Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.10. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Zmeny a doplnky ÚP

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov


 

Mesto Myjava ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava podľa § 22 stavebného zákona. Rozvoj mesta Myjava sa riadi územnoplánovacou dokumentáciou schválenou v roku 2004, v znení neskorších zmien a doplnkov. V súčasnosti mesto Myjava rieši aktualizáciu platného ÚPN mesta s cieľom vytvorenia nových rozvojových možností a zosúladenia potrieb mesta so záujmami verejnosti aj dotknutých orgánov. V zmysle platnej legislatívy bolo vypracované aj Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a podané na posúdenie Okresnému úradu v Myjave.

Mesto Myjava tak týmto žiada všetky dotknuté právnické a fyzické osoby a širokú verejnosť, ktoré sa podieľajú na využívaní riešeného územia a ktorých činnosť sa ho akýmkoľvek spôsobom týka, aby v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, písomne oznámili svoje stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta v lehote do 30 dní odo dňa, keď boli o ňom upovedomené. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude brať zreteľ.

Návrh Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Myjava je k nahliadnutiu na webovej stránke mesta, fyzicky je Návrh Zmien a doplnkov ÚPN k nahliadnutiu na Mestskom úrade Myjava a na úradnej tabuli mesta. Zároveň je zvolané verejné prerokovanie k predmetnému Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta, spojené s výkladom spracovateľa na utorok 17. 7. 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, druhé poschodie, číslo dverí 305.


Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava

Ing. Arch. Adriana Mlynčeková, PhD.
osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a zákona

zverejnené: 26. 6. 2018

zmeny a doplnky územného plánu

Schéma lokalizácie zmien Územného plánu mesta Myjava

 

Prílohy a dokumenty


 

Textové dokumenty

 

(pdf) Oznámenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov - Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava.pdf

(pdf) Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava - textová smerná časť.pdf

(pdf) Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava - textová záväzná časť.pdf

 

Grafické dokumenty

 

(pdf) Širšie vzťahy M 1 : 100 000.pdf

(pdf) Komplexný urbanistický návrh - priesvitková náložka M 1:10 000.pdf

(pdf) Komplexný urbanistický návrh - podkladový výkres M 1:10 000.pdf

(pdf) Komplexný urbanistický návrh - priesvitková náložka M 1:5000.pdf

(pdf) Komplexný urbanistický návrh - podkladový výkres M 1:5000.pdf

(pdf) Návrh riešenia dopravy - priesvitková náložka M 1:5000.pdf

(pdf) Návrh riešenia dopravy - podkladový výkres M 1:5000.pdf

(pdf) Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania - priesvitková náložka M 1:5000.pdf

(pdf) Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania - podkladový výkres M 1:5000.pdf

(pdf) Vyhodnotenie záberov PPF a LPF - priesvitková náložka M 1:5000.pdf

(pdf) Vyhodnotenie záberov PPF a LPF - podkladový výkres M 1:5000.pdfDôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2020
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  72
Mesiac  26633
Celkovo1333007

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac