Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 10.07. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyÚprava prevádzky mestskej knižniceMesto Myjava oznamuje verejnosti, že z organizačných dôvodov budú otváracie hodiny Mestskej knižnice Myjava sídliacej v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka od stredy 1. júla 2020 upravené. Prosíme vás, aby ste sa s týmito zmenami dostatočne oboznámili a následne prispôsobili svoje knižné výpožičky novému režimu. Od začiatku prázdnin bude teda knižnica fungovať nasledovne:

Mestská knižnica Myjava - otváracie hodiny od 1. 7. 2020

 • Pondelok - otvorené len oddelenie pre dospelých - 10.00 h – 11.30 h a 12.30 h – 16.30 h
 • Utorok - otvorené len oddelenie pre dospelých - 10.00 h – 11.30 h a 12.30 h – 16.30 h
 • Streda - zatvorené
 • Štvrtok - otvorené len oddelenie pre deti a mládež - 10.00 h – 11.30 h a 12.30 h – 16.30 h
 • Piatok - otvorené len oddelenie pre deti a mládež - 12.30 h – 16.30 h
 • Sobota - otvorené len oddelenie pre dospelých, a to v každý párny týždeň - 8.00 h – 12,00 h (v mesiacoch júl a august zatvorené)

Ďakujeme za porozumenie!


Na čo si dať pozor pri odovzdávaní nábytku do zberného dvora?Spoločnosť Brantner informuje občanov, že nábytok dovezený do zberného dvora je potrebné odovzdávať v demontovanom stave. Drevo umiestňované na plochu, kde sa zhromažďuje na odvoz ku spracovateľovi, nesmie obsahovať:

 • hnilé a nahnité drevo
 • namorené a obhorené drevo            
 • zadne steny skríň – sololit
 • dvere, ktoré majú papierovú výplň
 • lepenku, plasty (fľaše a iné plastové nádoby, igelit a iné plastové fólie, ostatné plastové predmety, guma, fólie, penové hmoty)
 • kamene, betón, zemina, asfalt
 • čalúnenie (nábytok, textílie)
 • hrubé kovy, železo  ( kovania, kľučky, hliníkové fólie, trubky, rúry, plechy, kovové platne, ostatné kovové predmety)
 • sklo 
Laminátové podlahy nepatria do dreva! Od 25. 6. 2020 sa bude takýto odpad preberať ako drobný stavebný odpad.
 
Ďakujeme za pochopenie!

Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mestaPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč-Šebera pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v utorok 23. júna 2020 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Majetkové prevody
 3. 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020
 4. Komunálne služby v meste Myjava – podmienky vyhlásenia verejného obstarávania 
 5. Rôzne
 6. Záver

Ing. Jaroslav Krč - Šebera
predseda komisie


Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 22. júna 2020 o 14.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych  služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach soc.služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
 4. Správa o činnosti  ZOS Nezábudka za rok 2019
 5. Súhrnná informácia o činnosti  oddelenia sociálnych služieb počas vyhlásenia núdzového stavu spôsobeného COVID-19
 6. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 7. Prerokovanie  nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 8. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
 9. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
 10. Rôzne
 11. Záver 
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Voľné pracovné miesto v Základnej škole na Viestovej uliciAKTUALIZOVANÉ - Základná škola na Viestovej ulici v Myjave hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície učiteľ druhého stupňa ZŠ, prioritne s aprobáciou - matematika, technika, fyzika, informatika, resp. iné v kombinácii. Miestom výkonu práce je Základná škola, Viestova ul. 1, 907 01 Myjava. Termín nástupu od 1. 9. 2020 a rozsah úväzku 100% Požiadavky na uchádzačov: splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ. Ponúkaný plat je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. (zaradenie do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov). Žiadosť a životopis môžu záujemcovia zasielať na adresu: ZŠ Viestova ul. 1, 907 01 Myjava, respektíve mailom na adresu riaditzsv@gmail.com.

Kontakt: Mgr. Zdenko Šimo, riaditeľ školy
tel.: 034/621 21 90


Oznámenie o začatí vodoprávneho konaniaMesto Myjava ako špeciálny úrad štátnej vodnej správy a  príslušný správny orgán podľa  § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie vodoprávneho konania podľa § 18  odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a upúšťa od miestneho zisťovania z dôvodu znalosti miestnych pomerov a postačujúcich podkladov pre vydanie vodoprávneho povolenia.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania.pdf

Oddelenie daní a poplatkov zatvorenéMesto Myjava oznamuje občanom, že v stredu 17. júna a vo štvrtok 18. júna 2020 od 12.00 hod. bude Oddelenie daní a poplatkov MsÚ Myjava zatvorené z dôvodu vydávania rozhodnutí na daň z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady v Turej Lúke. Ďakujeme za pochopenie!


Oznam pre záujemcov o nájomné bytyMesto Myjava oznamuje záujemcom o nájomné byty, že „Bytový dom 39 bytov pri nemocnici“ bude prenajímať spoločnosť STAS, s.r.o, Brezovská 459/7, 907 01 Myjava. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána Havlíka - STAS, s.r.o. na tel. č. 0905 720 887. To isté platí aj pre záujemcov, ktorí už majú podanú žiadosť na Meste Myjava a majú záujem o tento nájom. Tiež musia podať novú žiadosť na spoločnosť STAS. Mesto Myjava nemôže žiadosti nájomníkov odovzdať spoločnosti kvôli zákonu o ochrane osobných údajov.

Dôvod zmeny:

Mesto sa môže stať prenajímateľom až po prípadnom schválení dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (predpoklad koniec roku 2021). Dovtedy nájomcovia nemusia spĺňať podmienky VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava a podmienky dané ŠFRB. O pridelení bytu a výške nájmu bude rozhodovať spoločnosť STAS, s.r.o., Myjava, pán Havlík Branislav.

2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2020
PUSŠPSN
  12345
67891112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
Kultúrne dianie sa po "korone" začína rozbiehať. Ktorá z avizovaných aktivít vás v lete poteší najviac?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online9
Dnes  229
Mesiac  8027
Celkovo1208457

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac