Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.09. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Výberové konanie na Základnej škole ŠtúrovaMesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa  ustanovení § 5 ods. 3  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Štúrova ulica č. 18, Myjava.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca (§10), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12)
 • splnenie podmienok zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezúhonnosť (§15 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)
 • zdravotná spôsobilosť, (§16)
 • ovládanie štátneho jazyka, (§17)

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie rozvoja základnej školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti práce učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do piatka 8. októbra 2021 do 15.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom "VK ZŠ Štúrova – neotvárať".

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Myjava, 7. 9. 2021

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2021
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online11
Dnes  542
Mesiac  38082
Celkovo1891551

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac