Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.10. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyUpozornenie na odpočty elektromerovZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje obyvateľom Myjavy, že jej zamestnanci budú v termíne od 21. do 27. septembra 2021 vykonávať odpočet všetkých elektromerov, a to na uliciach Janka Cádru, Samka Dudíka, Goláňova, Hviezdoslavova, Jablonská, Javorinská, Krajňanská, Cengelka, Moravská, Nádražná, Novomestská, Sládkovičova, Továrenská, Petra Tvrdého, kpt. Miloša Uhra, Vajanského, Žaboškreky a Záhradnícka. Zároveň občanov prosí, aby v prípade svojej neprítomnosti vystavili aktuálny stav elektromera na viditeľnom mieste, odkiaľ si ho budú môcť pracovníci odpísať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


Očkovanie v Nemocnici s poliklinikou MyjavaVakcinačné centrum Nemocnice s poliklinikou Myjava oznamuje verejnosti, že v piatok 24. septembra 2021 bude očkovať registrovaných i neregistrovaných záujemcov podľa nasledovného rozpisu:

 • registrované deti 12 - 17 rokov - od 12.00 do 13.00 hod.
 • neregistrované deti 12 - 17 rokov - od 13.00 do 14.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - od 14.00 do 16.00 hod.
 • neregistrovaní dospelí od 18 rokov - od 16.00 - 17.00 hod.

Pre úplnosť informácie dodávame, že v Nemocnici s poliklinikou Myjava sa na očkovanie používa vakcína Pfizer/Biontech.


Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 21. septembra 2021 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Informácia o prebiehajúcich investičných akciách:
  - Rekonštrukcia odvodnenia Jablonská ul.
  - ZŠ s MŠ Turá Lúka - nadstavba hospodárskeho pavilónu na učebne
 2. Projektová architektonická súťaž na návrh najvhodnejšieho riešenia využitia územia "NOVÁ MYJAVA"
 3. Rôzne

 Aj touto cestou prosíme členov komisie, aby si prispôsobili svoje pracovné a súkromné povinnosti tak, aby sa mohli na rokovaní zúčastniť. Ďakujeme!


Pozvánka na rokovanie Komisie školstvaPredsedníčka Komisie školstva pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Lenka Pipová, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 22. septembra 2021 o 14.00 h v malej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 211. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Návrh dodatku č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 3. Informácie z porady zástupcov Školských úradov trenčianskeho kraja zo dňa 9. 9. 2021
 4. Štatistika škôl a školských zariadení k 15. 9. 2021
 5. Rôzne
 6. Záver

 Aj touto cestou prosíme členov komisie, aby si prispôsobili svoje pracovné a súkromné povinnosti tak, aby sa mohli na rokovaní zúčastniť. Ďakujeme!


Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiuPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč-Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. septembra 2021 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Majetkové prevody
 3. Ekonomická situácia mesta
 4. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2021
 6. Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 3  k 30. 9. 2021
 7. Východiská rozpočtu na rok 2022
 8. Rôzne
 9. Záver

Aj touto cestou prosíme členov komisie, aby si prispôsobili svoje pracovné a súkromné povinnosti tak, aby sa mohli na rokovaní zúčastniť. Ďakujeme!


Očkovanie a čipovanie psov v Turej LúkeMVDr. Peter Ševčík oznamuje obyvateľom mestskej časti Turá Lúka, že čipovanie a očkovanie psov proti besnote podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, § 19, ods. 9 sa uskutoční v sobotu 18. septembra 2020 o 13.00 hod. v Turej Lúke pri predajni Jednota. Prosíme majiteľov psov, aby si si sebou priniesli občiansky preukaz. Ďakujeme!


Plaváreň kvôli COVID automatu mení režim prevádzkyV súvislosti s avizovaným prechodom okresu Myjava do fázy ostražitosti, teda do oranžovej farby, od pondelka 13. septembra 2021 musí správca mestských športových zariadení, spoločnosť Správa majetku mesta Myjava, pristúpiť k zmene režimu fungovania krytej plavárne. Tá bude od uvedeného dátumu fungovať v režime OTP (očkovaní - testovaní - prekonaní), pričom môže byť vyťažená maximálne na 50%. Prevádzka v režime základ je totiž podľa COVID automatu v oranžovej farbe zakázaná. A ak má byť plaváreň aj naďalej otvorená, musí režim upraviť.

Ak sa teda od 13. 9. 2021 na plaváreň vyberiete, je potrebné mať pri vstupe do budovy rúško a preukázať sa:

 • Očkovacím preukazom (najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19),
 • alebo negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo nie starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu,
 • alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Výnimku majú deti do 12 rokov, ktoré nepotrebujú žiadny z vyššie uvedených dokladov. Prevádzkové hodiny plavárne sa nijako nemenia, zostávajú v štandardnom režime.


Pozvánka na septembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 23. septembra 2021 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti č. 305 Mestského úradu v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2021
 6. Majetkové prevody
 7. Ekonomická situácia mesta
 8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 9. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2021
 10. Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3
 11. Návrh dodatku č. 1  k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 12. Východiská rozpočtu na rok 2022
 13. Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava - schválenie
 14. Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava
 15. Menovanie riaditeľov ZOS, ZUŠ a MŠ do funkcií
 16. Rôzne
 17. Záver

Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2021
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online8
Dnes  1493
Mesiac  28335
Celkovo1926757

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac