Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 7.04. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na rokovanie komisiePredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Jaroslav Krč-Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. 6. 2016 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 
1. Úvod
2. Majetkové prevody
3. 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
4. VZN o poskytovaní dotácií
5. VZN o miestnej dani za ubytovanie
6. VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
7. Hospodárenie spoločností s majetkovou účasťou Mesta Myjava za rok 2015
8. Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2015
9. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ Za rok 2015
10. Záver

Zatvorený Mestský úrad MyjavaMesto Myjava oznamuje občanom, že mestský úrad bude v pondelok 4. júla 2016 z technických príčin zatvorený. Matričné služby budú v prípade potreby zabezpečené. Ohlasujte sa, prosím, na dispečingu Mestskej polície. Ďakujeme za pochopenie!


Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 23. júna 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, č. dverí 305. Program rokovania bude nasledovný: 

1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2016
6.    Majetkové prevody
7.    2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016 k 30. 6 .2016 RO č. 2/2016
8.    Dodatok č.4 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
       poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava – schválenie
9.    Dodatok č.2 k VZN Mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania
10.  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava - návrh
11.  VZN Mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie - návrh
12.  VZN Mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - návrh
13.  Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2015
14.  Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2015 - Samšport , s.r.o.,
       Spartak Myjava, a.s.
15.  Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2015
16.  Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2015 Sociálne služby Myjava, n.o.,
        Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.
17.  Rôzne
18.  Záver 

Pavel Halabrín 
primátor Myjavy 
 
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené webe mesta Myjava. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe.

Právna poradňa a mediácia pred občanovOpäť pripomíname, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 8. júna 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Upozornenie pre obyvateľov Horného sídliskaOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava informuje obyvateľov sídliska Rozptyl medzi Staromyjavskou ulicou a Hoštákmi o úprave pracovného harmonogramu rekonštrukcie miestnych komunikácií v predmetnom území. Plochy vyznačené červenou farbou na priloženej mapke budú opravené tento rok, ako bolo plánované. Plochy vyznačené žltou farbou sa však budú asfaltovať až na budúci rok, pretože sa v tomto území bude v roku 2017 realizovať výmena teplovodných potrubí. Oddelenie bude zároveň uvažovať nad možným rozšírením parkovacích plôch na zadnom parkovisku. Ďakujeme za pochopenie!

 


Zmena v rekonštrukcií ciest na sídlisku RozptylOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava informuje obyvateľov sídliska Rozptyl medzi Staromyjavskou ulicou a Hoštákmi o úprave pracovného harmonogramu rekonštrukcie miestnych komunikácií v predmetnom území. Plochy vyznačené červenou farbou na priloženej mapke budú opravené tento rok, ako bolo plánované. Plochy vyznačené žltou farbou sa však budú asfaltovať až na budúci rok, pretože sa v tomto území bude v roku 2017 realizovať výmena teplovodných potrubí. Oddelenie bude zároveň uvažovať nad možným rozšírením parkovacích plôch na zadnom parkovisku. Ďakujeme za pochopenie!

 


Upozornenie pre obyvateľov sídliska RozptylOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava oznamuje obyvateľom, že v dňoch 27. a 28. mája 2016 bude uzavretá prístupová komunikácia k parkovisku vo vnútrobloku na Staromyjavskej ulici – sídlisko Rozptyl. Ide o parkovisko medzi bytovkami 686/15 a 685/9. Na danej komunikácii sa bude v prepadnutých miestach lokálne vymieňať podložie pod komunikáciou v rámci pokračovania realizácie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií". Aj touto cestou vás prosíme, aby ste v uvedenom termíne neparkovali na spomínanom parkovisku. Ďakujeme za porozumenie!

 


Voľné miesto v ZŠ a MŠ Turá LúkaZákladná škola s materskou školou Turá Lúka 131 v Myjave oznamuje verejnosti, že prijme do pracovného pomeru na dobu určitú (zastupovanie na materskej dovolenke) zástupkyňu riaditeľky školy pre materskú školu. Požiadavky na uchádzačov o pracovnú pozíciu sú nasledovné:

- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre predprimárne vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- 1. atestácia,
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
- miesto výkonu: Materská škola, Turá Lúka 131, Myjava,
- predpokladaný termín nástupu: 01. 09. 2016
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte do 15. júna 2016 na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, odbor školstva, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava. Ďalšie informácie vám radi poskytnú na telefónnom čísle 034 6907 319 alebo na e-mailovej adrese ingrid.vanova@myjava.sk.


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2020
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online17
Dnes  827
Mesiac  9274
Celkovo1104131

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac