Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 6.03. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Sociálne služby

 

Zabezpečenie sociálnych služieb


 

     Sociálne služby v meste Myjava sú zabezpečované prostredníctvom Oddelenia sociálnych služieb na Mestskom úrade Myjava, Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka na Hurbanovej ulici a neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava n. o. Mesto Myjava má tiež vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 - 2020, ktorý je strategickým dokumentom.

(pdf)  Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 - 2020.pdf

     Tu zároveň zverejňujeme povinné prehľady priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach patriacich do pôsobnosti mesta Myjava.

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Nezábudka za rok 2017.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2018.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2017.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2017.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2016.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2015.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2014.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2013.pdf

Sociálne služby Myjava, n. o.


 

     Nezisková organizácia Sociálne služby Myjava bola zriadená mestom Myjava v novembri 2003, poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb a humanitárnu starostlivosť.

Sociálne služby Myjava n. o. spravujú:

 • Zaradenie DSS ÚSVITDomov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT (DSS ÚSVIT)
 • Útulok
 • Nocľaháreň

Orgány neziskovej organizácie:

 • Bc.Danica Holičová - predsedkyňa Správnej rady
 • Mgr. Marta Turanová - členka
 • Mgr. Dagmar Zemanová - členka
 • Mgr. Ľubomír Karika - člen
 • Ľudmila Karlíková - členka
 • Ing. Ingrid Vaňová - revízorka
 • Mgr. Jana Gáliková – riaditeľka, štatutár

Kontaktné údaje:

Vodoliečba v DSS ÚSVIT

Sociálne služby Myjava, n. o.
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava

IČO: 36119610
číslo účtu: 1309726015/1111
banka: Uni Credit Bank Slovakia a.s.

riaditeľka: Mgr. Jana Gáliková
tel. číslo: +421 34 6907 119

e-mail: jana.galikova@myjava.sk

DSS ÚSVIT


DSS ÚSVIT

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT
Hoštáky 12
907 01 Myjava

forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná forma
kapacita: 30 klientov
e-mail: dssmyjava@mail.t-com.sk

 • vedúca zariadenia: Mgr. Zuzana Valentová

Terapie realizované v DSS ÚSVIT:

 • biblioterapia
 • kreatívna tvorba
 • výroba keramiky
 • práca v dielni
 • rehabilitácia (Liečebná telesná výchova, Hydroterapia, Termoterapia, Fototerapia)
 • animoterapia
 • gardenterapia
 • plávanie

Útulok a Nocľaháreň


Aktivity v ZNB ISTOTA

Útulok a Nocľaháreň
Trokanova ul. č. 236
907 01 Myjava

forma poskytovania sociálnej služby: pobytová forma
kapacita Útulku: 30 klientov
kapacita Nocľahárne: 17 klientov

 • sociálny pracovník: Mgr. Anna Menkynová
 • sociálny pracovník: Mgr. Monika Marušková

Poskytované služby v Útulku:

 • Izba v Nocľahárniubytovanie v 10 bunkách (každá s dvoma izbami a sociálnym príslušenstvom)
 • kuchynka s vybavením
 • práčovňa, sušiareň a žehliareň
 • sklad odevov, obuvi a ďalšieho materiálu
 • kancelária sociálneho pracovníka - poradenstvo v rôznych oblastiach života
 • 24 hodinová služba vrátnice

Poskytované služby v Nocľahárni:

 • dve ubytovacie miestnosti pre mužov, WC, sprcha
 • dve miestnosti pre ženy, WC, sprcha
 • kuchynka s vybavením

Tel. číslo: +421 940 613 395

Všetky potrebné informácie o neziskovej organizácií Sociálne služby Myjava nájdete
na webovej stránke www.socsluzbymy.sk.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka


 

     Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Nezábudka vzniklo schválením zriaďovacej listiny zariadenia Mestským zastupiteľstvom v septembri 2010. Po právnej stránke ide o rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava napojenú svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorý kontroluje jeho činnosť. ZOS Nezábudka vzniklo za účelom poskytovania sociálnych služieb na určitý čas plnoletým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak týmto nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu.

 • ZOS Nezábudkariaditeľka: Mgr. Ingrid Žabková
 • hlavná sestra: Bc. Andrea Ťuláková
 • ekonómka, mzdová účtovníčka: Jana Kissová
 • personalistika, technicko-prevádzkový úsek: Ing. Nora Černáčková

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú:

Odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • Izba v ZOS Nezábudkaošetrovateľská starostlivosť

Obslužné činnosti:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti:

 • úschova cenných vecí

Altánok pri ZOS NezábudkaKontaktné údaje:

Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka
Hurbanova ul. 621/13
907 01 Myjava

tel. číslo: +421 34 6983 600 - vrátnica
               +421 34 6983 697 - riaditeľka
               +421 34 6983 619 - hlavná sestra
               +421 34 6983 694 - ekonómka, hospodárka

e-mail: zosnezabudka@gmail.com

Všetky potrebné informácie o Zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka nájdete
na webovej stránke www.zosnezabudka.sk.
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  0
Mesiac  8636
Celkovo1581712

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac