Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 4.03. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Voľné miesta

 

Voľné miesta na Mestskom úrade Myjava a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava


 

 Voľné pracovné miesta v Základnej škole na Viestovej ulici

Základná škola na Viestovej ulici v Myjave hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície učiteľ druhého stupňa ZŠ, prioritne s aprobáciou - matematika, technika, fyzika, informatika, resp. iné v kombinácii. Miestom výkonu práce je Základná škola, Viestova ul. 1, 907 01 Myjava. Termín nástupu od 1. 9. 2020 a rozsah úväzku 100% Požiadavky na uchádzačov: splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ. Ponúkaný plat je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. (zaradenie do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov). Žiadosť a životopis môžu záujemcovia zasielať na adresu: ZŠ Viestova ul. 1, 907 01 Myjava, respektíve mailom na adresu riaditzsv@gmail.com.

Ďalej Základná škola na Viestovej ulici v Myjave hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľ/ka ŠKD. Miestom výkonu práce je Základná škola, Viestova ul. 1, 907 01 Myjava. Termín nástupu od 1. 9. 2020 a rozsah úväzku 100%. Požiadavky na uchádzačov: splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ.  Ponúkaný plat je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. (zaradenie do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov). Žiadosť a životopis môžu záujemcovia zasielať na adresu: ZŠ Viestova ul. 1, 907 01 Myjava, respektíve mailom na adresu riaditzsv@gmail.com.

Kontakt: Mgr. Zdenko Šimo, riaditeľ školy
tel.: 034/621 21 90


Základná škola s materskou školou Turá Lúka hľadá zástupcu riaditeľa

Oznámenie Základnej školy s materskou školou Turá Lúka 131 v Myjave o voľnom pracovnom mieste na pozíciu zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu.

 • Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 131, 907 01 Myjava
 • Termín nástupu do práce: august 2020
 • Predpokladaný termín ukončenia prijímania žiadostí: 15.6.2020
 • Rozsah úväzku: 100%
 • Pracovné miesto na dobu určitú: zastupovanie počas materskej dovolenky

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca podľa druhu a typu školy v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. Z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe a vykonanie 1. atestácie v zmysle § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • základné počítačové zručnosti: word, excel, powerpoint.
Požadované doklady
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúcej minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o bezúhonnosti,
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
Platové podmienky
 
Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. (zaradenie do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Minimálna výška funkčného platu  vrátane príplatkov: 934,00 € (zmennosť, riadenie). 
 
Dátum a miesto podania žiadosti na pracovnú pozíciu
 
Prihlášku a potrebné doklady je potrebné doručiť do 15.6.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 131, 907 01 Myjava.
Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Rojková, riaditeľka školy, tel.: 0905 475 099, e-mail: riaditelka.turaluka@gmail.com
 

Základná škola na Štúrovej ulici hľadá učiteľa

Základná škola na Štúrovej ulici 18 v Myjave prijme od 1. septembra 2020 do pracovného pomeru učiteľa či učiteľku anglického jazyka. Ide o pracovný pomer na dobu určitú. Požadované vzdelanie a kvalifikačné predpoklady uchádzačov sú nasledovné:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk
 • kvalifikačné predpoklady vyplývajú zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • znalosť práce s PC – Word, Excel, internet...

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • spôsobilosť na právne úkony
 • vek nad 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Platové podmienky:

Hrubý príjem sa pohybuje v rozmedzí od 998,50 EUR - 1 477,00 EUR v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov-.

Žiadosť a profesijný životopis môžu záujemcovia posielať na adresu: Základná škola Štúrova ul. 18, 907 01 Myjava. Bližšie informácie v prípade potreby poskytne riaditeľ školy na telefónnom čísle 0905 619 866 alebo na mailovej adrese riaditel@zsmyjava.org.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  252
Mesiac  5281
Celkovo1578357

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac