Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 6.06. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Pozvánka na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. júna 2019 o 13.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2019
 6. Majetkové prevody
 7. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“  za rok 2018
 8. 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.4.2019 RO 1/2019 a 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.6.2019 RO č. 2/2019
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa na nákup potravín a na úhradu výšky režijných nákladov školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava – CVČ Myjava
 11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“  a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Myjava“.
 12. Návrh Programu odpadového hospodárstva Mesta Myjava 2016 – 2020
 13. Analýza zabezpečenia komunálnych služieb v meste Myjava
 14. Informácia z výberového konania na obsadenie funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti SAMŠPORT s.r.o. Myjava a návrh na obsadenie funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti SAMŠPORT s.r.o. Myjava so sídlom Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
 15. Rôzne 
 16. Prehliadka investičných akcií: Revitalizácia sídliska Vŕšok, Dom smútku, Cyklochodník Lesanka
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2020
PUSŠPSN
123457
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Od pondelka 1. 6. 2020 sa opäť otvárajú brány materských či základných škôl. Pošlete do nich svoje deti?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  621
Mesiac  5451
Celkovo1178217

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac