Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 29.09. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Plán rokovaní

 

 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2020


 

Február

štvrtok 6. 2. 2020

 • Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020
 • Návrh VZN Mesta Myjava - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Myjava
 • Návrh Koncepcie rozvoja športu v meste Myjava
 • Návrh - možností riešenia komunálnych služieb v meste Myjava
 • Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava
 • Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019
 • Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019
 • Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019
 • Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019


Apríl

štvrtok 23. 4. 2020

 • Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019 a stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  mesta
 • Hodnotiaca správa programového  rozpočtu za rok 2019
 • Návrh VZN o dočasnom parkovaní a trvalom parkovaní vo vybraných územiach mesta Myjava
 • Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2019
 • Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2019
 • Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019
 • Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2019
 • Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2019
 • Informácia o príprave 61. Medzinárodného folklórneho festivalu
 • Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava - schválenie k verejnému obstarávaniu


Jún

štvrtok 25. 6. 2020

 • VZN o dočasnom parkovaní a trvalom parkovaní vo vybraných územiach mesta Myjava – schvaľovanie
 • Koncepcia rozvoja kultúry na roky 2020- 2025 – aktualizácia
 • Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2019
 • Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2019
 • Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“  za rok 2019
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020
 • Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta


September

štvrtok 17. 9. 2020

 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 • Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019
 • Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2019 Návrh VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností - návrh
 • Návrh VZN Mesta Myjava o miestnych daniach a poplatkoch
 • Návrh VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností
 • Návrh investičných akcií mesta v roku 2021
 • Východiská rozpočtu na rok 2020
 • Voľba hlavného kontrolóra (na obdobie 6 rokov)


December

štvrtok 3. 12. 2020

 • VZN Mesta Myjava o miestnych daniach a poplatkoch - schvaľovanie
 • VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností- schvaľovanie
 • Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2021-2023
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021
 • Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
 • Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2021

 

Poznámka: Plán zasadnutí je len informatívny. Termíny rokovaní sa môžu meniť, o čom bude verejnosť informovaná prostredníctvom pravidelne zverejňovaných pozvánok. Rokovacie body zverejnené v tomto pláne budú počas roka dopĺňané o nové podľa aktuálnej potreby samosprávy.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2020
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online9
Dnes  877
Mesiac  33121
Celkovo1303778

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac