Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.10. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyUpozornenie na odpočet elektromerovZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje obyvateľom Myjavy, že jej zamestnanci budú v termíne od 4 . do 10. októbra 2021 vykonávať odpočet všetkých elektromerov, a to na uliciach  Bodnárova, Buchlovská, Gegeľovská, Hlinícka, Hoštáky, Hurbanova, Zory Lackovej, Pakanská, Pažite, Pirte, Pri lesíku, Staromyjavská, Tehelná, Trnovská, Závršky a Zuzky Zgurišky. Zároveň občanov prosí, aby v prípade svojej neprítomnosti vystavili aktuálny stav elektromera na viditeľnom mieste, odkiaľ si ho budú môcť pracovníci odpísať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


Prosíme, neparkujte pred kontajnerovými stojiskamiV posledných týždňoch zamestnanci spoločnosti BRANTNER Slovakia s. r. o. viackrát upozornili samosprávu na problematický vývoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu z kontajnerových stojísk, a to z dôvodu nevhodného parkovania znemožňujúceho prístup ku kontajnerom. Keďže nejde o náhodný, ale opäť po čase sa opakujúci jav, upozorňuje mesto Myjava aj touto cestou občanov a návštevníkov mesta na rešpektovanie dostupnosti kontajnerových stojísk a vyzýva, aby neparkovali svojimi motorovými vozidlami pri kontajneroch tak, že bránia vývozu odpadu. Takéto parkovanie je navyše porušením platného Všeobecne záväzného nariadenia a mestská polícia môže priestupcovi uložiť pokutu do výšky 33,- €. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


Zberný dvor bude zatvorenýSpoločnosť BRANTNER Slovakia s. r. o. oznamuje verejnosti, že zberný dvor na Brezovskej ulici v Myjave bude počas plánovaného zberu veľkoobjemového odpadu v sobotu 9. a v sobotu 16. októbra 2021 zatvorený. A to z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržania platných opatrení proti COVID-19. Prosíme vás preto, aby ste si prípadné odovzdávanie odpadu v zbernom dvore naplánovali na iný termín. Ďakujeme za pochopenie!


Ďalší termín očkovania v myjavskej nemocniciVakcinačné centrum Nemocnice s poliklinikou Myjava oznamuje verejnosti, že v piatok 1. októbra 2021 bude očkovať registrovaných i neregistrovaných záujemcov podľa nasledovného rozpisu:

 • registrované deti 12 - 17 rokov - od 12.00 do 13.00 hod.
 • neregistrované deti 12 - 17 rokov - od 13.00 do 14.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - od 14.00 do 16.00 hod.
 • neregistrovaní dospelí od 18 rokov - od 16.00 - 17.00 hod.

Pre úplnosť informácie dodávame, že v Nemocnici s poliklinikou Myjava sa na očkovanie používa vakcína Pfizer/Biontech.


Zber veľkoobjemového odpadu bude v októbriMesto Myjava informuje občanov, že v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. bude vykonávať v sobotu 9. októbra 2021 zber veľkoobjemového odpadu na území mesta Myjavazber v mestskej časti Turá Lúka a na kopaniciach bude realizovaný o týždeň neskôr, v sobotu 16. októbra 2021. V uvedených termínoch tak bude zberaný a odvážaný starý nábytok (sedačky, kreslá, skrine, postele, stoly, stoličky, kuchynské linky...) a ostatné objemné odpady (staré lyže, bicykle, kočíky, veľké zrkadlá, matrace, koberce...).

Do zberaného odpadu nepatrí a nebude odvážaný nebezpečný odpad (žiarivky, použitý toner, oleje, nádoby od pesticídov, autobatérie, monočlánky, nádoby znečistené od farieb, lepidiel a ropných látok...), pneumatiky, elektroodpad (vyradené televízory, rádia, počítače, vysávače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky...), stavebný odpad (zmesi betónov, tehiel, obkladačiek...), podlahové krytiny (linoleá, plávajúce podlahy...), uhynuté zvieratá, bežný zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky), sanitárna technika (umývadlá, vane, toalety...).

V deň zberu môžete do 8.00 hod. vyložiť k priestoru kontajnerového stojiska pri bytových domoch a pred svoj rodinný dom výlučne veľkoobjemový odpad, ktorý bude následne zvážaný pracovníkmi spoločnosti BRANTNER Slovakia na zberný dvor na vytriedenie a spracovanie.

Ešte raz vás prosíme, vykladajte len v deň zberu výhradne veľkoobjemový odpad, pretože iné odpady odvážané nebudú. Tie môžete v prípade potreby sami priniesť do areálu zberného dvora na Brezovskej ulici v Myjave. Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!


Upozornenie na skúšobné streľbyVojenský technický a skúšobný ústav Záhorie (ďalej VTSÚ Záhorie) upozorňuje obyvateľov Myjavy a okolia, že v pondelok 27. septembra 2021 v čase medzi 5.00 a 12.00 h bude realizovať skúšobnú činnosť z územia v myjavskej mestskej časti Turá Lúka. Pôjde o asi osem výstrelov zo samohybnej húfnice 155 mm ShKH inertnou muníciou (bez výbušniny) do priestoru VTSÚ Záhorie za účelom overenia maximálneho dostrelu.


Okres Myjava prechádza do 1. stupňa varovaniaPodľa aktuálnych informácií z Ministerstva zdravotníctva SR bude okres Myjava spolu s ďalšími okresmi od pondelka 27. septembra 2021 v 1. stupni varovania, teda v červenej farbe. V praxi to znamená, že sa nám po čase opäť sprísnia opatrenia, ktoré ovplyvnia náš spoločenský život. Od pondelka tak bude platné napríklad nosenie respirátorov FFP2 v interiéri a zostáva povinnosť mať rúško v exteriéri na hromadných podujatiach. Školy zostávajú fungovať normálne, za dodržania hygienických opatrení rovnako aj múzeá, galérie, knižnice a podobne. V obchodných prevádzkach by mal byť maximálne 1 zákazník na 15 m2. Svoje fungovanie budú musieť upravovať reštaurácie. Tie v režime základ môžu mať k dispozícií len výdaj cez okienko a rozvoz. V režimoch OTP (očkovaní - testovaní - prekonaní) a zaočkovaní môžu byť pri jednom stole maximálne 4 osoby, alebo len členovia jednej domácnosti. Terasy sú bez obmedzení. Ubytovacie zariadenia môžu fungovať len v režimoch OTP (2 dospelé osoby v jednej izbe, alebo členovia jednej domácnosti v jednej izbe, wellness pre najviac 10 osôb) a zaočkovaní. Fitness centrá môže v jednom okamihu využívať maximálne 10 osôb, prípadne sa môže uplatniť pravidlo 1 osoba na 15 m2, ak je fitness v režime OTP a najviac 50 osôb, ak je v režime zaočkovaní. Prevádzka krytých plavárni nie je v režime základ možná, v režime OTP sa znižuje návštevnosť na 25% kapacity a v režime zaočkovaní na 50% kapacity. Čo sa týka športových súťaží a tréningov, v režime základ sú zakázané, v režime OTP môže byť najviac 75 športovcov v interiéri a 150 v exteriéri, režim zaočkovaní je bez obmedzení. Prvý stupeň ohrozenia ovplyvní aj usporadúvanie hromadných podujatí. V režime základ môže byť takéto podujatie pre najviac 10 ľudí, v OTP režime je to 25% kapacity alebo maximálne 150 ľudí a v režime zaočkovaní bez limitu. No vo všetkých režimoch je povinný zoznam účastníkov podujatia. Rovnako je nastavené usporadúvanie obradov (sobáš, krst, pohreb..). Realizácia svadieb, karov, večierkov je možná len v režime OTP (maximálne 25 ľudí v interiéri, najviac 40 v exteriéri) a v režime zaočkovaní (maximálne 50 ľudí v interiéri, najviac 80 v exteriéri). Opäť majú byť k dispozícií zoznamy účastníkov.

zdroj: MZ SR, automat.gov.sk


ZOS Nezábudka hľadá sociálneho pracovníkaZariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka v Myjave (ďalej ZOS Nezábudka) prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu sociálny pracovník. Miestom výkonu práce je ZOS Nezábudka, Hurbanova ul. 621/13, 907 01 Myjava. Nástup je možný ihneď, pričom pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na obdobie jedného roka s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Ide o prácu na plný úväzok. Plat bude určený v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne vo výške 802,- €. Ponúkané pracovné miesto je v jednozmennom pracovnom čase a je vhodné aj pre absolventov.

 
Požiadavky na zamestnanca
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca.
 • Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, znalosť individuálneho plánovania, znalosť tvorby programov sociálnej rehabilitácie, organizačné schopnosti, empatia, flexibilita, asertivita, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej a fyzickej záťaži, kreativita, trpezlivosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, koncepčné a koordinačné myslenie.
 • Schopnosť práce s PC (MS Office - Excel, internet...)

Kompetencie

 • Práca s biografiou prijímateľa sociálnej služby.
 • Sociálne diagnostikovanie prijímateľa sociálnej služby.
 • Aktivizácia prijímateľov sociálnej služby.
 • Tvorba a koordinácia individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie.
 • Techniky práce s rodinnými príslušníkmi a komunitou.
 • Znalosť základných ľudských práv a slobôd a techník na predchádzanie ich porušovania.
 • Znalosť práce s PC, prstoklad na písanie dokumentov.
 • Základy jednoduchého účtovníctva.
 • Techniky Konceptu bazálnej stimulácie.
 • Techniky sprevádzania zomierajúcich.
 • Práca s kompenzačnými pomôckami.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotná spôsobilosť na prácu.
K žiadosti, prosíme, pripojte:
 • životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Potrebné dokumenty zašlite do piatka 8. 10. 2021 poštou alebo e-mailom na adresu:

ZOS NEZÁBUDKA
Hurbanova 621/13
907 01 Myjava

e-mail: zosnezabudka.soc@gmail.com


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2021
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  1548
Mesiac  28390
Celkovo1926812

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac