Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 3.06. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Zmeny a doplnky ÚP

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov


 

Mesto Myjava ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava podľa § 22 stavebného zákona. Rozvoj mesta Myjava sa riadi územnoplánovacou dokumentáciou schválenou v roku 2004, v znení neskorších zmien a doplnkov. V súčasnosti mesto Myjava rieši aktualizáciu platného ÚPN mesta s cieľom vytvorenia nových rozvojových možností a zosúladenia potrieb mesta so záujmami verejnosti aj dotknutých orgánov. V zmysle platnej legislatívy bolo vypracované aj Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a podané na posúdenie Okresnému úradu v Myjave.

Mesto Myjava tak týmto žiada všetky dotknuté právnické a fyzické osoby a širokú verejnosť, ktoré sa podieľajú na využívaní riešeného územia a ktorých činnosť sa ho akýmkoľvek spôsobom týka, aby v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, písomne oznámili svoje stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta v lehote do 30 dní odo dňa, keď boli o ňom upovedomené. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude brať zreteľ.

Návrh Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Myjava je k nahliadnutiu na webovej stránke mesta, fyzicky je Návrh Zmien a doplnkov ÚPN k nahliadnutiu na Mestskom úrade Myjava a na úradnej tabuli mesta. Zároveň je zvolané verejné prerokovanie k predmetnému Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta, spojené s výkladom spracovateľa na utorok 17. 7. 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, druhé poschodie, číslo dverí 305.


Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava

Ing. Arch. Adriana Mlynčeková, PhD.
osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a zákona

zverejnené: 26. 6. 2018

zmeny a doplnky územného plánu

Schéma lokalizácie zmien Územného plánu mesta Myjava

 

Prílohy a dokumenty


 

Textové dokumenty

 

(pdf) Oznámenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov - Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava.pdf

(pdf) Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava - textová smerná časť.pdf

(pdf) Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava - textová záväzná časť.pdf

 

Grafické dokumenty

 

(pdf) Širšie vzťahy M 1 : 100 000.pdf

(pdf) Komplexný urbanistický návrh - priesvitková náložka M 1:10 000.pdf

(pdf) Komplexný urbanistický návrh - podkladový výkres M 1:10 000.pdf

(pdf) Komplexný urbanistický návrh - priesvitková náložka M 1:5000.pdf

(pdf) Komplexný urbanistický návrh - podkladový výkres M 1:5000.pdf

(pdf) Návrh riešenia dopravy - priesvitková náložka M 1:5000.pdf

(pdf) Návrh riešenia dopravy - podkladový výkres M 1:5000.pdf

(pdf) Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania - priesvitková náložka M 1:5000.pdf

(pdf) Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania - podkladový výkres M 1:5000.pdf

(pdf) Vyhodnotenie záberov PPF a LPF - priesvitková náložka M 1:5000.pdf

(pdf) Vyhodnotenie záberov PPF a LPF - podkladový výkres M 1:5000.pdfDôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2020
PUSŠPSN
124567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Od pondelka 1. 6. 2020 sa opäť otvárajú brány materských či základných škôl. Pošlete do nich svoje deti?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online12
Dnes  882
Mesiac  2843
Celkovo1175609

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac