Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 7.04. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyMarcová odstávka elektrickej energieZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje občanom Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v utorok 14. 3. 2017 v čase od 7.20 do 15.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • JABLONSKÁ č. 10, 101, 107, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 14/VE, 15, 16, 18, 19, 19/BL, 19/VE, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3419/TS, 3422/TS, 37, 3728, 3765/2, 39, 4, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 63/VO, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 99/BL

ŠVPS SR vydala mimoriadne núdzové opatrenia     Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava (ďalej ŠVPS) informuje verejnosť o vydanom mimoriadnom núdzovom opatrení v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky, ktoré vydala na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania. Na základe tohto opatrenia ŠVPS nariaďuje vlastníkom alebo držiteľom vtáctva či hydiny:

 1. Zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou,
 2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny,
 3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach,
 4. prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom,
 5. novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované,
 6. pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje,
 7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou,
 8. správne používať osobné ochranné pomôcky,
 9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu,
 10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom,
 11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 12. bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 • pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
 • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Odôvodnenie: 

     Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenia vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na územie Európy a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby. Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.

Kontaktné údaje

Ústredný riaditeľ ŠVPS SR: Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
tel.: 02/ 602 57 212
fax: 02/ 602 57 242
e-mail: sekretariat-UR@svps.sk

Podateľňa ŠVPS SR

tel.: 02/ 602 57 307
otváracia doba: od 8.00 do 15.00 h


RVPS Senica
Čáčovská 305
905 01 Senica

tel.: 034/651 28 81
e-mail: riaditel.SE@svps.sk
pohotovostné číslo: 0918 611 948, 0907 706 446


RVPS Nové Mesto nad Váhom
Tajovského 235/7
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: 032/71 25 46
e-mail: riaditel.NM@svps.sk
pohotovostné číslo: 0907 753 929, 0918 627 231


Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoTajomníčka Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 21. februára 2017 o 15.00 h v malej zasadcej miestnosti Mestského úradu Myjava, I. poschodie, číslo dverí 217. Program rokovania bude nasledovný:

 • Informácia o možnej rekonštrukcii objektov na Trokanovej ulici č. 236, 234 – Ing. Ondrej Kubica,
 • prerokovanie plánu činnosti komisie na rok 2017,
 • prerokovanie materiálov oddelenia – pridelenie bytov na sídlisku Kamenné, prerokovanie nových žiadostí o byty a ubytovanie,
 • rôzne.

Krytá plaváreň opäť v prevádzkeSpoločnosť Samšport, s. r. o. ako správca mestských športových zariadení oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň v Myjave bude od piatka 17. februára 2017 opäť fungovať v štandardnom režime. Prevádzka plavárne sa začne o 6.00 h ranným plávaním. Pripomíname, že plaváreň je verejnosti k dispozícií v týchto časoch:

 • Pondelok: 6.00 - 8.00 h
 • Utorok: 15.00 - 20.00 h
 • Streda: 6.00 - 8.00 h, 15.00 - 20.00 h
 • Štvrtok: 15.00 - 20.00 h
 • Piatok: 6.00 - 8.00 h, 15.00 - 20.00 h
 • Sobota: 15.00 - 20.00 h
 • Nedeľa: 10.00 h - 20.00 h

Ste srdečne vítaní !


Prieskum Národnej banky Slovenska a Štatistického úradu SRNárodná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a o spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS - Household Finance and Consumption Survey. Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru atď. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných 400 obcí, medzi nimi aj mesto Myjava. Do zisťovania je tak zaradených viac ako 4000 domácností. Z tohto dôvodu informujeme občanov Myjavy, že v období od 1. februára do 30. apríla 2017 navštívi vybrané domácnosti pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci zisťovania zo strany občanov poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta Myjava     Predseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč - Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. februára 2017 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Majetkové prevody
 3. Návrh právnej úpravy vlastníctva a výstavby miestnej komunikácie
 4. Piata zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
 5. Rôzne
Ing. Jaroslav Krč - Šebera
predseda komisie

Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mesta Myjava     AKTUALIZOVANÉ - Tajomníčka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta Myjava pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Kateřina Langrová, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 21. februára 2017 o 16.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Územný plán mesta Myjava - Zmeny a doplnky - informácia o lokalitách
 2. Zmeny a doplnky č. 3 Trenčianskeho samosprávneho kraja - obchvat Turej Lúky
 3. Tržnica - päť potenciálnych lokalít, zhodnotenie
 4. Dodatok č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava
 5. Ľadová plocha, športová hala
 6. Priemyselný park - rozšírenie v druhej etape
 7. Posúdenie napojenia na mestské komunikácie - Altcam Slovakia s. r. o., Centrum B s. r. o., KLM Myjava s. r. o.
 8. Rôzne - parkovisko pri nemocnici, možné zastavanie podchodu pri elektre TESA na Námestí M. R. Štefánika 70
 9. Návrhy a podnety členov komisie

Ing. Kateřina Langrová
tajomník komisieDôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2020
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online12
Dnes  818
Mesiac  9265
Celkovo1104122

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac