Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 29.01. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPrávna poradňa a mediácia pred občanovOpäť pripomíname, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 11. mája 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Upozornenie pre obyvateľov sídliska RozptylOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava oznamuje obyvateľom bytového domu na Hoštákoch č. 688/16, že od utorka 3. mája 2016 budú stavební robotníci osádzať nové obrubníky na parkovisku pred spomínaným bytovým domom. Ide práce súvisiace s pokračovaním projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií v Myjave. Aj touto cestou prosíme obyvateľov sídliska Rozptyl, aby od uvedeného termínu neparkovali na miestach, kde budú stavebné úpravy vykonávané. Ďakujeme za porozumenie!


Upozornenie pre občanovOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava upozorňuje a prosí obyvateľov, aby od štvrtka 28. apríla 2016 neparkovali svojimi motorovými vozidlami vo vnútroblokoch medzi ulicami Štúrova a Bradáčova a tiež na komunikácii medzi ulicami Bradáčova a Marečkova. Rekonštrukcia miestnych komunikácii totiž pokračuje a od uvedeného termínu bude dodávateľ prác zo spomínaných lokalít odstraňovať asfalt a pripravovať ich na asfaltovanie. Ďakujeme za porozumenie!


Dopravné obmedzenia a parkovanie počas Dní mestaMestská polícia Myjava oznamuje, že v sobotu 30. 4. 2016 bude v čase od 13.00 do 23.00 hod. uzavreté Námestie M. R. Štefánika z dôvodu konania podujatia Dni mesta Myjava 2016. V čase uzávierky nebude možné parkovať vozidlami v centre mesta od križovatky Nám. M. R. Štefánika s Moravskou ulicou po kruhový objazd pred mestským úradom. Mestská polícia preto žiada vodičov motorových vozidiel, aby sa počas uzávierky riadili pokynmi príslušníkov polície a dopravným značením. Ďakujeme za pochopenie!


Dôležité upozornenie pre rodičovPočas včerajšieho dňa, teda vo štvrtok 14. apríla 2016, sa objavili informácie od žiakov myjavských základných škôl na Viestovej aj Štúrovej ulici, že sa v blízkosti školských areálov pohybovalo podozrivé vozidlo s dvoma mužmi, ktorí ponúkali deťom odvoz domov. Podľa niektorých vyjadrení išlo o strieborné vozidlo s bratislavským EČV. No mohlo ísť aj o celkom iné auto. Informácie boli postúpené štátnej i mestskej polícií, takisto boli preverované záznamy kamerových systémov škôl i mesta. Napriek tomu, že sa na nich nič podozrivé neobjavilo a nejde o 100% potvrdené správy, informujeme o tejto skutočnosti verejnosť a vyzývame rodičov na obozretnosť. Takisto ich prosíme, aby pripomenuli svojim deťom, nech sa s nikým cudzím nepúšťajú do reči, nech si od nich nič neberú a už vôbec s nimi nesadajú do auta. Opatrnosti nie je nikdy dosť.


Hľadáme javiskových technikov na MFF MYJAVA 2016Blíži sa 57. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2016, ktorý sa bude konať v dňoch 17. až 19. júna 2016 a s tým opäť súvisí aj personálne zabezpečenie technickej obsluhy areálu, príprava a údržba hlavnej festivalovej scény v amfiteátri Trnovce. Záujemcovia, ktorí by chceli pred festivalom, počas neho a bezprostredne po ňom brigádovať ako javiskoví technici, sa môžu hlásiť čím skôr u Branislava Žilavého na tel. čísle 0915 058 752 (volať po 19.00 h).


Odstávka elektrickej energie v májiZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v utorok 3. 5. 2016 v čase od 7.45 do 9.15 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

- KOPISKÁ č. 3444/TS, 669, 670, 671
- MLYN JURAŠSKÝ č. 672/VE , 672/VO
- MRAČNOVEC č. 673
 
V stredu 4. 5. 2016 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- PÍLY č. 3459/TS, 621, 622, 624/BL, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 630/BL, 630/VO, 631, 632, 633 
 
Takisto v stredu 4. 5. 2016 budú v čase od 12.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- U ŠIMKOV č. 3462/TS, 451, 453, 454, 454/VE, 455, 456, 457, 458, 458/OP, 459, 459/OP, 460, 462, 463, 464, 485
 
Vo štvrtok 5. 5. 2016 budú v čase od 12.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- U MARKOV č. 770, 776, 777
- U PODZÁMSKYCH č. 829 , 830, 831
- U RYBKOV č. 778 , 779, 780, 780/VO, 781, 782
- LOKA U ZIMOV č. 3443/TS, 832, 832/VO, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 843, 844, 845
 
Takisto vo štvrtok 5. 5. 2016 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- U ZRÍNYCH č. 846, 847, 848
- VRCH CHLEBOV č. 3463/TS , 849, 849/VO, 850, 851, 852, 852/VE, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 861/BL, 862, 863, 864, 865, 866
 
Vo štvrtok 12. 5. 2016 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality: 
 
- DIELY č. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 267, 268, 269, 270, 271, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 318/VE, 319, 321, 322, 323, 324, 3 25, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 34, 3440/TS, 346, 35, 36, 37, 383, 393, 394, 395, 422, 682/P2 
- STRED OBCE č. 103 , 104, 122/VE, 151, 317, 382 
- TURÁ LÚKA č. 1160/1 , 148 
- ZA KODRETOU č. 38 , 399
 
Takisto vo štvrtok 12. 5. 2016 budú v čase od 12.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- SID KAMENNÉ č. 10, 12, 14, 16, 2, 2/VO, 22, 24, 26, 28, 3, 3449/TS, 3910/4, 3910/6, 4, 40, 4125, 4125/32, 4125/BL OK 105, 6, 8

Pozvánka na aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstvaPrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, č. dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Majetkové prevody
6.    Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2015, hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
7.    1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
8.    Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch - schválenie
9.    Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom a území mesta Myjava na rok 2016
       - schválenie
10.  Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava - schválenie
11.  Dodatok č. 4 k VZN  Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby  poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
12.  Dodatok č. 1 k VZN  Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava - schválenie
13.  Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015
14.  Informácia o príprave 56. Medzinárodného folklórneho festivalu
15.  Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015
16.  Rôzne
17.  Prehliadka okrajových častí mesta°
18.  Záver
 
Pavel Halabrín
primátor Myjavy
 
°- len v prípade ak zasadnutie mestského zastupiteľstva skončí v čase dennej viditeľnosti
 
Súčasťou programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Myjave bude aj žrebovanie tomboly, ktorú mesto vyhlásilo pri hlasovaní o ihrisko Žihadielko. Zároveň pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené na našom webe. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe.


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2020
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  237
Mesiac  26881
Celkovo1014541

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac