Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.02. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Prijímacie skúšky do ZUŠ MyjavaRiaditeľka Základnej umeleckej školy v Myjave so sídlom na Partizánskej ulici č. 290/17 v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 do hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru. Prijímacie skúšky sa budú konať 20. mája 2019 v čase od 13.30 do 17.00 h v priestoroch školy.

Tanečný odbor - oddelenie ľudového tanca (DFS Kopaničiarik) bude mať skúšky na prízemí, ostatné odbory v triedach na 2. poschodí. Prihlášku si môžete vyplniť, odoslať a vytlačiť z webovej stránky školy www.zusmyjava.sk alebo môžete požiadať o vyplnenie priamo v škole pred prijímacími skúškami. V oboch prípadoch je potrebné prihlášku okrem odoslania aj vytlačiť a podpísanú odovzdať prijímacej komisii. Podmienky prijatia do ZUŠ Myjava sú nasledovné:

Hudobný odbor

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy) s prípravou do týchto zameraní:
   
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • spev, hlasová výchova
 • hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh, trombón, pozauna, tuba
 • hra na gitare
 • hra na akordeóne (harmonika)

V elektronickej prihláške ako študijné zameranie zaškrtnite možnosť prípravná hudobná výchova B a do poznámok upresnite hudobný nástroj, ktorý bude chcieť dieťa navštevovať.

 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež) do nasledovných študijných zameraní:
   
 • hra na husliach
 • spev
 • hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh, trombón, pozauna, tuba
 • hra na akordeóne

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme tieto schopnosti:

 1. hudobný sluch
 2. rytmické cítenie
 3. pohotovosť
 4. hudobná pamäť
 5. fyzické predpoklady pre spev a hru na zvolenom hudobnom nástroji

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • Zaspieva pieseň podľa vlastného výberu (napr. detskú, ľudovú, umelú, ...),
 • zopakuje po skúšajúcom krátky melodický útvar podľa ukážky,
 • sluchovo rozozná nižšie a vyššie tóny,
 • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar vyťukávaním alebo tlieskaním.

Literárno-dramatický odbor

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme:

 1. čistotu reči
 2. hlasové dispozície
 3. fantáziu v pohybe a reči

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • sa veku primerane predstaví (porozpráva o sebe),
 • predvedie spamäti riekanku, báseň alebo iný text či zaspieva pieseň,
 • predvedie etudu bez slov – pohybom napodobní obľúbené zvieratko (napr. koňa, psa, mačku atď.), rozprávkovú postavičku a pod.
   
 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme:

 1. čistotu reči
 2. hlasové dispozície
 3. fantáziu v pohybe a reči

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • sa predstaví (porozpráva o sebe),
 • predvedie spamäti riekanku, báseň alebo iný text či zaspieva pieseň,
 • predvedie etudu bez slov – neverbálne ukáže pohyb, napr. príchod do triedy, domov, pohyb koňa, psa, mačky a pod.

Tanečný odbor - v rámci neho iba do DFS Kopaničiarik

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy)
 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme: rytmické, hudobné a pohybové schopnosti a telesnú spôsobilosť. Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • predvedie na danú hudbu krátku improvizáciu s tanečným prejavom a zopakuje jednoduché tanečné kroky podľa príkladu skúšajúceho,
 • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar vyťukávaním alebo tlieskaním,
 • skúšajúci pomocou rôznych cvikov zistí ohybnosť uchádzača a rozsah jeho pohybových schopností,
 • zaspieva pieseň podľa vlastného výberu (napr. detskú, ľudovú, umelú, ...).

Do prípravného a základného štúdia vo všetkých odboroch prijíma uchádzačov riaditeľka školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore a na základe výsledkov talentovej skúšky. Na posúdenie študijných predpokladov pre každý umelecký odbor sa zriaďuje minimálne trojčlenná prijímacia komisia. Uchádzači o štúdium na prijímacích skúškach budú hodnotení štvorstupňovým známkovaním:

 1. výborný
 2. chválitebný
 3. uspokojivý
 4. neuspokojivý.

Podrobnejšie informácie o umeleckých odboroch môžete získať na webovej stránke školy www.zusmyjava.sk, prípadne v riaditeľni školy a na tel. číslach 0911 892 223, 0911 588 115.

Mgr. Erika Matulová
riaditeľka školy

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2020
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online16
Dnes  236
Mesiac  32332
Celkovo1048539

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac