Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 1.04. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyAko bude fungovať pošta v Myjave?S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska. Počas pracovných dní mať budú pobočky Slovenskej pošty individuálne stanovené otváracie hodiny aj s ohľadom na momentálny stav zamestnancov ovplyvnený všeobecnou situáciou tak, aby bolo koncentráciou obyvateľov v čo najväčšej miere zabránené šíreniu COVID-19. V mestách nad 10 000 obyvateľov budú pošty otvorené do 16:00 hod, minimálne jedna pošta bude otvorená jeden deň v týždni do 17:00 hod. V sobotu a v nedeľu budú všetky pošty zatvorené. Konkrétne v Myjave to bude teda takto:

Námestie M. R. Štefánika

 • pondelok - 8:00 - 16:00
 • utorok - 8:00 - 16:00
 • streda - 8:00 - 17:00
 • štvrtok - 8:00 - 16:00
 • piatok - 8:00 - 16:00
Myjava 3 - Turá Lúka
 • pondelok - 8:00 - 12:00
 • utorok - 8:00 - 12:00
 • streda - 12:00 - 17:00
 • štvrtok - 8:00 - 12:00
 • piatok - 8:00 - 12:00

Aktuálny súhrn informácii k mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19Aj v úvode 13. kalendárneho týždňa zasadal v Myjave krízový štáb, aby zhodnotil plnenie úloh, dodržiavanie preventívnych opatrení a navrhol prípadné ďalšie formy pomoci občanom mesta. Zo zápisu rokovania štábu vyplýva, že všetky doteraz prijaté obmedzenia, o ktorých bola verejnosť informovaná, zostávajú v platnosti. Úradné hodiny Mestského úradu Myjava budú aj naďalej od 8.00 do 11.00 h, pričom sa budú riešiť iba neodkladné záležitosti. V uvedenom čase sa z matričných záležitosti vybavujú len vydanie prvopisu rodného listu a úmrtného listu. Doklady ani podpisy sa neosvedčujú.

 • Do piatka 20. marca 2020 bolo zo strany samosprávy rozdaných takmer 1000 svojpomocne ušitých ochranných rúšok. Z toho 515 rúšok bolo určených osobám nad 80 rokov (vrátane). V pondelok 23. 3. 2020 malo mesto ráno k dispozícii ďalších 755 rúšok a tie začali zamestnanci MsÚ Myjava spolu s informačnými letákmi roznášať do schránok občanom vo vekovom rozpätí od 70 do 79 rokov (vrátane). Výroba rúšok ďalej pokračuje, samospráva v tejto chvíli disponuje dostatočným množstvom látky, gumičiek, šnúrok či vreciek na ich zabalenie.
 • Samospráva má zistiť a preveriť cenové ponuky na dezinfekciu úradu a iných verejných priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, v ktorých je najväčší pohyb osôb, od externých firiem s odbornou spôsobilosťou. Cenová ponuka sa má týkať objektov na Trokanovej ulici - Útulok, Nocľaháreň, komunitné centrum, ubytovňa, Dom smútku, verejné WC.
 • Podľa aktualizovaných informácii z NsP Myjava nebol k 23. 3. 2020 na Myjave potvrdený ani jeden prípad infekcie koronavírusom. Situácia v nemocnici je naďalej pokojná. Od 18. 3. 2020 od 12.00 h prešla v súvislosti s nariadeniami v SR na núdzový stav, vytvorili sa zdravotnícke tímy, rehabilitačné oddelenie bolo dočasne zrušené a pretransformované na oddelenie pre infekčných pacientov.

Obmedzenia na Mestskom úrade MyjavaMesto Myjava oznamuje občanom a návštevníkom Myjavy, že stránkové hodiny pre verejnosť Mestského radu v Myjave budú od pondelka 23. marca 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie naďalej obmedzené ako doteraz, teda od 8.00 do 11.00 hod. V stanovenom čase sa budú vybavovať iba matričné záležitosti – vybavenie prvopisu rodného listu a úmrtného listu. Doklady ani podpisy sa osvedčovať nebudú. Ďakujeme za pochopenie!


Druhý príkazný list primátoraVážení občania, vzhľadom na vývoj situácie s epidémiou koronavírusu COVID-19 zverejňujeme druhý príkazný list primátora Myjavy Pavla Halabrína. V súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR sa predlžujú pôvodne prijaté opatrenia, prichádza k spresneniu opatrení, ktoré sa už niekoľko dní vykonávajú a zavádza sa tiež niekoľko nových.

Príkaz č. 2 primátora Mesta Myjava 

Na základe rokovania krízového štábu v záujme preventívnej ochrany obyvateľstva predlžujem platnosť všetkých opatrení prijatých 10. marca 2020 do nedele 29. marca 2020 a žiadam všetkých o ich dôsledné rešpektovanie. Zároveň prikazujem s okamžitou platnosťou:
 

1. Konateľom Správy majetku mesta zabezpečiť:

 • organizovanie pohrebných obradov bez využívanie miestnosti na kondolovanie.
 • vyvesenie smútočného parte až v deň pohrebu. 
 • vytvorenie dvoch pracovných skupín na zabezpečenie pohrebných obradov so samostatným sociálnym zázemím a ich organizáciu tak, aby neprichádzalo medzi nimi ku kontaktom 
 • zamedzeniu prístupu obyvateľov na pohrebný obrad bez použitia ochranného rúška. 
 • obmedziť vykonávanie iných činností v meste okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany, hygieny a dezinfekcie, stretávanie zamestnancov
2. Prednostke mestského úradu v spolupráci s Mestskou políciou a Správou majetku mesta nariaďujem:
 • monitorovať potrebu vývozu komunálneho a separovaného odpadu a v prípade potreby alebo opodstatnených požiadaviek obyvateľov zabezpečiť mimoriadny vývoz odpadu.
 • zabezpečiť prevádzku Zberného dvora, minimálne dvakrát v týždni v dĺžke 3 hodiny na umožnenie vývozu odpadu pre obyvateľov mesta.
 • zabezpečiť prostredníctvom mestského rozhlasu dvakrát denne vyhlasovanie prijatých opatrení a odporúčaní pre obyvateľov mesta.
 • obmedziť prevádzku oddelení Mestského úradu a mestských organizácií na zabezpečenie nevyhnutných úloh na pracoviskách a činnosti, ktoré je možné zabezpečovať aj elektronicky vykonávať z domu.
3. Vedúcej oddelenia sociálnych služieb:
 • zabezpečiť v odôvodnených prípadoch donášku potravín, stravy, liekov a hygienických potrieb pre osamelých či na pomoc odkázaných seniorov.
 • koordinovať zabezpečenie rozvozu potravín, stravy, hygienických potrieb a liekov v spolupráci s dodávateľmi stravy, taxislužbami a určenými zamestnancami mesta a mestských organizácií. 
 • informovať seniorov a iných osamelých občanov o rizikách nákazy, nutnosti preventívnych opatrení a možnostiach ochrany. 
 • zabezpečiť distribúciu ochranných rúšok pre seniorov v meste Myjava tak, že od 19. marca 2020 sa začnú distribuovať pre obyvateľov nad 80 rokov veku.
 • vytvoriť podporný tím odborných pracovníkov na komunikáciu, poradenstvo a pomoc seniorom a odkázaným ľuďom, zverejniť kontakty, spôsob komunikácie a možnosti pomoci 
4. Riaditeľom základných škôl odporúčam:
 • hľadať a zavádzať alternatívne možnosti vzdelávania, zadávania úloh a projektov pre žiakov svojich škôl prostredníctvom internetu, sociálnych sietí resp. využívaním mestskej televízie. 
5. Pracovníkom Mestského úradu a mestských organizácií prikazujem:
 • používať ochranné rúška pri všetkých osobných stretnutiach a pri pobyte v priestoroch, kde sa zdržiava verejnosť. 
6. Riaditeľke ZOS Nezábudka
 • zabezpečiť nákup potravín pre klientov dvakrát týždenne na základe ich požiadaviek.
 • odporúčať všetkým klientom odoberanie celodennej stravy z dôvodu mimoriadnej situácie.
 • dať na vedomie rodinným príslušníkom klientov možnosť im zabezpečiť a doniesť potraviny – k vrátnici.
 • zabezpečiť klientom podporné prostriedky na zvýšenie imunity.
7. Bytový podnik Myjava – konateľka
 • zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu priestorov a predmetov v bytových domoch na Kamennom  105,106,107
 • doporučujem zvýšenú dezinfekciu aj vo všetkých  bytových domoch v Myjave
 
Upozorňujem všetkých obyvateľov na opatrenia prijaté v Nemocnici Myjava a nutnosť používania ochranných rúšok alebo inej vhodnej ochrany pri nevyhnutnej návšteve nemocnice
 
Vážení obyvatelia,
 
doteraz prijaté opatrenia sa ukázali ako opodstatnené a správne. Ďakujem Vám za ich rešpektovanie a žiadam Vás aj naďalej o zodpovednosť a dôslednosť pri ich uplatňovaní v praxi. Vážim si všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú zvládnuť túto situáciu, pomáhajú susedom, známym, šijú ochranné rúška a upozorňujú nás na to, čo treba riešiť. Zároveň Vás prosím o všímavosť, toleranciu a vzájomnú pomoc v situácií, ktorú teraz všetci prežívame. Nakoľko sme sa nikto nikdy s takouto situáciou nestretli, prosím Vás o maximálnu zodpovednosť.
    
V Myjave dňa 19. marca 2020
 
Pavel Halabrín 
primátor mesta

Stretnutie jubilantov v náhradnom termíneV utorok 31. marca 2020 sa malo konať na Mestskom úrade v Myjave pravidelné štvrťročné stretnutie jubilantov, ktoré sa neuskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie. Stretnutie jubilantov bude na mestskom úrade v náhradnom termíne, ktorý včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie!


Zberný dvor otvorený v obmedzenom režimeMesto Myjava a Spoločnosť Brantner Slovakia oznamujú občanom, že zberný dvor na Brezovskej ulici v Myjave bude od 23. 3. 2020 otvorený v nasledovnom režime:

 • pondelok od 9.00 do 12.00 hod.
 • štvrtok od 13.00 do 15.00 hod.

Oznam pre stavebníkovSpoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave, ktorá vykonáva odbornú činnosť všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie pre mesto Myjava, obce Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Chvojnica, Vrbovce, Polianka, Jablonka, Priepasné, Hrašné, Kostolné, Podkylava a Rudník týmto oznamuje, že z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR:

 • nebude zvolávať konania,
 • konania, ktoré sú zvolané, sa budú rušiť (budeme písomne, e-mailami, prípadne telefonicky oznamovať účastníkom konania a dotknutým orgánom ich zrušenie).
 • Mestský úrad Myjava, ktorý je súčasne sídlom Spoločnej obecnej úradovne - stránky budú vybavovať počas troch hodín od 8.00 hod. do 11.00 hod.) iba na zvonček, súrne prípady.
 • na oddelení Spoločnej obecnej úradovne bude každý deň jeden pracovník, ktorý bude so stavebníkmi komunikovať telefonicky a e-mailami.
V prípade ďalších opatrení vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie!

Máte doma gumičky vhodné k výrobe rúšok?Keďže mesto Myjava stále nemá záruku dodania potrebného počtu bežných rúšok, pričom deklarované dodacie lehoty sú minimálne týždeň, myjavské krajčírky pokračujú v šití. Tu však potrebujeme pomoc aj od vás, keďže je nedostatok gumičiek. Kto máte doma gumičky alebo šnúrky, ktoré by sa dali použiť pri výrobe rúšok, môžete ich priniesť na Mestský úrad Myjava na dispečing Mestskej polície Myjava. Taktiež aj biele nite do šijacej mašiny, ktoré prešijú plachtovinu. Ďakujeme za ochotu a spoluprácu!


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2020
PUSŠPSN
  2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online13
Dnes  1372
Mesiac  1372
Celkovo1096229

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac