Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 18.09. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti SamšportMesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti Samšport, s. r. o. Záujemcovia o uvedenú pozíciu môžu písomnú žiadosť doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava.

Informácia o obsadzovanej funkcii:

Miesto výkonu: Samšport, s.r.o., Hodžova 261/1, 907 01 Myjava, 
Druh práce:  výkon funkcie konateľa, plný pracovný úväzok (spoločnosť má jedného konateľa)
Termín nástupu: od 1. 7. 2019 (alebo podľa dohody)
Majetková účasť mesta: 100 %
Spôsob obsadenia: vymenovanie valným zhromaždením spoločnosti (vykonáva štatutár mesta)
 
Rámcová náplň práce:
 
Komplexné riadenie a zodpovednosť za chod spoločnosti; zastupovanie spoločnosti navonok; zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predmetu podnikania; zodpovednosť za hospodárenie s majetkom mesta a spoločnosti
 
Kvalifikačné predpoklady:
 • min. úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou 
 • riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti 
 • všeobecný prehľad v oblasti ekonomiky, účtovníctva a riadenia podnikov
 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B
Ďalšie požiadavky:
 • znalosť legislatívy v oblasti :  Obchodný zákonník, Zákonník práce, Občiansky zákonník, zákon o obecnom zriadení, daňové zákony (daň z príjmu, DPH), zákon o ochrane osobných údajov ....
 • praktické skúsenosti s vedením obchodnej spoločnosti - vítané
 Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania:
 • doklad o vzdelaní - overená kópia
 • výpis  z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • profesijný štruktúrovaný  životopis a podrobný výpis doterajšej praxe s opisom pracovných činností
 • návrh koncepcie rozvoja a skvalitňovania služieb resp. dokument „Vízia riadenia a rozvoj podniku 
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na právne úkony
 • kópia vodičského preukazu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle platnej legislatívy

Miesto a dátum doručenia žiadosti o zaradenie do výberového konania:

 • Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – konateľ spoločnosti“,  „NEOTVÁRAŤ“  poštou alebo osobne  na adresu: Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava na podateľňu Mestského úradu Myjava č. d. 210 v termíne do 31. 5. 2019 do 15.00 hod. 
 • Dňa 03.06.2019 o 15.00 hod. otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok jednotlivými uchádzačmi.
Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci požadované hore uvedené podmienky a požiadavky. Výberové konanie uchádzačov, ktorí splnili podmienky a požiadavky, sa uskutoční dňa 10.6.2019 od 15.00 hod. na Mestskom úrade Myjava v zasadacej miestnosti na II. poschodí. Schválenie návrhu na obsadenie miesta konateľa sa uskutoční na zasadnutí MsZ v Myjave dňa 27.6.2019.

 

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2019
PUSŠPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online9
Dnes  914
Mesiac  18494
Celkovo860567

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac