Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 28.02. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyInformácie o testovaní antigénovými testami v meste Myjava od 1. 2. do 6. 2. 2021Mobilné odberové miesto na štadióne – 3 940 testov, z toho 32 pozitívnych. Odberové miesto v nemocnici – 1 395 testov, z toho 11 pozitívnych.

Celkom bolo v meste Myjava otestovaných 5 335 ľudí, z toho pozitívnych výsledkov bolo 43, čo je 0,8%. V týchto výsledkoch sú započítané i výsledky tzv. ,,školského‘‘ testovania v piatok a sobotu 5. a 6. februára. Tohto testovania sa zúčastnilo 2 604 obyvateľov – učiteľov, zamestnancov škôl, študentov, rodičov, ale i veľké množstvo tých, pre ktorých to určené nebolo. Nevadí, výsledok 15 pozitívnych testov a 0,57% infikovaných je veľmi dobrý.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa testovania zúčastnili a samozrejme tým, ktorí ho zrealizovali. Už len zistiť, prečo sme v mapách bordoví :-).

Pekný večer prajem,

Paľo Halabrín


Informácie o odberových miestach a podmienkach vstupu do škôl od 8. februáraMesto Myjava ako zriaďovateľ školských zariadení na základe informácií Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR informuje občanov o otvorení I. stupňa základných škôl a maturitných ročníkov stredných škôl. Od 8. februára 2021 sa sprístupňuje prezenčná výučba pre žiakov I. stupňa základných škôl, posledných ročníkov stredných škôl (maturitných) a tiež pokračuje prevádzka škôlok. Otvorená len pre I. stupeň žiakov ZŠ bude ZUŠ pre individuálne vzdelávanie a tiež Špeciálna škola.

Pri vstupe do budovy školy sa zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia detí a študenti preukážu negatívnym výsledkom testu na koronavírus nie starším ako 72 hodín (t. z. test musí byť vykonaný  od 5. do 7. februára), prípadne osvedčením od lekára o prekonaní choroby starým najviac 3 mesiace.

Žiaci I. stupňa ZŠ a deti MŠ nie sú povinné sa preukázať testom. Zákonní zástupcovia (minimálne jeden z. z.), maturanti a zamestnanci škôl sú povinní. V prípade, že sa zamestnanec školy, alebo zákonný zástupca nepreukáže certifikátom s negatívnym výsledkom testu na COVID, nebude jeho dieťaťu umožnený vstup do budovy. Chápeme, že množstvo ľudí môže byť s takýmto nariadením nespokojné, nejestvuje však momentálne iné východisko, ako vytvoriť bezpečné podmienky v školách. Dištančné vzdelávanie bude od 8. 2. prístupné iba pre II. stupeň ZŠ a ostatné ročníky SŠ.

Pre kapacitné zvládnutie otestovania zamestnancov a rodičov detí budú v Myjave v piatok 5. februára a v sobotu 6. februára 2021 otvorené 4 odberové miesta:

  • v KD Samka Dudíka,
  • v telocvični SPŠ (obe v piatok od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00hod),
  • na štadióne Spartaka Myjava (v piatok od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00hod),
  • možnosť otestovať sa je aj v NsP Myjava, v piatok od 10.30 do 14.30 a v sobotu od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00h.

Posledné testy sa v OM vykonajú 15 minút pred zatvorením.

Odberové miesta slúžia pre zamestnancov a zákonných zástupcov detí, ale otestovať sa podľa svojho uváženia a uváženia rodičov môžu aj iní rodinní príslušníci a aj deti. V odber. miestach sa môžu otestovať aj rodičia detí ZUŠ a Špeciálnej školy a občania, ktorí potrebujú od 8. 2. nevyhnutne nový certifikát pre vstup do zamestnania. Rodičia pri administratívnom zapisovaní uvedú meno žiaka a školu/škôlku, ktorú navštevuje. Po otestovaní budú nápomocné školy, ktoré budú s rodičmi v prípade potreby individuálne komunikovať.

 

Po niekoľkých pokusoch máme teraz mimoriadnu príležitosť vrátiť deti do škôl. Ak testovanie a otvorenie prebehne úspešne, veríme, že postupom času bude možné nakoniec otvoriť školy pre všetkých. Najúčinnejšou cestou, ako sa vyhnúť komplikáciám, je pretestovať čo možno najviac ľudí z hore spomínaných kritérií. Spoliehame sa na vás, milí občania.

V prípade zmien budeme občanov informovať. 


List primátora o otvorení škôlPrímátor Myjavy Pavel Halabrín adresuje občanom list s informáciami a podmienkami, za ktorých sa v Myjave od pondelka 8. februára otvorí  I. stupeň základných  škôl a maturitné ročníky. V piatok a sobotu budú zriadené v meste odberové miesta určené pre rodičov a zamestnancov škôl:

Vážení obyvatelia, rodičia, zamestnanci škôl, tak sme sa dočkali. :)

Môžeme od pondelka oficiálne otvoriť prvý stupeň základných škôl , materské školy, ZUŠku. Máme obrovskú výhodu v tom, že nám škôlky a školské kluby už pracujú. Niekde týždne, inde pár dní. Pre Vaše informovanie, prikladám postrehy a to ako to 3 dni funguje v školských kluboch na ZŠ Štúrova. Podobne je to aj na Turej Lúke, čiastočne aj na Viestovej. Obrovská vďaka patrí všetkým, čo to pomohli takto zvládnuť a pomôcť deťom.

Od pondelka pripravujeme otvorenie všetkých tried prvého stupňa základných škôl, materských škôl a individuálneho vzdelávania v umeleckej škole. Zajtra a pozajtra budú otestovaní všetci zamestnanci škôl a školských zariadení a pripravené 3 odberné miesta pre všetkých rodičov detí, ktoré od pondelka budú chcieť do škôl či škôlky chodiť. Bude podmienkou test aspoň jedného z rodičov, ale nie je problém pretestovať každého, čo s deťmi žije v spoločnej domácnosti. Výnimku majú len tí, čo COVID prekonali v posledných 3 mesiacoch, žiadne iné nebudeme akceptovať. Či sa nám to páči alebo nepáči, musíme sa s tým zmieriť a nasledujúce týždne sa vždy v piatok alebo sobotu testovať. Komunikujeme to i so zamestnávateľmi, aby aj u nich organizované testovanie bolo každý piatok a nemuseli sa tak ich zamestnanci, ktorí majú deti v škôlke alebo škole testovať 2x za týždeň. Mesto vytvorí všetky podmienky a dostatok odberových tímov, aby to bolo rýchle a bezproblémové. Pre odbúranie administratívy, komplikácií pri kontrole, poprosím každého rodiča, aby pri administratívnom zapisovaní na odbernom mieste nahlásil triedu, školu, škôlku, kde jeho dieťa chodí. Túto informáciu škola dostane a nebude treba nič predkladať pri vstupe dieťaťa do školy či škôlky. Ale pozor, platí len testovanie od 5. 2. a vždy stačí na celý týždeň. Keďže sa otvárajú i maturitné ročníky, budú otestovaní všetci zamestnanci Gymnázia a Priemyslovky a chceme otestovať i všetkých študentov – maturantov. Títo, sa pri vstupe do školy musia preukázať certifikátom.

A ešte jedna informácia, vzhľadom na také dlhé obdobie, kedy boli školy zatvorené, obmedzenie možnosti pohybu i potrebu chodiť do práce, mesto v spolupráci so školami pripravuje na plánované prázdniny od 15. 2. do 19.2. projekt tzv. „Jarnej školy“, kde sú ochotní pedagogickí pracovníci robiť s deťmi a pomáhať im dobehnúť zameškané. A verím, že to pomôže i rodičom. Školy budú zisťovať záujem a podľa neho to nastavíme tak ako to budete potrebovať.

Dúfam a verím, že i profesori zo stredných škôl ponúknu, tým viac ako 100 maturantom, možnosť doučiť sa, dobehnúť zameškané, pripraviť sa na maturitu, prijímačky a hlavne na budúce štúdium na vysokej škole. Ak sa chce, dá sa všetko vymyslieť, zorganizovať a ten týždeň využiť v prospech týchto mladých ľudí.

Vážení priatelia, predpokladám , že odberné miesta budú na štadióne, priemyslovke a v Kultúrnom dome zajtra od 13,00 do 19,00 hod., v sobotu od 08,00 – 13,00 hod. a budú slúžiť výhradne na zabezpečenie otvorenia škôl, nie všetkým. Podrobnosti zverejníme, ešte ich však nevieme. Dúfam, že to využijú všetci rodičia detí, ktoré majú možnosť vrátiť sa do škôl a nebudeme sa v pondelok hašteriť, vyhovárať či vyhrážať. Ak chceme deti v školách, nie je iná možnosť.

Prajem pekný deň,

Váš Palo Halabrín.
 

 

Príloha: Postrehy zo školských klubov na Štúrovej ulici.pdf


V ''momke'' na štadióne opäť bezplatneVážení spoluobčania, 

Mesto Myjava informuje o zrušení poplatku za testovanie na COVID-19 v mobilnom odberovom mieste na štadióne Spartaka Myjava od 4. februára 2021. Bezplatne sa tu môžete otestovať v pracovné dni od 10. do 16. hodiny, s výnimkou prestávky (12.30-13.00h). 


Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave sa uskutoční 18. februáraPrimátor mesta Myjava, Pavel Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 18. februára 2021, o 15.00 hodine, v sále Kultúrneho domu Samka Dudíka. Program rokovania bude nasledovný:

1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Majetkové prevody
6. 4. Zmena rozpočtu roku 2020
7. Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2021
8. Ekonomická situácia mesta
9. Odvolanie a vymenovanie náčelníka MsP Myjava
10. Mesto a COVID – opatrenia, MOM, informácie
11. Záver
  

Materiály na rokovanie sú zverejňovanné  v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli TV Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní. V prípade zmien protiepidemiologických opatrení  budeme občanov o zmene podmienok rokovania Mestského zastupiteľstva s časovým predstihom informovať. 

 

 


  


V stredu budú stránky na úrade otvorené o hodinu neskôrPripomíname občanom, že mestský úrad v Myjave  funguje od začiatku týždňa v štandardnom režime v bežné stránkové hodiny, v pondelok až stredu od 8.00 do 16.00 a vo štvrtok a piatok od 7.00 do 15.00 hod. Výnimkou bude streda 3. 2. 2021, kedy z dôvodu pretestovania zamestnancov úradu a následnej dezinfekcie bude úrad pre stránky otvorený od 9. hodiny


Anketa Športovec Myjavy sa v roku 2021 neuskutočníKultúrna a športová komisia oznamuje, že z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie a taktiež prerušenia značnej časti športov resp. športových podujatí sa vyhlásenie „Športovec Myjavy 2020“ neuskutoční.

Plánované podujatie sa uskutoční až v budúcom roku, kedy sa vyhlásia športovci za roky 2020 a 2021.

Ďakujeme za pochopenie.

 

                                               Vladimíra Jurenková

                                           Kultúrna a športová komisia.


Výberové konania MŠ Bradáčova na 3 pracovné miesta učiteliek predprimárneho vzdelávaniaMaterská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, vypisuje výberové konania na voľné pracovné miesta učiteľka predprimárneho vzdelávania. Riaditeľka MŠ vypisuje výberové konania na 3 voľné pracovné miesta - učiteľka predprimárneho vzdelávania Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava a Elokovaného pracoviska, Hoštáky 671/12, Myjava.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené úplne stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného oboru pre materské školy (v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť školskej legislatívy, komunikačné a organizačné schopnosti, pozitívny prístup a vzťah k deťom, tvorivosť, flexibilita, lojalita, aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Hrubý príjem pedagogického zamestnanca v zmysle platnej školskej legislatívy sa pohybuje v závislosti od vzdelania: - stredoškolské vzdelanie od 738,50 €/ mesiac.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis a motivačný list,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno poslať do 15.2.2021 poštou, alebo doručiť osobne na adresu školy, prípadne zaslať e-mailom na adresu: lubica.kozarova@msbradacova.eu, lucie.hlavatovicova@gmail.com.
Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslané vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ďalšie požiadavky. Nástup do zamestnania od 1.3.2021 a od 8.3.2021.


4

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  324
Mesiac  46923
Celkovo1571858

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac