Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.06. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Plán rokovaní

 

 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2021


 

JANUÁR 2021 : 28. 1. (štvrtok) - odložené na 18. február 2021

 • Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2021
 • Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
 • Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2020
 • Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2020
 • Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2020
 • Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2020 


APRÍL 2021:  8. 4. (štvrtok)

 • Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
 • Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020
 • Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2020
 • Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2020
 • Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2020
 • Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2020
 • Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2020
 • Informácia o príprave 62. Medzinárodného folklórneho festivalu


JÚN 2021: 24. 6. (štvrtok)

 • Dodatok č. 6 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava
 • Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2020
 • Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020
 • Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ za rok 2020
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021
 • Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Myjava

SEPTEMBER 2021: 23. 09 (štvrtok)

 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 • Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021
 • Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2021
 • Návrh investičných akcií mesta v roku 2022
 • Východiská rozpočtu na rok 2022


DECEMBER  2021:  
9.12. (štvrtok )

 • Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2022-2024
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022
 • Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
 • Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022

     

 

Poznámka: Plán zasadnutí je len informatívny. Termíny rokovaní sa môžu meniť, o čom bude verejnosť informovaná prostredníctvom pravidelne zverejňovaných pozvánok. Rokovacie body zverejnené v tomto pláne budú počas roka dopĺňané o nové podľa aktuálnej potreby samosprávy.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2021
PUSŠPSN
 123456
78910111213
141517181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online8
Dnes  1360
Mesiac  23564
Celkovo1742060

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac