Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 1.04. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyAktuálny súhrn informácii k mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19Krízový štáb v Myjave zasadal v utorok 10. 3. 2020 a prijal preventívne opatrenia týkajúce sa zatvorenia škôl a iných inštitúcii či zrušenia kultúrnych a športových podujatí ešte skôr, než boli avizované ochranné nariadenia na celoštátnej úrovni. Opatrenia boli prijaté vo väčšom rozsahu, než tomu bolo v iných mestách. Informovali sme o nich všetkými spôsobmi – na webe, na sociálnych sieťach, mestským rozhlasom, miestnou televíziou, informačnými tabuľami... 

Oznamy sa tiež dávali napríklad na vlakovú stanicu, posielali sa do firiem, oslovovali sme starostov a primátorov okolitých miest a obcí... Zverejnený bol celý príkazný list primátora, usmernenie NsP Myjava, informovali sme o pozastavení predaja na trhovisku, príhovoroch duchovných... Takisto sme informovali o opatreniach, ktoré prijal Ústredný krízový štáb SR, zverejnili sme usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe, či usmernenie pre občanov, ktorých sa týka povinná domáca karanténa. Mesto Myjava komunikuje s inštitúciami, neustále sleduje situáciu a v prípade nových dôležitých zistení informuje o nich verejnosť. Zdieľali sme relevantné linky na celkové opatrenia, na praktické rady a odporúčania. Tie sa týkali napríklad karantény, jej dodržiavania, nahlasovania podozrivých osôb. Mesto Myjava situáciu nijako nepodceňuje, ako sa to niektorí snažia prezentovať, ale práve naopak. Od začiatku k tejto nepríjemnej situácii, ktorá sa týka úplne všetkých, pristupuje zodpovedne. A budeme v tom naďalej pokračovať. Budeme informovať občanov o všetkom dôležitom vrátane opakovania základných rád a pravidiel, ktorými by sa mali v týchto dňoch a týždňoch riadiť.

Na margo niektorých konkrétnych vecí, ktoré na rôznych fórach odzneli a treba k nim zaujať stanovisko.
 
 • Mesto Myjava a jeho krízový štáb každý deň monitoruje a vyhodnocuje situáciu v súvislosti s koronavírusom, kontroluje vlastné aj súkromné zariadenia a dodržiavanie preventívnych opatrení. Naposledy Krízový štáb mesta Myjava zasadal včera, to jest v piatok 13. 3. 2020 popoludní, kde si jeho členovia prešli všetky úlohy a usmernenia vyplývajúce či už zo spomínaného príkazného listu primátora, nariadení Ústredného krízového štábu SR, odporúčaní hlavného hygienika SR a podobne. Naďalej komunikuje so zamestnávateľmi v meste, dopravcami, políciou, cirkevnými zbormi, nemocnicou... Mestská polícia posilnila hliadky až do odvolania.
 • Mesto Myjava sa takisto snaží reagovať na situáciu s nedostatkom rúšok na tvár na trhu. Dostávame otázky typu, prečo nie sme schopní každému občanovi zabezpečiť ochranné rúško... To je jednoducho v tomto momente nereálne. Ale vďaka ochote a spolupráci s niektorými myjavskými krajčírkami a krajčírskymi dielňami v okolí by malo byť na pondelok 16. 3. 2020 pripravených 500 ks ochranných rúšok, ktoré budú v prvom rade distribuované pre zamestnancov samosprávy, mestských zariadení, najmä tým, ktorí pracujú s najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva v ZOS Nezábudka a podobne. Je to dočasné a krízové riešenie a naďalej sa budeme pokúšať aj o nákup ochranných rúšok, ktoré budeme vedieť distribuovať občanom, v prvom rade seniorom a potom aj ďalším. NsP Myjava nás dnes informovala, že k dnešnému dňu, to jest k 14. 3. 2020, nebola ani jedna vzorka od pacientov pozitívne testovaná na koronavírus. Podľa MUDr. Gašparíka, riaditeľa NsP Myjava, boli prijaté opaternia, situácia je pokojná, nemocnica disponuje dostatkom respirátorov aj rúšok.
 • Objavili sa otázky na vycestovanie pána primátora do zahraničia. Túto informáciu môžeme potvrdiť, išlo o dlhodobo plánovanú dovolenku a samozrejme tak, ako na každého občana SR, aj na neho sa tým pádom vzťahujú preventívne a karanténne opatrenia, ktoré musí dodržať.

Usmernenie NsP MyjavaNemocnica s poliklinikou v Myjave informuje občanov, že v rámci ochrany zdravia pacientov a zamestnancov NsP Myjava sa budú všetky priestory zamykať v pracovných dňoch od 16.00 hod. do 6.00 hod. Počas víkendov a sviatkov budú zamknuté po celý deň. NsP Myjava prosí akútnych pacientov, aby v tomto čase použili vchod za recepciou. Tam je potrebné zazvoniť na domový zvonček a zodpovedať obsluhe recepcie základné otázky o zdravotnom stave:

 • Máte jeden z príznakov – horúčka, kašeľ, dušnosť, bolesti svalov ako pri chrípkovom ochorení?
 • Navštívili ste za posledných 14 dní Taliansko, Čínu, Južnú Kóreu, Irán alebo ste boli v kontakte s osobou podozrivou alebo potvrdenou na COVID-19?
Po zodpovedaní otázok obsluha recepcie rozhodne, či Vás priamo pustí na príslušné oddelenie alebo privolá lekára, ktorý si Vás prevezme priamo pri vstupe do NsP.
 
Návštevy pacientov sú prísne zakázané!
 
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých je otvorená štandardne! Pracovné dni od 16.00 do 22.00 hod., počas víkendov a sviatkov od 7.00 do 22.00 hod.
 
Mudr. Pavol Halaš, MPH.
Námestník riaditeľa pre LPS

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojokSPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu informuje obyvateľov Myjavy, že bude vykonávať rekonštrukciu plynovodu a prípojok v termíne od 16. 3. 2020 do 30. 9. 2020 v lokalitách Z. Zgurišky, Pirte, Zory Lackovej, Hoštáky, Gegeľovská, Moravská. V tejto súvislosti informujú, že v rámci uvedenej rekonštrukcie bude prerušená distribúcia zemného plynu počas rekonštrukčných prác. Presný termín rekonštrukcie konkrétnych prípojok bude oznámený každému odberateľovi, resp. správcovi objektu.

Celé znenie oznámenia:

(pdf) Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojok.pdf

Duchovní sa prihovoria veriacim prostredníctvom obrazoviekZ dôvodu zákazu konania Bohoslužieb a Svätých omší sa miestni duchovní evanjelickej a katolíckej cirkvi svojim veriacim prihovoria prostredníctvom obrazoviek Televízie Myjava. Príhovory televízia odvysiela 15. marca 2020 o 10.00 hod. a o 18.00 hod. Následne budú príhovory uverejnené aj na youtube kanáli TV Myjava.


Pozastavený predaj na trhoviskuMesto Myjava informuje občanov, že predaj na mestskom trhovisku je pozastavený až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie!


Mesto Myjava prijalo opatrenia s ohľadom na koronavírusZverejňujeme príkazný list primátora Myjavy Pavla Halabrína s prijatými opatreniami s ohľadom na koronavírus COVID – 19.

 

Príkaz č. 1 primátora Mesta Myjava 

Na základe rokovania Krízového štábu a záverov porady s predstaviteľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v záujme preventívnej ochrany obyvateľov prikazujem s okamžitou platnosťou:

 

 1. Štatutárnym orgánom mestom zriadeným organizácií zabezpečenie a rešpektovanie nasledovných preventívnych opatrení:

 • uzavretie všetkých kultúrnych, športových a voľnočasových zariadení a zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí. Dňom 11. 03. 2020 sa uzatvárajú športové haly, plaváreň, futbalové areály, mestské športoviská, detské ihriská, kultúrny dom Samka Dudíka, knižnica, Gazdovský dvor, Centrum voľného času, Kino Primáš a počas uzávery sa vykonajú dezinfekčné a hygienické opatrenia. Priestory budú uzavreté pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia, súťaže, tréningy a nácviky.
 • uzavretie Domova sociálnych služieb Úsvit, všetkých školských a predškolských zariadení v pôsobnosti Mesta Myjava dňom 12. 03. 2020, to znamená, že DSS, materské školy, základné školy, Základná umelecká škola a Centrum voľného času prerušia dňom 12. 03. 2020 prevádzku a budovy budú pre verejnosť uzavreté. Riaditelia zabezpečia počas uzávery dezinfekciu a hygienickú ochranu objektu, zabezpečia ochranu objektu a preberanie pošty a elektronickej schránky. Zároveň odporúčam riaditeľke neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. a vedúcej zariadenia DSS Úsvit realizovať tie služby pre svojich klientov, ktoré je možné vykonávať v rodine a o ktoré budú mať rodičia záujem.
 • zrušiť všetky kurzy, výlety, exkurzie, či výmenné pobyty pripravované na toto obdobie.
 • zamestnanci týchto zariadení budú počas uzávery čerpať pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Spôsob a organizáciu si počas uzávery určia riaditelia organizácií.
2. Zodpovedným pracovníkom mestskej turistickej ubytovne na Trokanovej ulici, slobodárok na Trokanovej ulici a Zariadenia sociálnych služieb Nezábudka:
 • obmedzenie vstupu neubytovaných občanov. Zamedzenie zhromažďovania sa ubytovaných nájomníkov, či klientov v zariadeniach, zakazuje sa organizovať akékoľvek schôdze, porady, oslavy a stretnutia.
 • v ZOS Nezábudka zabezpečiť terénnu opatrovateľskú službu v odôvodnených prípadoch s dôrazom na ochranu opatrovateliek i opatrovaných.
 • zabezpečiť trvalé vykonávanie dezinfekčných a hygienických opatrení v zariadeniach počas dňa a zvýšiť opatrenia na osobnú hygienu a ochranu ubytovaných zakúpeným potrebných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zo zdrojov zariadení. Zároveň nariaďujem na personálne zabezpečenie a posilnenie nevyhnutných činností presunúť potrebný počet pracovníkov nasledovne:
          a) ZOS Nezábudka zo Základnej školy Viestova
          b) Turistická ubytovňa Trokanova zo Základnej školy Štúrova
          c) Slobodárky Trokanova zo Samšportu s.r.o. 

          Potreby, harmonogram a rozsah výpomoci si stanovia riaditelia dotknutých zariadení.
 • pripraviť krízovú variantu prevádzky zariadení v prípade prechodu do karantény, či uzavretia zariadenia s potrebným personálnym, technickým a organizačným zabezpečením.
3. konateľom Správy majetku mesta Myjava s.r.o. zabezpečiť:
 • pravidelnú dôkladnú dezinfekciu a hygienickú očistu mestských WC, autobusových zastávok, odpadových košov, lavičiek, detských ihrísk a priestorov Domu smútku
 • pri konaní pohrebných obradov upozorniť zúčastnených na potrebu preventívnych opatrení zníženia rizika možného prenosu vírusového ochorenia
4. náčelníkovi Mestskej polície zabezpečiť dňom 12. 03 .2020:
 • posilnenie služieb na dve samostatné hliadky v čase od 10,00 – 22,00 hod. so zameraním sa na uzavreté budovy, športoviská a ihriská
 • zvýšiť kontrolu reštauračných, pohostinských zariadení, čerpacích staníc a barov, s dôrazom na stretávanie sa mládeže a konzumáciu alkoholu
 • pri svojej kontrolnej činnosti upozorňovať obyvateľov na riziko pri vytváraní skupín, zhromažďovaní sa a pod. 
5. pracovníkom Mestského úradu:
 • dôkladne dbať na osobnú hygienu a ochranné opatrenia, vyhýbať sa osobnému kontaktu
 • zvážiť účasť či organizáciu rôznych konaní a možnosť ich realizácie iným spôsobom
 • zakazujem akékoľvek služobné cesty, porady, školenia, semináre s výnimkou riešenia vzniknutej rizikovej situácie.
 • prevádzkovým pracovníkom zabezpečiť pravidelnú a systematickú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, zábradlí a všetkých technických zariadení, s ktorými prichádza do kontaktu verejnosť.
6. prevádzkovateľom reštauračných, pohostinských zariadení a barov odporúčam zvážiť skrátenie prevádzkových hodín do 21,00 hod., obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiadam ich o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach.
 
7. prevádzkovateľov služieb hromadnej prepravy osôb žiadam o dôkladné opatrenia na dezinfekciu a hygienu prostriedkov hromadnej dopravy a poučenie vodičov o zásadách na zníženie rizika prenosu vírusu.
 
8. predstaviteľov všetkých spoločenských, stavovských, sociálnych či záujmových organizácií v meste žiadam neorganizovať žiadne porady, zasadnutia, schôdze, oslavy, ani iné podujatia ich členov a žiadne exkurzie, výlety či zájazdy mimo nášho regiónu. Zároveň ich upozorňujem, že mesto im neposkytne žiadne priestory na tieto podujatia. Uzavretý bude i Klub dôchodcov a Materské centrum Pampúšik.
 
9. predstaviteľov cirkví žiadam o vykonávanie ich úloh a činností tak, aby sa čo najviac minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných podujatí a úkonov.
 
10. podnikateľov a predstaviteľov podnikateľských subjektov prosím o zváženie spôsobu vyplácania matiek detí počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení. Zároveň ich žiadam o prijatie opatrení pri organizácii výroby, rokovaní, expedovaní tovaru či cestovaní zamestnancov na minimalizáciu rizika šírenia koronavírusu. Riaditeľov ubytovacích zariadení žiadam o preverovanie predchádzajúcich pobytov záujemcov o ubytovanie.
 
Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 22. marca 2020 a žiadam všetkých o ich dôkladné rešpektovanie.
 
Pri potrebe získania informácií, vybavenia si úradných záležitostí alebo ak sa chcete poradiť, minimalizujte návštevy úradov a ak sa dá, riešte tieto veci telefonicky alebo internetom. Vaša požiadavka bude posunutá kompetentnému pracovníkovi a odpoveď dostanete.
 
E- mailové adresy a tel č.:
 
Sekretariát primátora: sekretariat1@myjava.sk, 034/6907210
Podateľňa: podatelna@myjava.sk, 034/6907221
Mestská polícia + dispečing: 159,  msp@myjava.sk, 034-6907111
Správa majetku mesta Myjava, spol. s. r. o.: kostelny.rastislav@mail.t-com.sk, 034/6907307, 034/6907309
 
V prípade otázok na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sú všetky kontakty uvedené na adrese www.upsvarnm.sk. Klienti tohto úradu so stanoveným termínom na marec budú oslovení telefonicky a určený nový termín.
 
Minimalizujte návštevy lekára, recepty riešte telefonicky, v prípade pocitu z ohrozenia či lekárskej pomoci, riaďte sa pokynmi v priloženom usmernení NsP Myjava.
(pdf) Usmernenie v súvislosti s koronavírusm v NSP Myjava.pdf
 
Vážení obyvatelia, všetky tieto opatrenia a nariadenia majú preventívny charakter. Majú slúžiť na to, aby sme minimalizovali možnosti príchodu či prenosu vírusu medzi nás a neohrozovali našich známych, blízkych. Nie je dôvod na paniku, ale ani nemáme právo myslieť si, že sa nás táto celosvetová krízová situácia netýka a že nás obíde. Buďme zodpovední, dôslední, chápaví a tolerantní, zdržujeme sa doma, poďme do prírody, venujme sa rodine.
 
Som presvedčený, že túto situáciu zvládneme bez mimoriadnych opatrení.
 
Ďakujem Vám za pochopenie, rešpektovanie a spoluprácu.
 
V Myjave dňa 10. marca 2020                                  
 
Pavel Halabrín 
primátor mesta

Právna poradňa v marci 2020Opäť by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 11. marca 2020 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Zbierka na pomoc rodine ukončenáMesto Myjava informuje občanov, že zbierka na pomoc rodine postihnutej tragédiou bude dnešným dňom ukončená. Celkovo sa vyzbieralo 15 747,23 €. Mesto Myjava je s rodinou v kontakte a všetky finančné prostriedky budú prevedené na účet, ktorý rodina Škarítková uvedie. Rodičia aj touto cestou ďakujú všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť a prispieť. Zároveň informujeme, že zdravotný stav chlapca sa zlepšil a bol prepustený z nemocnice domov.


4

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2020
PUSŠPSN
  2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online11
Dnes  1447
Mesiac  1447
Celkovo1096304

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac