Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.01. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyDôležité informácie k testovaniu zamestnancov škôl a zákonných zástupcov detí žijúcich v spoločnej domácnostiMesto Myjava v súlade s aktualizovaným návrhom Ministerstva školstva SR „ Návrat do škôl 2021“ pripravuje otvorenie materských škôl a základných škôl pre I. stupeň vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti k 18. 1. 2021, ktorému bude predchádzať testovanie všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl, v prípade záujmu i zákonných zástupcov detí, žiakov , rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti s týmito deťmi.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti v školách a efektívnosti testovania na COVID-19 budú do školských zariadení po 18. januári vrátane vpustení iba tí zamestnanci škôl a rodinní príslušníci detí žijúci v spoločnej domácnosti s nimi , ktorí sa po vstupe do budovy školy preukážu certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Výnimku tvoria rodinní príslušníci, ktorí prekonali ochorenie v posledných 3 mesiacoch a majú o tom riadny doklad, ktorým sa môžu pri vstupe do budovy školy preukázať. Z uvedených dôvodov preto odporúčame zákonným zástupcom a rodinným príslušníkom toto testovanie absolvovať.

Samotné testovanie sa uskutoční v piatok 15. januára 2021 v čase od 10.30 do 16.30 a v sobotu 16. januára 2021 v čase od 9.00 do 16.00 v odberovom mieste v KD Samka Dudíka a bude výlučne určené len pre školy. Ostatní občania, ktorí majú záujem sa otestovať tak môžu urobiť v MOM na štadióne Spartaka Myjava, alebo v NsP Myjava v čase prevádzkových hodín tohto odberného miesta.

Mesto Myjava ďalej oznamuje občanom zámer uskutočniť plošné testovanie obyvateľov v Myjave, ktoré bude zahŕňať i testovanie žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl potrebné pre obnovenie prezenčnej výučby všetkých škôl v meste Myjava a to počas nasledujúceho víkendu (23.-24.1.2021) po vzore novembrového plošného testovania. I v tomto prípade bude vstup do škôl pre žiakov II. stupňa , študentov a zamestnancov školy podmienený preukázaním certifikátu s negatívnym výsledkom na COVID-19. Žiaci resp. študenti, ktorí sa testovania nezúčastnia, môžu využívať dištančné vzdelanie aj po 24. januári, avšak vzhľadom na možnosti škôl, ktoré sa budú predovšetkým orientovať na prezenčné vyučovanie, toto dištančné vzdelanie nebude plnohodnotné.

 

V prípade rozhodnutia vlády SR o predĺžení mimoriadnych opatrení a núdzového stavu resp. zavedenia povinného testovania v najviac ohrozených regiónov Slovenska, Vás o ďalšom postupe budeme informovať .


Spoplatnenie testovania v MOM na štadióne pre obyvateľov bez trvalého pobytu v MyjaveMesto Myjava oznamuje občanom, že testovanie Atg testami na zistenie ochorenia COVID-19 bude pre všetkých záujemcov o otestovanie v mobilnom odberovom mieste na štadióne Spartaka Myjava od 12. 1. 2021 spoplatnené sumou 5 € z dôvodu uhradenia nákladov na prevádzku MOM a s tým spojených výdavkov. Za občanov s trvalým pobytom v meste Myjava uhradí tento poplatok v plnej výške mesto Myjava.


Mestský úrad bude do 22. januára prístupný pre občanov iba v mimoriadnych prípadochVzhľadom na trvajúci vyhlásený núdzový stav a s tým spojený zákaz vychádzania v platnosti od 1. do 24. 1. 2021 bude Mestský úrad v Myjave naďalej do 22. januára prístupný pre občanov v mimoriadne obmedzenom režime. Úrad bude pre stránky v tomto období zatvorený. Zamestnanci úradu budú  pre povahu práce využívať možnosť home office a budú občanom k dispozícii prostredníctvom mailu a telefónneho kontaktu. Výnimku tvorí iba matrika a to iba pre nevyhnutné úkony, ako vydávanie prvopisov rodných a úmrtných listov a odd. dani pre podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti. Informátorka  pri vstupe do budovy úradu vpustí dnu len v nevyhnutnom prípade dohodnutého občana na vybavenie nevyhnutnej agendy. Prosíme ľudí, ak už musia pre dôležitú náležitosť úrad navštíviť, aby tak urobili iba po dohode so zamestnancom úradu na konkrétnom oddelení a naďalej dodržiavali hygienické opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie. 


Zmena testovacích hodín v MOM na štadióneMesto Myjava informuje o zmene testovacích hodín v mobilnom odberovom mieste na štadióne Spartaka Myjava od 11. do 22. januára 2021. MOM bude počas tohto obdobia vykonávať odbery pre Atg testy v pracovné dni v čase  od 10.00 do 16.00h (prestávka od 12.30 do 13.00h). Posledný test sa vykoná 15 minút pred ukončením testovacích hodín.


Rozhodnutie II. o umiestnení stavby SA Myjava NovomestskáMesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonávajúce prenesený výkon štátnej správy podľa §5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní o návrhu Západoslovenská distribučná, a. s., na územné rozhodnutie o umiestnení stavby SA - Myjava Novomestská, VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015 na pozemkoch líniová stavba v k. ú. Myjava zistilo, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby. Územné konanie prerušuje do doplnenia návrhu na územné rozhodnutie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu zo dňa 17. 1. 2021, najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t. zn. do 60 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.

 

Rozhodnutie.pdf


Otvorenie triedy v MŠ Bradáčova pre deti rodičov, ktorí patria do kritickej infraštruktúryMesto Myjava oznamuje občanom, že výnimku z uzatvorenia všetkých školských a predškolských zariadení v Myjave v období od 11.1. do 15. 1. 2021 predstavuje  na základe odporúčania Ministerstva školstva SR a rozhodnutia zriaďovateľa otvorenie triedy v MŠ Bradáčova 773/30, Myjava, iba pre deti rodičov/zákonných zástupcov v Myjave a Turej Lúke spadajúcich pod tzv. kritickú infraštruktúru, t. z. deti vojakov, policajtov, zdravotníkov a hasičov.  Informácie nájdete na webstránke MŠ Bradáčova.Dôležité informácie o testovaní v školách v MyjaveMesto Myjava vzhľadom na obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou od 11. januára 2021 pripravovalo v termíne od 8. do 10. januára 2021 testovanie žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ, osôb žijúcich s deťmi a študentmi v jednej domácnosti a zamestnancov jednotlivých škôl a školských zariadení. Z dôvodu súčasných opatrení, ktoré boli zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s návratom detí do škôl je termín nástupu do škôl posunutý a naplánovaný v týždňových intervaloch. Zároveň bolo testovanie ZRUŠENÉ a žiakom základných škôl a študentom stredných škôl je do 18. januára 2021 vrátane zabezpečené vyučovanie dištančnou formou.

Výnimku z uzatvorenia všetkých školských a predškolských zariadení v Myjave od 11.1. do 18. 1. 2021 predstavuje možné otvorenie materských škôl iba pre deti zákonných zástupcov patriacich do tzv. kritickej infraštruktúry, t. z. deti policajtov, zdravotníkov, hasičov a vojakov. Mesto Myjava pripravuje otvorenie jednej triedy v MŠ Myjava Bradáčova, a to na základe zisteného záujmu prostredníctvom riaditeľstva jednotlivých materských škôl. Mesto Myjava vydá do piatka, 8. 1. 2021 záväzné rozhodnutie, v ktorom bude informovať, či k zriadeniu triedy v Myjave dôjde.

 

Od 18. januára 2021 má Mesto Myjava v pláne sprístupniť prezenčnú výučbu pre všetky deti materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl. Z toho dôvodu budú pred týmto termínom pretestovaní všetci zamestnanci jednotlivých škôl a školských zariadení v meste. Žiaci II. stupňa ZŠ a študenti SŠ budú naďalej od tohto dátumu pokračovať vo vyučovaní prostredníctvom dištančného vzdelávania minimálne do 22. januára 2021. Plošné testovanie žiakov II. stupňa, študentov SŠ a osôb žijúcich v jednej domácnosti s nimi sa pripravuje podľa aktuálnych platných skutočností Ministerstva školstva na 22. až 24. januára 2021. Ďalšie riešenia sa budú prijímať podľa aktuálnych opatrení Ministerstva školstva a budeme o nich včas informovať.


V odberových miestach v Myjave sa testuje aj po sviatkochMesto Myjava oznamuje občanom, že Mobilné odberové miesto na štadióne Spartaka Myjava naďalej vykonáva testovanie na COVID-19 v dňoch 7. a 8. januára 2021 v čase od 9.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00h. O možnosti otestovania v MOM na štadióne v nasledujúcich týždňoch (od 11. 1. 2021) budeme občanov informovať.  Odberové miesto v NsP Myjava vykonáva odbery v pondelok až piatok od 10.30 do 14.30h. (vo štvrtok od 14.00 do 18.00h). Posledné odbery v odberových miestach sa vykonávajú 15 minút pred zatvorením. Dňa 6. januára 2021 budú obe odberové miesta z dôvodu sviatku zatvorené


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2021
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  583
Mesiac  24527
Celkovo1497389

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac