Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.02. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu

Počasie
Mapa mesta
Mapa Myjavy
Fotogaléria
galeria

Diskusiavýstavba v nemocničnom parku
NickText správy
Eva Halenárová
Nedá mi nereagovať na plánovanú výstavbu RD v bývalom nemocničnom parku. Viem, že mestu chýbajú stavebné pozemky, ale park mal obrovský potenciál poslúžiť všetkým občanom. V dnešnej dobe sa skôr robia opatrenia na zmiernenie klimatických zmien. Pribúdanie zastavanej plochy zvyšuje teplotu mikroklímy a zhoršuje životné podmienky obyvateľov. Tieto stromy majú pre nás všetkých veľký význam. Škoda, že musia ustúpiť ekonomickým záujmom. Asi nie sme taká vyspelá krajina, aby sme si vážili takýto krásny park.
Pridané 23.10.2019
Blanka Ušiaková
Re: výstavba v nemocničnom parku

Príspevok bol vymazaný.
Pridané 18.02.2020
Blanka Ušiaková
Re: výstavba v nemocničnom parku

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV PETÍCIE PROTI VÝSTAVBE IBV PRI NEMOCNICI V MYJAVE K PREROKOVANIU TEJTO PETÍCIE NA ZASADDNUTÍ MsZ v MYJAVE DŇA 6. 2. 2020 Našu petíciu podporil dostatočný zákonom daný počet oprávnených voličov do samosprávy v Myjave. Preto máme legitímny nárok na to, aby sa samospráva našou petíciou zaoberala a aby aj bola prerokovaná s poslancami na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor nám na zasadnutí poskytol naozaj veľkorysý časový priestor na vyjadrenie dôvodov prečo by poslanci nemali predkladané VZN schváliť a nestavať rodinné domy v nemocničnom lesíku. Napr. bol predložený fakt, že schválený zámer výstavby IBV v nemocničnom parku 19. 9. 2019 bol v rozpore s vtedy platným územným plánom. Poslanci nemali na nás žiadne otázky, nič z predloženého si nepotrebovali ujasniť, vysvetliť, nedali žiaden protiargument, nevedeli dokonca ani o dendrologickom prieskume a jeho výsledku koľko stromov a v akej hodnote je vlastne nemocničnom lesíku. Nijako nezareagovali na otvorený list a doteraz naň aspoň zo slušnosti neodpovedali. Z primátorovho monológu sme zostali nemilo zaskočení. Obvinil nás z klamania, zo závadzania, neprávd, nepáčil sa mu spôsob akým sme zbierali podpisy pod petíciu, vraj sme účelovo podsúvali informácie, ktoré vyhovovali len nám a tomu účelu, pre ktorý sme podpisy zbierali. V ďalších častiach uverejníme primátorove zavádzania a klamstvá. Primátor (24:32 na priloženom videu) klamal, keď uviedol, že sa dozvedel z našich predložených materiálov, že 3 121 Myjavčanov nesúhlasí s výstavbou v nemocničnom parku. Podľa primátora sme my takto zverejnili túto informáciu. Toto nie je pravda! Nikde vo zverejnených a primátorovi predložených materiáloch: sprievodný list k odovzdaniu petície ani otvorený list poslancom, ale ani na FB stránke Zachráňme nemocničný lesík, sme neuviedli, že našu petíciu podpísalo 3121 občanov Myjavy. Presný počet občanov Myjavy, ktorí podpísali našu petíciu sme spočítali z dôvodu zákonného nároku podľa petičného práva, aby sa mesto našou petíciou zaoberalo a aby musela byť prerokovaná na mestskom zastupiteľstve. Petičný zákon na to stanovuje počet 1 000 občanov oprávnených voliť do samosprávy mesta. Túto podmienku sme mali splnenú, našu petíciu podpísalo 1 676 občanov Myjavy. Keď sme z galérky hlasno protestovali, že sme uvádzali občanov a nie Myjavcov, primátor čítal z otvoreného listu myjavským poslancom (25:04 video) „Nesúhlas s týmto krokom, ktorý povedie k likvidácii parčíku myjavčania vyjadrili s 3 121 podpismi.“ Takýto text sa v otvorenom liste poslancom, z ktorého „citoval“ primátor nenachádza a nenachádza sa ani v iných dokumentoch, ktoré sme doručili samospráve mesta alebo publikovali na FB stránke zachráňme nemocničný lesík v Myjave. Ďalej primátor prekrútil obsah textu z otvoreného listu poslancom (26:23) a zlátal 2 veci dohromady, ktoré v ňom uvádzame: proces prípravy a schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu neprebehol v súlade so zákonom a nastali pochybenia a odvolávame sa pritom na strategický dokument Krajinno – ekologický plán mesta Myjava. Toto je teda hrubé a účelové zavádzanie. Jedna vec je proces prípravy a schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu – tam máme indície, že tento proces neprebehol v súlade so zákonnými podmienkami – a tak je to uvedené aj v samotnom texte. Druhá vec je Krajinno – ekologický plán mesta Myjava a ten nespomíname v súvislosti súladu procesu príprav a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ale spomíname ho v ďalšom odstavci, v ktorom uvádzame, že dôležitosť prvkov úses (územný systém ekologickej stability), nutnosť ich ochrany, udržania, rozvoja zdôrazňujú zákony (O ochrane prírody a Stavebný) a že aj v samotných strategických dokumentoch mesta sa uvádza, že mesto sa zaväzuje rešpektovať, udržiavať a rozširovať územné systémy ekologickej stability. Primátor chcel vyvrátiť fakt, ktorý sme sa my skutočne dočítali zo starých textov, že vo fáze projektovania nemocnice bola jej poloha určená medzi dvomi lesíkmi. My sme tak chceli poukázať na skutočnosť, že nemocnica bola účelovo projektovaná v zóne zeleni, ktorá ju ochraňovala. A na dobovej fotke sme videli nemocnicu z dvoch strán obklopenú širokými pásmi bujnej zelene. S nemocničným parkom sa rátalo už pri samom projektovaní nemocnice. Primátor nás opätovne obvinil z klamstva, že sme v publikovaných materiáloch uviedli, že mesto chce zničiť strategický zdroj vody pre nemocnicu. Citácia nášho textu zo sprievodného listu k odovzdaniu petície: „Výstavba bola síce schválená, ale nikto nevidel žiadny komplexný prieskum svahovitej lokality, nad ktorou sa nachádza i strategický zdroj pitnej vody, ako záložný zdroj pre nemocnicu. Jeho zabezpečenie je už teraz v dezolátnom stave. Výstavbou sa dokonca môže narušiť tak, že sa voda z tohto miesta „stiahne“ a stratí“ Tento náš text je trochu nepresný v tom, že sa jedná o vodojem. Ale pravda je taká, že je to vodárenský objekt, je to záložný zdroj vody pre nemocnicu. Je v dezolátnom stave. A nachádza sa nad nemocnicou nad pozemkom, na ktorom má byť IBV. Takže výstavbou RD jednoznačne ohrozený je. A je možné, že vyklčovaním lesíka sa môže stratiť aj podzemná voda na pozemku. Chceme pripomenúť, že naša petícia nebola a nie je len petíciou proti prijatiu územného plánu. Naša petícia je za záchranu nemocničného lesíka a my v tejto aktivite pokračujeme. Na VZN, ktorým boli schválené zmeny a doplnky územného plánu podáme návrh na protest prokurátora.
Pridané 18.02.2020
Radoslav Surovka
Re: výstavba v nemocničnom parku

Milý Roman. Keď chce niekto bývať v meste, mal by počítať s tým, že bude bývať v bytovom dome. IBV nie je typické bývanie pre obyvateľov mesta. V okolitých obciach je nepochybne dosť pozemkov na ktorých je možná IBV. Určite tých 40 domov by sa dalo postaviť v okolitých obciach. mesto by za tie peniaze mohlo postaviť peknú bytovku v ktorej by mohlo bývať aj viac obyvateľov. A nemuselo by na to byť obetovaných niekoľko sto zdravých stromov. Namiesto toho, že sa zničil tento biotop, mal by byť tento priestor zveľadený tak, aby mohol slúžiť na aktívny oddych nielen obyvateľov mesta.
Pridané 08.02.2020
SPARTACUS SPARTACUS
Re: výstavba v nemocničnom parku

Dobrý deň. Priznám sa k dnešnému dňu neviem ako sa vyvíja táto kauzička. Ale, napríklad geniálny priestor na výstavbu by bola roľa medzi ulicami Pirte, Moravská a Zuzky Zgurišky. Alebo medzi Kamenným sídliskom a Krajňanskou smer von z mesta tzv. Dlhé Štvrte. Som si vedomí že pozemky nevlastní mesto v týchto častiach a tým pádom nemám predstavu čo by to obnášalo, prípadne odkúpiť role atď. Ale ak to išlo na ulici prof. Varsíka, tak prečo to neskúsiť aj tu. čo sa týka toho parku. Ja osobne som tam nebol asi nikdy a to som tu už 3 dekády.Áno moja chyba. Dôvod bol ten, že som bol v tom, že tento park je prioritne určený pre pacientov nemocnice, prípadne tam nemám čo hľadať. Ak bol verejne prístupný , chybou je že som to nevedel. Tým chcem povedať, že som nezaznamenal ani snahu mesta propagácie tohto priestoru, ako park pre verejnosť. No a čo naozaj bolo cieľom tohto projektu výstavby v tomto parku Vie asi len pán Boh. Nechcem nikoho obviňovať, ale ak chceme niečo robiť tak si to poriadne premyslime. A nie že v polovici prídeme na to , že kua, asi sa to nebude dať a musíme z toho nejak vykorčulovať, aby sme z toho vyšli z čo najmenšou stratou.Takto to naozaj nerobme. Zámer musí byť jasný už na začiatku, poznať riziká a až potom investovať do projektov a ďalších projektov.Áno nebránim sa hrať sa a dávať si robiť štúdie, projekty, len tak aby sme zistili či to bude pekné, ale až vtedy ak nato budeme mať. A potom zistím že na to nemám, hodiť to na poslancof, že odhlasujte,jako to vlastne chceme. Ak to neviem podchytiť hneď na začiatku, poriadne kašlime radšej na to. Neberte to zle chápem že zámer bol možno dobrý, ponúknuť pozemky na výstavbu. Ale dva krát meraj a raz rež. Poznáme všetci. No, dúfam že som nikoho neurazil. Riešenie som ponúkol v zmysle zamerať sa na role pre ludí a ich budúcu výstavbu. Nemám predstavu čo to obnáša. Ľahké by to asi nebolo, ale?Bohužiaľ, každý chce dnes na všetkom vytrieskať čo najviac, takže je to taký už nekonečný boj, ktorý zaplatí aj tak ten najposlednejší a to, občan a jeho dane.
Pridané 06.02.2020
Miroslav Ondriska
Re: výstavba v nemocničnom parku

Ten park okolo nemocnice má svoj význam, dnes sa aj vo svete nemocnice stavajú v zelenom prostrední. Ide síce o detail, ktorý ale má vplyv aj na liečbu. Okrem toho Myjava si už jeden park zastavala, preto ten park má potenciál a význam aj pre zdravých ľúdí. nehovoriac o tom, že sú tam tenisové kurty, a že má význam aj z hľadiska mikroklímy v meste, čo v súčasnej dobe treba spomenúť. To , že je niečo zanedbané, je niekoho vizitkou, ale neznamená to automaticky, že to treba nahradiť niečim iným.
Pridané 28.11.2019

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2020
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online14
Dnes  260
Mesiac  26120
Celkovo1042327

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac