Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 18.09. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v utorok 25. júna 2019 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Analýza zabezpečenia komunálnych služieb pre mesto Myjava na obdobie od 11/2020
 2. Rýchle občerstvenie – Radoslav Bobčík
 3. Revitalizácia sídliska Vŕšok – informácia o realizovanom projekte
 4. Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava
 5. Rôzne
Ing. Jana Cablková
zapisovateľka komisie

Oznámenie o začatí vodoprávneho konaniaOkresný úrad Myjava ako príslušný správny orgán oznamuje začatie konania, ktoré sa týka predĺženia platnosti povolenia podľa § 67 a § 69 stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o predĺžení stavebného povolenia verejnou vyhláškou „Kanalizácia obce Brestovec – I. stavba , SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, PS 01 Prečerpávacie stanice technológia“.pdf

Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 24. júna 2019 o 15.00 h v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka, ul. Hurbanova č.621/13 v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 4. Prerokovanie  nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 5. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
 6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“  a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Myjava“.
 7. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“  za rok 2018  spojená s prehliadkou zariadenia
 8. Rôzne
 9. Záver 
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Pozvánka na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. júna 2019 o 13.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2019
 6. Majetkové prevody
 7. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“  za rok 2018
 8. 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.4.2019 RO 1/2019 a 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.6.2019 RO č. 2/2019
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa na nákup potravín a na úhradu výšky režijných nákladov školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava – CVČ Myjava
 11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“  a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Myjava“.
 12. Návrh Programu odpadového hospodárstva Mesta Myjava 2016 – 2020
 13. Analýza zabezpečenia komunálnych služieb v meste Myjava
 14. Informácia z výberového konania na obsadenie funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti SAMŠPORT s.r.o. Myjava a návrh na obsadenie funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti SAMŠPORT s.r.o. Myjava so sídlom Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
 15. Rôzne 
 16. Prehliadka investičných akcií: Revitalizácia sídliska Vŕšok, Dom smútku, Cyklochodník Lesanka
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Roľnícke družstvo upozorňuje na postrekyRoľnícke družstvo Turá Lúka informuje, že na základe Rozhodnutia o súhlase na pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti v území s druhým a tretím stupňom ochrany, že dnešným dňom, t.j. 10. 6. 2019, začína s aplikáciou chemických látok na ochranu pestovaných plodín. Aplikovať sa bude prípravok CASPER 55 WG na pôdnych blokoch Hlákovská, Pod školou, Hložníky, Pod Korytárkou a Arenda. Na pôdny blok Pri hnojisku v k. ú. Vrbovce sa bude aplikovať v priebehu týždňa podľa agroklimatických podmienok prípravok TITUS 25 WG. Prípravky na ochranu rastlín sa budú aplikovať v zmysle podmienok vykonávania činnosti zabezpečujúcich ochranu prírody a krajiny.


Zmena vývozu komunálneho odpaduMesto Myjava a spoločnosť BRANTNER Slovakia s. r. o. informujú občanov o zmene vývozu komunálneho odpadu. Vývoz, ktorý má byť uskutočnený v pondelok 10. 6. a v utorok 11. 6. 2019 v lokalitách Komenského, Krmanova, Tehelná, Jablonská a miestna časť U Zemanov bude realizovaný pre obyvateľov už v nedeľu 9. 6. 2019. Pre areáli firiem v uvedených lokalitách bude náhradný vývoz uskutočnený vo štvrtok 13. 6. 2019. Prosíme preto občanov, aby v náhradnom termíne sprístupnili svoje nádoby na komunálny odpad. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme!


Odstávka elektrickej energie v júniZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje obyvateľov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v stredu 5. 6. 2019 v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • LOKA MALEJOV č. 657, 658, 659, 659/OP, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 668/VE, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 686, 687, 687/OP, 689, 690, 690/VE, 691, 692, 692/OP, 693, 694, 695, 696, 697, 1016, 3433/TS
 • LOKA MRAČNOV č. 675 , 676, 677
 • LOKA ŠTVERNÁ č. 637 , 639, 639/BL, 640, 640/VO, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656

Rekonštrukcia plynovodov bude ukončenáSPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu informuje obyvateľov Myjavy, že rekonštrukcia plynovodov a plynových prípojok na ul. 1. Mája a Hurbanova bude v budúcom týždni ukončená. Dodávky zemného plynu pre obyvateľov by mali byť obnovené od stredy 5. júna 2019. O prípadných zmenách budeme informovať.


5

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2019
PUSŠPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online13
Dnes  854
Mesiac  18433
Celkovo860506

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac