Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 1.06. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu

Počasie
Mapa mesta
Mapa Myjavy
Fotogaléria
galeria

Prístup k informáciam

 

Ako postupovať pri získavaní informácií?


 

     Zákonné poskytovanie informácií sa na Mestskom úrade Myjava riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právo na informácie, ktoré má mesto Myjava k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať, má každá právnická alebo fyzická osoba. Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva, informácie o osobnosti a súkromí fyzickej osoby, informácie odovzdané bez právnej povinnosti. Ďalej informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, informácie chránené ako duševné vlastníctvo, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ak by hrozilo ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie. Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať:

  • písomnou formou

na adrese: Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v podateľni Mestského úradu Myjava na I. poschodí, číslo dverí 311, na e-mailovej adrese podatelna@myjava.sk alebo na e-mailových adresách príslušných zamestnancov.

  • osobne

v podateľni Mestského úradu Myjava v úradných hodinách:

pondelok - streda 8.00 - 16.00 h
štvrtok - piatok 7.00 - 15.00 h

  • telefonicky

na čísle s predvoľbou +421 34 6907 210

     Zo žiadosti musí byť v súlade s platnou legislatívou zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

     Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom webovej stránky mesta www.myjava.sk, na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Mestského úradu Myjava a v budove úradu, prípadne prostredníctvom ďalších informačných kanálov samosprávy, ako je napríklad Televízia Myjava a jej videotext, mestský rozhlas či aplikácia City Monitor rozosielajúca informácie do mobilných telefónov. Žiadosti vybavuje Oddelenie vnútorných vzťahov, prípadne priamo príslušný zamestnanec podľa obsahu žiadosti, a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej a žiadateľom požadovanej forme. Odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom... Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

 

Ako podať opravný prostriedok?


 

     Proti rozhodnutiu Mestského úradu Myjava o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. V odvolaní musí byť zrejmé kto ho podáva, ktorej veci sa týka a čo sa v ňom navrhuje. Odvolanie žiadateľ podáva písomne na adresu Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava a rozhoduje o ňom primátor Myjavy. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o postupe pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a predpisov a o zverejňovaní dokumentov na webovom sídle mesta č. 12/2012 + príloha č. 1 - sadzobník úhrad.pdfDôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2020
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Od pondelka 1. 6. 2020 sa opäť otvárajú brány materských či základných škôl. Pošlete do nich svoje deti?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  740
Mesiac  740
Celkovo1173506

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac