Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 15.04. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Od 1. marca ostávajú v Myjave otvorené MŠ a I. stupeň ZŠ v obmedzenom režimeOd 1. 3. 2021 v zmysle § 1 ods. 2 Vyhlášky č. 87 vydanej RÚVZ v Trenčíne, zostávajú v meste Myjava naďalej otvorené všetky materské školy a I. stupeň základných škôl v obmedzenom režime v súlade s dole uvedenou Vyhláškou č. 87. ZŠ a MŠ budú fungovať iba pre deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Situáciu v školách a triedach budeme neustále sledovať a monitorovať a pri zmene situácie okamžite prijmeme príslušné opatrenia. 

 

Vyhláška č. 87 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. e) § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:


§ 1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava prezenčnou výučbou prevádzkovať zariadenia definované v § 24 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 355/2007 Z. z., a to: materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

(2) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.


§ 2

Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v. r.
regionálna hygienička


 

 

 


Vyhláška č. 86 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:


§ 1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:

 • predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
 • organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
 • realizovanie akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
 • výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

 • pohrebný obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom onlinemvysielania,
 • sobášny obrad, obrad krstu do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
 • spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),
 • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

§ 2

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e), y) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m², v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami,
 • v prípade samoobslužných predajní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
 • v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti)

§ 3
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 10/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

2. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 22/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.
 


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v. r.
regionálna hygienička

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online12
Dnes  1455
Mesiac  22409
Celkovo1648720

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac