Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 8.12. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyZápis detí do prvého ročníka      Mesto Myjava oznamuje verejnosti, že ako zriaďovateľ v súlade s § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určilo miesto a čas zápisu detí do základných škôl mesta Všeobecne záväzným nariadením č. 140/2015 na tretí týždeň v mesiaci apríl v danom školskom roku. Zápis do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční:

- Základná škola Viestova ul. - 21. a 22. apríla 2016 od 12.00 do 17.00 h
- Základná škola Štúrova ul. - 21. a 22. apríla 2016 od 12.00 do 17.00 h
- ZŠ s MŠ Turá Lúka - 21. apríl 2016 od 12.00 do 17.00 h

Právna poradňa a mediácia vo februári      Opäť pripomíname, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 10. februára 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Oznam pre žiadateľov o nájomné byty     Mesto Myjava informuje verejnosť, že na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov v meste Myjava prijatého v decembri 2015 môžu o pridelenie bytu žiadať aj záujemcovia, ktorí nepochádzajú z Myjavy a nemajú v Myjave trvalý pobyt. Ďalšie podmienky vrátane predpísaného tlačiva – žiadosti o pridelenie bytu nájdete napríklad tu na stránke. Ďalšie informácie vrátane tej o aktuálnom stave voľných bytov získate aj priamo na Oddelení sociálnych služieb. To sa nachádza na prízemí Mestského úradu v Myjave. Kontakt: Mgr. Jana Gáliková, Simona Podmajerská, tel.: 0344/6907 119, 118, e-mail: jana.galikova@myjava.sk, simona.podmajerska@myjava.sk.


Záznam rokovania MsZ v Televízií Myjava     Televízia Myjava odvysiela vo svojom programe neskrátený záznam rokovania Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutočnilo v stredu 13. januára 2016 o 15.00 h na mestskom úrade. Hlavnými témami asi hodinového zasadnutia boli pripravované projekty rekonštrukcie materských škôl a budovy Mestského úradu Myjava. Záznam si môžete pozrieť v týchto termínoch:

 
- piatok 15. 1. 2016, 20.00 h
- sobota 16. 1. 2016, 20.00 h
- nedeľa 17. 1. 2016, 13.00 h
 
Záznam bude takisto zverejnený na našom webe.

Mestskí poslanci sa zídu aj v januári     Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v stredu 13. januára 2016 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave č. 305. Program rokovania bude nasledovný:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Pripomienky a otázky občanov
  4. Zmena Uznesenia číslo 161/2015 bod A zo dňa 14. 12. 2015 - zmena pôvodného LV č. 2015 na nové LV číslo 5189, na ktorom sa nachádza zapísaná stavba súp. č. 1058 vlastníka STAS s. r. o. Myjava; zmena listu vlastníctva vyplýva zo zápisu kolaudačného rozhodnutia stavby na základe žiadosti vlastníka doručenej dňa 18. 12. 2015
  5. Kúpna zmluva na prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov pre obytný blok č. 105, súp. č. 1058, sídlisko Kamenné1, stavba Myjava - schválenie (k žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a k žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVRR SR)
  6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, na realizáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave“ a schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu a výšky neoprávnených výdavkov.
  7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, na realizáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Myjave“, kde predkladateľom bude Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava.
  8. Rôzne
  9. Záver

     Dôvodom tohto rokovania zvolávaného mimo plán zasadnutí na rok 2016 je dokončenie pripravovaných projektov, projektových dokumentácií a žiadostí o poskytnutie dotácií na ich realizáciu, januárový termín odovzdania projektov a nutnosť doložiť k nim príslušné uznesenia mestského zastupiteľstva.
     Pripomíname, že rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v samospráve zaujímate, naň srdečne pozývame. Rokovanie bude opäť vysielané naživo a môžete ho sledovať tu: http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava. Neskrátený záznam potom odvysiela vo svojom programe Televízia Myjava a bude dostupný aj na našom webe.


Právna poradňa a mediácia v januári     Opäť pripomíname, že občanom Myjavy sú poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu), ktoré budú tento raz v tretiu stredu v mesiaci a nie v druhú ako býva zvykom. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 20. januára 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Nezmeškajte termín na uplatnenie si zníženia poplatku za odpad!     Oddelenia daní a poplatkov mesta Myjava aj touto cestou upozorňuje občanov, že doklady na zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady pre rok 2016 je potrebné predložiť na príslušnom oddelení Mestského úradu v Myjave najneskôr do 31. januára 2016. Inak bude musieť byť poplatok vyrubený v plnej výške. Nárok na zníženie poplatku majú podľa zákona a podľa § 5 platného Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN)poplatníci, ktorí sa v príslušnom zdaňovacom období viac ako 90 dní zdržiavajú v zahraničí, osoby nezvestné či vo výkone trestu odňatia slobody, osoby v striedavej starostlivosti rodičov. Ďalej študenti dennej formy štúdia mimo mesta Myjava, pracujúci s výkonom práce mimo mesta Myjava, vodiči medzinárodnej kamiónovej dopravy a ďalší. Dokladovacia povinnosť sa netýka občanov starších ako 62 rokov. Týmto bude poplatok za komunálne odpady znížený o 35% automaticky podľa dátumu narodenia. Príslušné VZN s vymenovanými dokladmi, ktoré je potrebné predložiť pri žiadaní o zníženie poplatku, si môžete prečítať napríklad TU.
     Ďalej upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2015 nadobudli alebo predali akúkoľvek nehnuteľnosť v katastrálnom území Myjava a Turá Lúka (kúpa, predaj, dedičstvo, darovanie), aby najneskôr do 31. januára 2016 podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností na vznik i zánik daňovej povinnosti na príslušnom oddelení Mestského úradu v Myjave. Ďakujeme!


Odstávka krytej plavárne     Spoločnosť Samšport Myjava s. r. o. ako správca mestského športového areálu oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň v Myjave bude mať v termíne od 11. januára do 18. februára 2016 plánovanú zimnú odstávku. Ranné plávanie v pondelok 11. 1. sa ešte uskutoční a potom bude plaváreň opäť v riadnej prevádzke od piatka 19. februára 2016. Ďakujeme za pochopenie!


67

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
December 2019
PUSŠPSN
      1
234567
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online20
Dnes  470
Mesiac  10612
Celkovo960398

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac