Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.12. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyOznámenie verejnosti o zámere navrhovanej činnostiV zmysle § 23 ods. 3 zákona ako dotknutá obec informujeme verejnosť mesta Myjava o zámere navrhovanej činnosti „Novostavby bytových domov Myjava - Vŕšok“. Do dokumentov  je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Myjave, oddelenie výstavby a ŽP č. dv.  219 v dňoch : pondelok, utorok, streda  od 8.00 - 16.00 hod., štvrtok a piatok od 7.00 do15.00 hod. 

„Novostavba bytových domov Myjava - Vŕšok“.pdf


Myjavské cintoríny už možno navštíviť aj virtuálneČasto si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných veľmi ťažké. Takáto informácia sa však dá pohodlne a rýchlo nájsť už aj na Myjave návštevou takzvaného virtuálneho cintorína. Mesto Myjava má totiž od septembra 2019 v rámci rozširovania cintorínskych služieb pre občanov zverejnené svoje cintoríny na portáli www.myjava.cintoriny.sk. Tie boli spracované na základe aktualizovanej evidencie hrobových miest Správou majetku mesta Myjava a technické riešenie zabezpečovala spoločnosť TOPSET Solutions s. r. o.

Spomínaný portál slúži nielen občanom mesta, ale aj širšej verejnosti a záujemcovia tu môžu v prípade potreby vyhľadať zosnulých podľa mena a priezviska, prípadne čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape či fotografie náhrobkov. K dispozícií sú pre kontrolu údaje zomrelých, informácie o uzavretých zmluvách a platbách za hrobové miesto. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Okrem toho majú návštevníci portálu možnosť využiť aj jednu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne  totiž môžu položiť na 48 hodín veniec, kyticu, zapáliť sviečku a zanechať na hrobe zosnulého krátky odkaz. Aj takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. A že má takáto forma spomienky svoje opodstatnenie dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál tiež poskytuje návštevníkom ďalšie informácie, ako napríklad príspevok o histórii a tradíciach pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty a podobne.

zdroj: Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.


Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 7. októbra 2019 o 15.00 h v priestoroch Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky č.12 v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 4. Prerokovanie  nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 5. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
 6. Správa o činnosti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT  spojená s prehliadkou zariadenia
 7. Rôzne
 8. Záver
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Oznam pre obyvateľov sídliska VŕšokAko sme už informovali, mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. bude realizovať v sobotu 5. októbra 2019 zber veľkoobjemového odpadu, takzvanú zberovú sobotu na území mesta Myjava. Obyvateľov sídliska Vŕšok žiadame, aby nevykladali veľkoobjemový odpad do uzatvárateľných kontajnerových státí, ale mimo nich. Pripomíname, že odpad treba vyložiť do 8.00 hod. výlučne v deň zberu. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie!


ZŠ Štúrova ul. hľadá upratovačkuZákladná škola na Štúrovej ul. v Myjave prijme do pracovného pomeru upratovačku na zastupovanie počas PN. Nástup do zamestnania je ihneď. Základná zložka mzdy (v hrubom) je 624 EUR. Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľ školy na telefónnom čísle 0905 619 866 alebo píšte na mailovú adresu riaditel@zsmyjava.org.


Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia mesta Stará TuráMesto Stará Turá zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Kvalifikačné predpoklady: 
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania alebo
 • stredoškolské vzdelanie technického zamerania (napr. stavebné, geodézia, kartografia a pod.) ukončené maturitnou skúškou 
 
Osobitné predpoklady: 
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a súvisiacich predpisov so stavebným konaním, prehľad v problematike životného prostredia, verejného obstarávania
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu
 • ovládanie práce s PC 
 • organizačné a komunikačné schopnosti, zmysel pre tímovú prácu, kultivované vystupovanie, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania  
Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického kontaktu a emailovej adresy spolu s požadovanými dokladmi je uchádzač povinný predložiť v termíne do 15. 10. 2019 na sekretariát Mestského úradu Stará Turá alebo poštou na adresu Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01  Stará Turá, s označením „výberové konanie VOVÚPaŽP“ - Neotvárať“

Dopravné obmedzenia kvôli Michalskému jarmokuMestská polícia Myjava upozorňuje vodičov a majiteľov motorových vozidiel, že z dôvodu konania XV. Michalského jarmoku v Myjave bude pre dopravu uzatvorené Námestie M. R. Štefánika od kruhového objazdu pri mestskom úrade po hotel Štefánik, a to od piatka 27. septembra 2019 od 24.00 h. Ďalej bude platiť zákaz parkovania na Námestí M. R. Štefánika na jednosmernej ceste pri trhovisku a pozdĺž rieky Myjava. Všetkých vodičov aj touto cestou prosíme o porozumenie a rešpektovanie obmedzení súvisiacich s Michalským jarmokom. Ďakujeme!


Jesenný zber veľkoobjemového odpadu bude v dvoch termínochMesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. bude realizovať v sobotu 28. septembra 2019 zber veľkoobjemového odpadu, takzvanú zberovú sobotu na území mestskej časti Turá Lúka a na kopaniciach. V meste Myjava bude tento zber spravený v sobotu 5. októbra 2019. V uvedených termínoch tak bude zbieraný starý nábytok (sedačky, kreslá, skrine, postele, stoly, stoličky, kuchynské linky...), podlahové krytiny (koberce, linoleá, plávajúce podlahy..), sanitárna technika (umývadlá, vane, toalety...), ostatné objemné odpady (staré lyže, bicykle, kočíky, veľké zrkadlá, matrace...)

Do tohto odpadu nepatria a nebudú odvážané:

 • nebezpečný odpad (žiarivky, použitý toner, oleje, nádoby od pesticídov, autobatérie, monočlánky, nádoby znečistené od farieb, lepidiel a ropných látok...)
 • pneumatiky
 • elektroodpad (vyradené televízory, rádia, počítače, vysávače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky...)
 • stavebný odpad (zmes betónov, tehiel, obkladačiek...)
 • uhynuté zvieratá
 • bežný zmesový komunálny odpad
 • triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky)

V deň zberu môžu občania do 8.00 h vyložiť do priestoru kontajnerového stojiska pri bytových domoch a pred svoj rodinný dom výlučne uvádzaný veľkoobjemový odpad, ktorý bude v ten istý deň zvážaný pracovníkmi spoločnosti BRANTNER Slovakia, s. r. o. Ešte raz upozorňujeme na dva termíny zberu podľa lokalít a prosíme všetkých občanov, vykladajte len v deň zberu výhradne veľkoobjemový odpad. Iný druh odpadu odvážaný nebude. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie!


4

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
December 2019
PUSŠPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  771
Mesiac  22281
Celkovo972067

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac