Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.09. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Mestskí poslanci sa zídu aj v januári     Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v stredu 13. januára 2016 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave č. 305. Program rokovania bude nasledovný:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Pripomienky a otázky občanov
  4. Zmena Uznesenia číslo 161/2015 bod A zo dňa 14. 12. 2015 - zmena pôvodného LV č. 2015 na nové LV číslo 5189, na ktorom sa nachádza zapísaná stavba súp. č. 1058 vlastníka STAS s. r. o. Myjava; zmena listu vlastníctva vyplýva zo zápisu kolaudačného rozhodnutia stavby na základe žiadosti vlastníka doručenej dňa 18. 12. 2015
  5. Kúpna zmluva na prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov pre obytný blok č. 105, súp. č. 1058, sídlisko Kamenné1, stavba Myjava - schválenie (k žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a k žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVRR SR)
  6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, na realizáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave“ a schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu a výšky neoprávnených výdavkov.
  7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, na realizáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Myjave“, kde predkladateľom bude Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava.
  8. Rôzne
  9. Záver

     Dôvodom tohto rokovania zvolávaného mimo plán zasadnutí na rok 2016 je dokončenie pripravovaných projektov, projektových dokumentácií a žiadostí o poskytnutie dotácií na ich realizáciu, januárový termín odovzdania projektov a nutnosť doložiť k nim príslušné uznesenia mestského zastupiteľstva.
     Pripomíname, že rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v samospráve zaujímate, naň srdečne pozývame. Rokovanie bude opäť vysielané naživo a môžete ho sledovať tu: http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava. Neskrátený záznam potom odvysiela vo svojom programe Televízia Myjava a bude dostupný aj na našom webe.

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2020
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  182
Mesiac  20780
Celkovo1291437

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac