady podvodníkov.
 • Dňa 7. 2. 2020 -  opätovná kontrola pracovníkov, tento raz inej energetickej firmy.
 • Dňa 7. 2. 2020 hliadka vykázala a riešila troch mladíkov, ktorí sa nevhodne správali v herni v centre mesta (pobili sa pre ženu ...)
 • Dňa 9. 2. 2020 pri rutinnej kontrole mesta hliadka v nočných hodinách zaregistrovala v predajni Tesco otvorené bezpečnostné dvere. Hliadka zabezpečila priestor. Po 5. minútach sa na miesto dostavili dvaja pracovníci firmy (ich doklady a zaradenie boli preverené). Uviedli, že predajňa má pokazený bezpečnostný systém, ktorý chybne vyhodnocuje požiar a automaticky otvára bezpečnostné dvere – na poruche pracujú.
 • Dňa 12. 2. 2020 hliadka asistovala a zabezpečovala miesto dopravnej nehody na Pirte.
 • Dňa 14. 2. 2020 hliadka preverila oznámenie, že na Bradáčovej je počuť kvílenie psa. Hliadka zistila, že sa jedná o šteňa sibírskeho huskyho, ktoré sa v koterci zakliesnilo medzi mrežami. Príslušník MsP psíka vyslobodil. Na miesto – Staromyjavská ulica, bol privolaný majiteľ, ktorý býva na opačnom konci mesta.
 • Dňa 15. 2. 2020 hliadka preverila oznam týkajúci sa agresívneho správania brata oznamovateľky. Na mieste hliadka opitého mladíka ukľudnila – následne si ho do opatery zobral otec.
 • Dňa 17. 2. 2020 hliadka v spolupráci s OOPZ pátrala po pánovi, ktorý má diagnostikovanú schizofréniu. Pán bol nájdený a prevezený k manželke.
 • Dňa 18. 2. 2020 hliadka zabezpečovala zloženie mačky zo stromu. Podľa oznamu nevedela zliezť a na strome bola minimálne 24 hodín.
 • Dňa 20. 2. 2020 hliadka v nočných hodinách na podnet, podľa ktorého sa neznáma osoba pokúšala vlámať do detského domova, preverila okolie DD a pri umyvárni vozidiel zaregistrovala mladíka, ktorý sa pomerne dezorientovaný pokúša poškodiť zariadenie umyvárne. Mladík bol zjavne pod vlyvom drog, čo potvrdzovali injekčné striekačky, ktoré sa u neho našli. Jedná sa o mladíka, ktorý bol nedávno prepustený z výkonu trestu.
 • Dňa 24. 2. 2020 nad ránom hliadka preverila oznam o mladíkovi, ktorý sa pokúšal vlámať do internátu SPŠ. Po príchode na miesto hliadka preverila okolie, no nikoho podozrivého nezaregistrovala. Ranná zmena následne v spolupráci s hliadkou OOPZ riešila možných páchateľov. Prípad má v riešení OOPZ Myjava.
 • Dňa 26. 2. 2020 hliadka na podnet operačného z OOPZ riešila domácu roztržku medzi staršími manželmi (obaja ďaleko po 70- tke). Manžel, aj vďaka pokročilému veku, nezvládol boj s metlou ľudstva. Za asistencie a na jeho žiadosť ho hliadka OOPZ previezla na ich spoločnú chalupu  do Jablonky.
 • 28. 2. 2020 hliadka na žiadosť syna strateného 88 ročného pána začal pátranie. Pána sme našli v nemocnici na chirurgickom oddelení. Ďalšie informácie si o zranenom otcovi prevzal syn už bez našej asistencie. Našťastie by sa nemalo jednať o nič vážne.
Posledný februárový deň hliadky aj rannej aj nočnej zmeny zabezpečovali (bezpečnostné kontroly okrskov a podobne ) voľby do NRSR. V mesiaci február hliadky okrem iného riešili aj poplach na pulte centrálne ochrany – výjazd a preverenie objektov – 5-krát, odchytenie psov 4-krát, zistenie a zabezpečenie odstránenia vraku 3-krát, jedenkrát oznámenie vraku príslušnému odboru. Ďalej hliadky zabezpečovali doručovanie pošty zo súdov, od exekútorov adresátom.
 

 

 Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci január 2020 


 

 • Dňa 2.1.2020 riešila hliadka MsP bitku na námestí. Podľa zistenia k bitke došlo preto, že jeden z jej aktérov zaregistroval ako druhý aktér neskoršej bitky nadáva nejakým deťom. Ochranný reflex mu zavelil „do boja proti bezpráviu“. Po ukončení rozbroja jeden z aktérov nasadol na taxík, druhý si šiel dopiť pivo do „Trojky“. K zraneniu aktérov nedošlo.
   
 • Dňa 3.1.2020 naše oddelenie spolupracovalo s oddelením PZ Stará Turá. Tu údajne nechal niekoľko hodín vo vozidle psov majiteľ z Turej Lúky. Ten bol vypátraný a poslaný k riešeniu na oddelenie PZ na Starú Turú.
   
 • Dňa 5.1.2020 preverila na základe telefonickej žiadosti hliadka MsP konflikt na Kamennom medzi priateľkou a priateľom. Naša hliadka asistovala poškodenej pri ošetrení v nemocnici a následne ju previezla na oddelenie OOPZ.
   
 • Dňa 7.1.2020 hliadka preverila oznam o zadymovaní v činžiaku na Dolnej štvrti. Po preverení oznamu zistila, že tunajšia občianka, staršia pani si zohrievala obed a zaspala. O prípade bolo informované sociálne oddelenie mestského úradu. Staršiu pani už riešili a o situácii vedia aj jej synovia.
   
 • Dňa 8.1.2020 hliadka preverila oznam o dvoch mužoch idúcich po Jablonskej ulici so sekerou a v kapucniach. Po preverení bolo zistené, že si boli pre sekeru u kamaráta z Kamenného, ktorý ju mal požičanú. Nosičovi sekery bolo doporučené niesť ju skryto.
   
 • Dňa 9.1.2020 hliadka po vypátraní riešila mladíka, ktorí mal v obľube prehadzovať kontajnery počas cesty z Myjavy na Turú Lúku. Mladík sa udelenej pokute nepotešil, no uhradiť ju musel. Treba dúfať, že bločky, budú pre neho odradzujúcim mementom od ďalšej podobnej činnosti.
   
 • Dňa 10.1.2020 dispečing MsP obdržal oznámenie o partii výrastkov na streche trafostanice pri Priemyslovke. Hliadka preverila situáciu výjazdom, no nezbedníkom sa podarilo včas uniknúť spravodlivosti.
   
 • Dňa 12.1.2020 sa osobne na oddelenie MsP dostavil občan z Krajného. Údajne odchytil psov, ktorý mu behali pri dome. Chcel, aby boli umiestnení v našej karanténnej stanici. Pán bol poučený o povinnosti samosprávy Krajného sa postarať o tam odchytených psov. Hliadka kontaktovala starostu Krajného, ktorý hliadke podal informáciu, že menovaný pán je majiteľom týchto psov a takto sa ich chce zbaviť. Tento si po odhalení pravdy psov zobral. Psov sa nakoniec podľa nami zistenej informácie podarilo umiestniť v útulku v Novom meste nad Váhom.
   
 • Dňa 15.1.2020 v čase, keď si deň podáva ruku s večerom, volal na oddelenie MsP pán z Partizánskej, že má zdravotné problémy. Po príchode do miesta jeho bydliska v byte nebol, no nechal rozsvietené a otvorené. Pána hliadka vypátrala ako ide po chodníku smerom k Lidlu. Pán bol silne dezorientovaný, preto mu bola privolaná RZP, do príchodu ktorej hliadka vyčkala na mieste.
   
 • Dňa 16.1.2020 hliadka preverila oznam, že v mestskom lese na Drviskách je vo vodnej nádrži utopený daniel. O situácii bol informovaný poľovný hospodár. V ten istý deň hliadka riešila oznámenie od otca, ktorý sa obával útoku zo strany syna. Oznam bol preverený. Syn sa na mieste už nenachádzal a ku konfliktu našťastie nedošlo.
   
 • Dňa 23.1.2020 sa o 05.00 hod. osobne dostavila na oddelenie staršia pani. Údajne ju susedia terorizujú odpočúvaním a sledovaním. Nakoľko bolo zistené, že sa jedná o psychiatrického pacienta, bol k pani privolaný jej syn.
   
 • Dňa 23.1.2020 bol preverený oznam o krádeži 240 € v bunke na Trokanovej ulici. Prípad je v šetrení.
   
 • Dňa 25.1.2020 bol preverený oznam o tom, že na ulici SNP je poškodený kryt verejného osvetlenia. Hliadka kryt nasadila na miesto. Zároveň upozornila kompetentných na kontrolu krytov lámp v meste.
   
 • Dňa 26.1.2020 hliadka na základe oznámenia vyviedla z predajne Tesco opitého zákazníka obťažujúceho kupujúcich. A zároveň ho vyriešila v blokovom konaní. V ten istý deň hliadka riešila v zmysle zákona partiu výtržníkov, ktorí vzbudzovali svojim správaním verejné pohoršenie na chodbe bytovky na Trokanovej ulici.
   
 • Podobný prípad hliadka riešila 29.1.2020, no s iným obsadením.
   
 • Dňa 30.1.2020 hliadka preverila oznam o odstavenej dodávke na ulici Viestovej a kanister pri nej. Po preverení hliadka zistila, že vodič omylom miesto nafty natankoval benzín. Po odčerpaní benzínu do kanistra natankovali správne palivo. V ten istý deň po 17-stej hodine dispečing MsP obdržal oznam od matky dievčaťa, ktoré doma uviedlo, že ju prenasledovali dvaja muži v kuklách. Šetrením sa zistilo, že sa príbeh nezakladal na pravde a mladá slečna si príbeh vymyslela. Dôvod jej konania nám nie je známy.
   
 • Dňa 31.1.2020 v nočných hodinách hliadka riešila konflikt medzi dvoma mladíkmi. Údajne pre dievča. Po príchode hliadky si mladíci za mediátorskej účasti našich policajtov vec vysvetlili a rozišli sa. Treba dúfať, že v dobrom.

V priebehu mesiaca január hliadky MSP riešili 13 výjazdov k stráženým objektom, 4-krát odchytávali psov, našli 3 majiteľov stratených vecí. Všetko popri plnení iných bežných úloh a preventívnej hliadkovej činnosti.

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci december 2019 


 

 • Dňa 1.12. 2019 hliadka MsP pátrala po majiteľovi dlhšie odparkovaného vozidla na Hurbanovej ulici. Majiteľ z Brezovej pod Bradlom tu cca pred 1 rokom odstavil poškodené vozidlo – po upozornení vozidlo hneď na druhý deň odtiahol. Nie každé riešenie „vrakov“ má taký ľahký priebeh tak ako v tomto prípade. Mnohokrát sa nepodarí kontaktovať majiteľa, ktorý vo viacerých prípadoch nebýva na Myjave. Ak nie je možná komunikácia s majiteľom vraku – vec je odstúpená Oddeleniu životného prostredia.
   
 • Dňa 3.12. 2019 bola MsP bolo požiadaná Centrom detí a mládeže o súčinnosť pri pátraní po chovancovi, ktorý ušiel z ústavu. Chovanec nakoniec sám prišiel do CSaM.
   
 • Dňa 4.12. 2019 hliadka MsP preverila oznam o mládežníkoch, ktorí robia neporiadok pri „židovskom“ cintoríne. Oznam bol preverený. Na mieste boli zistení 3 mladíci vo veku 21-22 rokov. Poriadok, ktorý spôsobili, si po sebe upratali a boli riešený v blokovom konaní.
   
 • Dňa 6.12. 2019  - v spolupráci s hliadkou OOPZ zdvíhanie nadrozmerného muža v nemocnici. Pán vážiaci 200 kg spadol z nemocničného lôžka a personálu sa nepodarilo ho dostať späť na posteľ. Spoločnými silami sa to obom hliadkám podarilo.
   
 • Dňa 13.12. 2019 hliadka riešila oznam o občanovi, ktorý je opretý o plot už hodinu a pravdepodobne si nevie spomenúť ako sa používajú nohy. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o „známu firmu“, - pána, ktorý je preborníkom v obracaní pohárikov a nazeranie na ich dno. Keďže úsilie hliadky vynaložené k rozhýbaniu pána bolo márne, bola privolaná RZP a ten bol hospitalizovaný na internom oddelení. O dva dni neskôr  opätovne pokračoval v meste vo svojej obľúbenej činnosti – „chľastaní“.
   
 • Dňa 14.12. 2019 požiadali o pomoc mestskú políciu požiadali, ktorí vykonávajú pravidelné čistenie verejného priestranstva. Pri práci im nadával nejaký pán. Hliadka občana pod vplyvom alkoholu nasmerovala domov, ale pred tým bol riešený v zmysle zákona. 
   
 • Dňa 15.12. 2019 hliadka preverila oznam zo „slobodárne“ o občanovi, ktorý sa snaží násilím dostať do budovy. Tento bol hliadky vyzvaný, aby ukončil činnosť a následne bol riešený v zmysle zákona.
   
 • Dňa 19. 12. 2019 bol preverený oznam o znečistení verejnej komunikácie na Turej Lúke. Hliadka výjazdom oznam preverila. Zistila, že znečistenie spôsobilo pásové vozidlo RD Turá Lúka. Nadriadený vodiča bol vyhľadaný a rázne upozornený na to, že ak sa v budúcnosti bude situácia opakovať, hliadka MsP pristúpi k riešeniu znečisťovania blokovým konaním. Pre úplnosť – vodičovi bolo nariadené, aby v čase po dažďoch prešiel hore – dole po zablatenom oranisku – smer k Junasom. Samozrejme, že mimoriadne znečistené vozidlo pred vstupom na komunikáciu neočistil.
   
 • Dňa 20.12. 2019 - O tom, že alkohol je „ metla ľudstva“ sa presvedčila hliadka MsP privolaná do známej krčmy na námestí. Tu po nespútanej a neviazanej konzumácii alkoholických nápojov odpadol „štamgast“. Bola mu poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZP.
   
 • Dňa 23.12. 2019 bola hliadka MsP privolaná k ležiacej pani pri katolíckom kostole. Pani bola zranená a dezorientovaná. Bola jej poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZP. O stave pani bola informovaná jej dcéra .
   
 • Dňa 24.12. 2019 -  Tento sviatok „mieru a pokoja“ nerešpektoval jeden obyvateľ útulku, ktorý sa značne opitý snažil dostať násilím k nocľahu. Keďže vrátnici zariadenia majú príkaz neubytovávať zjavne opitých, privolali hliadku MsP. Tá podguráženého pána prehovorila, aby sa najskôr poprechádzal po meste s úmyslom vytriezvieť a ak bude „vo forme“, tak mu bude nocľah poskytnutý.
   
 • Dňa 29.12. 2019 bolo na dispečing MsP oznámené, že v areály škôlky na Bradáčovej – pravdepodobne v jednej z budov - už dlhšie mraučí mačka. O veci bola informovaná zástupkyňa zariadenia.
   
 • Dňa 31.12. 2019  - záver roka sa niesol nielen v znamení kultivovanej oslavy, ale aj neviazanej zábavy. Hliadka riešila občana, ktorý si v prvých minútach nového roka „ ustlal„ na schodoch úradu. Len treba dúfať, že v tomto prípade nebude platiť staré porekadlo - „ako na Nový rok, tak po celý rok". Ďalej riešila oznam o na ceste porozhadzovaných smetných nádobách na Turej Lúke. Páchateľa tejto – hlavne pre vodičov - nebezpečnej činnosti sa neskôr podarilo vypátrať a „zábavka“ ho vyšla pomerne draho. Ssamozrejme myslené v blokovom konaní .

 

V poslednom mesiaci roka bolo na dispečing MsP oznámených 53 oznamov, ktoré následne hliadky riešili. V decembri hliadky pravidelne vykonávali kontrolu na Trokanovej 232 a 234, na ubytovni. Zameriavali sa na kontrolu okolia škôl a škôlok, cintorínov. Ďalej na miesta, kde sa objavili prípady porušovania zákona (poškodzovania majetku). Tiež sa hliadky zameriavali na kontrolu dodržiavania dopravných predpisov – hlavne v centre mesta a v okolí obchodov (vyhradené parkoviská). V období od 6.12. do 9.12. hliadky MsP roznášali na celom území mesta letáky o správnom separovaní odpadu. Ďalej MsP upozorňovala príslušné odbory na zistené nedostatky, doručovali zásielky zasielané štátnymi orgánmi (súdmi, exekútormi), vykonávala šetrenia pre sociálne oddelenie a pod.

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci november 2019 


 

 • Dňa 1.11. 2019 si Dolný cintorín vybral na nevhodné správanie občan bez domova známy svojim kladným vzťahom k španielskej ľudovej tvorbe. No miesto a čas k hlasnej produkcii flamenga bolo zvolené necitlivo. Hliadkou MsP bol z pietneho miesta vykázaný.
 • Dňa 1.11. 2019 pracovníci firmy Brantner pri vývoze odpadu narazili na problém – z dôvodu parkovania vozidiel pri kontajnerovom stojisku bolo nemožné preplnené smetné nádoby vyprázdniť do
  zberačského vozidla. Hliadka vďaka lustrácii vodičov vyhľadala a upozornila na preparkovanie vozidiel. Nejedná sa o ojedinelý prípad, kedy vodiči svojimi zaparkovanými vozidlami bránia vývozu odpadu. Pravdepodobne úraduje nevedomosť v kombinácii s ľahostajnosťou, keďže podľa platných zákonných noriem je zakázané parkovať pri kontajnerovom stojisku.
   
 • Dňa 2.11. 2019 hliadka o 21.30 hod. preverila oznam z predajne Tesco. V predajni sa nachádzala podozrivo správajúca partia. Po príchode na miesto určenia z predajne vychádzala policajtom dobre známa partia. Jeden z nich mal nákup, ale aj doklad o zaplatení. Problémom tejto prevádzky je, že v rámci šetrenia v personálnej oblasti zrušili ochrannú službu, čo samozrejme zistili rôzne závadové skupinky obyvateľstva a využívajú predajňu ako free shop.
   
 • Dňa 2.11. 2019 hliadka MsP na požiadanie hliadky OOPZ asistovala pri prevoze agresívneho občana k ošetreniu v nemocnici a následne k výpovedi na OOPZ.
   
 • Dňa 2.11. 2019 hliadka preverila oznam o uhynutých holuboch v átriu polyfunkčnej budovy na námestí Milana Rastislava Štefánika. Uhynuté zvieratá boli pozberané a ako kadáver uložené v kafilérii.Ten istý prípad bol oznámený na MsP aj 4.11. 2019. Postup bol obdobný. O veci bolo informované aj oddelenie životného prostredia.
   
 • Dňa 4.11. 2019 bola hliadka privolaná k bitke do prevádzky pod Platanmi. Dvaja štamgasti – páni v značne pokročilom veku - najskôr spolu „ obracali „ jeden pohárik za druhým. No dostali sa v opitosti do bodu, kedy agresia v pánoch potlačila pud sebazáchovy a pustili sa do vzájomnej bitky. Našťastie k zraneniu nedošlo a obaja bitkári boli z podniku vyvedení a riešení v zmysle zákona.
   
 • Dňa 6.11. 2019 dispečing MsP prijal oznam o mužovi v rieke. Hliadka v spolupráci s hliadkou hasičov pána z rieky vytiahla. Následne si ho prevzali zdravotníci z RZP. Treba podotknúť, že kvalita mužovej motoriky bola priamoúmerná množstvu alkoholických nápojov v ten deň ním skonzumovaných.
   
 • Dňa 7.11. 2019 bola na kamerovom zázname spozorovaná dopravná nehoda na križovatke Moravskej a Hurbanovej ulice. Hliadka miesto zabezpečila do príchodu hliadky OOPZ.
   
 • Dňa 7.11. 2019 bolo hliadkou spozorované vozidlo blokujúce v čase dopravnej špičky kruhový objazd pri úrade. Keďže vozidlo sa poškodilo v najnevhodnejší okamih, bolo príslušníkmi mestskej polície odtlačené na bočnú ulicu.
   
 • Dňa 11.11. 2019 hliadka upozornila pracovníkov oddelenia životného prostredia na nebezpečný strom v Trnovcoch.
   
 • Dňa 13.11. 2019 počas silného dažďa hliadka zaregistrovala na Novomestskej ulici upchatý vpusť z odtokového rigolu, voda pretekala cezeň na cestu. Mestská polícia upozornila na kontrolu kanalizačných vpustí pred príchodom zimy.
   
 • Dňa 16.11. 2019 o 02.30 hod. bola privolaná hliadka k ležiacemu mužovi. Na zemi ležal opitý mladík, ktorý sa sťažoval na bolesť ruky. Bola mu privolaná RZP.
   
 • Dňa 25.11. 2019 bol spolu s vedúcou odboru životného prostredia preverený oznam o peniacej a zapáchajúcej vode v koryte rieky Myjava na Turej Lúke. Šetrením sa zistilo miesto, odkiaľ smradľavá tekutina priteká do hlavného koryta. Jednalo sa o pripojovací kanál z RD.
   
 • Dňa 25.11. 2019 hliadka pri pochôdzke zaregistrovala na Dolnej štvrti uložený odpad – pravdepodobne z rekonštrukcie bytu - pri odpadových nádobách. Po zistení pôvodkyne vyhodeného materiálu táto bola riešená v zmysle zákona.
   
 • Dňa 26.11. 2019 hliadka preverila dve ženy na námestí, ktoré vykonávali nepovolenú podnikateľskú činnosť predajom parfémov. Činnosť im bola zatrhnutá a bola im udelená bloková pokuta.
   
 • Dňa 30.11. 2019 pri pochôdzke v nočných hodinách hliadka zaregistrovala nezabezpečený objekt v areály bývalej SAM.  Správca budovy bol na nedbalé zabezpečenie budovy upozornený.

V priebehu mesiaca november hliadky MsP okrem iného pravidelne vykonávali kontroly mestských objektov na Trokanovej, škôl a škôlok. Tiež cintorínov. Zisťovali závady a nedostatky /nefungujúce osvetlenia, upchaté kanalizačné vpuste, poškodené stromy, poškodené komunikácie, neoprávnene vyvezený a uložený odpad / a tie oznamovali príslušným oddeleniam, úradom . Preverovali výjazdmi poplachy prijaté pultom centrálnej ochrany. Monitorovali príchody detí do škôl a odchody zo škôl. Odchytávali túlajúcich psov. Ďalej spolupracovali s príslušnými odbormi Msú pri – sčitovaní parkovacích miest, roznášaní upozornení, vyhradzovaní parkovísk a podobne.

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci október 2019 


 

 • Dňa 1. 10. 2019 asistovala hliadka MsP zverolekárovi pri preverení oznamu o týraní zvieraťa na Turej Lúke.
   
 • Dňa 3. 10. 2019 v priebehu dňa slúžiaca hliadka riešila toho istého občana bez domova dvakrát v blokovom konaní po spáchaní priestupkov – vykonávanie potreby najskôr pri katolíckom kostole, neskôr pri ČSOB.
   
 • Dňa 7. 10. 2019 v spolupráci s hliadkou OOPZ hliadka MsP riešila výtržnosť v dome na ulici Hurbanovej.
   
 • Dňa 8. 10. 2019 hliadka preverila oznam od operačného dôstojníka OOPZ . Podľa udania sa do bytu matky pokúša násilím dostať jej syn, ktorý ale v mieste bydliska má zrušený trvalý pobyt. Mladík bol hliadkou vyvedený z činžiaku, kde si ho následne prevzala príduvšia hliadka OOPZ.
   
 • Dňa 9. 10. 2019 hliadka preverila oznam o spiacich občanoch bez domova na chodbe bloku 234 na Trokanovej ulici. Na mieste boli zaregistrovaní dvaja občania, ktorí si na chodbe ustlali s úmyslom tu prespať. Obaja boli z miesta vykázaní a nasmerovaní do útulku.
   
 • Dňa 10. 10. 2019 hliadka preverila oznam z tej istej adresy – jeden z občanov, ktorý si v danom priestore ustlal, vykonal na chodbe „veľkú“ potrebu. Samozrejme mu hliadka prikázala odpratať si, čo našpinil. Riešený bol v zmysle zákona.
   
 • Dňa 12. 10. 2019 hliadka MsP spolupracovala s hliadkou OOPZ pri nezhodách medzi druhom a družkou. Prípad prevzala hliadka OOPZ.
   
 • Dňa 14. 10. 2019 asistencia hliadky RZP pri prevoze opitého a agresívneho pacienta. 
   
 • Dňa 15. 10. 2019 hliadka v spolupráci s MsP Senica a OOPZ Myjava vypátrala odcudzené vozidlo /odcudzené bolo  4.10. 2019/, ktoré bolo majiteľovi z Myjavy odcudzené a prevezené do Senice.
   
 • Dňa 16. 10. 2019 hliadka na žiadosť personálu predajne v centre mesta riešila arogantného a vulgárneho zákazníka. Na mieste sa hliadke podarilo situáciu upokojiť. 
   
 • Dňa 20.10. 2019 na Turej Lúke u Duhánkov vo večerných hodinách hliadka zaregistrovala miestneho opilca ležať na ceste. Za to, že mu hliadka v podstate zachránila život, sa poďakoval vulgarizmami a arogantným správaním, ktorého ho „vyšlo“ 20 € v blokov konaní.
   
 • Dňa 21. 10. 2019 hliadka preverila podozrenie z krádeže husí - to sa našťastie nepotvrdilo.
   
 • Dňa 22.10. 2019 bol preverený oznam z ulice 1. mája, kde sedel značne dezorientovaný pán, ktorý podľa dokladov, ktoré mal pri sebe, bol ošetrený v myjavskej nemocnici a 21.10. bol prepustený. Hliadke sa podarilo vyhľadať jeho brata, ktorý sa o pána v stredných rokoch postaral.
   
 • Dňa 24. 10. 2019 asistovala hliadka pri „ vyslobodení“ kamióna na kopaniciach u Klvačov. Vodiča spomenutého vozidla navigovala navigácia do osady, ktorá je vlastne slepou ulicou. Vďaka  traktoru sa vec podarila k spokojnosti domácich aj vodiča.
   
 • Dňa 24. 10. 2019 bola v spolupráci s odborom životného prostredia mestského úradu preverené znečisťovanie vodného toku. Vec doriešená vedúcou odboru priamo na mieste s nájomníkmi budovy.
   
 • Dňa 27. 10. 2019 bol riešený oznam o utečených kravách u Belánskych. Hliadka kontaktovala majiteľa voľne pobehujúcich zvierat, ktorý zjednal nápravu.
   
 • Dňa 30.10. 2019 bola hliadka riešila výtržnosť, ktorej sa mal na Trokanovej 236 dopúšťať mladík hliadke dobre známy svojim agresívnym správaním. Ten pod vplyvom alkoholu poškodil sklenenú výplň a pri tom sa poranil. Do konca mesiaca škodu uhradil.
V priebehu mesiaca október hliadky MsP okrem iného mali zameranie na kontrolu dopravných predpisov na území mesta v súlade so zákonom o obecnej polícii. Vykonávali hliadkovú činnosť pri príchode detí do a zo škôl. Ďalej sa zameriavali na kontrolu cintorínov – kontrola príslušného VZN o cintorínoch. Na základe záznamov z fotopasce umiestnenej na dolnom cintoríne boli zistení občania, ktorí porušovali VZN o odpade .
 

 

 Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci september 2019 


 

V mesiaci september príslušníci mestskej polície Myjava /MsP/ riešili okrem vlastných zistení aj 54 oznamov od občanov. Hliadky MsP vykonávali pravidelnú kontrolu cintorínov zameranú na dodržiavanie VZN /všeobecne záväzného nariadenia/ v danej oblasti. Činnosť bola sústredená na kontrolu dodržiavania zákazu vývozu smetí. Tá je zabezpečovaná inštalovanou fotopascou, kontrolu povolení na  stavebné práce vykonávané na hrobových miestach. Tiež na zákaz týchto prác počas víkendov a sviatkov.

 • Dňa 6. 9. 2019 o 12,45 hod. dispečing MsP zaznamenal oznámenie z hotela Štefánik na pána ťažko zdravotne postihnutého, ktorý odmieta opustiť zariadenie. Po príchode hliadka zistila, že pán sa mal odubytovať do 10,00 hod. a navyše bol pod vplyvom alkoholu a poškodil matrac. Keďže sa jednalo o citlivý prípad, hliadka pomaly a hlavne v kľude pána presvedčila, aby uhradil spôsobenú škodu a hotel opustil. Zákrok trval do 14,30 hod.
   
 • Dňa 7. 9. 2019 o 3,30 hod. nad ránom hliadka MsP riešila 3 mladé dámy prevádzajúce neviazanú a hlučnú zábavu  na námestí. Slečny nezvládli neúmernú konzumáciu alkoholu.
   
 • Dňa 7. 9. 2019 bola hliadka MsP privolaná do nemocnice, kde sa pokúšal napadnúť zamestnankyňu zriadenia v práci jej bývalý manžel. Tá sa schovala v jednom z oddelení. Pred našim príchodom sa dal  dotyčný na útek. Stihol v nemocnici zanechať zdemolované dvere, rozrušeného maloletého syna a jeho matku. O zisteniach sme informovali hliadku OOPZ a poškodená prisľúbila podať na bývalého partnera trestné oznámenie.
   
 • Dňa 8. 9. 2019 o 00,28 hod. hliadka zaregistrovala poškodené – rozbité okno na predajni na ulici Hurbanovej. Miesto zabezpečila do príchodu privolanej hliadky OOPZ a majiteľa. Keďže sa jednalo
  o trestný čin, prípad k šetreniu si prevzala hliadka OOPZ.
   
 • Dňa 9. 9. 2019 v poobedných hodinách prijal dispečing MsP oznámenie o pohybe odhalujúceho sa „úchyláka“ na Moravskej ceste. Hliadka oznam okamžite preverila. Na mieste ale zistila, že sa tu nachádzal starší pán, ktorý sa chcel pri cykloodpočívadle vymočiť. No čo „čert nechcel", vietor nezbedník začal fúkať proti nemu. Preto starší pán, ktorý bol na zdravotnej prechádzke, aby dokončil započatý úkon, otočil sa vetru chrbtom, no smerom k ceste. A v tom okamihu okolo prechádzala vo vozidle oznamovateľka. Po zistení bola kontaktovaná oznamovateľka a vec je bola riadne ozrejmená.
   
 • Dňa 9. 9. 2019 bol v meste zaregistrovaný pohyb podvodníkov okrádajúcich podvodom starších ľudí. Jeden bol úspešný u staršej dôverčivej občianky, od ktorej vymámil 100 €. Použil príbeh o tom, že ho posiela jej syn, ktorý má problém. Páchateľa sa nepodarilo vypátrať.
   
 • Dňa 17. 9. 2019 hliadka zaregistrovala partiu občanov vychádzajúc z domčekov rozmiestnených na námestí. Keďže tam jeden z nich našpinil, bolo mu nariadené toto odparatať.
 

 Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci august 2019 


 

V mesiaci august príslušníci mestskej polície Myjava riešili okrem vlastných zistení aj 51 oznamov od občanov.

 

 • Dňa 4. 8. 2019 bolo preverené oznámenie o zápachu plynu na Staromyjavskej ulici. Hliadka po jeho preverení privolala poruchovú službu a po jej príchode asistovala pri zabezpečovaní miesta.
   
 • Dňa 4. 8. 2019 bolo oznámené, že na sídlisku Kamenné leží na zemi muž. Hliadka po príchode zaregistrovala dvoch mužov ako si navzájom pomáhajú pri chôdzi smerom domov.
   
 • Dňa 7. 8. 2019 sa na oddelenie MsP dostavil mladík, ktorý tvrdil, že je psychiatrickým pacientom a práve skonzumoval množstvo liekov, ktoré zapil alkoholom Hliadka menovanému okamžite privolala RZS a do jej príchodu pacienta udržiavala v bdelom stave. 
   
 • Dňa 8. 8. 2019 hliadka MsP v spolupráci s hliadkou PZ asistovala RZP pri pacifikácii a následnom podaní utišujúcich liekov psychiatrickému pacientovi.
   
 • Dňa 12. 8. 2019 bol hliadkou MsP preverený oznam o nevhodnom správaní sa asociálov pri pomníku Milana Rastislava Štefánika. Na mieste sa nachádzali „známe firmy„ lavičkových posedávačov. Jeden z nich si privolal záchranku, lebo mal údajne v uchu nejakého chrobáka. Z dôvodu ich neprístojného správania v blízkosti kultúrnej pamiatky boli z miesta obaja vykázaní.
   
 • Dňa 15. 8. 2019 bolo oznamom uvedené, že pri pošte na múriku sedí chlap a nadáva. Jednalo sa o stáleho štamgasta blízkeho zariadenia, ktorý z podniku vyšiel na verejné priestranstvo. Bol náležite poučený, riešený a vrátil sa späť do podniku.
   
 • Dňa 15. 8. 2019 hliadka MsP pri svojej činnosti zaregistrovala pri predajni Tesco vodiča odchádzajúceho od zaparkovaného vozidla „váhavým“ krokom do predajne. Privolaná hliadka OOPZ neskôr vodičovi namerala 1,8 promile.
   
 • Dňa 24. 8. 2019 priniesli na oddelenie MsP mladíci nájdeného zraneného sokola myšiaka. Hliadka zranenému zvieraťu zabezpečila odvoz do Záchrannej stanice voľne žijúcich zvierat.
   
 • Dňa 27. 8. 2019 hliadka MsP v spolupráci s hliadkou OOPZ zabezpečovala miesto v okolí Petrášskeho mosta, na ktorom sa nachádzal mladík v zlom psychickom rozpoložení zosilnenom alkoholom. Hrozil skokom z mosta. Po cca hodine vyjednávania sa podarilo dotyčného zaistiť a odovzdať do starostlivosti prítomnej lekárskej služby. Dňa 30. 8. 2019 tento mladík opitý „vyrypoval“ do zákazníkov v podniku a keď hrozil fyzický konflikt, privolal si hliadku OOPZ aj MsP. Prípad si prevzala k doriešeniu  hliadka PZ.
 

Činnosť Mestskej polície Myjava v mesiaci apríl 2019 


 

 • Dňa 1. 4. 2019 oznámil občan , že na námestí M. R. Štefánika pri blokoch 608 a 610 behá muž so zbraňou. Hliadka oznam preverila a na mieste zaregistrovala muža vhodiť „zbraň“ do odpadkového koša. Po preverení bolo zistené, že sa jedná o postihnutého mladého muža , ktorý odhodil hračkársku plastovú zbraň. Službukonajúci príslušníci mestskej polície kontaktovali matku postihnutého.
 • Dňa 2. 4. 2019 o 14,15 h preverila hliadka MsP oznam o ležiacom mužovi na chodníku na ulici Jablonskej. Na mieste bolo zistené, že muž je pod vplyvom alkoholu. Zranený nebol a s hliadkou komunikoval. Podarilo sa ho „rozchodiť“ a muž odišiel , síce váhavo, no po vlastných do miesta bydliska.
 • Dňa 3. 4. 2019 preverila hliadka oznam o neustálom obťažovaní občana Myjavy občanom z Piešťan. Malo sa jednať o vrátenie zakúpenej vibračnej dosky , kde občan Piešťan chcel od Myjavčana späť tovar, ktorý mu údajne predal. Po mediačnej diskusii s oboma vyplynulo, že sa jedná o zámenu osôb, kde občan Piešťan kontaktoval nesprávneho kupujúceho.
 • Dňa 6. 4. 2019 oznámila rýchla zdravotnícka služba bitku medzi chovancami detského domova. Jeden z maloletých bitkárov dostal amok a bolo  treba zabezpečiť  bezpečnosť ošetrujúceho personálu a samotného mladíka. Službukonajúca hliadka toto svojou prítomnosťou zabezpečila.
 • Dňa 13. 4. 2019 preverila hliadka o 13,15 h nezhody medzi druhom a družkou. Keďže druh sa nechoval k priateľke tak, ako by sa mal slušný muž chovať k žene, bol z ubytovne vyvedený s tým , že čas do 18,00 h využije na prechádzku .
 • Dňa 17. 4. 2019 preverila hliadka oznam od občana na zvláštne sa správajúce osoby na detskom ihrisku na Bradáčovej. Na mieste hliadka zistila prítomnosť  polícii známych mladíkov v podnapitom stave. Boli požiadaní, aby v stave nevhodnom pre hranie opustili priestory ihriska, čo rešpektovali.
 • Dňa 17. 4. 2019 reagovala hliadka na podnet kolegu a preverila okolie Tesca. Tu boli zaregistrovaní občania rumunskej národnosti vyberajúci od občanov peniaze. Nezákonné vyberanie im bolo zamedzené a naopak, vybrané bolo od nich - v blokovom konaní.
 • Dňa 23. 4. 2019 vyriešila hliadka oznam od občianky na suseda, ktorý vyvesil v spoločných priestoroch bytovky kalendár s nahými ženami . Čiperný dôchodca bol požiadaný – v rámci susedskej etiky - o zvesenie kalendára. 
V mesiaci apríl
 • hliadky preverili  11 poplachov zaevidovaných pultom centrálnej ochrany.
 • hliadky preverili 58 oznámení od občanov.
 • bolo na MsP odovzdaných 8 nájdených vecí, z toho vrátených bolo majiteľom 6, dvaja si veci nevyzdvihli,  lebo sa ich nepodarilo vypátrať.
 • hliadky riešili 40 priestupkov.
 
Okrem toho hliadky MsP v mesiaci apríl z dôvodu rekonštrukcie kuchyne zabezpečovali dovoz obedov pre materskú škôlku na Hoštákoch.
Upozorňovanie vodičov z dôvodu rekonštrukcie na uliciach 8.apríla , Jánošíkovej a SNP.
Spolupráca prii dovoze a inštalácií Májov na Myjave a na Turej Lúke.

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v 52. týždni (24. - 30. 12. 2018)


 

 • Hliadkovanie bolo amerané na dodržiavanie dopravného značenia a vyhradených „P“ pred obchodnými centrami Lidl, Tesco, Billa a v novootvorenom obchodnom centre na Kamennom kopci. Taktiež boli hliadky zamerané proti páchaniu trestnej činnosti a pohybu podozrivých osôb.

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v 51. týždni (17. - 23. 12. 2018)


 

 • Dňa 20.12. 2018 o 14,10 h oznámil pracovník SBS Billa, že vedľa chodníka medzi Billou a múzeom je otvorená kanalizačná šachta. Hliadka po príchode na miesto našla otvorenú šachtu a poklop, ktorý bol hodený v tráve. Hliadka poklop nasadila späť do jeho osadenia v šachte.
 • Dňa 13. 12. 2018 o 15,30 h oznámila pani D., že pred vchodom ich činžiaka sa nachádzajú bezdomovci a chcú sa dostať do vchodu. Hliadka na mieste zistila, že bezdomovci sa pred vchodom nenachádzali. Na neďalekej lavičke sedeli bezdomovci pán K. a pán B. Obom bolo dohovorené. Pán K. sa priznal, že pánovi M. len pomáhal dostať sa domov, lebo bol pod vplyvom alkoholu. Následne bol preverený vchod, kde býva pán M. Ten sa nachádzal pred svojimi dverami v ležiacej polohe vo svojich výkaloch. Po príchode jeho brata sa ho podarilo dostať do bytu. 
   

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v 50. týždni (10. - 16. 12. 2018)


 

 • Dňa 10. 12 .2018 o 13,45 bolo zistené na kamerovom systéme, že pri okresnom úrade parkuje súkromné vozidlo v zákaze vjazdu. Na mieste hliadka našla parkujúce vozidlo Dacia Sandero modrej farby. Na vozidlo bolo nasadené blokovacie zariadenie. V priebehu pol hodiny sa na oddelenie MsP dostavil majiteľ vozidla pán P. G., ktorý navážal potrebné materiáli svojím súkromným motorovým vozidlom, nakoľko služobné vozidlo mal v servise. Hliadka ho vyriešila napomenutím.
 • Dňa 12. 12. 2018 o 21,40 h oznámila vrátnička ubytovne, že pani B. a pani J. popíjajú, sú hlučné, nerešpektujú  ubytovací poriadok a verbálne ju napadajú. Na žiadosti vrátničky nereagovali. Po príchode hliadky boli už  vonku a fajčili. Vrátničke bolo povedané, aby uzamkla vchod ubytovne, o incidente urobila potrebný zápis, nežiaduce osoby nevpúšťala a pri najmenších problémoch volala hliadku MsP. 

 

Činnosť Mestskej polície Myjava v 49. týždni (3. - 9. 12. 2018)


 


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2022
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online15
Dnes  254
Mesiac  29062
Celkovo2062978

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac