Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 18.09. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyKrytá plaváreň opäť v prevádzke      Spoločnosť Samšport ako správca mestských športových zariadení oznamuje verejnosti, že od piatka 19. februára 2016 bude po pravidelnej odstávke opäť v prevádzke krytá plaváreň v Myjave. Navštíviť ju môžete v utorok až sobotu od 15.00 do 20.00 h, v nedeľu je bazén otvorený od 10.00 do 20.00 h. Vstupné je pre dospelých 2,- €, deti a mládež do 18 rokov zaplatia 1,50 €, držitelia preukazu ZŤP a dôchodcovia 1,- €, no a deti do 3 rokov majú vstup voľný. Prevádzka sa začne v piatok ranným plávaním od 6.00 h.


Upozornenie pre občanov      Spoločnosť KONFER informuje verejnosť, že vo štvrtok 18. februára 2016 bude vykonávať demontáž vzdušného vedenia na Ul. 8. apríla v Myjave. Zároveň prosí všetkých obyvateľov či návštevníkov tejto lokality o súčinnosť a prosí ich, aby v tento deň neparkovali motorovými vozidlami pod káblovými prevismi. Ďakujeme za pochopenie!


Oznámenie zo Zberného dvora v Myjave      Spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. § 69 ods. 8 od 1. januára 2016 nepreberá do Zberného dvora na Brezovskej ulici č. 10 v Myjave opotrebované pneumatiky, kat. č. odpadu  16 01 03. Konečný používateľ má pneumatiku v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z. z. § 72 odovzdať distribútorovi pneumatík.


Pozor, zmena v právnej poradni!      Z dôvodu ochorenia mediátora Ing. Igora Mozoláka bude právna poradňa naplánovaná na stredu 10. februára 2016 fungovať v upravenom režime. Začne sa až o 15.00 h bezplatným poradenstvom advokáta Mgr. Ľubomíra Kariku, tak ako bolo uvedené v pôvodnej pozvánke. Pripomíname, že právne poradenstvo a mediácia je poskytovaná občanom Myjavy bezplatne vždy v druhú stredu v mesiaci v zasadacej miestnosti č. 305 na 2. poschodí Mestského úradu v Myjave. Ďakujeme za pochopenie!


Pozvánka na februárové rokovanie MsZ v Myjave      Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa v súlade s plánom zasadnutí na rok 2016 uskutoční vo štvrtok 25. februára 2016 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti č. 305 na 2. poschodí Mestského úradu v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Majetkové prevody
5.    7. zmena rozpočtu RO č. 6/2015 zo dňa 30. 12. 2015
6.    Finančné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015
7.    Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch – predloženie návrhu
8.    Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016
9.    Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava
10.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2015
11.  Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2015
12.  Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2015
13.  Informácia o pripravovaných investičných akciách Mesta Myjava v roku 2016
14.  Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 - schválenie
15.  Rôzne
16.  Záver
 
Pripomíname, že rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v samospráve zaujímate, naň srdečne pozývame. Rokovanie bude opäť vysielané naživo a môžete ho sledovať tu: http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava. Neskrátený záznam potom odvysiela vo svojom programe Televízia Myjava a bude dostupný aj na našom webe.

Prijímanie detí do materských škôl      Mesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl mesta v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určilo po dohode s riaditeľkou materských škôl miesto a čas zápisu detí do materských škôl. Prijímanie detí do materských škôl na školský rok 2016/2017 sa tak uskutoční v termíne od 2. mája do 31. mája  2016 v čase od 8.00 do 16.00 hodiny. Podmienky prijímania sú nasledovné:

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia  piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené v materskej škole vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, ktoré určí riaditeľka školy.

Deň otvorených dverí v ZŠ Štúrova ul.      Základná škola na Štúrovej ulici 18 v Myjave srdečne pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 15. marca 2016. Škola pre nich pripravila ukážky vyučovania v triedach, športové aktivity v školskej telocvični, tvorivé dielne v herni Feferónik, aktivity v počítačovej učebni a podobne. Príďte sa na vlastné oči a uši presvedčiť, čo všetko vám škola na Štúrovej ulici ponúka. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.zsmyjava.edupage.org.


Zápis detí do prvého ročníka      Mesto Myjava oznamuje verejnosti, že ako zriaďovateľ v súlade s § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určilo miesto a čas zápisu detí do základných škôl mesta Všeobecne záväzným nariadením č. 140/2015 na tretí týždeň v mesiaci apríl v danom školskom roku. Zápis do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční:

- Základná škola Viestova ul. - 21. a 22. apríla 2016 od 12.00 do 17.00 h
- Základná škola Štúrova ul. - 21. a 22. apríla 2016 od 12.00 do 17.00 h
- ZŠ s MŠ Turá Lúka - 21. apríl 2016 od 12.00 do 17.00 h

63

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2019
PUSŠPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  64
Mesiac  17644
Celkovo859717

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac