Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.09. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyMestský úrad bude zatvorenýMesto Myjava oznamuje občanom, že z dôvodu ohlásenej odstávky elektrickej energie zo strany distribučnej spoločnosti bude Mestský úrad Myjava v piatok 30. júna 2017 zatvorený. Prosíme vás, ak potrebujete niečo zo samosprávnej agendy vybaviť, naplánujte si to mimo tento termín. Ďakujeme za pochopenie!


Júlová odstávka elektrinyZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v pondelok 17. júla 2017 v čase od 7.45  do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • Hodžova ul. č. 2, 4, 6, 8
 • Štúrova ul. č. 20 , 22, 24, 26, 28

Začne sa folklórny festival, budú platiť dopravné obmedzeniaUž tento týždeň, v piatok 16. júna 2017, sa začne 58. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2017, ktorý potrvá do nedele 18. júna. Samospráva preto vyzýva vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby od piatka od 21.00 h neparkovali na parkoviskách v centre mesta na Námestí M. R. Štefánika a pri rieke Myjava z dôvodu príprav na sobotňajší Jarmek pot mijafskú vežu, ktorý bude súčasťou myjavského festivalu. Mestská polícia Myjava zároveň oznamuje, že v sobotu 17. júna 2017 bude v čase od 6.00 do 14.30 h uzavreté Námestie M. R. Štefánika vrátane komunikácie pri rieke Myjava a priestoru pri evanjelickom kostole z dôvodu konania jarmoku a sprievodu folklórnych súborov. V čase uzávierky nebude možné parkovať vozidlami v centre mesta. Mestská polícia preto žiada vodičov motorových vozidiel, aby sa počas uzávierky riadili pokynmi príslušníkov polície a dopravným značením. Doprava bude v tomto čase presmerovaná na Partizánsku ulicu, Ulicu 1. mája, Staromyjavskú ulicu a Pirte v oboch smeroch. Parkoviská pre návštevníkov festivalu budú aj tento rok na Marečkovej ulici, od križovatky Hurbanovej ulice s Moravskou ulicou po križovatku Hurbanovej ulice so Staromyjavskou ulicou a na Moravskej ulici po križovatku Moravskej ulice s Hurbanovou ulicou. Tiež bude možné využiť ostatné parkoviská na Myjave za predpokladu, že vodiči dodržia ustanovenia cestného zákona a nebudú obmedzovať iné motorové vozidlá či chodcov. Ďalšie parkovacie miesta budú k dispozícií v Trnovcoch. Budú riešené na trávnatých plochách neďaleko festivalového areálu. Ďakujeme za pochopenie!


Pozvánka na júnové rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoTajomníčka Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 20. júna 2017 o 15.00 h v priestoroch Domova sociálnych služieb Úsvit. Program rokovania bude nasledovný:

 • zasadnutie komisie  v priestoroch DSS Úsvit spojené s obhliadkou a informáciou o činnosti zariadenia
 • prerokovanie materiálov oddelenia
 • informácia o činnosti oddelenia soc.služieb MsÚ – Mgr. Gáliková, S. Podmajerská
 • rôzne (informácia o neplatičoch v nájomných bytoch, Trokanova a pod.)

Pokladňa MsÚ Myjava v pondelok zatvorenáMesto Myjava upozorňuje občanov, že z dôvodu prípravy rekonštrukcie mestského úradu a sťahovania kancelárie nebude v pondelok 19. júna 2017 v prevádzke pokladňa Mestského úradu Myjava. Prosíme vás preto, aby ste si prípadné úhrady miestnych daní a poplatkov naplánovali mimo uvedený termín. Ďakujeme za pochopenie!


Právna poradňa v júni 2017Znova by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Rovnako tomu bude aj v júni 2017. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 14. júna 2017 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Pozvánka na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. júna 2017 o 13.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania je nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2017
 6. Majetkové prevody
 7. 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017 k 30.6.2017 RO č. 2/2017
 8. Dodatok č. 7 k VZN Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.
 9. Návrh VZN Mesta Myjava o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Myjava
 10. Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2017 na činnosť CVČ zriadeného na území iného mesta resp. obce
 11. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2016
 12. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2016 -  Samšport , s.r.o., Spartak Myjava, a.s.
 13. Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2016: Sociálne služby Myjava, n.o. a Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.
 14. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2016
 15. Prezentácia činnosti spoločnosti Brantner Slovakia s.r.o, Vietnamská 22, Bratislava v meste Myjava
 16. Rôzne  
 17. Záver
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Opäť odstávka elektrinyAKTUALIZOVANÉ - Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení upozorňuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v stredu 21. júna 2017 v čase od 7.30 do 8.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • HLINICKÁ č. 40, 42, 44, 46, 48
 • KAMENNÝ KOPEC č. 10/GA , 20621, 22/GA, 23/GA, 24/GA, 33/GA, 9/GA
 • PARTIZÁNSKA č. 21/OP , 21/VE, 33
 • DOLNÁ ŠTVRŤ č. 10 , 11, 12, 12/VO, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3/BL, 30, 31, 32, 33, 34, 3405/TS, 35, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • VIESTOVA č. 1/MO
 • ZÁVRŠKY č. 13 , 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/OP
 • NÁM. M. R. ŠTEFÁNIKA č. 35 , 37/BL, 37/VE

Vo štvrtok 22. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • FIKT ZSE 17 (TUROLÚCKA) č. 44/BL
 • HLINICKÁ č. 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/VE, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30/VE, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 4, 40/VO, 4396//6, 5, 6, 8, 9, 95/22
 • HURBANOVA č. 13 , 17, 17/VO, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/VE, 31, 32, 33, 3406/TS, 36, 38, 40, 42, 44, 44/VE
 • MORAVSKÁ č. 1 , 10, 10/VO, 4, 7, 8
 • PAŽITE č. 17 2, 2/VO, 21, 23, 25, 29, 29/ZA, 3/BL, 3/VO, 432/5
 • ŠIMONOVIČA M. č. 1/ZA , 288
 • NÁM. M. R. ŠTEFÁNIKA č. 52 , 52/VE, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 78/BL, 78/ZA, 80, 82, 84, 86

V piatok 23. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • 8. APRÍLA č. 1, 10, 11, 13, 15, 15/VO, 2, 3, 3407/TS, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • JÁNOŠÍKOVA č. 1 , 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • KAMENNÝ KOPEC č. 11/GA , 12/GA, 13/GA, 14/GA, 15/GA, 16/GA, 17/GA, 18/GA, 19/GA, 20/GA, 21/GA, 25/GA, 26/GA, 27/GA, 28/GA, 29/GA, 3/GA, 30/GA, 31/GA, 32/GA, 34/GA, 4/GA, 5/GA, 6/GA, 7/GA, 8/GA, 99/GA
 • PAKANSKÁ č. 10 , 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 29/VE, 3, 31, 3411/32, 4311/73, 6, 8, 9
 • PARTIZÁNSKA č. 19 , 21, 23, 25, 27
 • VIESTOVA č. 2 , 4, 6, 6/VO

V pondelok 26. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • JABLONSKÁ č. 1, 3, 3/VO, 3414/TS 
 • KOMENSKÉHO č. 1  
 • KRMANOVA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 18/OP, 2, 4, 6, 8 
 • PARTIZÁNSKA č. 1 , 11, 13, 15, 17/A, 3, 35, 39/AB, 39/CD, 5, 7, 9 
 • PAŽICKÉHO č. 10 , 12 
 • SNP č. 11 , 7, 9 
 • ŽABOŠKREKY č. 10 , 11, 13, 15, 2, 4, 7, 9
V utorok 27. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 10.30 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:
 • CÁDROVA č. 1, 2, 3, 4, 6 
 • S. DUDÍKA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 2/VO, 20, 22, 24, 26, 28, 30/BL, 30/OP, 4, 6, 8 
 • GOLÁŇOVA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • HVIEZDOSLAVOVA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • JAVORINSKÁ č. 1 , 19, 2768/2, 29, 29/BL, 3 
 • CENGELKA č. 1/CH , 197/82, 2/CH, 3/CH, 4/CH, 5/CH, 9000 
 • PRIEČNE č. 29/VE , 29/ZA 
 • NOVOMESTSKÁ č. 11 , 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3/VE, 31, 33, 35, 37, 9 
 • NÁDRAŽNÁ č. 1 , 2, 4 
 • SLÁDKOVIČOVA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3402/TS, 4, 6, 8 
 • TOVÁRENSKÁ č. 2 , 4
 • TVRDÉHO č. 1 , 1/BL, 1/OP, 1/PR, 1/VE, 3, 3/VE, 5, 7 
 • UHROVA č. 22 , 24 
 • VAJANSKÉHO č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • ZÁHRADNÍCKA č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8 
 • ŽABOŠKREKY č. 17 , 17/BL, 19, 29

V stredu 28. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • BRADÁČOVA č. 28 
 • M. MAREČKA č. 10 , 12, 14, 16, 16/VE, 16/ZA, 18/BP, 18/VO, 2, 2/VO, 20, 22, 24, 26, 26/BL, 26/OP, 26/VE, 28/GA, 3 401/TS, 4, 6, 6/BL, 8, 8/VE, 8/ZA 
 • NOVOMESTSKÁ č. 10 , 2, 4, 48, 8 
 • TOVÁRENSKÁ č. 1/BL , 3, 5, 7 
 • TROKANOVA č. 40  
 • UHROVA č. 14 , 16, 1666/22, 18, 2, 2/VE, 2/VO, 20, 4, 6, 8
Vo štvrtok 29. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:
 • BODNÁROVA č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22/VO, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • BRADÁČOVA č. 11 , 13, 14, 15, 1505/20026, 16, 16/BL, 16/OP, 16/PR, 16/VE, 16/ZA, 17, 18, 18/VO, 18/ZA, 19, 2, 20 , 20/BL, 20/OP, 20/VE, 21, 22, 22/BL, 22/PR, 22/VE, 23, 24, 24/PR, 24/VE, 24/ZA, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 3403/TS, 35, 36, 37, 37/GA, 38, 4, 5, 7, 8, 9, 9/PR, 9/VE 
 • BUCHLOVSKÁ č. 1 , 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 3, 5, 7, 9 
 • HODŽOVA č. 10 , 12, 2, 4, 6, 8 
 • M. MAREČKA č. 1  
 • PIRTE č. 3032/25 
 • PRI LESÍKU č. 1 , 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
 • PRVEJ SNR č. 1 , 17, 2, 3, 4 
 • STAROMYJAVSKÁ č. 37/VO  
 • TROKANOVA č. 2 , 4, 4/BP 
 • ŠTÚROVA č. 10 , 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 8

V piatok 30. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • GEGELOVSKÁ č. 1, 1/VE, 2, 3, 4, 6, 8 
 • HOŠTÁKY č. 10 , 10/VO, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 6, 8 
 • HURBANOVA č. 1 , 1/OP, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20/VO, 3, 3404/TS, 38/GA, 39/GA, 40/GA, 41/GA, 46/VE, 5, 7, 9 
 • Z. LACKOVEJ č. 1 , 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 
 • MORAVSKÁ č. 14 , 2 
 • 1. MÁJA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 30, 30/VE, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 48/OP, 6, 6/VE, 8 
 • NÁM.  M. R. ŠTEFÁNIKA č. 10 , 2, 26, 28, 30, 32, 38, 4/PR, 4/VE, 44, 46, 48, 50, 8, 8/VE, 8/ZA
V piatok 30. júna 2017 budú v čase od 21.30 do 23.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:
 • BODNÁROVA č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22/VO, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • BRADÁČOVA č. 11 , 13, 14, 15, 1505/20026, 16, 16/BL, 16/OP, 16/PR, 16/VE, 16/ZA, 17, 18, 18/VO, 18/ZA, 19, 2, 20 , 20/BL, 20/OP, 20/VE, 21, 22, 22/BL, 22/PR, 22/VE, 23, 24, 24/PR, 24/VE, 24/ZA, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 3403/TS, 35, 36, 37, 37/GA, 38, 4, 5, 7, 8, 9, 9/PR, 9/VE 
 • BUCHLOVSKÁ č. 1 , 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 3, 5, 7, 9 
 • HODŽOVA č. 10 , 12, 2, 4, 6, 8 
 • M. MAREČKA č. 1 
 • PIRTE č. 3032/25  
 • PRI LESÍKU č. 1 , 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
 • PRVEJ SNR č. 1 , 17, 2, 3, 4 
 • STAROMYJAVSKÁ č. 37/VO  
 • TROKANOVA č. 2 , 4, 4/BP 
 • ŠTÚROVA č. 10 , 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 8

Ďakujeme za pochopenie!Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2020
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  169
Mesiac  20767
Celkovo1291424

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac