Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.03. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyRozhodnutie k dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta MyjavaOkresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na  posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  po ukončení zisťovacieho konania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vykonaného na základe Oznámenia  o  strategickom dokumentu  Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Myjava , IČO 309745,  podľa § 7 ods. 5 zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava.pdf


Právna poradňa vo februári 2019Opäť by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 13. februára 2019 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Odstávka elektrickej energie vo februáriZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje obyvateľov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú vo štvrtok 21. 2. 2019 v čase od 8.30 do 12.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • JABLONSKÁ č. 10, 12, 14/VE, 19/VE, 3422/TS 

Pozvánka na rokovanie Komisie školstva a mládežePredsedníčka Komisie školstva a mládeže pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Lenka Pipová, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 4. februára 2019 o 14.30 h v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 1. poschodie, číslo dverí 211. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 ( Ing. Vaňová ) 
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018  ( Mgr. Kmeťová ) 
 4. Informácia o pripravovaných zmenách školských VZN  - zápis do prvého ročníka ( Mgr. Kmeťová ) 
 5. Návrh plánu zasadnutí a harmonogram činnosti komisie školstva – členovia komisia   
 6. Rôzne
Mgr. Lenka Pipová
predsedníčka komisie

Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v utorok 5. februára 2019 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Informácia o projekte – Športhotel Myjava 
 2. Informácia o projekte – Dom smútku Myjava 
 3. Informácia o projekte – križovatka Krajňanská Novomestská II. etapa (komunikácia do Žaboškrekov)
 4. Informácia o projekte- ZŠ MŠ Turá Lúka - nadstavba hospodárskeho pavilónu na učebne 
 5. Informácia o projekte PKO Trnovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 6. Rôzne
Ing. Jana Cablková
zapisovateľka komisie

Pozvánka na prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave v roku 2019Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. februára 2019 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Majetkové prevody
 6. 5. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 31. 12. 2018 RO č. 5/2018
 7. Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019
 8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2018
 9. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2018
 10. Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2018
 11. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
 12. Štatút mesta – úprava znenia
 13. Informácia o kompexnej bytovej výstavbe na sídlisku Vŕšok
 14. Zmluvné vzťahy so spoločnosťou Brantner Slovakia s.r.o.
 15. Rôzne
 16. Záver  

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Odstávka výťahuMesto Myjava oznamuje verejnosti, že nový výťah v budove mestského úradu bude z dôvodu inštalácie elektronického uzamykania šachty na niekoľko dní mimo prevádzky. Jeho opätovné spustenie predpokladáme v stredu 23. januára 2019. Ospravedlňujeme sa za komplikácie a ďakujeme za pochopenie!


Poskytovanie dotácii na kultúrne a športové podujatia v roku 2019Mesto Myjava a Komisia kultúry a športu pôsobiaca pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave oznamujú fyzickým osobám, že v roku 2019 môžu v súlade so schváleným rozpočtom mesta Myjava na rok 2019 a v súlade so schválenými pravidlami pri poskytovaní finančných prostriedkov na realizáciu aktivít v oblasti kultúry a športu na území mesta Myjava požiadať o finančné prostriedky na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov pri príprave a realizácii aktivít v oblasti kultúry a športu.

Žiadosti na rok 2019 môžu záujemcovia podávať na podateľňu mestského úradu do štvrtka 28. 2. 2019. Komisia kultúry a športu potom posúdi jednotlivé žiadosti a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov v termíne do 31. 3. 2019. V prípade potreby ďalšie informácie získate na tel. číslach 034/6907 319 alebo 034/621 25 88.

(pdf) Pravidlá pri poskytovaní finančných prostriedkov na realizáciu aktivít v oblasti kultúry a športu na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Príloha č. 1 - žiadosť o dotáciu.pdf

(pdf) Príloha č. 2 - vyúčtovanie dotácie.pdf


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2019
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  148
Mesiac  15389
Celkovo729564

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac