Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.06. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


VZN po schválení

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Myjava po schválení Mestským zastupiteľstvom čakajúce na účinnosť


 

MsZ v Myjave, 22. 4. 2021

(pdf) Návrh VZN mesta o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava.pdf


MsZ v Myjave, 18. 2. 2021

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2021.pdf

 

MsZ v Myjave, 10. 12. 2020

(pdf) Návrh programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 vrátane ukazovateľov.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

 

MsZ v Myjave, štvrtok 22. 10. 2020

  • Všeobecne záväzné nariadenia prednesené na októbrovom Mestskom zastupiteľstve boli poslancami vzaté na vedomie a po následnom pripomienkovaní budú prednesené na schvaľovanie na ďaľšom riadnom rokovaní MsZ dňa 10. 12. 2020

 

MsZ v Myjave, štvrtok 25. 6. 2020

(pdf) Dodatok č. 5 Všeobecného záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Dodatok č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

 

MsZ v Myjave, štvrtok 6. 2. 2020

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008.pdf

 

MsZ v Myjave, utorok 3. 12. 2019

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

 

Msz v Myjave, štvrtok 19. 9. 2019

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

 

MsZ v Myjave, štvrtok 27. 6. 2019

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa na nákup potravín a na úhradu výšky režijných nákladov školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava – CVČ Myjava.pdf

 

MsZ v Myjave, štvrtok 25. 4. 2019

 

(pdf) Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

 

MsZ v Myjave, štvrtok 7. 2. 2019

 

(pdf) VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

 

MsZ v Myjave, utorok 11. 12. 2018

 

(pdf) Zmena prílohy č. 1 - VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Uznesenie - Zmena prílohy č. 1 - VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdfDôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2021
PUSŠPSN
 123456
78910111213
141517181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online8
Dnes  1354
Mesiac  23558
Celkovo1742054

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac